سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق مقایسه میزان عزت نفس در بین دانشجویان ممتاز و دانشجویان مشروطی دانشگاه آزاد اسلامی

عالی

docx 1396 آبان 2 حجم : 2 مگابایت صفحات : 446000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق مقایسه میزان عزت نفس در بین دانشجویان ممتاز و دانشجویان مشروطی دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود تحقیق مقایسه میزان عزت نفس در بین دانشجویان ممتاز و دانشجویان مشروطی دانشگاه آزاد اسلامی

 
 
 
 
فصل اول
 
کلیات تحقیق
 
مقدمه
 
طرح مسئله
 
سؤال مسئله
 
اهداف تحقیق
 
اهمیّت و ضرورت تحقیق
 
تعریف نظری
 
تعریف عملیاتی
 
دانش جویان مشروطی
  
فصل دوم
 
پیشینه و ادبیات تحقیق
 
(نگاهی به تاریخچه متغییرهای پژوهش)
 
مقدمه
 
عزت نفس چیست
 
انواع اعتماد به نفس
 
عزت نفس
 
استقلال عمل
 
مسئولیت پذیری
 
پیشرفت گرا
 
جدیّت و سخت کوشی
 
پذیرش ناکامی ها :
 
مؤثر بودن
 
روش های تقویت اعتماد به نفس
 
ارتباط با خدا
 
شناخت بهتر خویش
 
تکیه بر توانایی های خود
 
خطر پذیری
 
خودارزیابی
 
ارزیابی مثبت از خود
 
اصل اول : گذشته را پذیرید و آینده را دگرگون کنید
 
اصل دوم : درباره اهدافتان با خود گفتگو کنید
 
اصل سوم : تصمیم گرفتن را تمرین کنید
 
اصل چهارم : نتایجی را که می خواهید مجسم کنید.
 
اصل پنجم : در برخی زمینه ها متخصص شوید.
 
قسمت اول : پیشینه نظری
 
تاریخچه
 
مفهوم عزت نفس
 
الف ) بعد اجتماعی
 
ب ) بعد تحصیلی
 
ج ) بعد جسمی
 
د ) بعد خانوادگی
 
هـ ) بعد کلی عزت نفس
 
چگونگی پیدایش عزت نفس در افراد
 
عزت نفش از دیدگاه قرآن، احادیث و دانشمندان اسلامی
 
معانی نفس در قرآن کریم
 
عزت نفس در احادیث و روایات اسلامی
 
نظریه دانشمندان اسلامی در مورد نفس
 
تفکر غیر منطقی
 
دیدگاههای روان شناختی درباره عزت نفس و افکار غیرمنطقی
 
دیدگاه ادلر
 
دیدگاه راجرز
 
دیدگاه اسمیت
 
۱ ) جنبه فیزیولوژیکی
 
۲ ) جنبه اجتماعی
 
۳ ) جنبه روان شناختی
 
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
 
فصل سوم
 
روش تحقیق
 
جامعه مورد مطالعه
 
حجم نمونه
 
روش نمونه گیری
 
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر
 
روش آماری مربوط به فرضیه
 
روش تحقیق
 
فصل چهارم
 
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
 
مقدمه
 
جدول ۱ . ۴ ) نمرات عزت نفس آزمودنی ها در دو گروه دانشجویان ممتاز و مشروطی از آزمون عزت نفس
 
جدول ۲ . ۴ ) مقداربرای مقایسه عزت تفس دانشجویان ممتاز و مشروط
 
فصل پنجم
 
بحث و نتیجه گیری
 
محدودیت ها
 
منابع و ماخذ 
 
 
 
مقدمه :
 
هر انسانی براساس  ملاک ها و معیارهایی که در اختیار دارد همواره خود را مورد ارزیابی و قضاوت قرار می دهد و میزان کارائی، موفقیت و ارزشمندی خویش را تعیین می نماید. مفاهیمی که در شکل گیری عزت نفس مهم به نظر می رسد عبارتند از : خود، ادراک هر از فرد از خود (شکل گیری تصویر بدن در ذهن)، مفهوم هر فرد از خود (رشد گرایش عاطفی و ارزش، نسبت به بدن موزان خود، ارزشیابی خود. به موازات تغییر و تحولاتی که در جسم انسان صورت می گیرد روان او هم دستخوش تغییراتی می گردد در این مسیر خود که در مرکز ساختار روانی انسان قرار دارد و به عنوان منبع و مرجع فعالیت های فکری، عاطفی، رفتاری انسان ایفای نقش می کند، شکل می گیرد، جسم و روان انسان هر کدام از بخش های متفاوتی تشکیل شده است) تشخیص به موقع روحیات کودک و پاسخ به موقع و متعادل به آنها درک شد، اعتماد به نفس او بسیار مؤثر است، البته این نکته بسیار مهم است که نیازهای انسان در دورانهای مختلف دستخوش تنوع و تغییر می گردد (اسدالهی، موسوی 1376) در رابطه با افکار و غیر منطقی الیس معتقد است که ریشه رفتار غیر انطباقی فرد را باید در فرد جستجو کرد، اضطراب عاطفی نتیجه طرز تفکر غیر منطقی و غیر عقلانی است انسان به وسیله اشیای خارجی مضطرب و آشفته نمی شود بلکه دیدگاه و تصویری که او از اشیاء دارد موجب نگرانی و اضطرابش می شوند به نظر الیس که از نظریه پردازان اختلالات می باشد افکار و عواطف کنشهای جداگانه ای نیستند از این رو تا زمانیکه تفکر فرد غیر منطقی و غیر عقلانی باشد عواطف فرد نیز مختل خواهد شد و انسان افکار غیر منطقی را به طور مداوم برای خود تکرار می کند بنابراین جنبهای صفات پایدار شخصیت را ازین باورها تشکیل می دهند و همواره در رفتار و عواطف او متجلی می شوند. البرت الیس بنیانگذار نظریه بنیانگذار نظریه عقلانی –عاطفی معتقد است که اختلالات عاطفی ناشی از باورها و اعتقادات غیرمنطقی است. (شفیع آبادی 1371).
 
طرح مسئله :
 
مسئله عزت نفس و مقوله خود ازشمندی از اساسی ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت کودکان و نوجوانان است. برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی، شدت تصمیم گیری و ابتکار، خلاقیت و نوآوری، سلامت فکری و بهداشت روانی، رابطه مستقیمی با میزان و چگونگی عزت نفس و احساس خود ارزشمندی دارد. امروزه در اصلاح و درمان بسیاری از اختلالات شخصیتی و رفتاری کودکان و نوجوانان نظیر کم روئی و گوشه گیری، لجبازی و پرخاشگری و تنبلی و کم رویی به عنوان اولین یا مهمترین گام به ارزیابی و پرورش احساس عزت نفس، تقویت اعتماد به نفس و مهارت های فردی و اجتماعی آنان می پردازند. (بیابانگرد 1373).
 
ارضای نیاز به عزت نفس به احساساتی از قبیل : اعتماد به نفس، ارزش، قدرت، لیاقت، کفایت و مفید و مثمر ثمر بودن در جهان منتهی خواهد شد. اما بی اعتنائی به نیازها موجب احساساتی از قبیل حقارت، ضعف و درماندگی می شود این احساس ها به نور خود یا به وجود آورنده دلسردی و یأس اساسی خواهند شد و یا این که گرایش های روانی را به وجود خواهند آورد. 
 
عزت نفس چیست :
 
»عزت نفس» یک منبع انرژی است. یک چتر وسیعی است که «اعتماد به نفس» زیر سایه آن است. اعتماد به نفس یعنی دیدن خود به عنوان فردی توانا با کفایت دوست داشتنی و منحصر به فرد.
 
کفایت یعنی توانایی که در حد کافی و تسلط بر امور باشد. منحصر به فرد یعنی با توجه و در نظر گرفتن تفاوتهای فردی. به تعبیر دیگر اعتماد به نفس یعنی آن احساس و شناختی که از توانایی ها و محدودیت های بیرونی و درونی خود دارید. بنابراین وقتی که اعتماد به نفسو خودباوری خود را براساس آن که وان چه به راستی هستید و نه براساس موفقیتها و دست یابی ها و شکست ها و ناکامی ها خود بنا می کنید چیزی را در خود خلق می نمایید که هیچ کس و هیچ چیز یارای گرفتنش را از شما نخواهد داشت.
 
حال با توجه به مفاهیم بالا می توان گفت که اعتماد به نفس واقعی همواره در درون خود شما تولید می شود نه از بیرون. اعتماد به نفس واقعی زاییده ی تعهد شما به خودتان است. این تعهد که هر آن چه لازم باشد انجام خواهید داد تا به خواسته ها و نیازهایتان برسید. اعتماد به نفس باور شخصی شماست نسبت به روح خودتان به عنوان یک انسان اعتماد به نفس حقیقی این نیست که نترسیم. بلکه آن است که بدانید و مطمئن باشید با این که می ترسید اما بی گمان دست به عمل خواهید زد. 
 
چگونگی پیدایش عزت نفس در افراد :
 
تصوری که افراد از خود دارند در تعیین روابط با دیگران سهم مهمی دارد کودک از سال دوم زندگی به خود آگاهی دست می یابد تقریباً در 18 ماهگی کودکان صورت های خود را نشان می دهند، در دوران کودکی این شناخت برای افراد پیش می آِد که چه هستند و در جامعه چه نقشی دارند این شناخت اولیه که کودک از خود دارد، زمانیکه به اواخر مدرسه می رسد و حدود ده سالگی به صورت شبکه ای از احساسات و استنباطات وی از خودش درمی آید که نسبتاً ثابت و پیچیده می باشد (کلز –ترجمه علی پور 1373).
 
کاملاً مشخص است که محیط خانه اولین جائی است که کودک تجارب خود را از آنجا آغاز می کند و به تدریج کودک قادر می شود که خود را از آنجا آغاز می کند و به تدریج کودک قادر می شود که خود را بشناسد و بداند که کیست و در چه وضعیتی قرار دارد. در خانواده هایی که فقط کودک را مورد انتقاد قرار می دهند و حمایتی از آنها نمی شود افرادی با عزت نفس ضعیف تربیت می کنند خیلی افراد که عزت نفس آنها پایین است، شاید حتی موفقیت هایی داشته باشند ولی با این احساس شکست هم می خورند چون خود را بالاتر از آنچه هستند ارزیابی می کنند و لذا از عمل خود نیز ناراضی هستند (کلز –ترجمه علی پور 1373). 
 
عزت نفش از دیدگاه قرآن، احادیث و دانشمندان اسلامی :
 
روح انسان دنیای عجیبی است عجیب ترین عوامل عالم روح و روان انسان است که از یک جهت شباهت به دستگاه ضبط وت را دارد که دهها و صدها نوار در آن جای می گیرد و هر دگمه ای که فشار داده می شود صدای مخصوصی را پخش می کند. پخش نوع صدا بستگی دارد به اینکه دست انسان بر روی چه دگمه ای گذاشته شد در روح انسان در حقیقت همین گونه است و هر دگمه نیز مربوط به یک استعداد است.
خداوند متعادل استعدادهای گوناگون در وجود ما به بعد گذاشته است و مربیان هر کدام روی یک یا چند استعداد تکیه کرده اند. با آنکه در وجود هر فرد همه استعدادها وجود دارد اما یک یا چند استعداد زنده یم شود و به حرکت درمی آید و بقیه صامت می مانند. حال سئوال اساسی این است که آیا در میان تمام این دگمه ها یا استعدادها، استعدادی یافت می شود که اگر بر روی آن دست گذاشته شود و تمام این نوارها به حرکت درمی آیند؟ در اخلاق اسلامی، محور و نقطه ای که اسلام روی آن نقطه وجود انسان دست گذاشته کرامت و عزت نفس است که سلسله جنبان کلیه استعدادهای درونی و بیرونی انسان محسوب می شود و از طریق نمود و قرآن، احادیث، معارف اسلامی و آثار دانشمندان بزرگ مسلمان مورد شناسائی و تأکید قرار می گیرد و آثار مشاهیری همچون سیدجمال الدین اسدآبادی و اقبال لاهوری هم ضمن پرداختن به مسئله فردی و رجعت درباره مسلمین به فرهنگ اسلامی، عزت نفس بالای ملل مسلمان را بزرگتری عامل مبارزه با انحطاط جامعه و بزرگترین مانع در جهت جلوگیری از سلطه بیگانگان و مستکبران داشته اند و عزت نفس مسلمان را نقطه مقابل انحطاط مسلمین به شمار آورده اند. 
 
منابع و ماخذ :
 
-  براهنی ، محمد تقی و همکاران ، 1371 ریتا .ل .اتکینسون و همکاران ، زمینه روان شناسی جلد اول ، انتشارات رشد ، چاپ ششم ،
 
-  دلاور ، علی ،1371 ،روشهای آماری در روان شناسی و علوم تربیتی انتشارات پیام نور ، چاپ چهارم
 
-  شفیع آبادی ، عبدالله ، 1358 ،فنون تدبیت ک .د ک ، انتشارات چهر تهران
 
-  قرچه داغی ، مهدی ، روانشناسی خلاقیت ، انتشارات شباهنگ ، تهران 1368
 
-       کریمی یوسف ، روانشناسی اجتماعی ، انتشارات پیام نور ، تهران 1368
 
-       ذمیلانی فر ، بهروز ، بهداشت روانی ، انتشارات قومس ، تهران 1375
 
-  نوابی نژاد شکوه ، رفتارهای بهنجار و نابهنجار ، انتشارات ابتکار تهران 1365
 
-  یاسایی ، مهشید ، هنری ماسن ، پاول و همکاران ، رشد و شخصیت کودک مرکز نشر ، تهران 1368
 
-       شاملو ، سعید ، بهداشت روانی ، انتشارات رشد ، تهران 1368
 
دانلود تحقیق مقایسه میزان عزت نفس در بین دانشجویان ممتاز و دانشجویان مشروطی دانشگاه آزاد اسلامی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست