سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع

عالی

docx 1396 آبان 2 حجم : 3 مگابایت صفحات : 1207000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع

دانلود تحقیق بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع

 
 
مقدمه
 
فصل اول : فلسفه رله‌گذاری حفاظتی
 
رله‌گذاری حفاظتی چیست؟
 
وظیفه رله‌گذاری حفاظتی
 
اصول رله‌گذاری حفاظتی
 
۴-۱) حفاظت در مقابل دیگر حالتهای غیرعادی
 
فصل دوم : انواع رله
 
۱-۲) انواع رله برحسب مورد استعمال
 
انواع رله بر مبنای کمیت اندازه‌گیری شده
 
فصل سوم : حفاظت تفاضلی
 
انواع سیستمهای حفاظت تفاضلی
 
عوامل موثر در طراحی
 
تجهیزات کمکی
 
۱-۳-۳) رله‌های چک‌کننده یا راه‌اندازی
 
۲-۳-۳) تجهیزات نظارت پیلوت
 
۴-۳) روشهای انتقال اطلاعات درحفاظت
 
۵-۳) منحنی مشخصه ایده‌آل طرحهای حفاظت تفاضلی توسط سیم پیلوت
 
فصل چهارم : رله‌های پیلوتی سیمی
 
مقدمه
 
مزیت پیلوت
 
پیلوتهای قطع‌کننده و سد‌کننده
 
رله‌گذاری پیلوتی سیمی با جریان مستقیم
 
۴-۴) رله‌گذاری پیلوتی سیمی با جریان متناوب
 
۵-۴) برتری دستگاههای پیلوتی سیمی از نوع جریان متناوب بر جریان مستقیم
 
۶-۴) محدودیتهای دستگاههای پیلوتی سیمی با جریان متناوب
 
۷-۴) مراقبت از مدارهای پیلوتی سیمی
 
۸-۴) قطع از راه دور با سیمهای پیلوت
 
۹-۴) مشخصات موردنیاز برای سیم پیلوت
 
۱۰-۴) سیمهای پیلوت و حفاظت آنها در مقابل اضافه ولتاژ
 
فصل پنجم : رله های پیلوتی با جریان کاریر و میکرو موج
 
مقدمه
 
۱-۵) پیلوت با جریان کاریر
 
پیلوت میکروموج
 
رله‌گذاری مقایسه فاز
 
۴-۵) رله‌گذاری مقایسه سو
 
فصل ششم : حفاظت خط با رله‌های پیلوتی
 
مقدمه
 
رله‌گذاری با پیلوت سیمی
 
رله‌گذاری با پیلوت جریا، کاریر
 
میکروموج
 
۱-۳-۶) کانال میکروموج
 
۲-۳-۶) قطع از راه دور
 
فصل هفتم : رله‌های حفاظتی در پستهای فشارقوی
 
مقدمه
 
ضرورت اتصال به زمین – نوتر
 
ضرورت برقراری حفاظت
 
انواع سیستمهای اورکارنتی
 
۴-۷) رله‌های ولتاژی
 
۵-۷) حفاظت فیدرکوپلاژ ۲۰ کیلوولت
 
۶-۷) حفاظت فیدرترانس ۲۰ کیلوولت
 
۷-۷) حفاظت REF
 
8-7) رله دیفرانسیل
 
۱-۸-۷) چند نکته در مورد رله دیفرانسیل
 
۲-۸-۷) رله دیفرانسیل با بالانس ولتاژی
 
۹-۷) حفاظت جریانی برای ترانسفورماتور
 
۱۰-۷) حفاظت باسبار
 
۱۱-۷) حفاظت خط
 
۱۲-۷) رله دوباره وصل‌کن
 
۱۳-۷) Synchron-check
 
14-7) سیستم inter lock , inter trip
 
فصل هشتم: حفاظت پیلوتی پستهای اختصاصی متروی تهران
 
مقدمه
 
مشخصات رله حفاظتی سیم پیلوت MBCI
 
حفاظت دیفرانسیل فیدر
 
رله ناظر MRTP
 
4-8) رله نشان‌دهنده جریان آنی ترانسفورماتور MCTH
 
5-8) رله جریان زیاد لحظه‌ای و استارت MCR
 
6-8) رله تشخیص بی‌ثباتی و قطع داخلی MVTW
 
7-8) ترانسفورماتور جداکننده
 
۸-۸) ولتاژ و جریان پیلوت
 
۹-۸) ستینگهای خطا برای فیدرهای معمولی
 
۱۰-۸) عملکرد مینیمم برای خطاهای زمین با بار سرتاسری
 
۱۱-۸) ترتیبات سوئیچ گیرهای نوع شبکه‌ای
 
۱۲-۸) ولتاژ تحریک شده ماکزیمم مسیر بسته پیلوت
 
۱۳-۸) اطلاعات فنی رلهMBCI
 
منابع
 
 
 
مقدمه :
 
در تاسیسات الکتریکی مانند شبکه انتقال انرژی ٍ مولد ها و ترانسفورماتورها و اسباب و ادوات دیگر برقی در اثر نقصان عایق بندی و یا ضعف استقامت الکتریکی ٍ دینامیکی و مکانیکی در مقابل فشارهای ضربه ای پیش بینی نشده و همچنین در اثر ازدیاد بیش از حد مجاز درجه حرارت ٍ خطاهایی پدید می آید که اغلب موجب قطع انرژی الکتریکی می گردد.
 
این خطاها ممکن است بصورت اتصال کوتاه ٍ اتصال زمین ٍ پارگی و قطع شدگی هادی ها و خورده شدن و شکستن عایق ها و غیره ظاهر شود.
 
شبکه برق باید طوری طرح ریزی شود که از یک پایداری و ثبات قابل قبول و تا حد امکان مطمئنی برخوردار باشد.امروزه قطع شدن برق برای مدت کوتاهی باعث مختل شدن زندگی فردی و قطع شدن برق کارخانه های صنعتی و مصرف کننده های بزرگ ٍ موسسه های علمی و پژوهشی به مدت نسبتاٌٌٌ طولانی موجب زیانهای جبران ناپذیر می شود لذا قطع شدن و یا قطع کردن دستگاهها و تجهیزات الکتریکی معیوب از شبکه لازم است ولی کافی نیست.
 
باید تدابیری بکار برده شود که برق مصرف کننده ای که در اثر بوجود آمدن عیب فنی از شبکه قطع شده است در کوتاه ترین مدت ممکنه مجدداٌ تامین گردد.
 
وظیفه رله این است که در موقع پیش آمدن خطا در محلی از شبکه برق ٍ متوجه خطا شود ٍ آنرا دریابد و شدت آنرا بسنجد و دستگاههای خبری را آماده کند و یا در صورت لزوم خود راساٌ اقدام کند و سبب قطع مدار الکتریکی شود.
 
در این نوشته سعی شده است رله های حفاظتی پیلوتی ٍ اساس کار آنها و همچنین طریقه ارسال اطلاعات در این رله ها مورد بررسی قرار گیرد.در شش فصل اول از آوردن عکس و مطلب در مورد رله های واقعی پرهیز شده است در فصل هشتم رله های مربوط به حفاظت پیلوتی پستهای اختصاصی مترومورد بررسی قرار گرفته است.
 
   رله‌گذاری حفاظتی چیست؟
 
معمولا وقتی درباره یک سیستم برق‌رسانی می‌اندیشیم، اجزا چشمگیر آن از قبیل نیروگاه‌های بزرگ، ترانسفورماتورها، خطهای فشار قوی و غیره به ذهنمان می‌آید. در عین حال که این اجزا قسمتهای اصلی را تشکیل می‌دهند، بسیاری اجزای ضروری و جالب دیگر نیز در سیستم وجود دارد که رله‌های حفاظتی از همین دسته‌اند.
 
در اینجا نقش رله‌گذاری حفاظتی را در طراحی و کارکرد سیستمهای برق‌رسانی با بررسی مختصری از زمینه کلی موضوع توضیح می‌دهیم. سه جنبه مختلف سیستم برق‌رسانی در این بررسی به کار می‌آید. این جنبه‌های عبارتند از :
 
الف) بهره‌برداری عادی
 
ب) جلوگیری از بروز عیب الکتریکی
 
ج) محدودکردن پیامدهای بروز عیب الکتریکی
 
اصطلاح "بهره‌برداری" به حالتی اطلاق می‌شود که در دستگاهها  عیبی نباشد. اشتباهی از افراد سر نزند و بلایی آسمانی رخ ندهد. در این حالت، حداقل امکانات برای تامین برق مصرف‌کنندگان فعلی و برآوردن مقداری از نیازهای قابل پیش‌بینی برای آینده فراهم است. پیش‌بینیهای لازم برای بهره‌برداری عادی، قسمت عمده هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی را در برمی‌گیرد. لکن سیستمی که تنها از این دیدگاه طراحی شده باشد چه بسا پاسخگوی نیازهای امروزی نباشد.
 
عیب کردن دستگاههای برق‌رسانی سبب خاموشی‌های تحمل‌ناپذیر می‌شود. از این رو باید پیش‌بینیهایی انجام داد تا خسارتهای وارد بر دستگاهها و قطع جریان برق در هنگام بروز عیب به حداقل کاهش یابد.
 
در اینجا دو راه چاره به نظر می‌رسد: اولا خصیصه‌هایی با هدف جلوگیری از بروز عیب در طراحی منظور کنیم و ثانیا به راههایی بیندیشیم که در هنگام بروز عیب دامنه خسارتها را کاهش دهد. در طراحی سیستمهای جدید از هر دو راه حل به درجات مختلف و با توجه به جنبه‌های اقتصادی هر مورد خاص استفاده می‌شود و هر روز پیشرفتهایی محسوستر در جهت افزایش اطمینان‌بخشی دستگاهها صورت می‌گیرد. اما از سوی دیگر وابستگی به نیروی برق نیز هر روز بیشتر می‌شود. در نتیجه اگر چه احتمال بروز عیب کاهش می‌یابد، از سوی دیگر قطع برق نیز تحمل‌ناپذیرتر می‌شود. از اینجا به بعد سودمندتر آن است که وقوع عیب را مجاز بشماریم و در عوض، چاره‌ای برای کم کردن دامنه خسارات آنها بیندیشیم.
 
وظیفه رله‌گذاری حفاظتی
 
وظیفه رله‌گذاری حفاظتی این است که بی‌درنگ هر جز از سیستم برق‌رسانی را که دچار اتصال شود یا آغاز به عمل غیرعادی کند به طوری که احتمال خطر برود یا موجب مزاحمت برای عملکرد درست بقیه سیستم شود از مدار خارج سازد. وسایل رله‌گذاری در اجرای این وظیفه از کلیدهایی کمک می‌گیرند که قادرند جز معیوب را با دریافت فرمان از وسایل رله‌گذاری جدا کنند.
 
کلیدهای قدرت معمولا در جایی قرار می‌گیرند که می‌توانند هر مولد، ترانسفورماتور، باسبار، خط انتقال نیرو و غیره را کاملا از بقیه سیستم جدا سازد. این کلیدها باید ظرفیت کافی داشته باشند که بتوانند بیشترین جریان اتصال کوتاه را که امکان عبور آن از کلید هست موقتا تحمل و سپس قطع کنند. همچنین باید بتوانند بر روی چنین اتصال‌هایی بسته شوند و سپس براساس استانداردهای مشخص آن را جدا سازند.
 
در جاهایی که رله حفاظت و کلیدهای قدرت از لحاظ اقتصادی موجه نباشد فیوز به کار می‌رود. گرچه وظیفه اصلی رله‌گذاری حفاظتی، کاستن پیامدهای اتصال کوتاه است، حالتهای غیرعادی دیگری هم در بهره‌برداری روی می‌دهد که به کار رله‌های حفاظت نیاز پیدا می‌شود. این موضوع بویژه در مورد مولدها و موتورها صدق می‌کند.
 
وظیفه دوم رله‌گذاری حفاظتی این است که نشانه‌هایی از محل و نوع عیب به دست دهد. این‌گونه اطلاعات نه تنها به انجام شدن تعمیرات، سرعت می‌بخشد بلکه از راه مقایسه با نتیجه بازدید و نوسان نگارهای خودکار می‌تواند این امکان را فراهم آورد که کارآیی خود رله‌ها هم در جلوگیری از بروز عیب و کاستن دامنه خسارات ارزیابی شود.
 
روشهای انتقال اطلاعات در حفاظت تفاضلی
 
حفاظت در سیستم‌های قدرت باید به‌گونه‌ای باشد که نواحی حفاظتی به صورت روی هم بوده و حفاظت به صورت واحد نباشد، تا تمام سیستم قدرت تحت حفاظت قرار گیرد و هیچ بخشی از آن بدون حفاظت نماند. اگر خطایی در سیستم قدرت رخ داد باید فقط رله‌هایی که آن ناحیه را می‌پوشانند عمل کنند تا هیچ قسمتی از سیستم قدرت بدون جهت قطع نگردد اگر خطایی در یک ناحیه اتفاق بیفتد و فقط رله‌های مربوط به آن ناحیه عمل کنند، به این نوع حفاظت، حفاظت مطلق انتخاب‌شده گویند. یعنی هر رله در ناحیه حفاظتی خودش عمل می‌کند. سیستم حفاظتی انتخاب‌شده همان حفاظت واحد است، که یک نمونه از طرحهای حفاظت تفاضلی واحد با استفاده از سیم‌های پیلوت می‌باشد.
 
طرحهای حفاظت تفاضلی با استفاده از سیم‌های پیلوت دارای محدودیتهایی در طول می‌باشند که حداکثر آن در حدود 25 کیلومتر است. این سیم‌های پیلوت یا بصورت کابلهای مخصوص هستند که در زیرزمین دفن شده‌اند و یا بصورت خطوط تلفن شرکت مخابرات استفاده می‌شوند. حفاظت تفاضلی برای خطوط انتقال انرژی همانند حفاظت تفاضلی استفاده شده برای ژنراتور و ترانسفورماتور است. یعنی با قرار دادن وسایل اندازه‌گیری در ابتدا و انتهای خط انتقال، از ولتاژ یا جریان، نمونه‌برداری می‌شود. سپس این مقادیر مقایسه می‌شوند. این مقایسه در بعضی موارد مقایسه دامنه و در برخی حالات اختلاف فاز است. درنتیجه برای یک خط انتقال سه فاز بایستی برای هر فاز یک سیم پیلوت قرار داد. ولی برای جلوگیری از این کار و جهت تامین اهداف اقتصادی، توسط ابزاری در ابتدا و انتهای خط انتقال نمونه‌هایی را که ولتاژ جریان سه‌فازه می‌شود. به سیستم تک فاز تبدیل می‌کنند و طرح مقایسه دامنه و یا فاز، روی این مقادیر تک فاز، انجام می‌شود. معمولا مقایسه دامنه برای طولهای کم (خط‌های کوتاه) و مقایسه اختلاف فاز برای طولهای زیاد (خط‌های طولانی) انجام می‌گیرد.
 
روش‌های دیگری که برای حفاظت تفاضلی خط انتقال به کار برده می‌شوند بدین صورت است که برای انتقال اطلاعات بین ابتدا و انتهای خط از هادیهای خطوط انتقال استفاده می‌شود. یعنی خطوط انتقال در این حالت علاوه بر انتقال نیرو، انتقال اطلاعات بین ابتدا و انتهای خط را نیز به عهده دارند که به این سیستم PLCمی‌گویند
 
پیلوت با جریان کاریر
 
هرگاه ولتاژی با قطبداشت مثبت بر مدار کنترل فرستنده وارد شود ولتاژ خروجی پربسامدی ایجاد خواهد کرد. معمولاً فرکانس این ولتاژ بین 30 تا 200 کیلو سیکل در ثانیه است. این ولتاژ خروجی بر طبق شکل (1) بین یکی از سیمهای فاز خط انتقال نیرو و زمین وارد می‌شود.
 
هر گیرنده کاریر، جریان کاریر را از فرستنده محلی و نیز از فرستنده واقع در سر دیگر خط دریافت می‌دارد. درواقع دستگاه گیرنده، جریان کاریر دریافتی را به ولتاژ مستقیمی تبدیل می‌کند که می‌تواند در رله یا مدار دیگری به‌کار رود و هر عمل دلخواهی را انجام دهد. وقتی جریان کاریر دریافت نشود این ولتاژ صفر خواهد بود.
موج‌گیرهایی که در شکل (1) نشان داده شده‌اند مدارهای تشدید موازی هستند که امپدانس آنها در مقابل فرکانس معمولی نیروی برق ناچیز اما در برابر جریان‌های با فرکانس کاریر، بسیار زیاد است. فایدهء موج‌گیرها این است که جریان‌های کاریر را در کانال دلخواه نگه دارند به نوعی که کانالهای کاریر مجاور با هم تداخل نکنند و نیز از تلف شدن علامات کاریر در مدارهای انتقال نیروی همجوار به هر دلیل و از جمله اتصالی‌های خارجی که از دلایل اصلی است جلوگیری شود. در نتیجه جریان کاریر فقط می‌تواند از قطعه خط بین دو موجگیر بگذرد.
 
 
رله‌گذاری با پیلوت سیمی
 
رله‌گذاری با پیلوت سیمی را در مورد آن‌گونه از مدارهای فشار ضعیف و خطهای فشار قوی به‌کار می‌برند که پیلوت با جریان کاریر از نظر اقتصادی موجه نباشد. برای حفاظت بعضی از مدارهای کابلی انتقال نیرو می‌توان از پیلوت سیمی سود جست زیرا میزان تضعیف جریان کاریر در مدارهای کابلی بسیار زیاد است. در مورد خطهای کوتاه، رله‌گذاری پیلوتی سیمی با جریان متناوب، اقتصادی‌ترین صورت رله‌گذاری تندکار است.
 
معمولاً پیلوتهای سیمی را در فواصلی که از 8 تا 16  کیلومتر بیشتر نباشد به‌کار می‌برند اما چندتایی هم در کار بوده‌اند که طول آنها تا 43 کیلومتر هم می‌رسیده است.
 
 
دانلود تحقیق بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست