سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت کرمانشاه

عالی

docx 1396 آبان 4 حجم : 2 مگابایت صفحات : 776000 تومان خرید و دانلود

دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت کرمانشاه

دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت کرمانشاه

 

 

تاریخچه                                                                                     1

پیش گفتار                                                                                  5

کلیاتی راجع به نفت                                                                      9

نام گذاری فرآورده  های نفتی                                                         14     

فصل اول: جستجو و تولید نفت                                                       16

   منشأ نفت                                                                          16

2-1- زمین شناسی نفت                                                                16

1-2-1- انواع مخازن نفت                                                              19

3-1- اکتشاف نفت                                                                       21

1-3-1- روش های ژئوفیزیکی                                                        23

2-3-1- روشهای ژئوشیمی                                                             24

4-1- حفاری                                                                               25

حفاری برای استخراج                                                                    26

فصل دوم: ترکیب شیمیایی نفت خام فرآورده های نفتی                     31

1-2- ترکیب شیمیایی نفت خام                                                      31

2-2- ترکیب شیمیایی فراورده های نفتی                                              

361-2-2- مشتقات  ایدروکربور نفت طبیعی                                    36 

الف- بنزین                                                                                     36 

ب –نفت چراغ، نفت گاز                                                                  37

ج- روغن ها                                                                                    38

2-2-2- مشتقات غیر ایدروکربورنفت طبیعی                                         41

الف- ترکیبات گوگردار دار                                                                41

ب –ترکیبات اکسیژندار                                                                   42 

ج- ترکیبات ازت دار                                                                        43

د- ترکیبات فلز دار                                                                           43

فصل سوم- مشخصات شیمی فیزیکی ایدروکربوهای خالص

 و برشهای نفتی                                                                                45

1-3- کلیات                                                                                   45

2-3- نقطه جوش متوسط برشهای نفتی                                                  46

3-3- عامل تشخیص KUOP                                                       47         

1-3-3- ایدروکربورهای خالص                                                 47

2-3-3- برشهای نفتی                                                                   47

5-3- فشار بخار                                                                           48

1-5-3- ایدروکربورهای خالص                                                       48

2-5-3- برشهای نفتی                                                                   48

3-5-3- مخلوط ایدروکربورها                                                         48

فصل چهارم

آزمایشهای انجام شده                                                                  50

 

تاریخچه:

 پالایشگاه کرمانشاه در سال 1314 با تولید روزانه 4200 شبکه، در شمال شهر کرمانشاه در کنار رودخانه قره مو شروع  به غعالیت کرد. در سال 1340 طرح توسعۀ پالایشگاه به ظریت 15000 شبکه در روز به انجام رسید و در 27 اردیبهشت سال 1350 به طور رسمی افتتاح شد، متماقب آن ظرفیت پالایشگاه در سال 1357 به حدود 19000 شبکه  در روز افزایش یافت. همزمان با احداث پالایشگاه، خط لوله 3 اینچ نفت شهر برپیده و به جای آن خط لوله ای  به قطر 8 اینچ و به طول260 کیلومتر احداث شده در آبان ماه 1362 نیز خط لوله افرینه به کرمانشاه به قطر 16 اینچ و به طول 172 کیلومتر آماده بهره برداری شد.

در حال حاضر خوراک پالایشگاه از طریق دو خط لوله نفت شهر به کرمانشاه و اهواز به کرمانشاه و حوزه  سرکان ماله کوه تأمین می شود. در سال 1363 نیز با ایجاد تغییراتی تحت عنوان  پروژه نوسازی، ظرفیت پالایشی آن به حدود 30000 شبکه در روز افزایش داده شد که نسبت به رفیت طراحی اولیه 100 درصد افزایش نشان می دهد. در سال 1378 شرکت پالایش نفت کرمانشاه به ثبت رسید و پالایشگاه در زیر مجموعۀ  آن قرار گرفت.

پروژه های اجرا شده:

 1/ تغییرات آرایش و تعداد مبدلهای پیشگرم

2/ نصب Studed tubeدر قسمت کنوکسیون کوره  تقطیر

3/ نصب فلاش درام

4/ نصب دوده گیر در کوره  واحد تقطیر

5/ نصب دستگاه نمک گیر

6/ نصب دودکش مستقل برای کوره سوم واحد تبدیل کاتالسیتی

7/ پروژه تصفیه فاضلاب صفتی و بهداشتی

8/ اخذ گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت Iso 9002

9/ اخذ گواهینامه بین الملی سیستم مدیریت زیست محیطی Iso 14001

پروژه های در دست اجرا:

1/ پروژه دیگهای بخار جدید شامل 2 دستگاه بویار

هر یک به ظرفیت 30 تن  در ساعت با فشار 600 پوند بر اینچ مربع

2/ پروژه تولید آب صتی(DM) به ظریفت 100 متر مکعب در ساعت

3/ سیستم جمع آوری آبهای مقطر برگشتی

4/ پروژه نصب دو دستگاه ژنواتورهای بخاری هر یک به ظرفیت 3 مگاوات

5/ پروژه استفاده از MTBEبجای تترااستیل سرب

6/ پروژه بازیافت سلاپس بدون  سرب و تزریق آن به نفت خام

تولیدات پالایشگاه:

با توجه به استقرار نظام های کنترل کیفی Iso9002  و  زیست محیطی Iso 14001  فعلاً این شرکت حداکثر روزانه25000 شبکه فراورده  نفتی را به شرح زیر تولید می کند.

Aبنزین معمولی56/17

Bنفت سفید54/14

Cنفت گاز8/16

Dگاز مایع 24/3

Eنفت کوره 24/43

Fسوخت و ضایعات 62/4

جدول مقایسه ای

واحد های پالایش

ظرفیت حرارتی اولیه شبکه در روز

 طرفیت بالقوه شبکه در روز

نمک گیر

30000

30000

فلاش درام

30000

30000

تقطیر در جو

15000

25000

تصفیه نفتا

2800

3400

 تبدیل کاتالیسی

2800

3400

تصفیه نفت شفید

2800

4000

 تولید گاز مایع

700

1150

 واحر مراکس

1050

2200

 

 

مخازن  شامل:                                             ظرفیت شبکه:

نفت خام                                                      400000

محصولات نفتی                                              420000

مواد غیر نفتی                                               130000    

 

 

 ظرفیت طراحی

 ظرفیت بالقوه

واحد تولید آب صنعتی                            ( مترمکعب در ساعت)

(100)+27

27

واحد تولیدبخار( تن در ساعت)

(60)+44

44

 واحد تولید برق( مگاوات در ساعت)

(6)+2/5

2/5

 

در دست راه اندازی (Future)

پیش گفتار:

 عظمت صنایع نفت که در زمانی کوتاه در صف  بزرگترین صنایع سنگین جهان قرار گرفته مدیون تکنولوژی پیشرفته آن است که تمام قدرت علمی و  دانش بشری قرن بیستم را به خدمت گمارده است. خصوصیت واحدهای پالایش نفت را شاید بتوان در پیچیدگی مادۀ اولیه آن به لحاظ شیمیایی و حجم زیاد مادۀ اولیه از نظر فیزیکی خلاصه کرد. همین خصوصیات تکنولوژی خاصی را برای صنایع پالایش نفت بوجود آورده که آنرا از تکنولوژی عمومی صنایع شیمیایی متمایز می سازد.

در این کتاب که تکنولوژی پالایش نفت است به اصول و پایه های که تکنولوژی صنایع پالایش برآن استوار است پرداخته است. بدون اغراق امروزه، امور جهان پیشرفته، بر پایه نفت می گردد. برای درک بهتر مسأله کافی است تصور کنیم که اگر عرضه نفت در جهان  یکباره قطع شود، چه اتفاقی می افتد. روشن است که منظور از  نفت، تنها  بنزین نیست،  گر اینکه بنزین یکی از مهمترین فراورده های نفتی است، اما نفت شامل فراورده هایی چون گازوئیل برای وسایل نقلیه سنگین، نفت گاز برای سیستم های حرارت مرکزی، نفت کوره برای استفاده در کشتی ها، نیروگاهها و کوره هزاران کارخانه  و سوخت جت برای هواپیماها نیز می شود.

انواع روغن های مورد استفاده در ماشین آلات  و قر که در ساختن  سطح جاده ها مورد مصرف دارد از جمله فراورده های نفتی محسوب می شود. از نفت همچنین هزاران فرآوردۀ دیگر ماننده پلاستیک ها ، رنگها، شوینده ها، لاستیک های مصنوعی، پارچه ،لوازم آرایشی و بهداشتی، شمع، ضد یخ،  حشره کش ها کودهای شیمیایی و مواد فراوانی که در زندگی روزمره بشر کاربرد دارد و بدست می آید. به این ترتیب نفت خام نقش بسیار مهمی در زندگی جوامع ایفا می کند. و بدون وجود آن ،تمدن امروزی، با پس رفت فاحشی روبرو می شود. با این وجود، مردم عادی کمتر به اهمیت چنین نشی آگاهند و شاید به همین دلیل است که  موقعت نفت خام و فرآورده های آن در زندگی  روزمره دست کم گرفته می شود.

میلیون ها سال پیش نفت خام چگونه درژ رخای زمین و زیر بستر دریاها تشکیل شده است؟

نفت معدنی، « پترولیوم» Petroleumخوانده می شود که از دو حکم«پترا» به معنی سنگ  و « اولیوم» به معنی روغن تشکیل شده است. پترولیوم، « ترکیبات مایع» (نفت خام)، «گاز طبیعی»  ( منابع مستقل و یا همراه نفت) و حتی مواد جامد و نیمه جامد مانند قیر می شود.

نفت چگونه بوجود آمد؟

با اینکه نفت و ترکیبات گوناگون آن، پس از آب فراوانترین مایع در داخل پوته سطحی کره زمین است، اما چگونگی تشکیل آن، هنوز بطور قطعی و دقیق، روشن نیست. شاید مناسب ترین راه برای یافتن پاسخ این  پرسش، بازگشت به صدها میلیون سال پیش و تجسم این نکته باشد که در آن دوران، در بستر اقیانوس ها که بخش اعظم خشکی های امروز را تشکیل می دهد، چه گذشته است. نظریه مورد قبول همگان در شرایط  کنونی این است که نفت محصول آمیختگی لاشه میلیاردها موجود ریز و درشت آبزی با گیاهان بستر دریا و نیز تجزیه بقایای گیاهان مناطق خشکی است که توسط رودخانه ها به دریا حمل شده است. به  مرور زمان ،رسوبات اولیه و زیرین، با افزایش رسوبات در ماحل بعدی و  متأثر از حوادث موجود در اعماق زمین، فشرده تر شده و به این ترتیب،  رسوبات اولیه و تحت فشار، به صورت لایه های سخت در زیر بستر دریاها طبقات بزرگ سنگی را به وجود آورده است و در نهایت،  به صورت نیروی وارده بر پوستۀ خارجی زمین به تدریج لایه های سنگی را فشرده تر ساخته و آنرا به صورت خمیده در آورده است. و بستر دریا تحت چین فشاری به سطح دریا رانده شده و خشکی ها را تشکیل داده است. هم اینک در بسیاری از مناطق می توان سنگریزه های کنار دریا را کیلومترها دورتر از ساحل و در مواردی در نوک تپه ها مشاهده کرد.  در طول این مدت، بقایای موجودات دریایی و گیاهان خشکی که به اعماق زمین رانده و  در آنجا محبوس شده بودند به تدریج تجزیه و به نفت تبدیل شدند و این روند تجزیه و تبدیل طی میلیون ها سال ادامه یافت. هم اکنون در اعماق زمین و یا بستر دریاها در بسیاری از مناطق جهانف لایه های سنگی و عظیمی از جنس سنگ آهک یا ماسه سنگ وجود دارد. 

دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت کرمانشاه
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست