سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارآموزی بازرسی و کنترل کیفی سازه های جوشکاری

عالی

docx 1395 تیر 2 حجم : 2 مگابایت صفحات : 313500 تومان خرید و دانلود

گزارش کارآموزی بازرسی و کنترل کیفی سازه های جوشکاری

در این واحد با توجه به دستورالعمل های صادره از واحد فنی و مهندسی ، تکنسینها و اپراتورهای شرکت که همگی دارای مدارک بازرسی NDTمی‌باشند بر اساس تخصص مربوطه مراحل مختلف بازرسی را در محل اجرایی پروژه انجام داده و پس از انجام و ثبت در فرمهای مربوطه به صورت دوره آن را به واحد نظارت بر پروژه تحویل داده می شود لازم به ذکر است کلیه پرسنل این واحد به تفکیک تخصص خود در زمینه بازرسی های (P.T. V.T. UT. mT. RTو....) انجام وظیفه می نمایند.

گزارش کارآموزی بازرسی و کنترل کیفی سازه های جوشکاری شرکت عصر پویندگان اندیشه

 1- معرفی شرکت

شرکت فنی مهندسی عصر پویندگان اندیشه در سال 1375 شروع به فعالیت نموده و هدف اصلی شرکت انجام پروژه های بازرسی و مشاوره در زمینه جوشکاری و انتخاب مواد و ارائه دستورالعمل های جوشکاری به شرکت ها و صنایع وابسته به نفت و گاز و پتروشیمی می باشد.

نیروهای شرکت اکثراً از افراد مجرب و متخصص در زمینه جوشکاری و متالورژی و بازرسی می باشند. سیاست کلی این شرکت به صورتی است که بر اساس پروژه های در دست اقدام افراد مورد نیاز را دعوت به همکاری نموده است.

این شرکت چون پروژه های مختلفی انجام می دهد دارای واحد فنی مهندسی قوی و آرشیو کاملی می باشد و چون در مراحل مختلف نیاز به خدمات خاص بر اساس پروژه سفارش داده شده، دارای مشاوران زیادی است (مانند شرکتهای فنی و مهندسی ، مهندسین شیمی، مهندسین برق، آزمایشگاههای تست مکانیکی مواد و آنالیز مواد و...) که به صورت دائم با شرکت کار نمی‌کنند.

و در مقاطع نیاز از مشاوره آنها استفاده می شود. این سیاست باعث شده که نیروی کمتری را جذب  و راندمان بالاتری داشته باشد.

 

2-1- واحدهای اصلی شرکت شامل بخش های زیر می‌باشد.

1-1-1- واحد فنی و مهندسی

یکی از مهمترین راندکان شرکت واحد فنی و مهندسی می باشد که وظیفه آن بررسی و برنامه ریزی و تعیین و نحوه انجام پروژه می باشد. به طور مثال پروژه معرفی شده به شرکت در مرحله اول توسط این واحد مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس ماهیت پروژه کارهای مربوط به آن، به افراد متخصص واگذاری می شود.

1-1-2- واحد اجرائیات و بازرسی پروژه

در این واحد با توجه به دستورالعمل های صادره از واحد فنی و مهندسی ، تکنسینها و اپراتورهای شرکت که همگی دارای مدارک بازرسی NDTمی‌باشند بر اساس تخصص مربوطه مراحل مختلف بازرسی را در محل اجرایی پروژه انجام داده و پس از انجام و ثبت در فرمهای مربوطه به صورت دوره آن را به واحد نظارت بر پروژه تحویل داده می شود لازم به ذکر است کلیه پرسنل این واحد به تفکیک تخصص خود در زمینه بازرسی های (P.T. V.T. UT. mT. RTو....) انجام وظیفه می نمایند.

1-1-3- واحد نظارت و تفسیر بازرسی

در این واحد کلیه بازرسیهای انجام شده توسط اپراتورها وتکنسینهای واحد اجراییات و بازرس پروژه به این بخش ارائه داده تا مورد بررسی و تفسیر قرار گرفته و نتایج حاصله جهت بازبینی  به کارفرما ارائه می شود. به طور کلی این واحد رابط بین بازرسان و کارفرما می باشد.

1-2- پروژه های در حال انجام شرکت

یکی از پروژه های شرکت بازرسی سازه فلزی یازده طبقه مسکونی، انجام مشاوره در جوشکاری انفجاری کاتدهای شرکت سرب و روی ایرانیان زنجان .

 

بازرسی سازه فلزی به روش PT   و MT

در این دوره کارآموزی وظیفه بازرسی یک سازه فلزی به روش PTو MTبه اینجانب محول گردید که در ادامه نحوه انجام بازرسی به این دو روش را ارائه خواهم کرد.

فصل دوم

2-1- بازرسی به روش مایعات نافذ

2-1-1- بیرون کشیدن مایع نافذ از داخل ناپیوستگی ها توسط یک آشکارسازی را بازرسی P.T[1]گویند.

2-1-2- قابلیت مایع نافذ برای نفوذ به داخل ناپیوستگی ها به عوامل زیر بستگی دارد.

تمیزی سطح

پیکربندی حفره

تمیزی حفره

اندازه گشودگی سطحی حفره

کشش سطحی مایع

توانایی مایع در تر کردن سطح

زاویه تماس مایع قابلیت تر کنندگی قوی

2-1-3- مزایای روش P.T.نسبت به سایر روشهای NDT

نسبتاً ارزان

روش ساده که احتیاج به اپراتور ماهر ندارد

محدودیت در جنس ماده مورد تست وجود ندارد

قادر به تعیین محل عیب و اندازه تقریبی عیب است.

2-1-4- محدودیت روش P.Tنسبت به سایر روشهای NDT

مربوط به عیوب و ترکهای سطحی است.

گاهی ترکهای عریض و کم عمق را از دست می دهیم.

اندازه عیب بزرگتر از اندازه واقعی منعکس می شود.

در بررسی مواد متخلخل دچار مشکل می شود.

تست PTبعد از VTپرکاربردترین روش بازرسی است. در حالی که این آزمون را می توان برای سطوح جوش داده شده انجام داد وجود موج در خط جوش و دیگر ناهمگونیهای سطح جوش می تواند از دقت این روش بکاهد. همچنین در بررسی قطعات  ریختگی به این روش نقصهای سطحی ذاتی قطعه را می تواند بکاهد. اگر شرایط سطحی نامطلوب باعث افزایش عیوب نامربوط مشاهده شود لازم است سطح قبل از سمباده زنی نرم آماده گردد.

2-1-5- مراحل اصلی  بکارگیری آزمون مایع نافذ

تمیز کردن سطح نمونه

اعمال مایع نمونه

منتظر ماندن به اندازه زمان نفوذ

حذف مایع نافذ اضافی

اعمال آشکارساز

بررسی سطح برای مشاهده و ثبت نتایج بدست آمده

تمیز کاری برای پاکسازی مقادیر باقی مانده در صورت لزوم

2-1-6- دلایل تمیز کردن سطحی

بعضی نقصها به سبب عوام امکان نفوذ مایع به درون ترکها پنهان می ماند.

سطح پیرامون نقص آلوده باشد، نمی توان ظاهر واقعی آنرا به سبب جلوگیری از نفوذ مایع به وسیله آلودگیها تشخیص داد.

احتمال اندرکنش مایع نافذ با برخی آلودگیهای سطحی سبب کاهش توانایی نفوذ آن به درون ترکهای ریز می گردد.

چربیها با   قلیاشویی دمیدن هوای گرم اسیدشویی یا الکل تمیز می کنند اگر قرار باشد قطعه ای به صورت موضعی تست شود باید به مقطع 1 اینچ تمیز شود.

2-2-1- روشهای اعمال مایع نافذ

غوطه وری

برس زدن

سیلابی و یا اسیدی که بستگی به شکل قطعه دارد

زمان نفود : طول زمانی که ماده نافذ باید روی قطعه بماند تا نفوذ مناسب صورت گیرد که این زمان 60-50 دقیقه می باشد.

2-2-2- عوامل مؤثر بر زمان نفوذ

حساسیت مورد نیاز

نوع نقص مورد انتظار

نوع ماده نافذ

جنس مورد بررسی

دمای محیط

گزارش کارآموزی بازرسی و کنترل کیفی سازه های جوشکاری
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست