سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی و افسردگی کودکان

عالی

docx 1396 آذر 2 حجم : 2 مگابایت صفحات : 635000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی و افسردگی کودکان

افسردگی یکی از اختلالات روانی است که بین کودکان و نوجوانان نیز شایع است تشخیص افسردگی در کودکان و نوجوانان موضوعی بالنسبه تازه است

بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان

 

مقدمه :

 افسردگی یکی از اختلالات روانی است که بین کودکان و نوجوانان نیز شایع است تشخیص افسردگی در کودکان و نوجوانان موضوعی بالنسبه تازه است طبق نظریه فروید و پیروان او، افسردگی مربوط است به کشمکش های وجدان اخلاقی (سوپرایگوی[1]) رشد یافته و چون طبق نظریه آنها رشد ایگو تا نوجوانی کامل نیست، افسردگی واقعی در کودکان نمی تواند وجود داشته باشد چون کودکان همواره در حال رشد و تغییرات بدنی و روانی هستند ارزیابی مفهوم یا اثرات درازمدت رفتارهای افسردگی و سایر مسائل رفتاری مشکل است اکنون این توافق بالنسبه کلی وجود دارد که کودکان نیز ممکن ست مانند بزرگسالان افسرده شوند اکثر متخصصان بالینی نیز موافق اند که نشانه های افسردگی در گروههای سنی تغییر می کند فرد 6 تا 8 ساله افسرده احساس غم، بیچاره گی و شاید ناامیدی می کند خصوصیات فرد افسرده، 8 تا 15 ساله عبارت اند از افکار منفی درباره اعتماد به نفس و فرد 13 تا 15 ساله می تواند به عنوان کسی که احساس گناه می کند توصیف شود
 پژهشگران به رابطه بین افسردگی و عوامل زیستی، شناختی، اجتماعی و پی برده اند و یکی از مهمترین اینها رابطه بین خانواده و افسردگی فرزندان می باشد خانواده نهادی است که همه ِ نهادهای دیگر با آن ارتباط دارد و به حق شایسته است که بیش از اینها درباره ی خانواده تحقیق کنیمبراون و همکارانش (1978) معتقدند که میزان آسیب پذیری در مقابل افسردگی به عنوان بخشی از عوامل مرتبط با خانواده می باشد
سعادتمند (1376) در پژوهش خود به وجود رابطه بین کارآیی خانواده و ابتلاء فرزندان به اضطراب، اختلال خام، کارکرد اجتماعی و افسردگی پی برده است مشکلات خانواده شکلهای مختلفی دارد که یکی از این مشکلات نارضایتی زناشویی می باشد که به شکل تعارضات بین والدین خود را نشان می دهد
 
کیفیت رابطه زناشویی والدین، عاملی مهم در ایجاد و تشدید اختلاف عاطفی یا رفتاری کودک است بچه های والدین که ازدواج شان با نزاع، تنش، نارضایتی متقابل، انتقاد، خصومت و فقدان گرمی و صمیمت قرین باشد احتمالاً بیشتر آشفته و رنجیده خاطر می شوند حقیقت این است که فرزندان والدین جدا شده از هم، به وضوح مسائل و آشفتگی های بیشتری دارند (هترینگتون، 1982) برخی مطالعات نشان می دهد که موفقیت و همدلی در رابطه زناشویی ، لیاقت و کارآیی فرزندان را افزایش می دهد پژهشگر در پژوهش حاضر به دنبال یافتن رابطه بین رضایت زناشویی والدین و افسردگی فرزندان می باشد که اگر چنین رابطه ای موجود باشد امیدوارم در پژوهش های دیگر عوامل مرتبط با رضایت زناشویی بررسی گردیده و از این طریق راهکارهایی برای رضامند کردن والدین ارائه گردد و در ضمن از میزان ابتلاء فرزندان به افسردگی کم شده و قدمی در جهت بهداشت روانی جامعه برداشته شود
 

چکیده

افسردگی یکی از رایج ترین انواع ناراحتی های روانی به خصوص در بین نوجوانان و جوانان است عوامل متعددی در ایجاد افسردگی نقش  ایفا می کنند که یکی از این عوامل خانواده می باشد  پژوهشها نشان می دهند با افزایش تعارض زناشویی ، عزت نفس کودکان کاهش می یابد کاهش سطح عزت نفس و احساس حقارتی که در پی دارد، در انواع افسردگی مشترک است  با توجه به مطالب فوق در این پژوهش رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی فرزندان دختر آنها مورد بررسی قرار گرفت
 
جامعۀ آماری این تحقیق، دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه 5 تهران و والدین آنها هستند 36 دانش آموز از بین مدارس راهنمایی منطقه 5 تهران به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و به هر کدام پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان ارائه گردید و به والدین آنها نیز پرسشنامه رضایت زناشویی Enrichداده شده که پاسخ دادند نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی نشان داد که :
 
1- بین رضایت زناشویی پدران و افسردگی فرزندان دختر آنها همبستگی منفی وجود دارد 
2- بین رضایت زناشویی مادران و افسردگی فرزندان دختر آنها همبستگی منفی وجود دارد  
 
 
 

فصل اوّل ( کلیات پژوهش )

 مقدمه  2
 بیان مسئله  4
 اهداف پژوهش  5
فرضیه پژوهش  5
 تعاریف متغیرها  6

  فصل دوم ( گسترۀ نظری مسئله مورد بررسی و سوابق پژوهش )

 خانواده  9
 اهمیّت خانواده و ازدواج  11
 عناصر و اهداف ازدواج  12
 عامل اجتماعی ازدواج  12
 عامل اقتصادی ازدواج  13
 عامل جنسی ازدواج  13
 عامل زیستی ازدواج  14
 عامل روانی ازدواج  14
 عنوان  صفحه
 رضایت زناشویی  15
 عوامل مؤثر در رضایت زناشویی  17
 علل نارضایتی از زناشویی  21
 تغییرات رضایت از زناشوئی در طول زمان  24
 تأثیر رضایت زناشویی بر کودکان  25
 انواع خانواده  27
 افسردگی  28
 تاریخچه  28
 تعریف افسردگی  29
 افسردگی نوجوانی  31
 همه گیر شناسی  32
 سبب شناسی  33
 افسردگی کودکی و نوجوانی : مدل خانوادگی مناسب  35 

فصل سوم : ( طرح کلی پژوهش )

 روش های اجرایی طرح  40
 جامعه آماری و روش نمونه گیری  40
 ابزار پژوهش و روش اجرایی پژوهش  41
 عنوان  صفحه

 فصل چهارم ( ارائه نتایج و تحلیل های کمّی )

 یافته های پژوهش  44
 توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها  47  

 فصل پنجم ( تحلی نهایی و نتیجه گیری )

 فرضیه های پژوهش بر اساس تحلیل داده ها  50
 محدودیت ها  55
 پیشنهادات  55
 منابع  57
 ضمائم  63
دانلود تحقیق بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی و افسردگی کودکان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست