سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود گزارش کارآموزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور و شاخص های رضایت مندی مشتری در صنعت بیمه

عالی

docx 1396 مهر 27 حجم : 2 مگابایت صفحات : 673000 تومان خرید و دانلود

دانلود گزارش کارآموزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور و شاخص های رضایت مندی مشتری در صنعت بیمه

شاخص های رضایت مندی مشتری در صنعت بیمه بیمه عمر صنعت بیمه دانلود گزارش کارآموزی دانلود گزارش کارورزی گزارش کارورزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور و شاخص های رضایت مندی مشتری در صنعت بیمه گزارش کارآموزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور و شاخص های رضایت مندی مشتری Ø

دانلود گزارش کارآموزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور و شاخص های رضایت مندی مشتری در صنعت بیمه

 
 
 
فهرست مطالب
عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور 4
تصویر کلی از بیمه عمر انفرادی و عوامل ذیربط 6
موانع توسعه بیمه های عمر 6
۱ ساختارهای سازمانی و مدیریتی 6
۲ عدم اشائه مطلوب فرهنگ بیمه 8
۳ شبکه فروش نا کارآمد 8
۴ عدم سیاستگذاری های کلان در صنعت بیمه و عدم وجود استراتژی در جهت توسعه بیمه های عمر 11
۵ پایین بودن قدرت اقتصادی مردم کشور 11
۶کافی نبودن تامین های ارائه شده توسط شرکت های بیمه 12
تجربه سایر کشورها هند 12
۷) عدم رضایت بیمه شدگان ازسرویس دهی مطلوب شرکت های بیمه 12
۸ عدم تبیین جایگاه حقوقی و قانونی بیمه های عمر 14
▪ تجربه سایر کشورها هند 14
۹ عدم وجود سیستم و برنامه آموزشی مدون و کاربردی جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز 15
تجربه سایر کشورها هند 15
۱۰ نحوه سرمایه گذاری ذخایر ریاضی بیمه های عمر 16
۱۱ وجود تورم اقتصادی در کشور 16
۱۲ نحوه حسابداری حسابهای بیمه ای و ازجمله بیمه های عمر 17
۱۳ عدم استفاده از تکنولوژی اطلاعات IT 17
۱۴ عدم وجود یک نظام جامع آماری و پایگاه اطلاعاتی جهت تصمیمگیران و تصمیم سازان و محققین 18
۱۵ نرخ های بهره فنی اعلام شده از سوی بیمه مرکزی ایران 18
۱۶ عدم پرداخت سود مشارکت واقعی در شرکت های بیمه 19
۱۷ عدم وجود سیاست ترویجی و تبلیغاتی فراگیر 20
۱۸ طولانی بودن بودن فرآیند صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت 20
۱۹ عملیاتی نشدن معافیت های مالیاتی پیش بینی نشده در قوانین مالیاتی 20
موانع و راهکار های توسعه بیمه های عمر در کشور 22
تصویر کلی از بیمه عمر انفرادی و عوامل ذیربط 23
موانع توسعه بیمه های عمر 24
1- ساختارهای سازمانی و مدیریتی 24
2- عدم اشائه مطلوب فرهنگ بیمه 25
3- شبکه فروش نا کارآمد 26
4- عدم سیاستگذاری های کلان در صنعت بیمه و عدم وجود استراتژی در جهت توسعه بیمه های عمر 28
5- پایین بودن قدرت اقتصادی مردم کشور 28
6- کافی نبودن تامین های ارائه شده توسط شرکت های بیمه 29
7- عدم رضایت بیمه شدگان ازسرویس دهی مطلوب شرکت های بیمه 29
8- عدم تبیین جایگاه حقوقی و قانونی بیمه های عمر 31
9- عدم وجود سیستم و برنامه آموزشی مدون و کاربردی جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز 32
10- نحوه سرمایه گذاری ذخایر ریاضی بیمه های عمر 33
11- وجود تورم اقتصادی در کشور 33
12- نحوه حسابداری حسابهای بیمه ای و ازجمله بیمه های عمر 34
13- عدم استفاده از تکنولوژی اطلاعات IT 34
14- عدم وجود یک نظام جامع آماری و پایگاه اطلاعاتی 35
15- نرخ های بهره فنی اعلام شده از سوی بیمه مرکزی ایران 35
16- عدم پرداخت سود مشارکت واقعی در شرکت های بیمه 36
17- عدم وجود سیاست ترویجی و تبلیغاتی فراگیر 37
18- طولانی بودن بودن فرآیند صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت 37
19- عملیاتی نشدن معافیت های مالیاتی پیش بینی نشده در قوانین مالیاتی 37
بخش دوم   راهکارهای توسعه بیمه های عمر 39
بررسی راهکارهای توسعه بیمه های عمر انفرادی در کشور 40
۶ نگرانی های بیمه گران و بیمه گزاران 40
الفبیمه گران 40
ب بیمه گزاران 41
۷ نتیجه گیری 42
نتیجه گیری 44
انواع بیمه های عمر 46
فهرست انواع بیمه 46
بیمه تمام عمر 47
بیمه و پس انداز 47
بیمه زمانی 48
بیمه تمام عمر با محدودیت پرداخت حق بیمه 49
بیمه تامین آتیه فرزندان 49
بیمه مانده بدهکار 49
بیمه حوادث انفرادی 50
بیمه حوادث گروهی 51
بیمه درمان گروهی 51
بیمه حوادث خانواده 52
بیمه حوادث خارج از کشور 53
بیمه تامین هزینه جهیزیه 54
بیمه مهریه 56
سیستم‌های کارای اطلاعات حسابداری 62
بحث و نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد 66
منبع 68
 
 
عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور
 
بیمه ، بدون شک یکی از دستاوردهای خلاقانه جامعه بشری بمنظور مقابله با رخدادها و حوادث ناگوار است . حوادث طبیعی نظیر آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، طوفان و نیز مصایبی همچون : فوت ، بیماری ، کهولت ،ازکارافتادگی و . . . وقایعی است که از زمان های دور همه انسانها را مورد تهدید قرارداده است.اندیشه ی ایجاد تامین درمقابل مخاطرات پیش رو از طریق همیاری و تعاون و راهکارهای از این نوع ، ریشه در ادوار تاریخ دارد. پیشرفتهای گسترده علمی و تکنولوژیکی عصرجدید نیز اگرچه به انسان کمک نموده است که بعضی ازخطرات طبیعی را مهار نماید اما خود ، خطرات جدیدی را به همراه داشته که به پوشش های حمایتی خاص نیازمند است.
فایده اصلی بیمه ، دادن اطمینان به افراد در جهت مقابله با خطرات احتمالی است که در قاموس بیمه به آن ریسک اطلاق می گردد . فارغ از نوع بیمه می توان گفت بیمه علاوه بر ایجاد محیطی امن برای فعالیت های اقتصادی ، باعث ایجاد اطمینان برای کار و تولید و سرمایه گذاری و بطور کلی ایجاد فضای امن و آرام برای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است.
صنعت بیمه در ایران علیرغم اینکه بیش از ۷دهه قدمت دارد و تلاش های زیادی جهت توسعه آن صورت گرفته است ، هنوز جایگاه مناسبی ندارد وعرضه گسترده بیمه های عمر بمنظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعی _ آنگونه که شایسته است _ با توجه به وجود ظرفیت ها و قابلیت های گسترده در کشور ،با موانع بسیاری رو برو می باشد.
مقاله " موانع و راهکار های توسعه بیمه های عمر انفرادی در کشور" به بررسی موانع عمده فرا روی بیمه هایعمر پرداخته و سعی گردیده است با استفاده از تجارب موجود و مطالعات صورت گرفته یک طرح کلی -و البته اجمالی- که حاوی مشکلات اساسی و نیز راهکارهای رفع موانع توسعه بیمه های عمرباشد ، ارائه نماید.
ذکر این نکته قبل از ورود به مباحث اصلی ضروری به نظر می رسدکه عدم توسعه بیمه های عمر و رفع موانع ، یک مشکل یک وجهی ویا یک معادله یک مجهوله نیست ، عوامل بسیاری در توسعه بیمه های عمر دخالت دارد که ریشه بسیاری از عوامل خارج از صنعت بیمه و برون سازمانی است . برنامه ریزی وسیاستگذاری در این باره در درون صنعت بیمه میسر نیست.
تصویر کلی از بیمه عمر انفرادی و عوامل ذیربط
جمعیت کل کشور ۷۸۲ر۴۹۵ر۷۰نفر
تعداد جمعیت قابل بیمه شدن: حمعییت زیر ۶۵سال کشور بالغ بر ۰۰۰ر۸۰۰ر۶۶نفر می باشد واگر افراد زیر ۱۵سال را هم نیز استثناء کنیم ۰۰۰ر۰۰۰ر۴۹نفر قابل بیمه شدن هستند.
تعداد بیمه شدگان :: در حدود۰۰۰ر۳۰۰ر۱نفر
درصد دارندگان بیمه به کل جمعیت::: ۱.۸درصد
تعداد شعب فعال در صنعت بیمه :: ۵۳۵شعبه
تعداد نمایندگان : : در حدود ۲۰۰ر۸نفر ۲
تعداد کارکنان صنعت بیمه :در حدود ۱۰۰۰۰نفر: بیمه ایران ۴۳۷ر۲نفر بیمه آسیا ۷۴۳ر۱نفر بیمه دانا ۳۷۴ر۱نفر و بیمه البرز ۹۷۴نفر و بقیه در شرکتهای بیمه خصوصی فعالیت می کنند. ۳
موانع توسعه بیمه های عمر
۱ساختارهای سازمانی و مدیریتی
سازمانهایا ی اداری از جمله شرکتهای بیمه از ارکان متعددی نظیر: نیروی انسانی ،قوانین و مقررات ، تشکیلات و سازماندهی ، روش انجام کار ، نظام مدیریت ، نظام آموزش و تجهیز نیروی انسانی ، نظام طبقه بندی مشاغل ، نظام ارزشیابی ، و نظام پرداخت تشکیل شده است که هرکدام از این ارکان اهمیت خاصی دارد.
باتوجه به اینکه نحوه سازماندهی و ساختارهای سازمانی نقش عمده ای در تحقق اهداف خواهد داشت .به عبارت دیگر " ساختار نشان دهنده استراتژی است ."(۴) ساختار سازمانی مربوط به بیمه های عمر در شرکت های بیمه از دو نظر جهت توسعه بیمه های عمر در کشور کارآیی ندارد.
دانلود گزارش کارآموزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور و شاخص های رضایت مندی مشتری در صنعت بیمه
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست