سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلودگزارش کار آموزی در تعمیرگاه اتوموبیل خودرو

عالی

docx 1396 آبان 9 حجم : 2 مگابایت صفحات : 363500 تومان خرید و دانلود

دانلودگزارش کار آموزی در تعمیرگاه اتوموبیل خودرو

دانلودگزارش کار آموزی در تعمیرگاه اتوموبیل خودرو

 
 
 
 
مختصری بر فعالیتهای انجام شده در دوره کارآموزی           
 
بازکردن گیربکس وبستن آن                         
 
تعویض واشر سر سیلندر اتومبیل پیکان پژو RD           
 
تعمیر دیفرانسیل                             
 
نصب و تنظیم میل بادامک                          
 
تنظیم کردن میل بادامک                       
 
لیفتر های هیدرولیک                              
 
لیفتر های سفت                               
 
تعویض کردن کلاج ماشین                       
 
سر و صدای کلاچ                               
 
ضربانهای پدال کلاچ                           
 
 
 
 
 
مختصری بر کارهای انجام شده در دوران کارآموزی
 
1)  فیلرگیری اتومبیلهای پیکان و پژو RD(هر دو یک موتور دارند) که به شرح زیر می باشد :
 
ابتدا درب سوپاپ را باز کنیم و بعد با چرخاندن میل لنگ (بوسیله چرخاندن پروانه) سیلندر (1) را در حالت قیچی قرار داده و سیلندر (4) را فیلرگیری می کنیم . (فیلر 30برای سوپاپ دود و فیلر 25برای سوپاپ هوا) بعد سیلندر 3را قیچی کرده سیلندر 2را فیلرگیری می کنیم . سپس سیلندر 4را قیچی کرده 1را فیلرگیری می کنیم و در انتها سیلندر 2را قیچی کرده و 3را فیلرگیری می کنیم .
 
2) میزان فرمان  اتومبیل پیکان و پژو RD
 
ابتدا ماشین را روی چاله سرویس می آوریم بعد با میله مخصوص فاصله جلوی دو چرخ جلو را اندازه می گیریم سپس فاصله عقب دو چرخ جلو را اندازه می گیریم که باید 4 تا 6 میلیمتر بیشتر باشد که در غیر این صورت اگر فاصله کمتر بود با بلندتر کردن میله اتصال (بوسیله شل کردن پیچ آن) و اگر فاصله بیشتر بود با کوتاه تر کردن میله اتصال (بوسیله سفت کردن پیچ آن) این کار را انجام می دهیم و در پایان برای اطمینان این کار را دوباره انجام می دهیم .
 
3)تعویض روغن و فیلتر روغن موتور :
 
برای تعویض روغن و فیلتر روغن موتور ماشین را روی چاله سرویس می بریم و با بازکردن پیچ ته کارتر روغن سوخته را خارج می کنیم . پیچ را سفت کرده و بعد از بالا روغن تازه را در موتور می ریزیم (تعویض روغن معمولاً پس از 2 تا 3 هزار کیلومتر کارکرد انجام می شود ).
 
4)باز کردن گیربوکس و بستن آن روی ماشین :
 
برای بازکردن گیربوکس ابتدا اتصالات به آن را باز می کنیم که به این شرح می باشند . ابتدا پیچ استارت را باز می کنیم بعد کلاچ را باز می کنیم . سپس گاردان را باز کرده و بعد از آن پیچهای اتصال به موتور را باز می کنیم از داخل اتومبیل دسته دنده را از گیربوکس جدا می کنیم و در انتها پیچهای اتصال به بدنه را باز می کنیم و با تکان دادن گیربوکس و کشیدن آن رو به عقب با درآمدن شافت ورودی گیربوکس آزاد می شود .
 
برای بستن گیربوکس خلاف کارهای بالا را انجام می دهیم و برای جازدن آن شافت ورودی برای اینکه شافت راحت جا برود باید موتور کمی رو به پائین متمایل شود که برای این کار لوله اگزوز را به طرف پائین می کشیم .
 
5) تعویض لنت ترمز (ترمزهای دیسکی) در اتومبیل های پیکان و سمند و سایر اتومبیلهای ساخت ایران خودرو :
 
ابتدا چرخ را باز کرده بعد (Hپین ها) را که نگهدارنده لنت هستند باز می کنیم لنتها را در آورده و لنت جدید را قرارمی دهیم (Hپین ها) را جا زده و چرخ را می بندیم .
 
6) بالانس کردن چرخهای اتومبیل (بوسیله دستگاه بالانس)
 
ابتدا چرخ را باز کرده و روی دستگاه می بندیم . دستگاه را روشن کرده و اطلاعاتی شامل شعاع لاستیک شعاع رینگ و فاصله لبه رینگ تا دستگاه را به رایانه دستگاه می دهیم و دکمه استارت را می زنیم چرخ شروع به چرخیدن می کند و پس از پایان اعمال نیرو توسط دستگاه که به صورت خودکار انجام می شود چرخ می ایستد .
 
حال روی صفحه نمایشگر دو ردیف چراغ روشن می شود که روی هر ردیف شماره ای نوشته می شود ، چرخ را می چرخانیم تا یک طرف چراغهایش بطور کامل روشن شوند در همان جا چرخ را نگهداشته و به میزان عدد نوشته شده روی آن ردیف چراغ در همان طرف چرخ و در موازات محور چرخ وزنه ای را به رینگ وصل می کنیم و در انتها دوباره آنرا چک می کنیم .
 
7) در آوردن و جا زدن دیفرانسیل پیکان و پژو RD:
 
ابتدا چرخهای عقب را باز کرده و بعد بوسیله پولوس کش پولوسها را در می آوریم بعد گاردان را باز می کنیم و روغن دیفرانسیل را تخلیه می کنیم بعد پولوسها را به خارج می کشیم و دیفرانسیل را در می آوریم بعد از تعمیر نیز ابتدا پولوسها ره به طرف پایین فشار می دهیم و بعد از جا زدن دیفرانسیل آنها را به طرف داخل فشار می دهیم تا جا بروند و بقیه پیچهای قسمتهای دیگر را می بندیم . (اشکال دیفرانسیل به علت فاصله  افتادن بین کرانویل و پینیون است یا خورده شدن دندهای یکی از آنها).
 
8) تعویض واشر سرسیلندر اتومبیلهای پیکان و پژو RD:
 
این کار زمانی انجام می شود که واشر سرسیلندر بسوزد که در این صورت آب و روغن در موتور قاطی می شوند و موتور خوب کار نمی کند . برای تعویض واشر سرسیلندر ابتدا درب سوپاپ را باز می کنیم سپس آب رادیاتور را تخلیه می کنیم بعد لوله اگزوز را باز می کنیم (اگر موتور انژکتوری را باز کنیم) و سایر قسمتهای آن را باز کنیم سپس پیچهای اتصال دهنده الاکولنگی سوپاپها را که آنها را به موتور وصل می کنند باز کنیم و در انتها پیچهای سرسیلندر را به صورت حلزونی(از وسط به طرف بیرون) باز می کنیم .
 
بعد سرسیلندر را شسته و تمیز می کنیم بعد به وسیله چسب اکواریوم واشر جدید را می چسبانیم و بعد اتصالات هوا و دود به موتور را با قرار دادن واشر جدید و چسباندن آن به موتور وصل کرده و پیچهای آنرا می بندیم بعد برای بستن سرسیلندر از ترکمتر که وسیله ای است که ماکزیمم نیرو را تنظیم می کند استفاده می کنیم بعد الاکلنگی سوپاپها را بسته و فیلرگیری می کنیم و سایر قسمتها را که باز کرده ایم می بندیم و آب رادیاتور را از آن می ریزیم و برای امتحان چند دقیقه ای موتور را می گذرانیم تا در جا کار کند .
 
9) تنظیم کلاچ (کلاچهای هیدرولیک)
 
 ابتدا کلاچ را می گیریم تا ببینیم در کجا عمل می کند . اگر خیلی بالا یا پائین بگیرد با پیچاندن پیچ تنظیم شیش کلاچ این عیب را برطرف می کنیم .
 
10) تنظیم ترمز هیدرولیکی :
 
در سیستم هیدرولیکی ممکن است که هوا وارد لوله شود و در هنگام فشار دادن پدال ترمز به علت وارد نشدن نیروی کافی به پمپ پائینی ترمز عمل نکند که برای رفع این اشکال ابتدا چندبار پدال را فشار می دهیم تا به اصطلاح پر شود بعد پدال را پائین نگه داشته و بوسیله پیچ هواگیری هوای آنرا خارج می کنیم این کار را ادامه می دهیم تا هوای سیستم به کلی خارج شود و ترمز با فشار دادن پدال ترمز به راحتی کار کند و دیگر احتیاجی به چند بار فشار دادن پدال ترمز نباشد .
 
11) بستن ترموستات در سیستم خنک کاری :
 
کار ترموستات این است که نگذارد دمای آب از حد معینی پائین تر رود که آنرا در فصل سرما برای زود گرم شدن موتور و کاهش استهلاک موتور بر روی سیستم خنک کاری نصب می کنند .
 
طریقه عمل کردن ترموستات به این صورت است که وقتی آب در مجاری عبور آب در سیلندر به حرکت درآمد و گرمای موتور را گرفت گرم می شود و به رادیاتور برمی گردد و پس از خنک شدن دوباره به موتور برمیگردد . اما در فصل سرما با بستن ترموستات در مسیر آب گرم شده از  گرمای موتور تا به دمای 73درجه سانتیگراد نرسد . ترموستات به آن اجازه عبور را نمی دهد و به این ترتیب موتور زودتر به دمای مناسب می رسد .
دانلودگزارش کار آموزی در تعمیرگاه اتوموبیل خودرو
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست