سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
بررسی سلامت روانی افراد در ازدواج های سنتی و مدرن

عالی

docx 1396 آذر 2 حجم : 2 مگابایت صفحات : 505000 تومان خرید و دانلود

بررسی سلامت روانی افراد در ازدواج های سنتی و مدرن

 بررسی سلامت روانی افراد در ازدواج های سنتی نیمه سنتی و مدرن

فهرست مطالب
چکیده ۵
مقدمه ۷
ضرورت پژوهش ۱۰
سوالات پژوهش ۱۱
فرضیه های پژوهش ۱۲
تعیین متغیرها ۱۲
تعاریف مفهومی ۱۳
تعاریف عملیاتی ۱۴
سلامت ۱۶
وضعیت سلامتی ۱۷
ارتقا،آموزش و پیشگیری ۱۷
حفظ سلامت ۱۹
راه های ازدواج ۱۹
اجرای مراسم خواستگاری ۲۱
دوستی دختران و پسران ۲۲
جامعه مورد پژوهش ۲۵
نمونه مورد پژوهش ۲۵
روش نمونه گیری ۲۵
روش پژوهش ۲۶
ابزار اندازه گیری ۲۶
شیوه نمره گذاری ۲۹
اعتبار و روایی پرسشنامۀ(GHQ) 30
روش تحلیل این پژوهش ۳۰
ویژگی های جمعیت شناختی ۳۲
۱)سلامت روان ۳۷
۲)رضایتمندی زناشویی ۳۷
۳)رضایتمندی از سطح درآمد ۳۷
۴)اعتقادات مذهبی ۳۸
۵)سن ۳۸
۶)تحصیلات ۳۸
۷) ۳۹
۸)شاغل بودن ۳۹
۹)داشتن یا نداشتن فرزند ۳۹
تحلیل توصیفی ( گروه اول = زوجهایی که ازدواج سنتی داشته اند .) ۳۹
نتیجه گیری ۴۰
نمایش هندسی توزیع فراوانی نمره های سلامت روان آزمودنیهای دارای ازدواج سنتی تحلیل توصیفی ( گروه دوم = زوجهای دارای ازدواج نیمه سنتی ) ۴۱
تحلیل توصیفی ( گروه دوم = زوجهای دارای ازدواج نیمه سنتی ) ۴۲
نتیجه گیری ۴۲
تحلیل توصیفی (گروه سوم = زوجهایی که ازدواج مدرن داشته اند ) ۴۴
نتیجه گیری ۴۴
ب) تحلیل استنباطی ۴۷
ب (۴) فرضیه پژوهش ۴۸
ب(۵) فرضیه صفر ۴۸
نتیجه ۴۹
مقایسه پژوهش با پژوهش های دیگر ۵۵
محدودیت های تحقیق: ۵۶
فهرست منابع ۵۷

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ، بررسی سلامت روان افرادی است که ازدواج سنتی ، نیمه سنتی و مدرن داشته اند . به منظور بررسی و رسیدگی به این مهم در فصل ۱ این پژوهش سوالاتی مطرح شد و در راستای رسیدگی به این سوالات و پاسخدهی به آنها . یک نمونه ۳۰ تایی از جامعه مورد پژوهش ( منطقه ۲ تهران ) را انتخاب کردیم و روش اندازه گیری ما در این تحقیق پرسشنامه GHO ( سلامت روان ) و یک پرسشنامه محقق ساخته بود و نیز استفاده از روش تحلیل استنباطی (کروسکال والیس ) .
در انتها به بحث و نتیجه گیری در مورد نتایج بدست آمده پرداخته و مشخص شد که تفاوت معناداری بین سلامت روان این ۳ گروه وجود نداشت و تنها رضایت از زناشویی در بین گروه سنتی بالاتر بود که شاید به دلیل بالا بودن مدت زمان تاهل این افراد بود که در سطح معناداری قرار داشت .
مقدمه
بدون شک سلامت افراد جامعه اهمیت بسزایی دارد جوامع انسانی بدون حفظ سلامت و رعایت بهداشت نمی توانند بقا و استمرار خود را حفظ کنند. بیماری و ناتوانی روابط انسانی را مختل می کند در نتیجه احساس امنیت و همبستگی را از انسان سلب می کند . پس طبیعی است که علم طب با هدف دستیابی به اطلاعات جدید همواره در حفظ و بهبود سلامت جامعه تلاش می کند ، حفظ سلامت جسمانی افراد یک جامعه یعنی جلوگیری از شیوع یا ریشه کن ساختن بیماریهایی که باعث از کار افتادن یا نابودی انسان می شوند .
همانگونه که بهداشت به عنوان وظیفه علم طب و در حیطه علوم پزشکی از اهمیت بسزایی برخوردار است و حفظ سلامتی جسمانی افراد بدان وابسته است بهداشت و سلامت روانی فرد فرد جامعه نیز مورد توجه خاص متخصصین و دست اندرکاران قرار گرفته است . ( شهیدی ، ۱۳۸۱ ، ص ۷) در نظام آفرینش و در حیات پدیده ها و سیر حرکت آنها ، اگر با دیدی عمیق و عارفانه بنگریم جلوه وحدت و محبت آن را می بینیم که این جلوه در میان انسان ها از عوامل انس و روابط انسان است . دست آفرینش میان زن و مردچنین جلوه ای را مبلغی ساخت تاآن دو را به هم پیوند دهد و در کنار هم آرامش گیرند و بنیان اصلی خانواده را تشکیل دهند .
به درستی هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند ، چنانچه از خانواده هایی سالم برخودار نباشد . بی هیچ شبهه ، هیچ یک از آسیب های اجتماعی نیست که فارغ از تاثیر خانواده پدید آمده باشد . لذا ما در این پژوهش بر آنیم تا یکی از فاکتورهای مهمی را که در تعیین سلامت روان خانواده نقش بسزایی دارد که در واقع نحوه شروع و آغاز رابطه زوجین با یکدیگر است را بررسی می کنیم . ما در این پژوهش ۳ شیوه ارتباط و آشنایی را که مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از :
۱) سنتی ۲) نیمه سنتی ۳) مدرن

بررسی سلامت روانی افراد در ازدواج های سنتی و مدرن
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست