سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارآفرینی فرایند تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی

عالی

docx 1396 آبان 6 حجم : 4 مگابایت صفحات : 3519000 تومان خرید و دانلود

گزارش کارآفرینی فرایند تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی

دانلود گزارش کارآفرینی فرایند تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی

 

 

 

پیشگفتار

مقدمه

تعریف موضوع

اهمیت موضوع

مراحل کنسروسازی

انتخاب مواد اولیه

۲-۱- فرآورده های دامی

۳-۱- نشاسته در صنایع کنسرو

۴-۱- استفاده از شکر در کنسروسازی

۵-۱- استفاده از نمک در کنسروسازی

۶-۱- اسیدهای آلی

۷-۱- سایر مواد اولیه

۱- درجه بندی مواد اولیه

۲- تمیز کردن مواد اولیه

۳- آماده کردن ماده اولیه

۱-۴- جدا کردن پوست میوه

۲-۴ دم گیری و جدا کردن هسته، Triming Coring

3-4 قطعه قطعه کردن، Slicing

4-4- استفاده از خلاء برای خارج کردن اکسیژن، هوا و گازها

۴- بلانچینگ، Blanching

اثرات عمل بلانچینگ عبارتند از:

آزمایش کفایت عمل بلانچینگ

۵- پر کردن در بسته Filling

6- تخلیه هوا و گازها Exhausting

1-7- خارج کردن هوا با استفاده از حرارت

۲-۷- خارج کردن هوا با استفاده از روش های مکانیکی

۳-۷- خارج کردن هوا با استفاده از تزریق بخار

۷- درب بندی قوطیهای کنسرو Seaming

عوامل موثر در درب بندی

ارزیابی درب بندی مضاعف

روشهای اندازه گیری فاکتورهای درب بندی

۹- فرآیند حرارتی کنسروها:

۹-۱- پخت محصول:

۹-۲- حرارت دادن به منظور استرالیزاسیون محصول:

۹-۳- دستگاهها و روش های حرارت دادن کنسروها:

۹-۳-۳- روشهای استرلیزاسیون پیوسته:

۹-۳-۴- استرلیزاسیون �بوسیله بخار اشباع شده:

۹-۳-۵- استرلیزاسیون با استفاده از آب داغ:

۹-۳-۶- استرلیزاسیون با استفاده از شعله:

۱۰- سرد کردن بسته های کنسرو:

۱۱- کد گذاری و برچسب زنی قوطیهای کنسرو:

۱۲- کارتن گذاری و نگهداری قوطیها:

تعیین زمان ماندگاری کنسروها Shelf �Life

بحث میکروبیولوژی قوطیهای کنسرو

فساد کنسروها:

طبقه بندی کنسروها و آلودگی آنها

۱- کنسروهای با PHبیش از ۶/۴

۲- کنسروهای با PHمساوی یا کمتر از ۶/۴

۱) بی هوازی های بوتیریک

۲) مخمرها

۳)کپکها

۴) باکتریهای اسیدلاکتیک

شاخصهای کیفیت محصول

شاخصهای ایمنی مواد غذایی

آزمایشهای میکروبی اختصاصی کنسروهای مواد غذایی

روش آزمون:

برداشت نمونه از مواد غذایی محتوی در قوطی کمپوت

۱-۱- تهیه اولین رقت از ماده غذایی

۱-۲- تهیه رقت مورد لزوم از قسمت مایع قوطی

۱-۳- تهیه رقت مورد لزوم از قسمت جامد قوطی

محلولهای رقیق کننده

روشهای شمارش میکروبی

- روش شمارش عمقی Pour Plate

- روش شمارش سطحی Surface Plate

روش شمارش توسط صافیهای غشایی

محیطهای کشت آزمایشگاه میکروب شناسی غذایی

سترون سازی با گرما:

تأثیر سترون سازی بر مواد غذایی:

محاسبات حرارتی استریلیزاسیون کنسروها

سرعت نفوذ و انتقال حرارت در داخل کنسروها Heat Penetration

1- هدایت Conduction

2- انتقال حرارت به روش جابجایی Convection

3- روش تابش یا تشعشع

اثر PHدر استریلیزاسیون کنسروها

طبقه‌بندی مواد غذایی بر اساس PH

مقاومت حرارتی اسپرها

کنترل استریلیزاسیون کنسروها:

معرف‌های استریلیزاسیون

بسته ‌بندی کنسروها

۱- قوطیهای فلزی:

ورق‌های فولادی:

قلع اندود کردن:

لاک اندود کردن (پوشش لعاب)

خصوصیات لاک مورد استفاده

۲- شیشه:

مزایا

معایب

۳- بسته‌بندیهای پلاستیکی سخت

۴- بسته‌بندیهای قابل انعطاف و مقاوم در مقابل حرارت

استانداردهای قوطی کنسرو

خوردگی قوطی فلزی

انواع خورندگی:

عوارض ناشی از خوردگی در قوطی فلزی

روشهای جلوگیری از زنگ‌زدگی قوطی

علل تورم قوطی‌های کنسرو:

تغییراتی از قبیل زنگ‌زدگی سطح داخل قوطی

تغییر رنگ

رسوبات کریستال مانند

علائم ظاهری فساد قوطی‌های کنسرو

۲- آزمایش با دست:

آماده کردن قوطی‌ها برای باز کردن و نمونه برداری

نمونه برداری:

آزمایش قوطی:

آزمایش درز قوطی

آزمایش شیمیایی قوطی‌های کنسرو

تشخیص استریل بودن قوطی‌ها:

بسته‌بندی و نشانه گذاری

فرآیند تولید

رب گوجه فرنگی

۱-۱- پیدایش گوجه فرنگی

۲-۱- ترکیب شیمیایی گوجه فرنگی

الف- کربوهیدراتها

ج- اسید

د- ویتامین‌ها

هـ- فلزات

و- پکتین

۳-۱- کشت گوجه فرنگی

۴-۱- برداشت محصول

۵-۱- حمل گوجه فرنگی

تولید رب

۲-۲- خرد کردن گوجه فرنگی:

۴-۲- تغلیظ آب گوجه فرنگی

الف- تغلیظ در دیگهای در باز

ب- تغلیظ در دیگهای تحت خلاء

بسته‌بندی رب

۵-۲- پاستوریزاسیون

۶-۲- دربندی

۷-۲- چگونگی دربندی

۸-۲- قوطی خالی

عملیات بازرسی کارخانجات رب

طریقه بازرسی سیستماتیک از کارخانجات رب سازی

سؤالات عمومی

سؤالات مربوط به مشخصات کارخانه

سؤالات مربوط به فرایند

بهداشتی کردن

بازرسی رب گوجه فرنگی

روش‌های تمیز کردن کارخانجات صنایع غذایی

بخش تغلیظ

پالایش و تصفیه فاضلاب

زوائد جامد باقیمانده

مواد مایع فاضلاب

سیستم‌های پالایش فاضلاب شامل عملیات واحد زیر است:

(۱) الک کردن برای جدا کردن مواد جامد

(۲) ترسیب برای جدا کردن مواد جامد

(۳) تصفیه با آب آهک و کنترل PH

(4) روش‌های تصفیه‌ی بیولوژیکی

الف- فیلترهای قطره‌ای

ب- لجن فعال

(۵) تصفیه نهایی (پولیشنگ) در استخرهای گود

کنترل کیفی

۱- آزمایشگاه کنترل کیفیت

۲- رنگ

کنترل مواد اولیه:

آزمونهای کنترل کیفیت گوجه‌های دریافتی:

آزمونهای کنترل کیفیت آب مصرفی:

آزمایشات مربوط به کلر در آب مصرفی کارخانه

آزمونهای کنترل کیفی قوطیهای فلزی

آزمایش میکروبی قوطیهای کنسرو:

آزمایش‌هایی مربوط به قوطیها در کارخانه کنسرو نوروزی :

کنترل کیفی حین فرایند:

آزمایشات شیمیایی و فیزیکی روی نمونه‌های درب:

۱۷- آزمونهای حسی شامل:

آزمونهای میکروبی روی نمونه‌های رب:

آلودگهای میکروبی در کنسروهای اسیدی (رب):

شمارش میکروسکوپی کپکها به روش هوارد:

آزمونهای تشخیص میکروارگانیسم‌های موجود در کنسرو رب:

مراحل انجام آزمون‌های میکروبی در کارخانه کنسرو نوروزی :

کنترل محصول تمام شده:

منابع

 

پیشگفتار

از ابتدای قرن اخیر تاکنون کنسروسازی صنعتی همواره به عنوان یکی از مهمترین روشهای نگهداری، تبدیل و عرضه مواد غذایی در تمام دنیا مطرح بوده و به احتمال بسیار زیاد در آینده این موقعیت خود را حفظ خواهد نمود علیرغم این واقعیت و با توجه به اینکه در حال حاضر حدود یکصد و پنجاه کارخانه کنسروسازی در کشور مشغول تولید فرآورده های مختلف کنسرو می باشند و با عنایت به گسترش رشته های علوم و صنایع غذائی در دانشگاههای بزرگ کشور تاکنون هیچ مجموعه کاملی در این زمینه به رشته تحریر در نیامده و کتاب موجود هم بیشتر برگردان کتابهای خارجی هستند که یا در دسته عموم نیستند یا فهم و درک آنها مشکل است و  یا پراکندگی مطالب در آنها موجب شده که هیچ یک نتوانند به عنوان کتاب درس این رشته معرفی گردند.

مطالب موجود در این پایان نامه به طور عمده بر اساس سر فصلهای کتابهای مختلف صنایع غذائی در دوره های کارشناسی علوم و صنایع غذائی و به منظور معرفی ابعاد مورد نظر به دانشجویان عزیز و پژوهشگران جوان تدوین شده و در تهیه آن از مطالب آموزشی دوره ای کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذائی و کتب و مقالات علمی فراوانی که پاره ای از آنها در  فهرست منابع درج گردیده است.

مقدمه:

منشاء اکثر فنون نگهداری مواد غذائی که امروزه در صنعت کاربرد دارد به قبل از تاریخ و زمانی که بشر به فکر حفظ غذا برای مواقع قحطی یا بهبود قابلیت خوراکی غذا برآمد برمی گردد. از زمانهای بسیار قدیم بشر پس از برداشت محصول گیاهان مفید بفکر نگهداری محصولات برداشت شده برای روزهای خارج از فصل برداشت بوده تا بتواند به مواد غذائی دسترسی داشته باشد. برای این منظور اولین روشی که انجام  می داده خشک کردن مواد غذائی در آفتاب بوده است. البته این روش را بشر از طبیعت آموخته که می توان بوسیله خشک کردن موادغذائی را نگهداری نمود.

بعد از این روش استفاده از دود دادن نیز مورد استفاده قرار گرفته است و در مناطقی هم که نور خورشید کافی نبوه از آتش استفاده می شده است. بعدها روش نمک زدن را در مورد گوشت بکار برده اند و بیشتر گوشت ماهی را به وسیله نمک زدن نگهداری می کرده اند.

نقل شده است که سپاهان چنگیز در مواقع جنگ با خود صفحات بسیار نازک گوشت خشک کرده را حمل و از آن در تجدید قوا استفاده می کرده اند.

احتمالاً از زمانی که بشر پخت غذا را آموخته با فساد مواد غذائی هم روبرو شده سات و همین امر شاید باعث شده که به فکر جلوگیری از فساد موادغذائی و روشهای صحیح نگهداری آن باشد روشهای نگهدای بوسیله روغن شاید بعد از مرحله‌ نمک زدن باشد از روغن و نمک جهت جلوگیری از فساد و نگهداری گوشت استفاده     می شده است این روش در بعضی از نقاط هنوز هم انجام می شود و اصطلاحاً روش قورمه نام دارد.

عادات و سننن و طریقه زندگی عشایر که درحال ییلاق و قشلاق هستند ایجاب می کند که این روش مورد استفاده قرار گیرد.

این روشها ادامه داشتند تا قرن هفدهم میلادی که نیکلا آپرتNicola  Appert    که او را پدر کنسرو می شناسند طریقه نگهداری مواد غذائی در طرف سربسته را کشف کرد.

و نتایج تحقیقات خود را بصورت زیر خلاصه نمود.

1) مواد غذائی را باید در داخل ظروف شیشه ای و یا فلزی مسدود نمایند.

2) مسدود کردن در شیشه باید با دقت بسیار انجام گیرد.

3) مواد غذائی مسدود شده در داخل ظروف کاملاً سربسته را باید مدتهای کوتاه و یا زیاد در آب جوش عقیم نمود.

4) مواد غذائی عقیم شده را باید بعد از مدت مشخص از آب جوش خارج و سرد نمود.

روش آپرت به تدریج توسعه یافت و تکمیل شدو آهن سفید جانشین شیشه شد.

در سال 1814 آلبرت به لندن مسافرت نمود و در آنجا آشپزخانه بزرگی را مشاهده نمود که کمتر استفاده می شود و از بخار آب برای تهیه غذا استفاده می نمایند. در این موقع به فکر استفاده از اتوکلاو در عقیم کردن موادغذائی افتاد  نتجه کار آپرت کاملاً رضایت بخش بود و انواع مختلف  کنسرو و میوه و گوشت را تهیه و به بازار عرضه نمود.

در سال 1847 بحران بزرگی مواد غذائی را در فرانسه فراگرفت و اکثر قوطی های کنسرو فاسد گردیدند نتیجه این رشد که در سال 1850 شیمی دان فرانسوی بنام Favreپیشنهاد کرد که به جای عقیم نمودن بوسیله آب جوش آن را در حمام آب نمک  عقیم نمایند و در نتیجه نقطه جوش بیش از 100 درجه سانتی گراد خواهد بود.

در سال 1851 جانشین Appert  به نام Chevallie  Appert  پیشنهاد کرد که به جای   آب نمک  بهتر است عمل حرارت دادن و عقیم نمودن را در داخل اتوکلاو انجام دهند و در سال 1852 با استفاده از فشارسنج ایده خود را به مرحله اجرا درآورد.

در سال 1851 Appert  فوت نمود بدون اینکه دیناری برای کفن و دفن خود به جای گذاشته باشد ولی از نتایج شگفت انگیز اختراعش بی نهایت خوشحال بوده بعلت فداکاریهای Appertاو را پدر کنسرو می نامند و نگهداری موادغذائی را به وسیله‌ حرارت  Appertisationو آمریکا و انگلستان Appertisingمی نامند.

گزارش کارآفرینی فرایند تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست