سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز

عالی

docx 1396 آبان 24 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1087000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز

کلمه استرس از زبان انگلیسی گرفته شده است و معادل دقیقی غیر از کلمه فشاردر فارسی نداردو آن هم معنای وسیع و طیف گسترده آن را نمی رساند ، لذا از همان لغت استرس که استفاده جهانی پیدا کرده است استفاده می کنیم. بنا بر گفته تعدادی از دانشمندان، تمام بیماریهای موجود در انسان ازجهاتی ب

دانلود تحقیق رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز

 
 
 
(کلیات تحقیق) ۳
مقدمه: ۳
بیان مسئله : ۵
اهداف تحقیق : ۶
اهمّیّت وضرورت درست تحقیق: ۶
فرضیه تحقیق: ۷
متغیرهای تحقیق: ۷
واژه هاومفاهیم وتعاریف عملیّاتی. ۷
پیشینه وادبیات تحقیق. ۹
تعریف استرس: ۱۰
تاریخچه و وضع فعلی استرس: ۱۲
روشهای پیش گیری از ایجاد استرس: ۲۲
هدفهای کوتاه مدت : ۲۳
هدفهای دراز مدت : ۲۵
هدف نهایی: ۲۷
سازگاری با استرس: ۲۷
موقعیتهای استرس زای روانی. ۳۱
اصول کلی واکنشهای استرس : ۳۷
گامهایی که در واکنشهای استرسی وجود دارد ۴۴
الگوهای سازشی. ۴۷
واکنشهای عملی جهت دار. ۴۷
توانشهای ذهنی: ۴۸
هوش چیست؟. ۴۸
رابطه هوش با سن. ۵۱
آزمونهای سنجش هوش.. ۵۲
گروههای هوشی در جامعه. ۵۵
رابطه هوش با جنس.. ۵۷
رابطه هوش با نژاد ۵۸
رابطه هوش با عملکرد شغلی. ۵۹
روش تحقیق. ۶۱
جامعه مورد مطالعه. ۶۲
حجم نمونه. ۶۲
روش نمونه گیری.. ۶۲
ابزار اندازه گیری در تحقیق. ۶۳
روش آماری مربوط به فرضیه. ۶۵
روش تحقیق. ۶۶
یافته ها وتجزیه و تحلیل آنها ۶۷
مقدمه. ۶۷
یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها ۷۲
بحث ونتیجه گیری.. ۷۶
ضمایم ۷۸
پرسش نامه استرس.. ۷۸
پرسش نامه مکعبهای کهس.. ۷۸
پرسشنامه استرس.. ۷۸
چگونه با فشارهای روانی(استرس) کنار می آیید؟. ۷۸
امتیازات.. ۸۷
تحلیل. ۸۹
ضمیمه  ۹۳
آزمونهای مکعبها
۱- تاریخچه. ۹۳
۲- ساخت.. ۹۵
۳ – روش اجرا ۹۵
۴- نمره گذاری.. ۱۰۰
منابع ومأخذ: ۱۰۲
 
 
 
مقدمه
کلمه استرس از زبان انگلیسی گرفته شده است و معادل دقیقی غیر از کلمه فشاردر فارسی نداردو آن هم معنای وسیع و طیف گسترده آن را نمی رساند ،‌لذا از همان لغت استرس که استفاده جهانی پیدا کرده است استفاده می کنیم. بنا بر گفته تعدادی از دانشمندان، تمام بیماریهای موجود در انسان ازجهاتی با استرس ارتباط دارند. این بیماریها تنها شامل امراض روانی یا بیماریهای روان تنی نمی شود، بلکه در برگیرنده تمام امراض جسمانی از قبیل سرطان، سل و مانند آن نیز هستند.از سال هاای قبل درآزمایشگاه ها دانشمندان با وارد آوردن استرس بر حیوانات، آنها را مبتلا به انواع امراض جسمانی کرده اند. مثلا" در سالهای 1979 دو محقق به نام اسکلار و انیسمان با تحریک عصبی موش هایی که دچار سرطان بودند به وسیله شک الکتریکی، مشاهده کردند که در موش هایی که در معرض تحریک عصبی بودند سرطان به سرعت نشوو نما کرد و مرگ آنها تسریع شد در انسان تحقیقات در زمینه رابطه استرس با بیماریها به ویژه امراض جسمی، اخیرا" شروع شده است و لی قبل از اینکه به ذکر نظریات مربوطه در رابطه با هوش و تاثیر استرس به آن بپردازیم باید گفت که استرس هم می تواند تاثیرمثبت و هم تاثیر منفی بر روی افراد داشته باشد و تفاوت مشخصات بدنی و روانی افراد بسیار زیاد و وسیع است. به این صورت که ممکن است فردی در یادگیری مسائل خیلی مضطرب و دقیق باشد و دیگری اصلا" اهمیت ندهد که تمام اینها به روحیه افراد برمی گردد و می تواند در جهت مثبت یا منفی قدم بردارد. افراد بسیار کم هوش وجود دارند که حتی قادر به راه رفتن و غذا خوردن و... دیگر نیستند و باز هم دچار استرس می شوند و برعکس افراد با هوش دیگر که اصلا" استرس ندارند که تمام اینها به سازمان روانی فرد بستگی دارد حتی این موارد می تواند در احساسات و روحیات افراد هم نقش داشته باشد که تمام اینها می تواند ربطی به سازمان هوش و فشار استرس بر آدمی باشد. (سعید –شاملو- 1382)
 
بیان مسئله 
بی تردید افراد بشر از لحاظ خصوصیات روانی با یکدیگر متفاوتند و این تفاوتها نیز مسلما" عللی دارد و اما این که این علل چیست، هر یک چه وظیفه ای را بر عهده دارند و چه اندازه در رفتار افراد تاثیر می کند بسیار غامض و پیچیده است از زمان دوران کودکی اوامل وراثت از جمله هوش و استعداد، رنگ چشم و ... دیگر در فرد پیدا می شود ولی علائم روانی و فشارهایی مانند استرس و اضطراب و افسردگی مواردی هستند که به مرور زمان و با مشکلات زندگی و طی کردن آن پیش می آید. بعلاوه پیچیدگی موضوع انتقال انسان و مشخصات آن از طریق وراثت نه تنها مربوط به پدر و مادر است بلکه ارتباط نزدیکی با نسلهای قبلی دارد و حتی نوع رفتار و برخورد با یکدیگر می تواند در ایجاد شخصیت افراد تاثیر بگذارد. هوش بالا یا پایین می تواند نشات گرفته از استرس بالا و استرس پایین باشد چه بسا افرادی که با استرس بالا جهت کسب موفقیت به پله های ترقی رسیدند چون هدفشان را در کنار احساس مسئولیت به نحو احسن به سر انجام رسانیده اند.
 
اهداف تحقیق 
هدف از تحقیق حاضر این است که آیا بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز رابطه وجود دارد به این صورت که آیا استرس واحساس مسئولیت بالا توام با دلهره در دانشجویان می تواند باعث هوش بالای آنها باشد ودرجهت پیشرفت آنها کمک کند یانه.
 
اهمّیّت وضرورت درست تحقیق
استرس اگر خارج ازسطح تحمّل باشد سلامت موجود زنده را به مخاطره می اندازد. بنابراین گاهی اوقات هم استرس به عنوان عامل پیشرفت درزندگی می تواند باشد که حل آن مستلزم کوشش های خودبه خود و مصرّانه بوده وفرد را برای انجام دادن کارهایی درباره آن تحت فشار قرار می دهدآنچه را که فردانجام می دهد به عنوان عوامل بسیاری بستگی دارد که عبارتنداز چهارچوب مراجعه،انگیزه ها وشایستگیها است که تاثیری که استرس می تواند براعصای جسمی بگذارد به طبع می تواند باعث پیشرفت ویا افت فرد درزندگی تحصیلی ویا شغلی واقتصادی اوشود که امید است با پژوهشهایی که انجام می گیرد بتوانیم عواملی که باعث استرس مثبت جهت رسیدن به اهداف مفید می شودرا گسترش دهیم وبتوانیم با هماهنگ کردن یک فشار روحی باعامل هوش بتوانیم اثر مفیدی را درزندگی ایجاد سازیم.(معینی-احمد-1379).
 
فرضیه تحقیق
1- بین هوش واسترس بین کودکان رابطه وجود دارد.
 
متغیرهای تحقیق
 
هوش: متغیر وابسته
استرس: متغیر مستقل
 
واژه هاومفاهیم وتعاریف عملیّاتی
هوش عبارتند ازقدرت انعطاف وتوانایی سازگاری موجودزنده بامحیط پیرامون خود بخصوص شرایط جدید وهمینطورفعّالیّتهای ذهن درنتیجه تجربه های قبلی حاصل می شود وهمینطور بینه می گویند. فرایندهای گوناگون پیچیده ازقبیل حل مسئله،استدلال وحافظه ومهارت کاربرد کلمات،تشخیص حوادث واستفاده ازاعداد ترکیب یافته است.(شعاری نژاد-حسین-1379).
استرس: عبارتند از فشارهای روانی که می تواند حاصل تاثیر روان شناختی دارند مربوط باشدوعبارتنداز کاهش اعتمادبه نفس وازدست دادن کنترل وترس وکسب تجارب منفی دربرابر رویدادهای زندگی که باعث فشار روانی به هم خوردن سیستم بدنی افراد می شود.
دانلود تحقیق رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست