سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود گزارش کارآفرینی شرکت فرش باستان یزد

عالی

docx 1396 مهر 27 حجم : 2 مگابایت صفحات : 424500 تومان خرید و دانلود

دانلود گزارش کارآفرینی شرکت فرش باستان یزد

دانلود گزارش کارآفرینی شرکت فرش باستان یزد

 

 

نمودار سازمانی شرکت فرش باستان یزد.

تکمیل، کنترل و بسته بندی.

کارگزینی.

تعمیر و نگهداری.

انبارها.

مقدمات بازرگانی

حسابداری

کنترل کیفیت.

تدارکات.

سفارشات و برنامه ریزی.

کنترل تولید

فروش

طراحی.

امور مالی.

مدیر بازرگانی

مدیر تولید

مدیر مالی و اداری

میر فنی و مهندسی صنایع

مدیرعامل

هیئت مدیره

زمین

 ساختمانها و محوطه سازی.تاسیسات

وسایط نقلیه

 اثاثیه و لوازم اداری

ابزار آلات و لوازم کارگاها

هزینه های قبل از بهره برداری.

طرح بازسازی و نوسازی

هدف

تولیدات

مواد اولیه

ظرفیت تولیدی.

 توضیحات در مورد نحوه محاسبه ظرفیت.

 روش تولید هزینه های سرمایه گذاری طرح

تولید

زمان اجرای طرح توسعه.

هزینه های تولید

مواد اولیه و بسته بندی

مقدار مصرف

هزینه های مواد اولیه مصرفی

حقوق و دستمزد

برآورد تعداد پرسنل مورد نیاز براساس ظرفیت تولید سالانه

آب، برق و سوخت و سایر هزینه های کمکی.

تعمیر و نگهداری

۵- استهلاک

۶- هزینه های تولید.

۷- هزینه های ثابت و متغیر تولید

 

1- زمین

طرح مورد نظر در ششدانگ قطعه زمینی به مساحت 50000 متر مربع واقع در بخش 8 ثبتی یزد که طی یک فقره سند مالکیت بشماره ملکی 276 فرعی از 14259 که از قرار هر متر مربع 140 هزار ریال برآورد شده است

2- ساختمانها و محوطه سازی

1-2- زمین کارخانه از چهار طرف توسط دویار آجری بارتفاع حدود 3 متر محصور شده و کلیه هزینه مربوطه شامل حدود 2500 متر مربع دیوارکشی از قرار هر متر مربع 40000 ریال و تسطیح زمین از قرار هر متر مربع 5000 ریال و 2000 متر مربع خیابان کشی و جدول بندی و فضای سبز از قرار هر متر مربع 000/30 ریال جمهاً بمبلغ 426 میلیون ریال کلاً انجام شده است

 

شرح مساحت زیربنا هزار ریال/ متر مربع ا نجام شده مورد نیاز حمع  (میلیون ریال)
سالن های تولید موجود 7500 -/300 2250 - 2250
سالن جدید بافندگی در حال ساخت 3960 -/500 1200 780 1980
انبارها 5100 0/300 1530 - 1530
تعمیرگاه و تاسیسات 2500 -/400 1000 - 1000
تاسیسات تهویه جدید در حال ساخت 700 -/500 150 200 350
ساختمان اداری 580 -/400 232 - 232
ساختمانهای رفاهی 420 -/300 126 - 126
نگهبانی 90 -/400 36 - 36
پیش بینی نشده (5% مورد نیاز) - - - 23 23
جمع 21250   6554 1173 7727
 

 

لازم بتوضیح است که از مجموع 250/21 متر مربع ساختمان بشرح فوق 190/16 متر مربع موجود و 5060 متر مربع در سال ساخت می باشد. ساختمانهای در حال ساخت از نوع سوله بارتفاع حدود 7 متر و دیوار آجرنما بندکشی شده و کف موزائیک و کانال کشی زمینی با دیواره سرامیکی می باشد

3- ماشین آلات

1-3- ماشین آلات موجود

صورت ریز ماشین آلات موجود طرح با ذکر جزئیات مشخصات آنها بضمیمه گزارش می باشد که خلاصه آنها بشرح زیر تفکیک می گردد: (مبالغ / میلیون ریال)

 

شرح سال ساخت تعداد فی واحد انجام شده موردنیاز تا تکمیل جمع
ماشین بوبین پیچی 48 کله 1997-90 4 25 100 - 100
ماشین کیس پیچی 1997 1 50 50 - 50
ماشین چله پیچی بخشی 1977 1 100 100 - 100
ماشین چله پیچی مستقیم 1990 1 800 800 - 800
ماشین بافندگی 350 شانه 1977 4 150 600 - 600
ماشین بافندگی 500 شانه 1990 9 800 7200 - 7200
ماشین پانچ و دوخت 1975 1 100 100 - 100
ماشین پشت پاک کن 1977-90 2 125 250 - 250
ماشین آهارزنی   1 500 500 - 500
ماشین تراش 1998 1 3000 3000 - 3000
ماشین دوخت زیگزاگ و کناره 1980 8   180 - 180
جمع           12880
هزینه های نوسازی و بازسازی داخلی ماشین آلات مذکور (6 درصد) 773
جمع کل ماشین آلات موجود (ریالی) 13653
 

2-3- ماشین آلات طرح نوسازی

با توجه به ورود ماشین آلات نوسازی به گمرک و بموجب نامه شماره
7/9326 مورخ 19/8/1381 اداره حقوقی بانک سپه مشخصات ماشین آلات بشرح زیر می باشد.

نوع ماشین: ماشین بافندگی مدل CRT82ساخت کارخانه وندویل بلژیک تمام اتوماتیک 2 راپیری

تعداد: 4 دستگاه از قرار هر دستگاه 947/704 یورو

مبلغ کل گشایش اعتیار: 819788/2 یورو

مبلغ پیش پرداخت: 979/281 یورو معادل -/792/2 میلیون ریال (10 درصد)

مبلغ تسهیالت: 809/537/2 یورو (90 درصد)

سود مورد انتظار: 503/285 یورو (شامل 380/25 یورو سود قبل از تقسیط و 123/260 یورو سود دوران تقسیط)

مبلغ ثرارداد: 312/823/2 یورو (معادل 362/29 میلیون ریال بنرخ روز هر یورو 10400 ریال)

مدت ساخت واحد: یکسال

مدت تنفس: شش ماه

دوران فروش افساطی: 4 سال

با عنایت به اطلاعات مذکور هزینه های سرمایه گذاری ماشین آلات جدید بشرح زیر می باشد:

 

سهم شرکت

سهم بانک

جمع (میلیون ریال)

هزینه ریالی ماشین آلات:

2792

26393

185/29

هزینه های ترخیص، حمل داخلی، بیمه و ... (6 درصد)

1760

---

760/1

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

جمع هزینه ماشین آلات

4552

26393

945/30

سود دورات نقسیط

---

705/2

705/2

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

معادل ریالی ماشین آلات در 1/1/83

4552

098/29

650/33

سود قبل از بهره برداری

---

264

264

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

کل هزینه ماشین آلات

4552

362/29

914/33

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

توضیح اینکه از مبلغ 33650 میلیون ریال بشرح مذکور مبلغ 33142 میلیون ریال انجام شده و 508 میلیون ریال بابت هزینه های حمل داخلی 2 دستگاه و بیمه و هزینه های نصب و راه اندازی باقیمانده است. ضمناً مبلغ 264 میلیون ریال بحساب هزینه های مالی قبل از بهره برداری منتقل می شود.

 

دانلود گزارش کارآفرینی شرکت فرش باستان یزد
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست