سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلودگزارش کارآموزی شرکت تعاونی تولید کشاورزی

عالی

docx 1396 مهر 27 حجم : 2 مگابایت صفحات : 303000 تومان خرید و دانلود

دانلودگزارش کارآموزی شرکت تعاونی تولید کشاورزی

شرکت تعاونی تولید کشاورزی همت یکی از تعاونیهای تولید که در سال 1375 تاسیس گردیده که در 8 کیلومتری غرب شهرستان آق قلا در روستای صحنه سفلی واقع شده است که دارای 196 عضو با پوشش دو هزار هکتار زمین می باشد.

دانلودگزارش کارآموزی شرکت تعاونی تولید کشاورزی

 

 

 

تاریخچه سازمان:1

نمودار سازمانی و تشکیلات:1

نوع محصولات تولیدی یا خدمات:2

امور جاری در دست اقدام توسط کار آموز:2

برنامه های آینده کار آموز:3

گندم: triticum spp. 3

عملیات تهیه زمین:3

خاک:5

ویژگیهای بذر:5

خلوص بذر:5

قوه نامیه بذر:6

تراکم بوته:8

میزان مصرف بذر:8

فواصل میان ردیفها:10

عمق کاشت:10

زمان کاشت گندم:10

بیماریهای بذر. 12

تغذیه گندم:13

ازت:14

کود فسفر:15

کود پتاسه:17

زمان مصرف کودهای شیمیایی.. 18

جو: Hordeum Vulgar. 18

خاک:18

ویژگیهای بذر جو:19

میزان بذر:19

زمان کاشت:19

روش کاشت جو:20

عمق کاشت:20

بیماریهای بذر:20

سیاهک سخت جو: Ustilago hordei21

تغذیه جو:21

کلزا:22

آماده سازی زمین و کاشت:22

ارقام مناسب کلزا:22

خاکهای مناسب کلزا:23

خصوصیات بذر کلزا:23

میزان بذر:23

عمق کاشت:24

زمان کاشت:24

تغذیه کلزا:24

آبیاری کلزا:25

کنترل علف هرز:26

دلایل ارجحیت تولید کلزا و توجه کشاورزان به آن:27

 

 

تاریخچه سازمان:

موضوع جامعه شناسی روستا یی بر اصل زمین و مالکیت آن استوار می باشد.

با عنایت به اینکه در روستاهای کشور اراضی به صورت خرد و پراکنده می باشند در سال 1341 تا 1351 قانون اصلاحات ارضی در /3 مرحله در کشور به اجرا گذاشته شد و یکی از پیامد های آن تشکیل تعاونیها ی تولید با اهداف ساماندهی اراضی و یکپارچه سازی و یکجا کشتی محصولات و در نهایت افزایش تولید و در آمد و کاهش هزینه ها و کوتاه شدن دست دلالان و واسطه ها و نظارت متمرکز توسط مدیر عامل شرکت بر اراضی و بازاریابی محصولات می باشد.

شرکت تعاونی تولید کشاورزی همت یکی از تعاونیهای تولید که در سال 1375 تاسیس گردیده که در 8 کیلومتری غرب شهرستان آق قلا در روستای صحنه سفلی واقع شده است که دارای 196 عضو با پوشش دو هزار هکتار زمین می باشد.

 

نمودار سازمانی و تشکیلات:

ارکان شرکت عبارتند از:

1 –مجمع عمومی (نمایندگان گروهای تعاونی): که به پنج گروه تقسیم می شود که هر گروه دارای دو نماینده می باشد و در مجموع ده نماینده گروه می باشد.

2 –هیئت مدیره: که در برنامه ریزی و طرح پیشنهادات دخالت دارند. این شرکت پنج هیئت مدیره دارد که از بین آنها یکی به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب می شود و در راس آنها مدیر عامل شرکت که مجری مصوبات هیئت مدیره و همچنین دستورالعملهای ابلاغی از طرف سازمان جهاد کشاورزی می باشد.

نوع محصولات تولیدی یا خدمات:

نوع محصولاتی که در این شرکت تولید می شود عبارتند از گندم جو پنبه گلزا و گیاهان جالیزی می باشد.

خدماتی که در این شرکت انجام می شود بر اساس اصل بنا شدن این شرکت آبرسانی به وسیله پمپاژهای برقی و از طریق کانالهای اصلی و فرعی به مزارع کشاورزان می باشد. علاوه بر آبرسانی به مزارع توزیع نهادهای کشاورزی اعم از کودهای شیمیایی انواع بذرها گندم و جو کلزا و پنبه توزیع سموم شیمایی را نیز انجام می دهد.

علاوه بر توزیع نهاده ها نظارت کامل بر مراحل کاشت داشت و بر داشت

کشاورزان عضو شرکت را نیز بر عهده دارد.

 

امور جاری در دست اقدام توسط کار آموز:

وظایف من در آنجا با توجه به اینکه در ابتدای فصل کاشت غلات و کلزا در شرکت حضور داشتم در امر بر گزاری کلاسهای به کشاورزان و توزیع کودهای شیمیایی و سموم ضد عفونی به مدیر عامل و کارشناس شرکت کمک کردم و همچنین در سطح مزارع به همراه کارشناسان شرکت در امر نحوه آماده سازی بستر و همچنین نحوه کاشت مزارع مشارکت داشتم.

 

برنامه های آینده کار آموز:

نظارت بر سرکشی در مراحل داشت و بر داشت در دو هزار هکتار از اراضی

تعاونی تولید همت به همراه کار شناسان شرکت می باشد.نکاتی که در مورد کاشت هر یک از گیاهان رعایت شود به تفضیل توضیح می دهیم.

گندم: triticum spp

 

عملیات تهیه زمین:

زمان و شیوه های تهیه بستر بذر بستگی به میزان سنتی یا مکانیزه بودن زارعت. رژیم بارندگی منطقه و چرخش زراعی دارد. خاکی که در آن گندم پائیزه کشت
می گردد نباید بسیار زیاد ریز باشد و همچنین باید به اندازه کافی نشست کرده باشد از علفهای هرز پاک شده و غنی از مواد غذایی بوده و تهویه خوبی داشته باشد.

امروزه روند آماده کردن زمین برای کاشت با به کاربری کم و یا بدون استفاده از ادوات و ماشینهای معمول خاکورزی شخم مورد توجه می باشد. دلایل این موضوع بسیار است و از آن جمله صرفه جویی در وقت و سوخت، کاهش تردد ماشین بر روی خاک و جلوگیری از صدمات احتمالی فشردگی خاک و جلوگیری یا کاهش آبشویی و بادشویی. این روش بسته به شرایط مختلف اقلیمی و خاک و نوع محصولات و فراهم بودن ماشینها می تواند به صورتهای مختلف انجام گیرد. البته نباید لزوم بکار گیری ماشینها و ادوات پیشرفته ای را که در شرایط مناسب زراعی می تواند باعث رشد و توسعه بهتر محصول و ازدیاد تولید گردند از نظر دور داشت. بلکه لازم است با توجه به شرایط اقلیمی، خاک زراعی، امکانات تکنیکی و توان اقتصادی زارع. مناسب ترین روش و ماشین را به کار برد. روند استفاده از روشهای یاد شده را در یک سیستم کشاورزی که مبتنی به شرایط حاکم بر تولید مطلوب و امکانات و اختیارات باشد می تواند به صورت زیر باشد.

دانلودگزارش کارآموزی شرکت تعاونی تولید کشاورزی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست