سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
توانمند سازی کارکنان کلید بهره وری سازمان

عالی

docx 1395 خرداد 27 حجم : 2 مگابایت صفحات : 13015000 تومان خرید و دانلود

توانمند سازی کارکنان کلید بهره وری سازمان

توانمند سازی کارکنان تکنیک جدیدی است که برای افزایش بهره وری، از طریق بالا برده تعهد کارکنان نسبت به سازمان و بالعکس موارد استفاده مدیران قرار گرقته است. این شیوه، روش ارزشمندی است که بین کنترل کامل مدیریت و آزادی عمل کارکنان توازن برقرار می کند. چنانچه مدیریت، کنترل کامل اعم

توانمند سازی کارکنان ،کلید بهره وری سازمان

 

فصل اول
مقدمه:
بیان مسئله:
اهمیت وتعریف مسئله
اهدف تحقیق:
هدف اصلی پژوهش
اهداف فرعی پژوهش:
مدل تحقیق
سوالات:
فرضیه های تحقیق
فصل دوم
توانمندسازی چیست؟
توانمند سازی کارکنان
مفاهیم و راهبردهـای توانمند سازی کارکنان
مقدمه
مقدمه بهروه وری
بهره وری کلی
بهره وری جزیی
تعاریف مفهومی واژه توانمندسازی
بهره وری کلی عوامل تولید
تعریف بهره وری
فرایندتوانمندسازی
استراتژی های توانمند سازی
استراتژی افزایش آگاهی جمعی از طریق داستانگویی
استراتژی آموزشهای مهارتهای پشتیبانی و تجهیز منابع
استراتژی آموزش مهارتهای حل مسئله
اقدامات عملی برای توانمند کردن کارکنان
قدرت توانمندسازی
اصول توانمندسازی
کارکنان توانمند و سازمان های امروز
اهمیت و ضرورت توانمندسازی کارکنان در سازمانها
عوامل موثر در فرایند توانمندسازی کارکنان
دستاوردهای حاصل از اجرای توانمندسازی در سازمان
مدل سازه های اثر بخشی
اهمیت بهره وری
عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی
مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری
تورم نیروی انسانی
شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمانها
ارتباط با کارمندان
عوامل مؤثر در بهره وری
بررسی نقاط ضعف و تنگناهای موجود در صنعت تولید و ساخت تجهیزات
بررسی نقاط قوت و فرصت‌های صنعت تولید و ساخت تجهیزات
ابزار اصلی بهره وری
موانع توانمند سازی کارکنان:
فصل سوم
ابزار جمع آوری ازاطلاعات
مقدمه
روش نمونه گیری
حجم نمونه
اعتبار یا روائی پرسشنامه(Validity)
مدل تحلیلی تحقیق
جامعه آماری
تکنیک های آماری استفاده شده در تحقیق
فصل چهارم
پیشنهادات اجرایی
جمع بندی
منابع و مآخذ:
منابع انگلیسی
منابع فارسی

 

مقدمه:

سازمان‌های سنتی فقط به کارکنانی نیاز دارند که کارهای معین و تعریف شده‌ای را انجام داده و بیش از حد سئوال، کنجکاوی و چالشگری نکنند، اما محیط‌های کار امروزی به افرادی نیازمندند که بتوانند تصمیم بگیرند، راه‌حل‌های تازه‌ای برای مسائل پیدا کنند، خلاقیت داشته باشند و در قبال نتایج کار مسئول شناخته شوند.

تواناسازی کارکنان یک راه‌حل کاملاً متفاوت برای کار کردن انسان ها با یکدیگر و در سازمانهاست. در چارچوب این راه‌حل جدید:

·   کارکنان احساس می‌کنند که نه فقط در مورد انجام دادن کار و وظایف خودشان، بلکه نسبت به بهتر کارکردن کل سازمان نیز مسئولیت دارند.

·   تیم‌‌های کار، از جمله تیم‌های کاری خودگردان، بطور مستمر برای بهبود عملکرد و دستیابی به سطوح بالاتری از بهره‌وری با هم کار می‌کنند.

·   ساختار سازمان‌ها به گونه ای طراحی شده که کارکنان بتوانند برای دستیابی به نتایج موردنظرشان و آنچه که انجام دادنش لازم است کار کنند، نه این که صرفاً ادای تکلیف کنند و از بابت آن پاداش دریافت دارند.

اصلی ترین هدف هر سازمان ،دستیابی به بهرهوری بهینه است .منظور از بهره وری بهینه آن است که ضمن مدیریت یک سازمان نسبت  به سلامت جسمی و روانی کارکنان موجباتی را فراهم آورد تامتصدی هر شغل بارضایت و علاقه ونیز بدون احساس اجبار وترس از تنبیه درجهت دستیابی به بالاترین کارآیی واثر بخشی فردی وشغلی تلاش کند دراین راه همه توان بالقوه شناختی ،هیجانی ورفتاری خودرابکار گیرد.

در یک محیط کار توانمند، کارکنان و سازمان شرکای یکدیگر تلقی می‌شوند، هر فرد نه تنها در قبال کار و وظیفه‌اش مسئول است بلکه نسبت به کل سازمان احساس مالکیت دارد. گروهها و تیم‌های کاری فقط به وظایف رسمی و دستورات پاسخ نمی‌دهند بلکه مبتکر و طراح عملیات و اقدامات هم هستند. کارمند تابع نیست، بلکه تصمیم‌گیرنده است و هرکس احساس می‌کند که بطور مستمر چیزهائی را یاد می‌گیرد و مهارتهای خود را برای پاسخ دادن به تقاضاهای جدید و مشارکت موثر در فرصت‌ها و چالش‌های جدید توسعه می‌دهد.

 

بیان مسئله:

بدون تردید برای داشتن آینده پویا و توسعه یافته و ایستادگی اقتصادی در دنیای پررقابت امروزی، نیازمند افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از حداقل امکانات هستیم. امروزه همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به اهمیت بهره‌وری بعنوان یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی پی‌برد‌‌ه‌اند. به این ترتیب اغلب کشورهای در حال توسعه بمنظور اشاعه فرهنگ نگرش ویژه به بهره‌وری و تعمیم بکارگیری فنون و روش‌های بهبود آن سرمایه گذاریهای قابل توجهی انجام داده‌اند. در ایران اهمیت توجه به مقوله بهره‌وری به دلایل مختلفی از جمله حاکم نبودن فرهنگ و نگرش درست به بهره‌وری در جامعه، مورد غفلت واقع گردیده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حلقه مفقوده اقتصاد ایران پیش از آنکه سرمایه و یا منابع طبیعی باشد، نبودن بهره‌وری نیروی کار است.

توانمندسازی نیروی انسانی یکی از اعجازآورترین رویکردهای توسعه منابع انسانی  می باشد که منجر به بالندگی نیروی انسانی در سازمان می گردد. توانمند سازی یک حرکت دائمی است و اهمیت آن همواره روبه افزایش است چرا که اساس توسعه در کسب وکار امروز همگام بودن با تغییرات اجتماعی، دستاوردهای تکنولوژی و تقاضاهای محیط رقابتی می باشد. سازمانها نیازمند افرادی هستند که بتوانند بهترین استفاده از تکنولوژی پیشرفته را ارائه دهند و نوآوریها را بیابند و بتوانند محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند(Smiet,2000,14 jane).

چالزهنری(1995) متذکر می شود که منابع مرسوم و سنتی ثروت (زمین، مواد خام، تکنولوژی وحتی کارگران غیرماهر) را در مواقع لزوم می توان خرید، عاملی که بدون آن نمی توان کارکرد نیروی انسانی توانمند است که می تواند از همه این منابع برای دستیابی مزایا به راحتی استفاده کند. هدف توانمند سازی این است که مغزهای افراد را همانند بازوانشان به کار بیندازد. توانمند سازی اشاره به یک حس درونی در افراد دارد که باعث می شود آنان به طور مستقل تصمیماتی را در فرایند کار خویش اتخاذ نمایند. (mike van and laurie Thomas, 1995,5) بدون تردید برای داشتن آینده پویا و توسعه یافته و ایستادگی اقتصادی در دنیای پررقابت امروزی، نیازمند افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از حداقل امکانات هستیم. امروزه همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به اهمیت بهره‌وری بعنوان یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی پی‌برد‌‌ه‌اند. به این ترتیب اغلب کشورهای در حال توسعه بمنظور اشاعه فرهنگ نگرش ویژه به بهره‌وری و تعمیم بکارگیری فنون و روش‌های بهبود آن سرمایه گذاریهای قابل توجهی انجام داده‌اند. در ایران اهمیت توجه به مقوله بهره‌وری به دلایل مختلفی از جمله حاکم نبودن فرهنگ و نگرش درست به بهره‌وری در جامعه، مورد غفلت واقع گردیده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حلقه مفقوده اقتصاد ایران پیش از آنکه سرمایه و یا منابع طبیعی باشد، نبودن بهره‌وری نیروی کار است.

اهمیت و تعریف مسئله:

توانمند سازی کارکنان تکنیک جدیدی است که برای افزایش بهره وری، از طریق بالا برده تعهد کارکنان نسبت به سازمان و بالعکس موارد استفاده مدیران قرار گرقته است. این شیوه، روش ارزشمندی است که بین کنترل کامل مدیریت و آزادی عمل کارکنان توازن برقرار می کند. چنانچه مدیریت، کنترل کامل اعمال می کند علاوه بر اینکه حس ابداع و ابتکار و نوآوری از کارکنان سلب می شود حجم کار مدیر افزایش می یابد و کارکنان متکی به غیر(به جای متکی به نفس و قائم به ذات) بار می آورد. آزادی کامل کارکنان ممکن است به بی نظمی و از هم گسیختگی منجر شود و موجب دوباره کاری و تداخل وظایف گردد. حاصل هر دو کار آن است که از منابع سازمانی(مادی و معنوی) حداکثر استفاده به عمل نمی آید و به جای بازدهی و اثربخشی دچاراختلال می شود. توانمندسازی کارکنان که بین دو عنصر مزبور تعادل برقرار می کند وسیله ای است که هدف های فردی و سازمانی را همسو می سازد و کارکنان باور می کنند که رشد و پیشرفت سازمانشان منافع آنان را نیز دربر دارد.

روش تحقیق در علوم رفتاری با توجه به دو ملاک  الف: هدف تحقیق ب: نحوه گردآوری داده ها مشخص می گردد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی می باشد. تحقیقات علمی را براساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می کنند

 

توانمند سازی کارکنان کلید بهره وری سازمان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست