سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارآموزی مهندسی پزشکی

عالی

docx 1395 خرداد 22 حجم : 2 مگابایت صفحات : 524500 تومان خرید و دانلود

گزارش کارآموزی مهندسی پزشکی

مهندسي پزشکي از انقلاب تکنولوژي در دهه 1950 ريشه گرفت . با شروع دهه هفتاد يک عرصه مهم ديگر براي فعاليت مهندسان پزشکي شروع به شکل گرفتن کرد که براي حل مشکلات فني وارد صفحه جامعه پزشکي شدند تا به عنوان اعضايي از تيم درماني در فعاليت هاي مداوم بيمارستان ها و کلينيک ها شرکت جويند.

این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.

گزارش کارآموزی مهندسی پزشکی

 چکيده :

بشر از ابتدا تا کنون همواره به دنبال دست يابي به روشهايي جهت تسهيل امورزندگي براي خود بوده است. دراين راه تلاشهاي کرده و گاه با شکست و گاه با موفقيت روبرو شده است اما موردي که پژوهندگان واقعي و منقي اعلم انجام مي دهند اين است که از شکست ها درس گرفته و تجارب خودرا در تلاشهاي آينده به کار مي بندند بر علم اندوزي استفاده از تجارب هم ما را در انجام امور ياري ميکند.

حال چه بهتر است که به جاي آن که منتظر شکست هايمان شويم تا از آن درس بگيريم، بياييم و با علم دوزي تجارب ديگران را براي خود بکار بگيريم و بدينوسيله شکست ديگران پل موفقيت ما بشود.

هدف دوره ماي انيفيپيني کارآموزي علاوه بر علم اندوزي کاربردي و عملي، آشنايي با تجربه ها و شکست هاي ديگران است تا با تفکر درست و عملي، بتوانيم آن ها را شناخته و بکار بسته و به موفقيت دست يابيم.

باشد که ما هم با تلاش و کار زياد بتوانيم به تجاربي دست يابيم که در خدمت  ديگران بعد از ما قرار گيرد و در جهت کل پيشرفت علم  و علوم ميهنمان گام برداريم.

براي بررسي کارآموزي مهندس پزشکي و تاريخچه مهندسي پزشکي ، بد نيتس که ابتدا نقش مهندسان پزشکي در بيمارستان اشاره شود.

بررسي نقش مهندس پزشک در بيمارستانها

{{اين پژوهش با بررسي نقش مهندس پزشکي در بيمارستانها و با روش مطالعه پيمايشي ميداني انجام شده و از آنجايي که پژوهشي کتابخانه اي ميداني بوده جامعه آماري و نمونه آماري نداشته است ولي نتايج بدست آمده نشان دهنده تأثير استفاده از کارشناس مهندس پزشکي در مراکز درماني است.}}

نظام پزشکي بر مبناي روال سنتي خود تمايل ندارد که شخصي را به صرف اينه عنوان مهندس پزشکي يا کلينيکي و يا تجاري در حرفه اي غير از پزشکي دارد به عضويت قبول کند اما آنها اين واقعيت را که روز به روز آشکارتر ميشود بايد در نظر بگيرند که استفاده از ابزار پزشکي مستلزم داشتن قابليت هاي لازم درحفظ، استفاده، تعمير و تنظيم آنها است، در غير اينصورت سرمايه و فرصت هاي تلف شده و مبالغ هنگفتي براي خريد ابزار پزشکي صرف شده است.

وجود انبوه دستگاه هاي بلا استفاده مازاد و يا اسقاط در انبارهاي بيمارستاني و عدم توجه به آنها جاي سئوال بسيار دارد. ذکر اين مسئله ضروري است که هزينه تعمير و نگهداري تجهيزات درماني بسيار هنگفت است و در برخي موارد ده برابر هزينه تأمين نيروي انساني جهت تغذيه و خدمات غيردرماني بيمارستاني است.

علاوه بر موضوع تعمير دستگاه ها و تجهيزات پزشکي، مساله درجه بندي و تنظيم صحيح اين وسايل و گرفتن پاسخ درست و مطلوب تشخيصي از آنها از موضوعاتي است که غفلت از آن موجب ميشود خطرات متعددي متوجه بيمار شده و درمان در جهت صحيح و مطلوب انجام نگيرد. در مواردي بيماري شدت يابد يا حتي بيمار از دست برود.

مرکزيت واحد مهندسي پزشکي در بيمارستان جهت نظارت بر کليه امور مرتبط با تجهيزات از جمله مواردي است که اکثر افراد را به عنوان راهکاري جهت حل مشکلات از جمله انبارداري و انبار اسقاط در نظر مي گيرند.

تاريخچه مهندس پزشکي در ايران و جهان

قدمت رشته مهندسي پزشکي در ايران در دوره تحصيلات تکميل به حدود پاندزه سال و در دوره کارشناسي به حدود شش سال مي رسد. البته تاسيس دوره کارشناسي  مهندسي پزشکي در خارج از کشور به حدود سي سال مي رسد.

مصرفي رشته مهندسي پزشکي

شاخه اي از دانش کاربردي است و باطل و درک مسائل زيست شناسي و پزشکي و با متدها و روش هايي سروکار دارد که از دانش و تکنولوژي به دست آمده اند. در اين رشته تغييرات دائمي و پيدايش زمينه هاي جديد جهت پيشرفت سريع در تکنولوژي وجود دارد. بعضي از بهترين زمينه هاي تخصصي در رشته مهندسي پزشکي عبارتند از:

1)     ابزار دقيق پزشکي

2)     پيومتريال

3)     بيومکانيک

4)     بيوالکتريک

5)     مهندسي سلول، بافت و ژنتيک

6)     مهندسي کلينيکي

7)     تصوير برداري پزشکي

8)     جراحي اورتوپدي

9)     مهندسي توانبخشي

10) سيستم هاي فيزيولوژي

تاريخچه مهندسی پزشکی

مهندسي پزشکي از انقلاب تکنولوژي در دهه 1950 ريشه گرفت . با شروع دهه هفتاد يک عرصه مهم ديگر براي فعاليت مهندسان پزشکي شروع به شکل گرفتن کرد که براي حل مشکلات فني وارد صفحه جامعه پزشکي شدند تا به عنوان اعضايي از تيم درماني در فعاليت هاي مداوم بيمارستان ها و کلينيک ها شرکت جويند.

از اين رو تربيت و استخدام مهندسان پزشکي تبديل به يک ضرورت شده است نه تنها به اين دليل که آنها ميتوانند موقعيتي را فراهم کنند که به دانش ما در مورد سيستم هاي زنده بيفزايد، بلکه به اين دليل که آنها تبديل دانش به علم را سرعت مي بخشند.

محل کار مهندسی پزشکی

فرصت هاي شغلي مهندسان پزشکي عبارتند از:

1)     بيمارستان ها

2)     شرکت هاي داروسازي

3)     کارخانه تجهيزات جراحي / پزشکي / آزمايشگاهي

4)     دانشگاهي

5)     تحقيق در زمينه هاي مختلف

شرح وظايف مهندسی پزشکی در بيمارستان ها

1)  تهيه شناسنامه براي کليه تجهيزات که در اين شناسنامه نوع دستگاه کمپاني سازنده، نمايندگي مربوطه، تاريخ ورود و خروج دستگاه تعميرات انجام شده ، تست هاي روتين، دستور العمل هاي نگهداري پيشگيرانه (PM)، کاليبراسيون دستگاه ، نام بخشي که دستگاه در آنجا فعال است و بايد ذکر شود.

2)     نظارت کامل و کافي برعملکرد صحيح سيستم ها (و استفاده از تمام قابليت ها)

3)     آموزش اوپراتوري صحيح تجهيزات پرسنل

4)     نگهداري صحيح تجهيزات از نظر عملکرد

5)     نظارت بر نحوه خدمات دهي شرکت ها

6)     عقد قراردادهاي سرويس و نگهداري با شرکت ملي مربوطه و نظارت بر حسن عملکرد آنها

7)     تعميرات جزئي دستگاه ها

8)     خريد تجهيزات پزشکي

نقش مهندس پزشکي درخريد تجهيزات پزشکي :

فرآيند خريد تجهيزات پزشکي تابع کيفيت کالا ، قيمت، رضايت کاربر،  رضايت مصرف کننده نهايي، کمپناي سازنده، شرکت توزيع کننده و خدمات پس از فروش و است، در نتيجه بايد با آگاهي و شناخت انجام شود ولي اغلب پرسنل بيمارستاني با شکل طراحي و ديدگاه تخصص وسايل تجهيزات آشنايي دارند بنابراين خريد تجهيزات يکي از مهم ترين کارهاي يک مهندس پزشکي است.

نقش مهندسي پزشکي در تهيه شناسنامه تجهيزات پزشکي

شناسنامه تجهيزات شامل تمامي اطلاعات مربوط به دستگاه است که براي نگهداري و تعمير، کاليبراسيون و تجهيزات پزشکي لازم بوده و اين کار در صورت وجود يک مهندس پزشکي با دقت تمام و اصولي انجام ميگيرد .

نقش مهندسي پزشکي در تعمير و نگهداري تجهيزات پزشکي

در صورت وجود مهندسان پزشکي که اشرافي بر نظام نگهداري و تعميرات دارند و از بروز مشکلات جلوگيري شده و شعار پيشگيري ارزان تر از درمان است عمل گشته و به دنبال آن کاهش هزينه ها صورت ميگيرد.

گزارش کارآموزی مهندسی پزشکی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست