سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
بررسی نقش مشاركتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شورای دانش آموزی

عالی

docx 1395 خرداد 18 حجم : 3 مگابایت صفحات : 383500 تومان خرید و دانلود

بررسی نقش مشاركتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شورای دانش آموزی

یکی از مهمترین اهداف تعلیم وتربیت، اجتماعی ساختن دانش آموزان یعنی آماده کردن آنان برای شرکت فعال وسازنده در زندگی اجتماعی، کسب آگاهی نسبت به حقوق اجتماعی خود وبهره برداری صحیح از آن واحترام به حقوق دیگران وهمکاری با سایر افراد جامعه است، یکی از شیوه های گرایش دانش آموزان به فعالیت ها و تصمیم گیری های اجتماعی، مشارکت آنان در گروه ها وشوراهای متشکل از همسالان در مدارس است. در این راستا، مقاله ی حاضربا بهره گیری از رویکرد کیفی(مصاحبه)، به بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي باتاكيد بر رويكرد مديريت مبتني بر مدرسه است.

دانلود پروژه اقدام پژوهی بررسی نقش مشاركتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شورای دانش آموزی

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه 
بیوگرافی
اهداف پژوهش
متدولوژی تحقیق
روش تجزیه وتحلیل داده ها
بررسی پیشینه
اهداف شورای دانش آموزان در دوره راهنمایی
رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه
کارکردهای عمده شورای دانش آموزی دررویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه
بحث وتفسیرمصاحبه های اعضای منتخب شورای دانش آموزی و مدیران مدارس
عوامل خانوادگی تاثیرگذار بر مشاركت دانش آموزان در اداره امور مدرسه
پیشنهادها
منابع
 
 چکیده
  یکی از مهمترین اهداف تعلیم وتربیت، اجتماعی ساختن دانش آموزان یعنی آماده کردن آنان برای شرکت فعال وسازنده در زندگی اجتماعی، کسب آگاهی نسبت به حقوق اجتماعی خود وبهره برداری صحیح از آن واحترام به حقوق دیگران وهمکاری با سایر افراد جامعه است، یکی از شیوه های گرایش دانش آموزان به فعالیت ها و تصمیم گیری های اجتماعی، مشارکت آنان در گروه ها وشوراهای متشکل از همسالان در مدارس است.
در این راستا، مقاله ی حاضربا بهره گیری از رویکرد کیفی(مصاحبه)، به بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي باتاكيد بر رويكرد مديريت مبتني بر مدرسه است.
نمونه ی معرف، مدارس مقطع راهنمایی واقع در شهرستان ………  از جمله مدرسه تحت مدیریتم می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، ابتدا پاسخ های داده شده به هر سوال جداگانه نوشته شدند. سپس، در زمینه های ظاهرشده، هردسته از پاسخ ها شناسایی گشتند و پس از جمع بندی، نتایج نشان داد که اجرای معقول طرح شورای دانش آموزی مدارس مقطع راهنمایی نیازمند توجه به نکاتی است که در نتایج تحقیق عنوان گردیده است.
 
مقدمه
در هر اجتماع علمي سازمان‌هايي وجود دارند كه براي تقويت آن اجتماع علمي نقش‌هاي متعددي را ايفا مي‌كنند. تربيت دانش آموزان راهنمایی كه در آغاز ورود به اجتماع بزرگ انسانها هستند از حساسيت ويژه اي برخوردار است. 
دراین دوره که بعنوان اساس دوره هاي بالاتر آموزشي  است، دانش آموزان تجربياتی کسب می کنند كه درصورتیکه مرتبط با هم ودر ارتباط با مسايل شخصي واجتماعي باشد، برانگيزاننده، سودمند وموثر خواهد بود ويادگيري مادام العمررا به همراه خواهد داشت. يكي از فعاليت هايي كه به اهداف اين دوره ياري مي رساند، فعاليت هاي گروهي است.
با عنايت به رويكردهاي جديد آموزش وپرورش نظير مديريت مبتني بر مشاركت ومناسبات انساني، تمركز زدايي ومدرسه محوري در نظام آموزش وپرورش، جلب مشاركت عملي وحضور فعال دانش آموزان در فرايند تصميم سازي وتصميم گيري وامور اجرايي مدرسه بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. در بند 7 اصل شوراي دانش آموزي آمده است كه :
« در مدارس به عنوان آموزش عملي وبراي پرورش روحيه همكاري وتعاون وهمفكري وسعه صدر، تشكيل شوراي دانش آموزي مورد تاكيد قرار گيرد، اين شوراها عملاً در تنظيم جريان امور مدرسه وهدايت پاره اي از فعاليت هاي خاص دانش آموزان علاوه بر نقش آموزشي مي توانند جنبه اجرايي نيز داشته باشند»(فرهمندیان وهمکاران، 1383).
 

متدولوژی تحقیق :

این تحقیق به شیوهٔ کیفی انجام گردیده است. در این دسته از تحقیقات، ضمن تنظیم مصاحبهٔ ساختارمند، پژوهشگر با ذهنیت خود به تحقیق شکل می‌دهد وسعی در درک افراد مورد تحقیق دارد وبه دنیای آن‌ها وارد می‌شود ودربسیاری موارد خود را به جای آن‌ها قرار می‌دهد (مارشال و رأس من، 1377). با انتخاب روش تحقیق کیفی در این مطالعه، فرصت مشاهده جزئیات و مستند سازی پدیده مورد مطالعه ایجاد شد. مزیت داده‌های جمع آوری شده از این طریق نسبت به نظرخواهی‌های انجام شده در قالب پرسشنامه‌های مقیاسی، براین است که امکان آشنایی با فرایندهای رسیدن به یک پاسخ را برای پژوهشگر ایجاد می‌کند (همان منبع). لذا بینش وبصیرت پژوهشگر در این دسته از تحقیقات منجر به شرح وبسط سیستم پیچیدهٔ اجتماعی می‌گردد.

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری:

 نمونه معرف از مدارس مقطع راهنمایی شهرستان می‌باشد. روند انتخاب به این شکل بود که درجریان جلسه انجمن اولیاء ومربیان، با مدیران مدارس مذکور صحبت گردید و از آن‌ها خواسته شد که در جریان برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی در فرایند تحقیق مشارکت نمایند. دعوت از مدیران برای مشارکت در مطالعه با استقبال گرم آن‌ها مواجه گشت. لذا با مدیران مدارس نمونه و دو گروه از دانش آموزان (داوطلبان عضویت در شورای دانش آموزی و افراد شرکت کننده در انتخابات)، مصاحبه‌های ساختاری هدفمندی انجام شد و یک هفته بعد از انتخابات نیز مصاحبه‌هایی با منتخبین شوراهای دانش آموزی مدارس مذکورصورت گرفت. درنهایت مدیریت از 6 مدرسه راهنمایی دخترانه وپسرانه غیرانتفاعی، شاهد و دولتی، تعداد 48 نفر از اعضای عضو وغیر عضو انتخاب گردیدند. از این 48 نفر، 36 نفر، اعضای اصلی شورا بودند (منتخبین شورای دانش آموزی) و 12 نفر از داوطلبان عضویت در شورای دانش آموزی مورد مصاحبه قرار گرفتند و پاسخ‌های تأمل برانگیز ومستدل بررسی وتجزیه و تحلیل گردید.

بررسی نقش مشاركتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شورای دانش آموزی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست