سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارآموزی کامپیوتر سیستم آموزش و پرورش

عالی

docx 1395 خرداد 18 حجم : 2 مگابایت صفحات : 773500 تومان خرید و دانلود

گزارش کارآموزی کامپیوتر سیستم آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش ایران مسئولیت امور آموزشی کودکان و نوجوانان (معمولاً ۵ تا ۱۸ سالگی) و نیز تریبت معلم را عهده‌دار است. در کشور ایران این وزارت خانه از سال ۱۳۴۳ که از وزارت فرهنگ منتزع گردید مسولیت آموزش عالی (دانشگاه ها) را نیز عهده دار بوده است اما پس از تشکیل وزارت علوم ، برای ادارهٔ امور دانشگاه‌ها و امور پژوهشی در سطوح عالی وزارت آموزش و پرورش وظیفه آموزش رایگان همه افراد را در مقاطع دبستان، دوره اول متوسطه، دوره دوم متوسطه و همچنین اداره دانشگاه فرهنگیان برای تربیت معلم و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را به عهده دارد. علی اصغر فانی وزیر کنونی آموزش و پرورش است.

فهرست مطالب
مقدمه
تاريخچه آموزش و پرورش 
شرح وظايف پست سازماني
1-عنوان پست : مدير / رييس اداره 
1-1عنوان پست : مسوول دفتر 
2-1 عنوان پست : کارشناس روابط عمومي و اسناد .
3-1 عنوان پست : کارشناس مسوول ارزيابي عمل کرده و پاسخ گويي به شکايت 
4-1 عنوان پست : کارشناس امور زنان و مشاور مديريت 
5-1 عنوان پست : کارشناس امور حقوقي ، املاک و حمايت قضايي کارکنان 
6-1 عنوان پست : کارشناس حراست 
7-1 عنوان پست : کارشناس مسوول/ کارشناس گزينش 
8-1 عنوان پست : کارشناس مسوول انجمن اولياء و مربيان 
9-1 عنوان پست : کارشناس توسعه مشارکت هاي مردمي و امور شوراهاي آموزش و پرورش
10-1 عنوان پست : کارشناس امورمدارس غير انتفاعي و آموزشگاه هاي علمي آزاد دوره هاي مختلف تحصيلي 
11-1 عنوان پشت : کارشناس امور شاهد ، ايثارگران و بسيج دانش آموزي 
12-1 عنوان پست: رييس / کارشناس مسوول سواد آموزي / کارشناس سواد آموزي
13-1 عنوان پست : کارشناس مسوول آموزش ( نهضت ) 
14-1 عنوان پست : کارشناس سواد آموزي 
15-1 عنوان پست:راهنما مسئوول
16-1 عنوان پست:راهنماي تعليماتي
17-1 عنوان پست:مسئوول ترويج سواد آموزي 
18-1 عنوان پست : مسوول بررسي عمکلرد 
19-1 عنوان پست : مسوول تجهيز کلاسها 
2- عنوان پست : معاون آموزش و پرورش عمومي 
1-2 عنوان پست : کارشناس تکنولوژي و هماهنگي گروههاي اموزشي دوره عمومي . 
2-2 عنوان پست : کارشناس سنجش و ارزش يابي تحصيلي وتربيتي دوره عمومي 
3-2 عنوان پست : کارشناس مسوول آموزش و پرورش پيش دبستاني و ابتدايي 
4-2 عنوان پست کارشناس آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي
5-2 عنوان پست : کارشناس مسوول آموزش و پرورش راهنمايي تحصيلي و دوره عمومي بزرگسالان 
6-2 عنوان پست : کارشناس آموزش و پرورش راهنمايي تحصيلي و دوره عمومي بزرگسالان 
7-2 عنوان پست کارشناس مسوول امور فرهنگي ، اجتماعي و مشاوره دوره متوسطه 
8-2 عنوان پست : کارشناس اقامه نماز ، قرآن ، معارف اسلامي و امور مناسبت ها و ايام الله 
9-2 عنوان پست : کارشناس مشاوره دوره عمومي 
10-2 عنوان پست:کارشناس فعاليت هاي اجتماعي دانش آموزان شاغل اين پست با رعايت ضوابط شرعي و بر اساس آيين نامه وظايف مشروح زير تحت نظارت کارشناس مسئول انجام مي دهد
11-2عنوان پست:کارشناس تربيت بدني
12-2 عنوان پست : کارشناس سلامت و تندرستی
3. عنوان پست : معاون آموزشي آموزش وپرورش نظري و مهارتي 
1-2عنوان پست : کارشناس تکنولوژي و هماهنگي گروههاي آموزشي متوسطه 
2-3 عنوان پست : کارشناس مسوول سنجش و ارزش يابي متوسطه 
3-3 عنوان پست : کارشناس سنجش و ارزش يابي متوسطه
4-3 عنوان پست : کارشناس مسوول آموزش و پرورش نظري ، پيش دانشگاهي و دوره تکميلي بزرگسالان 
5-3 عنوان پست:کارشناس آموزش و پرورش مظري،پيش دانشگاهي و دوره تکميلي بزرگسالان
6-3 عنوان پست:کارشناس مسئوول آموزش و پرورش فني حرفه اي و کارودانش
7-3 عنوان پست:کارشناس آموزش و پرورش فني و حرفه اي و کار دانش
4-عنوان پست:کارشناس مشاوره دوره دوره متوسطه.
5-عنوان پست:معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت
1-5 عنوان پست : کارشناس مسوول آمار برنامه ريزي وبودجه 
6-عنوان پست:کارشناس بودجه؛برنامه ريزي و آمار
1-6 عنوان پست:کارشناسي مسئوول آموزش و ارتقاء و مهارتهاي حرفه اي 
2-6 عنوان پست:کارشناس آموزش و ارتقاء مهارتهاي حرفه اي شاغل اين پست با رعايت اصول 
7- عنوان پست : کارشناس مسئول فن آوري اطلاعات و ارتباطات شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي 
1-7 عنوان پست : کارشناس فن آوري اطلاعات و ارتباطات 
8- عنوان پست : کارشناس مسئوول اداري وارزش يابي کارکنان 
1-8 عنوان پست : کارشناس امور اداري 
9- عنوان پست : کارشناس مسئوول امور رفاهي و تعاون 
1-9 عنوان پست : کارشناس رفاهي و تعاون 
2-9 عنوان پست : رييس امور پشتيباني و تغذيه رايگان 
3-9 عنوان پست : کارپرداز مسئوول 
10 عنوان پست : مسئوول انبارها 
1-10 عنوان پست : انبار دار و متصدي توزيع کتب درسي و نشريات کمک آموزشي 
2-10 عنوان پست : انباردار 
3-10 عنوان پست : مسئوول دبيرخانه 
4-10 عنوان پست : ثبات و متصدي امور دفتري 
5-10 عنوان پست : مسوول بايگاني 
6-10 عنوان پست : بايگان 
7-10 عنوان پست: نگهبان و سرايدار
8-10 عنوان پست:نگهبان
9-10 عنوان پست:خدمتگزار
10-10 عنوان پست:تلفن چي(مسئوول تلفن خانه)
11-10 عنوان پست:تلفنچي
12-10 عنوان پست: مسئوول امور نقليه
13-10 عنوان پست:راننده
14-10 عنوان پست:ماشين نويس
15-10 عنوان پست:متصدي توزيع و تکثير نامه ها

بي ترديد اعتبار و ارزش هر جامعه اي بستگي به ميزان معرفت و دانش و رشد علمي وفرهنگي آحاد آن جامعه داشته و در اين ميان آموزش و پرورش به عنوان دستگاه عظيم فرابخش که حياتي ترين عامل توسعه يعني « انسان » در آن رشد يافته و به بار و بر مي نشيند بيش از ديگر سازمانها و نهادها بايد مورد توجه قرار گيردامانبايد فراموش کرد که رسالت عظيم انسان سازي که وظيفه اصلي انبياء نيز بوده نياز به همت مضاعف تمامي رسولان فرزانه تعليم و تربيت داشته و تا خود نخواهيم و تا متوليان اصلي دانش و معرفت خود به حرکت در نيامده و اثر بخشي آموزش و پرورش را به اثبات نرسانند يقينا انتظار توجه و حمايت مادي و معنوي ازديگران ، آب در هاون کوفتن است
خوشبختانه استان گلستان از روزگاران دور با نام جرجان و استراباد به لحاظ علمي و فرهنگي همواره بر سر زبانها بوده و از آن روز تا به امروز سير صعودي خود را با شتاب طي نموده است و انشاء ا... حرکت رو به رشد در سايه عزم و اراده بلند و با استحکام پيوند خانه و مدرسه ونيز به همت تمامي کارکنان و فرهنگيان و دانش آموزان و پشتيباني مسوولين استاني همچنان به سير خود به سوي کمال ادامه خواهد داد
سعي درتزکيه و الگوسازي خويش واسوه شدن براي کارکنان اموراداري و آموزشي ودانش آموزان بر اساس موازين شرع مقدس اسلام و نظام جمهوري اسلامي
اهتمام در بوجود آوردن محيطي کاملا اسلامي و تقويت روح وحدت اسلامي از طريق حرکت در مطابق اهداف آموزش وپرورش ونظام جمهوري اسلامي در بين کارکنان آموزشي و اداري و جلوگيري از هر گونه تفرقه و گروه گرايي
اهتمام دربوجود آوردن محيطي کاملا پرورش دهنده و آموزنده منطبق با موازين اسلامي در زمينه شکوفا شدن استعدادهاي فکري کارکنان آموزشي و اداري
نظارت دقيق بر نحوه رفتار و کردار کارکنان آموزشي و پرورشي واداري و خصوصا درمورد پوشش اسلامي خواهران متعلم و کارمند بر طبق موازين شرع مقدس اسلامي
سعي در ايجاد ارتباط اسلامي بين کارکنان براي پيشبرد اخلاق و رفتار اسلامي آن ها 
کوشش در اجراي صحيح و دقيق قوانين و آيين نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملهاي اداري و آموزشي طبق مصوبات کميته مستند سازي استان و شهرستان
تماس و هم کاري با مقامات دولتي در سطح شهرستان جهت ايجاد تسهيلات لازم در پيشبرد اهداف آموزش و پرورش
تشويق وترغيب مردم به منظور همکاري و تعاون با آموزش و پرورش ( تعاونوا علي البر و التقوي )
اقدام به تشکيل شوراي آموزش وپرورش منطقه اي با توجه به مصوبات شوراي استان معاونت مشارکت هاي مردمي و مدارس غير انتفاعي و اقدام به انجام و بررسي آيين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط ووظايف ديگري که به عهده دبير شورا واگذار گرديده است
نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشي آموزشگاهها در قالب برنامه هاي مصوب .
نظارت بر اجراي صحيح کار دواير اداره و کوشش در ايجاد هماهنگي آنان 
امضاء نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، و احکام صادره از اداره
امضاء کارنامه ها و گواهي نامه ها ، تاييديه ها و کارت شناسايي کارکنان اداري و آموزشي و غيره
بازديد از آموزشگاهها و صدور دستورالعمل هاي لازم درمورد حسن اجراي برنامه ها و کارهاي اداري و آموزشي آن ها
کوشش در ايجاد توسعه و تجهيزات آموزشگاههاي ابتدايي ، دوره راهنمايي تحصيلي و متوسطه ، مدارس شاهد ، مدارس غير انتفاعي و مدارس عشايري ، بزرگسالان و همچنين موسسات تربيتي ديگر نظير مهد کودک درسطح شهر باتوجه به نيازهاي حال و آتي منطقه
مراقبت درتنظيم بودجه سالانه اداره و حسن انجام امور مالي
مراقبت در حسن اجراي برنامه هاي امتحانات داخلي ، نهايي و متفرقه آموزشگاه ها در سطح شهر ونمايندگي ها و تهيه گزارش مربوط براي مقامات ذيربط
کوشش در فراهم کردن وسايل رفاهي کارکنان اداري و آموزشي
اجراي دقيق اصل تشويق و توبيخ در مورد کارکنان اداري و آموزشي در صورت لزوم و طبق مقررات مربوط. 
نظارت مسنقيم بر کار معاونين ، مسوولان ، متصديان ، نمايندگي هاي اموزش و پرورش وساير کارکنان.

 

گزارش کارآموزی کامپیوتر سیستم آموزش و پرورش
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست