سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق و بررسی سیستم خرید انبارداری مجتمع صنعتی سیمان آبیک

عالی

docx 1396 آبان 6 حجم : 3 مگابایت صفحات : 14610000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق و بررسی سیستم خرید انبارداری مجتمع صنعتی سیمان آبیک

دانلود تحقیق و بررسی سیستم خرید انبارداری

مجتمع صنعتی سیمان آبیک

 
چکیده :

موضوع تحقیقی که در پیش روی شماست حاصل بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک می باشد که هدف از انتخاب آن اولاً آشنایی با نحوه انجام عملیات خرید و سفارشات در یک مجتمع صنعتی و تولیدی و ثانیاً چگونگی عملیات  نگهداری ، و سرویس دهی انبار در یک مجتمع صنعتی و تولیدی می باشد .

در طی بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک تحقیقات با بهره گیری از روشهای متنوع از قبیل : مشاهده ، مصاحبه و کتابخانه انجام گرفت که کمک شایانی به ما نمود در جهت شناخت عملیات خرید و تدارکات توسط مسئولین و کارپردازان که تلاش دارند خریدها به موقع و مناسب باشند و در حقیقت می کوشند اصول و موازین پنج گانه خرید رعایت شود . اطلاعات مفیدی نیز در زمینه انبار و انبارداری و عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار بدست آمد که ما را در نحوه ایجاد کدینگ و کنترل موجودی (انبار گردانی) بهینه دارای شناخت مناسبی نمود.

در طی انجام تحقیق فوق موانع و مشکلات اندکی بچشم آمد که با توجه به همکاری صمیمانه کارکنان و مسئولین مجتمع صنعتی سیمان آبیک می توان از آن صرف نظر کرد . چرا که منابع و امکانات و اطلاعات ارزنده ای را این عزیزان در اختیار بنده قرار دادند که در ارائه پربارتر این تحقیق بسیار مفید بودند . 

مقدمه :

گام نخست برای هر تحقیق انتخاب یک موضوع تحقیق می باشد که به صورت یک فکر در ذهن محقق شکل می گیرد و بایستی موضوعی که انتخاب می کنیمبرایمان کم وبیش شناخته شده باشد به شکلی که برایمان پیش زمینه ای ایجاد نماید تا بتوانیم در ادامه تحقیق راحت تر با موضوع ارتباط برقرار کنیم.

برای انتخاب موضوع بایستی شرایط و امکانات و اطلاعات پیرامون آن موضوع را سنجید تا مبادا به موانعی برخوردکنیم که مانع از تکمیل شدن یک تحقیق مفید گردند . بایستی کوشیدموضوعرابه بهترین شکلی باز کرد و شرح داد تا آنکه بتواند یک مرجع مفید و مناسب برای آیندگان باشد . برای رسیدن به جوابهای خوب و سودمند از یک تحقیق بایستی روشهای تحقیق مناسب را در نظر گرفت و از منابعمطلوببرایتحقیق بهرهگرفت.

تعریف موضوع تحقیق:

همه ما بارها به خرید رفته ایم و به تهیه احتیاجات خود پرداخته ایم , زمانیضرورت خرید را احساس می کنیم که نیاز به یک قلم جنس خاص برای رفع مشکلی کهپیشآمده است داریم.سعیمی کنیمابتدا از نبود آن آگاه شویم و میزان نیاز را بسنجیم و سپس اقدام به خرید کنیم .

خرید کردن شرایطی را می طلبد حتی اگر برای رفع نیازهای عادی منزل و شخصصورتپذیرد,ابتدابایدمیزاننیاز , کیفیتمناسب , قیمت دلخواه و زمان مطلوب را بررسی کنیم ودر گام نهایی آن را از یک منبع مطمئن و قابل اطمینان خریداری نماییم . 

هدف از انتخاب روش تحقیق این است که پژوهش گر مشخص نماید که چه روشی را به کار گیرد تا او را هر چه دقیق تر و آسانتر در دستیابی به پاسخهای احتمالی کمک کند . نوع روش تحقیق که انتخاب می شود بستگی به اهداف و ماهیت موضوع تحقیق و همچنین امکانات و منابع دارد .

بنابراین بعد از مشخص شدن ماهیت موضوع مورد مطالعه ، اهداف و قلمرو کار است که روش تحقیق انتخاب می شود .(نادری و نراقی 1369)

روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ، ابزار و راهی معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است .(نبوی ، 1376)

تحقیق علمی عبارتست از تلاش کاوشگرانه ای که با آداب خاصی به طور نظام یافته و با هدف کشف مجهولی به منظور گسترش قلمرو معرفت نوع بشر انجام شده و شناخت حاصل از آن مصادیق و ما به ازای خارجی داشته باشد . (حافظ نیا ، 1377) و روش تحقیق علمی ، تکیه وسایل و مراحل جمع آوری سیستماتیک اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل منطقی آنها را برای نیل به هدف معین گویند .

انواع انبارهادرکارخانه سیمان آبیک:

1-انبارمواداولیه:

مواداصلی کارخانه شامل  خاک ،سنگ،سنگ آهن،سنگ گچ،سنگ آهک
می باشد ، این موادتوسط کامیونهای بزرگ به آسیابهای خاک حمل می شوند. ابتدا مواد از سنگ شکن هاعبورداده می شوندوسپس دریک سالن 30000مترمربعی انبار
می شوند و سپس موادانبارشده به سمت آسیابهای موادخام جهت پودرسازی هدایت می شود،ضمن آنکه مواد از قبل سنگ آهک وآهن بصورت افزودنی از طریق سیلوهای سنگ تأمین می گردد و محصول خروجی آسیابهای داخل سیلوهای موادخام ذخیره می شود 

2-انبارفنی:

دراین انبار کلیه قطعات لوازم ماشین آلات تولیدی نگهداری
می شود ، ازنظر اهمیت مهمترین انبارکارخانه سیمان است،این انبارحدود12000قلم اجناس را در خود جای داده است ، لذاتهیه به موقع قطعات ونگهداری آنها از اهمیت خاصی برخورداراست،درصورت نبودن برخی ازقطعات ونگهداری آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.درصورت نبودن برخی ازقطعات موجب توقف خط تولید،وزیان کلانی ازاین ناحیه برکارخانه تحمیل خواهدشد،لذاوجودسیستم منظم وخاص ازجمله تعیین نقطه سفارش برای صدوردرخواست خریدها برای جلوگیری ازصفرشدن واقدامات دیگربرای تغذیه به موقع خط تولید اجتناب ناپذیر است .این انباردارای سرمایه عظیمی است آنچه تقریباًمی شوددراین موردگفت سرمایه موجودانبارفنی درحال حاضرحداقل دومیلیارد تومان است.

3-انبارعمومی:

دراین انباراقلام عمومی ملزومات،لوازم لوله کشی،برق روشنائی وازاین قبیل وجودداردکه کلیه قسمت های کارخانه باآن سروکاردارند.

4-انبارقطعات یدکی وخودروها:

دراین انبارلوازم یدکی کلیه خودروهای کارخانه اعم ازسنگین وسبک وسوخت کارخانه شامل،بنزین ،گازوئیل مازوت که برای خط تولیداستفاده می شود،روغن وگریس مصرفی کارخانه نگهداری می شود.

5-انبارساختمانی:

دراین انبارلوازم ساختمانی ازقبیل لوازم بهداشتی ساختمان وآجر،گچ وغیره به اضافه آجرهای نسوزداخل کوره جهت خط تولیدنگهداری می شود.

6-انبارموادغذائی:

دراین انبارصرفاًموادغذائی واحدمهمانسرای کارخانه نگهداری می شود. 

7-انبار(سیلوهای)سیمان:

سیمان آماده شده تازمان بارگیری دراین انبارهانگهداری می شود . معمولاً سیمان توسط کارخانه پیش فروش می شود و ذخیره سیمان نیزبایستی بیش از6ماه طول نکشدچراکه درآن صورت کیفیت خودراازدست می دهد.

 

دانلود تحقیق و بررسی سیستم خرید انبارداری مجتمع صنعتی سیمان آبیک
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست