سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
دانلودکارآفرینی کارخانه تولید واتر پمپ خودرو سنگین
1 1 1 1 1
عالی
docx
1396 آبان 23
حجم : 2 مگابایت
صفحات : 79
14000 تومان
خرید و دانلود

دانلودکارآفرینی کارخانه تولید واتر پمپ خودرو سنگین


نخستین گام درراه رسیدن به یک برنامه تولید مناسب برآورد میزان تقاضا می باشد

دانلودکارآفرینی کارخانه تولید واتر پمپ خودرو سنگین

 

 

 

خلاصه طرح : 6
شرح فنی 7
فصل اول 8
بررسی  بازار 8
بازاریابی 9
برآورد تقاضا 9
برخی از عوامل موثر در افزایش تقاضای «واترپمپ » عبارتند از: 9
_ سهم قابل وصول از بازار 10
محاسبه سهم قابل وصول از بازار بر مبنای اطلاعات زیر صورت می پذیرد: 10
وصول در هر سال 10
فرمول برای محاسبه سهم قابل وصول : 11
اتوبوس302 11
مقدار تولید سالانه 12
مقدار تولید سالانه 13
کامیون خاور 13
مقدارتولید سالانه 13
فصل دوم 14
مطالعه فنی 14
لیست قطعات 15
محصول: واترپمپ کامیون بنز 10 ton 15
لیست قطعات 16
محصول : واتر پمپ بنز 302 16
لیست قطعات 17
محصول : واتر پمپ کامیون خاور 17
لیست مواد و قطعات اولیه 18
نمودار مراحل ساخت 19
شماره قطعه:61654 19
نمودار مراحل ساخت 19
شماره قطعه:51594 19
نمودار مراحل ساخت 20
شماره قطعه:51594 20
نمودار مراحل ساخت 21
شماره قطعه:31546 21
نمودار مراحل ساخت 21
شماره قطعه:31570 21
نمودار مراحل ساخت 22
شماره قطعه:51462 22
نمودار مراحل ساخت 22
شماره قطعه:51618 22
نمودار مراحل ساخت 23
شماره قطعه:31450 23
محاسبه ماشین الات مورد نیاز 23
محاسبه ماشین الات مورد نیاز 24
محاسبه ماشین الات مورد نیاز 25
محاسبه ماشین الات مورد نیاز 25
لیست ماشین الات مورد نیاز 26
لیست ابزار الات 26
برآورد نیروی انسانی  بخش تولیدی 27
فرم برآورد مساحت و ملزومات قسمت های تولیدی 28
محاسبه زمان سیکل : 29
ماتریس تقدم : 29
کامیون خاور & اتوبوس 302 : 29
سطر کد : 30
بالانس خط  مونتاژ : 30
"واتر پمپ " کامیون خاور & اتوبوس 302 : 30
لیست تجهیزات مورد نیاز ایستگاهها 31
نیروی انسانی بخش مونتاژ 32
فرم برآورد مساحت و ملزومات قسمت مونتاژ 32
نمودار تجزیه و تحلیل دریافت و ارسال 33
تجهیزات مورد نیاز بخش دریافت ارسال 34
نیروی انسانی مورد نیاز بخش دریافت و ارسال 34
انبار مواد اولیه 40
انبار محصول 40
انبار قطعات ساخته شده 41
انبار روباز 41
تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز انبارها 42
تجهیزات : 42
نیروی انسانی : 42
نمای کلی انبارها 43
جدول اطلاعات تولید 43
روش I 44
روش II 45
استفاده از ابزار تحلیلی جهت آنالیز جریان مواد 46
تعیین استقرار بخشهای تولیدی 46
به منظور تعیین استقرار بخشهای تولیدی از دو روش مارپیچی و جدول بندی سفر استفاده شده است. کد بخشها و مساحت  دپارتمها  به شرح جدول ذیل می باشد: 46
روش مارپیچی 47
در این مرحله باید جریانها را به ترتیب نزولی مرتب نمود: 47
استقرار I   مربوط به روش مارپیچی 47
مزایا: 47
معایب: 48
استقرار II مربوط به روش مارپیچی 48
مزایا: 48
معایب : 48
استقرار III مربوط به روش مارپیچی 49
مزایا: 49
معایب: 49
روش جدول بندی سفر 49
جدول از _ به اولیه 50
جدول از _ به ثانویه 51
جدول از _ به سوم 52
فاصله مختصاتی (پله ای ) دپارتمانها در طرح I جدولبندی سفر 53
جدول از _ به «جریان _ مسافت» برای استقرار I جدولبندی سفر 53
مزایا: 54
معایب : 54
فاصله مختصاتی (پله ای ) دپارتمانهادر طرح II جدولبندی سفر 54
جدول از _ به « جریان _ مسافت » برای استقرار II  جدولبندی سفر 54
مزایا: 55
معایب: 55
فاصله مختصاتی (پله ای )دپارتمانها در طرح III جدولبندی سفر 56
جدول از _ به «جریان _مسافت» برای استقرار جدولبندی سفر 56
مزایا: 57
انتخاب طرح نهایی 57
دلایل این انتخاب به شرح زیر است : 57
تعیین وسایل حمل و نقل 58
طبق نمودار برنامه ریزی حمل و نقل دو سیستم حمل و نقل ارائه گردیده : 58
محاسبه تعداد وسایل حمل و نقل مورد نیاز 59
انبار ابزار 59
کارگاه نگهداری و تعمیر 60
بخش تاسیسات 60
تجهیزات گرمایشی 60
تجهیزات  سرمایشی 60
سیستم و آب و فاضلاب 60
تجهیزات روشنایی 61
طرح قسمتهای سرویس دهنده به پرسنل : 61
برآورد تعداد کارکنان قسمتهای سروس دهنده به پرسنل 63
برآورد تعداد کارمندان بخش اداری 64
دیاگرام ارتباطات 65
دیاگرام ارتباطات 68
لیست فضای مورد نیاز بخش ها 69
تعیین محل کارخانه 71
عوامل موثر بودن در تعیین محل 71
1- نزدیک بودن به مواد اولیه : 71
2- نزدیک بودن به تهیه کنندگان قطعات خریدنی : 71
3-دسترسی به جاده های اصلی : 71
1-قیمت زمین مورد نظر برای احداث کارخانه : 71
1-ارزان بودن نیروی کار : 72
2- دسترسی به بازار مصرف : 72
1-نزدیکی به کارخانجات تولید کننده مواد خریدنی : 72
بررسی سه محل مختلف برای احداث کارخانجات با توجه به عوامل معرفی شده محلی در جاده مخصوص کرج : 73
مشهد 73
اصفهان 74
پیشنها محل انتخابی 74
فصل سوم 75
بررسی مالی 75
تعیین سرمایه ثابت طرح 76
سرمایه ثابت در واقع همان هزیته های قبل از بهره برداری طرح است که شامل   موارد زیر می شود: 76
الف) زمین : 76
ب) هزینه 76
ب )احداث ساختمان : 76
ب-1) هزینه احداث فضاهای جانبی 77
ج) هزینه خرید ماشین الات : 77
د) هزینه تجهیزات : 77
ه ) هزینه تاسیسات 78
و) سایر هزینه : 78
تعیین سرمایه در گردش طرح 79
الف) مواد اولیه 79
ب) دستمزد 79
ج) تنخواه گردان 79
مجموع سرمایه مورد نیاز : 80
سرمایه مورد نیاز طرح از مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به دست می اید: 80
براورد هزینه های سالیانه 80
الف) هزینه خرید مواد اولیه برای مدت یکسال برابر است با : 80
ب) هزینه نیروی انسانی : 80
هینه دستمزد کارکنان در طول یکسال برابر است با : 80
ج) هزینه تعمیرات و نگهداری : 80
د) هزینه استهلاک : 81
ه) هزینه های متفرقه 81
شامل حق بیمه پرسنل ، هزینه بهره وام و هزینه های پیش بینی نشده است: 81
محاسبه کل هزینه ها : 81
محاسبه قیمت تمام شده محصول 82
تعیین قیمت فروش 82
صورتحساب سود و زیان 82
فصل چهارم 84
تجزیه و تحلیل طرح 84
توجیه پذیری طرح 85
الف) نقطه سر به سر 85
ب) شاخص برگشت سرمایه : 85
ج) شاخص عملکرد 85
د) دوره برگشت سرمایه 86
خلاصه طرح 86

 
خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی تولید واترپمپ خودرو سنگین (کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور) پرداخته شرده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .دانلودکارآفرینی کارخانه تولید واتر پمپ خودرو سنگین
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب‌ها :

محصولات خاص


 • pdf ویژه

  نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین 96

  نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین 96

  بسته نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین در قالب فایل PDF همراه با پاسخنامه با بهترین کیفیت،مناسب جهت استفاده متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی بانک کارآفرین

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران

  نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران

  دانلود بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران در سال 1397 بهمراه پاسخنامه

 • pdf ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 97

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 97

  دانلود بسته ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 1397 بابهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه

 • docx ویژه

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  این محصول حاوی نمونه سوالات پر تکرار و مهم آزمون های استخدامی میباشد که با دروس اعلام شده در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مطابقت دارد. مطالعه این نمونه سوالات و آشنایی با نحوه طرح سوالات، شما را در قبولی در این آزمون استخدامی کمک بسزایی خواهد کرد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

 • pdf ویژه

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

 • docx ویژه

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  نهادهای نظامی و انتظامی همواره جهت ارتقاء سطح کیفی و خدمت رسانی خود با برگزاری آزمون های استخدامی و جذب نیروی انسانی داوطلبان زیادی را که جویای کار و اشتغال هستند را به سمت خود می کشانند. مجموعه سوالات استخدامی ارتش که برای هر سه قوای مهم ارتش قابل دانلود و استفاده می باشد کامل ترین و یکی از محبوب ترین منابع سوال می باشدکه با افتخار خدمت شما ارائه می گردد.

 • docx ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  لیست دروس و منابع آزمون کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش : مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود: (ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه -2 ریاضی و آمار مقدماتی -3 زبان و ادبیات فارسی -4 معارف اسلامی -5 زبان انگلیسی عمومی -6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی -7 هوش و توانمندی های عمومی - آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد. - سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد. - اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد. تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال94 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • docx ویژه

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر جزو منابع کارشناسی ارشد و دکتری نیمه متمرکز مدیریت مالی محسوب می شود در این فایل به مسائل فصل ۲ الی ۸ این کتاب بصورت جامع و تشریحی پاسخ داده شده است.

 • pdf ویژه

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  تافل (به انگلیسی: TOEFL) که برگرفته از سرواژگان Test of English as a Foreign Language به معنای آزمون انگلیسی به عنوان زبان بیگانه است، آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینهٔ برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط مؤسسه ای‌تی‌اس (ETS) در دو نوع کاغذی و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از نه هزار دانشگاه و مؤسسه از بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تافل اولین بار در سال ۱۹۶۴ برگزار شد و پس از آن تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  دانلود بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد ، فرمت سوالات بصورت فایل PDF می باشد، تمامی سوالات بهمراه پاسخنامه هستند این سوالات مناسب متقاضیان استخدام اداره آموزش و پرورش می باشد.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  20 مجموعه نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی همراه با پاسخنامه ویرایش جدید سال