سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش

عالی

docx 1396 آبان 4 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1777000 تومان خرید و دانلود

دانلود گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش

دانلود گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش

 

 

مقدمه

بهداشت حرفه ای در صنایع داروسازی

سازمانها و تشکیلات بهداشت حرفه ای در ایران

قوانین کار وزارت کار مورد استناد فعالیتهای بهداشت حرفه‌ای

آئین نامه های سازمان تامین اجتماعی

آئین نامه های کمیته حفاظت فنی

تاریخچه و مشخصات شرکت کارخانجات داروپخش

کارگاهها و صنایعی که شرکت را احاطه کرده اند

صوت چیست

امواج صوتی

تقسیم بندی اصوات از نوع موج طولی

سروصدا(Noise)

انواع سر وصدا

اثرات زیاد آور سروصدا

روشهای اندازه گیری سروصدا در محیط کار

استانداردهای سروصدا

در ایران استاندارد مورد قبول مطابق با استاندارد ACGTHمی‌ باشد

بررسی سروصدا در کارخانه داروپخش

اندازه گیری میزان صدا در سالن بسته بندی کارپول های دندانی

اندازه گیری میزان صدا در سالن بسته بندی آمپول (۲ mlit)

اندازه گیری در این صدا در سالن پرکنی

اندازه گیری میزان صدا در سالن بسته بندی قرص و کپسول

اندازه گیری میزان صدا در نیروگاه مرکزی

اندازه گیری میزان صدا در نیروگاه سرم سازی

کنترل سروصدا

پیشنهادات

ماده ۱۳۹

ماده ۱۴۱

ماد ۱۴۵

نور

واحدهای روشنایی

لومن (Luman)

لوکس (Lux)

فوت کندل (Foot Candle)

هدف از تامین روشنایی مناسب

ویژگیهای روشنایی رضایت بخش

تاثیرات روشنایی

انواع روشنایی های محیط کار

منابع نور

مشخصات اصلی منابع روشنایی مصنوعی

منابع روشنایی مصنوعی

میزان شدت روشنایی برای فعالیتهای گوناگون

اندازه گیری میزان نور در کارخانه داروپخش

اندازه گیری میزان روشنایی در سالن بسته بندی شربت

اندازه گیری میزان روشنایی در میزهای چک چشمی

تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده

پیشنهادات

آئین نامه حفاظت و بهداشت کار

منابع عمده تولید گرما

راههای تبادل گرمایی بدن با محیط اطراف

تابش یا تشعشع (Radiation)

جابجایی (Convection)

تبخیر (Evaporation)

عوامل محیطی موثر در شرایط جوی

دما

دما محیط

دمای تابشی

رطوبت

رطوبت نسبی

فشار بخار آب

سرعت جریان هوا

شاخص WBGT( دمای ترگوی سان)

اصطلاحات WBGT

رطوبت نسبی

ارزیابی بارکاری

انواع کار

روشهای اندازه گیری شرایط جوی

دماسنج کاتا

بررسی شرایط جوی در کارخانه داروپخش

سالن ساخت پماد

سالن اتوکلاو

سالن اتوکلاو و بسته بندی سرم

سالن بسته بندی قرص و کپسول

آلاینده های شیمیایی و تقسیم بندی آنها

تقسیم بندی آلاینده ها براساس حالت فیزیکی

تقسیم بندی آلاینده ها بر پایه اثرهای فیزیولوژیک

مواد التهاب آور

مواد خفگی آور

مواد بیهوشی آور

سموم سیستمیک

سایر مواد معلق غیر از سموم سیستمیک

راه‌های ورود مواد شیمیایی به بدن

راههای دفع مواد شیمیایی

بررسی عوامل شیمیایی زیان آور در کارخانه داروپخش

فنول (Phenol)

فرمالدئید (Formaldehyde)

بررسی سیستم تهویه موجود در بخشهای مختلف کارخانه

ارگونومی

تقسیم کارهای جسمی از نظر ارگونومی

کارهای دینامیکی سخت

کارهای دینامیکی موضعی

کارهای استاتیک

اثرات کار استاتیک

کار ایستاده و تاثیرات آن

ارتفاع سطح کار

گراند جان در سال (۱۹۸۱) در مورد ارتفاع سطح کار توصیه هایی نموده است

کار بصورت نشسته و تاثیرات آن

ارتفاع میزکار

آنتروپومتری

آنتروپومتریدر دو زمینه کاربرد دارد

پارامترهای اندازه گیری شده در کارخانه داروپخش

جدول آنتروپومتری کارگران زن در کارخانه داروپخش

طراحی صندلی

مشخصات صندلی های موجود در بخشهای مختلف کارخانه داروپخش

حمل دستی بار و دردهای کمر

روش صحیح بلند کردن بار

طراحی ابزار

توصیه هایی برای طراحی دسته یا بازوی ابزار زیر ارائه شده است

اصول طراحی ابزار

بررسی مسائل ارگونومیک در کارخانه داروپخش

ایمنی در صنعت

ایمنی عمومی

کمیته های حفاظتی

کارگران و شورای کارگاه همچنین طبق ماده ۹۳ قانون کار

وظایف کمیته حفاظت کارگاه بر طبق ماده ۳ آئین نامه حفاظتی

نظم و نظافت کارگاهی

آموزش ایمنی اعلانات و پوسترها

کاربرد رنگ واشکال هندسی

کدهای ایمنی طبق استاندارد موسسه بین المللی استاندارد امریکا ANSI

استانداردهای ایزو ونقش آن در ارتقاء ایمنی در کارخانه

انواع استانداردهای ایزو

مقررات کلی که از طرف این استاندارد به کارخانه اعلام شده

مزایای ISO 14000

چک لیست ایمنی عمومی

ایمنی ماشین آلات

ماده ۲۵ آئین نامه و مقررات حفاظتی ماشین آلات

حفاظ ماشین آلات باید دارای شرایط خاص باشند

دستگاه پرس قرص

نحوه کار دستگاههای پرس قرص

چک لیست پرس قرص

بررسی ایمنی پرس قرص

دستگاه آسیاب و گرانول سازی

چک لیست دستگاه آسیاب

بررسی ایمنی دستگاه آسیاب

دستگاه بسته بندی

چک لیست ایمنی ماشین آلات

بررسی ایمنی دستگاه بسته بندی

نتایج بدست آمده از بررسی ایمنی ماشین آلات در کارخانه داروپخش

پیشنهادات

 

مقدمه:

انسان از آغاز آفرینش به منظور استمرار حیات، به کار و کوشش مجبور بوده و در این راه سختی های بسیاری را متحمل شده است. امروزه به علت رشد روز افزون جمعیت و مصرف بیش از اندازه و بر پایی صنایع بزرگ، استفاده از انواع ماشین آلات، تجهیزات ، فرایندها و مواد شیمیایی و امری گریزناپذیر شده است.

صنعتی شدن و تولید فزاینده مخاطراتی گوناگون را برای نیروی کار به ارمغان آورده و موجب شود نیروی کار در معرض عوامل زیان آور بسیار قرار گیرد، عواملی که جزء جدایی ناپذیر صنعت و تولید به شمار می آیند و همواره تندرستی نیروی کار را تهدید می کنند. از این رو حفاظت از تندرستی نیروی کار و بهسازی محیط کار از اهمیت شایان توجه برخوردار است.

این گزارش جهت بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش طی یک دوره کارآموزی تهیه شده و سعی شده در آن پس از بررسی ها و ارزیابی ها و اندازه گیریهای انجام شده و ارائه اطلاعات لازم در زمینه مسائل مختلف و عوامل زیان آور کار پیشنهادات مفید و موثری جهت بهتر سازی محیط کار ارائه شود.

بهداشت حرفه ای در صنایع داروسازی :

بهداشت حرفه ای در صنایع داروسازی از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا محصول نهایی تولید شده در کارخانه های داروسازی دارویی بوده و مصرف کنندگان آن بیماران می باشند. بنابراین حفظ شرایط صد درصد بهداشتی مطابق استانداردهای بین المللی در محیط کارخانه امری است ضروری که کنترل آن بر عهده مسئولین متخصص واگذار شده و آنها موظیف به نظارت مستقیم بهداشت محیط کار می باشند.

برای درک صحیح از مفهوم بهداشت حرفه ای در کارخانجات داروسازی بهتر است به تعریف بهداشت حرفه ای توجه کافی داشته باشیم در واقع بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و هنر پیشگیری از اثرات سوئی که در طرز کار، محیط کار و خصلت کار وجود دارد و سلامت شاغل را به خطر انداخته وباعث ایجاد بیماری های حرفه ای، مسمومیت های شغلی و حوادث ناشی از کار می شود ( براساس تعریف ALHA(انجمن متخصصین مهندسی بهداشت حرفه ای آمریکا) همانطور که می دانیم مواد اولیه مصرفی در کارخانجات دارویی بیشتر از مواد شیمیایی تشکیل می یابد. بنابراین در صورت عدم استفاده صحیح از موارد مزبور عوامل شیمیایی مورد مصرف ممکن است در اثر تماس با اعضای بدن کارگران و با ورود به دستگاه تنفسی و گوارشی و همینطور از طریق پوست موجبات ناراحتی آنان را فراهم بسازد و با مواد شیمیایی ممکن است باعث تحریک و سایر عوارض دیگر گردد.

از جمله عوراض زیان آور فیزیکی که در کارخانجات داروسازی ممکن است روی سلامتی کارگران اثر منفی داشته باشد می توان سروصدا، روشنایی، حرارت و امثال آنها را ذکر کردکه در بخشهای مختلف به نحوی موجبات ناراحتی کارگران را سبب می شوند  و می بایست راههای کنترل صحیح آنها را شناسایی نمود و در صورتیکه راه کنترل به نحوی وجود داشته باشد با وسایل حفاظت فردی مناسب اقدام به جلوگیری از عوارض نامطلوب آنها نمود.

سازمانها و تشکیلات بهداشت حرفه ای در ایران

این سازمانها عبارتند از سازمانهای دولتی مسئول در امر بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی وسازمانهای اختصاصی که از طرف صنایع ایجاد می گردند.

سازمانهای دولتی یا مستقیماً مجری برنامه های بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی بوده و یا موظف در نظارت بر انجام امور و یا اینکه مسئول آموزش کادر فنی مورد لزوم می باشند. وزارت کار و امور اجتماعی مسئولیت مستقیم در مقابل مسائل کار و کارگری داشته و فعالیت گسترده ای در این زمینه دارد.

سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سطح کشور فعالیت های جنبی در زمینه بهداشت حرفه ای دارند. اینک به ذکر قانون کار وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و آیین نامه های کمیته حفاظت و بهداشت حرفه ای می پردازیم.

1) قوانین کار، وزارت کار مورد استناد فعالیتهای بهداشت حرفه‌ای:

ماده های 2،85،86،87،88،89،90،91،92،93،94،95،96،97،98،99،100،101،102،103،

104،105،106،156،179،193

2) آئین نامه های سازمان تامین اجتماعی :

ماده های 3،4،54،60،61،65،66،88،90

3) آئین نامه های کمیته حفاظت فنی :

ماده های 1،2،3،4،5،6،7

تاریخچه و مشخصات شرکت کارخانجات داروپخش :

شرکت داروپخش در تاریخ 23/10/1334 با سرمایه 000/000/250 ریال با عنوان بنگاه خیریه داروپخش به منظور ارائه خدمت دارویی در زمینی به مساحت 20 هکتار در کیلومتر 18 اتوبان کرج آغاز به کار نمود. محصولات بخش تولیدی این مجتمع در آغاز حدود 20 قلم و شامل انواع آمپول ، قرص  و شربت بود، که تا پیروزی انقلاب اسلامی تنوع تولیدات کارخانه به 80 قلم رسید.

مجموعه بزرگ داروپخش در سال 1357 پس از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ملحق و با توجه به اجرای نظام نوین دارویی، همگام با سایر کارخانجات تولیدی محصولات خود را با نام ژنریک تولید و به بازار عرضه نمود و از سال 1359 با دگرگونی که در ساختار تشکیلاتی این مجموعه رخ داد با نام شرکت سهامی داروپخش به تلاش خود ادامه داد که از اسفند سال 1371 مالکیت آن از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان تامین اجتماعی منتقل و با نام شرکت داروپخش (سهامی خاص) به فعالیت خود ادامه می دهد.

در سال 1372 شرکت داروپخش از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و در سال 1377 با تبدیل واحدهای خود گردان به شرکتهایی با شخصیت حقوقی مستقل، کارخانه داروپخش نیز از شرکت داروپخش سهامی عام منفک و از همان تاریخ تحت عنوان شرکت کارخانجات داروپخش ( سهامی خاص) وظایف خود را دنبال می کند.در حال  حاضر شرکت با بهره گیری از خدمات بیش از 900 نفر در رده های مختلف تحصیلی و تجربی در زمینه تولید حدود 140 قلم اشکال مختلف دارویی فعالیت دارد و در حدود 12% از کل محصولات مختلف دارویی و بهداشتی را تأمین می نماید.

شرکت داروپخش با توجه به توسعه کمی و کیفی و بهره برداری از بیش از 40 سال تجربه در حال حاضر از بخشهای زیر تشکیل شده است:

-         بخش قرص و کپسول

-         بخش استریل

-         بخش شربت وقطره خوراکی

-         بخش فرآورده های بهداشتی

-         بخش پماد ، کرم وشیاف

-         بخش کارتریج

-         بخش سرم

در همین راستا و به منظور بهبود بخشیدن به تولیدات و پاسخگویی به نیاز بازارهای جهانی در بهمن ماه سال 1376 ، شرکت موفق به اخذ گواهینامه ISO 9002گردید.

کارگاهها و صنایعی که شرکت را احاطه کرده اند عبارتند از:

در ضلع شمالی چاپخانه جمهوری اسلامی و کارخانه تولید مواد اولیه ، در ضلع جنوبی رنگ سازی و کارگاههای تولید قطعات، در ضلع شرقی بهزیستی و انبارهای نگهداری کالاهای تولیدی و در ضلع غربی کارگاه نیروی انتظامی واقع شده است.

مقدمه

در عصر حاضر، پیشرفت فن آوری در تمام زمینه های صنعتی، گسترش و کاربرد وسیع وسایل، ماشین آلات و تجهیزات مختلف را به همراه داشته است. این رشد سریع سبب گردیده تا انسان در زندگی روزمره و شغلی خود هر چه بیشتر تحت تاثیر آشفتگی های ناخوشایند اکوستیکی یعنی «صدا» با شدتهای مختلف قرار گیرد. بطوریکه امروزه صدا جزئی از زندگی انسان را تشکیل می دهد.

به همین ترتیب صدا یکی از عوامل زیان آور شغلی به شمار می آید و بسیاری از کارگران در معرض این عامل زیان آور قرار دارند. از این رو به دلیل اهمیت موضوع سر و صدا و تاثیراتی که روی افراد ایجاد می کند سعی شده است به بررسی این عامل در تعدادی از بخشهای کارخانه داروپخش پرداخته شود. در ابتدا برای آشنایی بیشتر با عالم زیان آور سروصدا تعاریفی دراین رابطه ارائه می گردد و تاثیرات زیان آور آن مطرح می شود.

صوت چیست؟

صوت شکلی از انرژی می باشد که توسط حس شنوایی قابل تشخیص است به بیان ساده صورت هر چیزی است که شنیده می شود.

امواج صوتی :

همچنان که نواحی تراکم وانبساط در یک محیط حرکت می کند یک موج صوتی تولید می شود پس یک موج صوتی نمونه ای از تغییر در فشار هوا است. مولکولهای هوا در مسیر موج صوتی حرکت نمی کنند. بلکه آنها در یک محل پیرامون نقطه تعادل خود به نوسان در می آیندو مانند یک منبع ارتعاش عمل می کنند. اصوات از نوع موج طولی بوده و تقسیم بندی آنها عبارتست از:

1- امواج مادون صوت (Infra sound): اصواتی با بسامد کمتر از 20 هرتز می باشد که گوش انسان حساسیت چندانی به شنیدن آن ندارد.

دانلود گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست