سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق آلودگی هوا

عالی

docx 1396 آذر 4 حجم : 2 مگابایت صفحات : 16110000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق آلودگی هوا

دانلود تحقیق آلودگی هوا

 

مقدمه 1

ترکیبات جو 1

ارتفاع و ساختار جو 2

تاثیر فعالیت های انسان بر وضعیت جو 5

آلاینده های گازی شکل 5

آئروسلها 8

آیا هوا با کمبود اکسیژن مواجه خواهد شد؟ 9

آیا دمای کره زمین افزایش خواهد یافت 9

آلودگی هوا 11

هوای غیر آلوده 11

منشاء و ماهیت آلاینده های هوا 14

هوای آلوده 14

آلودگی هوا 15

کربن منوکسید 16

اهمیت coناشی از فعالیت های انسان 18

شیمی تشکیل co 19

غلظت و توزیع co 21

اثرات coروی انسان 22

اکسید های نیتروژن 23

منابع اکسید های نیتروژن 24

اکسید های نیتروژن به عنوان آلوده کننده ها 26

شیمی تشکیل NOX26

چرخه نوری NO2 29

اثرات NOX 30

کنترل آلودگی NOX 31

اندازه گیری NOX 34

هیدروکربن ها و اکسیدان های فتو شیمیایی 34

هیدروکربن ها 35

منابع هیدروکربن ها 38

تشکیل اکسیدانهای فتوشیمیایی 40

غلظت هیدروکربن ها و اکسیدان ها فتوشیمیایی 42

اکسیدهای سولفور 46

منابع سولفور اکسیدها 46

شیمی تشکیل soX 49

ذرات معلق 51

ترکیب شیمیایی ذرات معلق 54

اثرات ذرات معلق بر روی مقدار کل اشعه خورشیدی 58

کنترل انتشار ذرات معلق 59

ذرات معلق آلی 62

آلاینده های معدنی مختلف 63

بوها 66

تاثیر روی انسانها 67

تاثیر روی حیوانات 72

ثمر بخشی درختان در تقلیل میزان سرب 77

اثر درختان روی سایر عوامل آلاینده 78

آلودگی هوا بوسیله ایروسل ها 79

استفاده از گیاهان به عنوان بیواندیکاتور 83

اثر آلاینده های شیمیایی هوا روی گیاه 89

آلاینده های هوا 91

علائم قابل رویت 95

تیپ های کلی صدمات 99

مرگ سلول ها  و نکروتیک شدن برگها 100

کلروز و سایر تغییر رنگها100

رشد غیرطبیعی گیاهان102

شناخت اثرات مواد آلاینده103

اثرات غیر قابل رویت105

1-رشد محصول105

2- اثرات الاینده ها بر روی پروسه های بیوشیمیائی و فیزیولوژیکی107

بازدهی محصول111

اثرات آلاینده های هوا روی جمعیت های گیاهی وجوامع112

بخش ترجمه114

 

مقدمه:

ترکیبات جو

هوا مخلوطی از گازهای مختلف است گرچه جو زمین ظاهراً به دلیل ماهیت گازی شکل خود بی وزن به نظر می رسد، اما دارای جرمی به مقدار 1014×6/5 تن می باشد به استثنای بخار آب، نسبت اختلاط گازهای تشکیل دهنده هوا تا ارتفاع 60 کیلومتری نسبتاً ثابت است حدود 99 درصد حجم هوای زمین را دو گاز ازت و اکسیژن تشکیل می دهد که ازت با 78 درصد، پیکره اصلی جو زمین است، بعد از آن اکسیژن قرار دارد، و سایر گازها فقط یک درصد را شامل می شوندو جدول  گازهای تشکیل دهنده جو را در یک هوای خشک (بدون بخار آب و آلاینده ها) به صورتهای حجمی و جرمی نشان می دهد که معمولاً تقسیم بندی حجمی آن متداولتر است اگر سهم بخار آب موجود در جو را نیز در این تقسیم بندی دخالت دهیم، این نسبتها ثابت نخواهد بود زیرا دمای طبقات پایین جو همیشه در حال تغییر است و با رسیدن دما به نقطه میعان و تبدیل بخار به مایع، درصد حجمی بخارآب در جو تغییر خواهد کرد گرچه وزن مولکولی بخار آب از وزن سایر عناصر تشکیل دهنده جو کمتر است، با این وجود بخار آب عمده در لایه های پایین جو متمرکز می باشد بیشترین مقدار بخار آب در لایه مجاور سطح زمین است و با افزایش ارتفاع، به سرعت از میزان آن کاسته می شود وجود بخار آب در نزدیکی سطح زمین: اولاً به دلیل وجود اقیانوسهاست که منبع اصلی تأمین آن است؛ و ثانیاً سرد بودن لایه های فوقانی جو که مانع از نفوذ بخار آب می شوند

جالب است بدانیم که مقدار دی اکسید کربن موجود در جو زمین در طول قرن گذشته افزایش پیدا کرده است بخشی از این افزایش به دلیل مصرف زیاد سوختهای فسیلی است که نتیجه آن آزاد شدن گاز CO2است 

خلاصه:

 میزان عمق ذرات ریزقابل دید معلق در هوای ایران از طریق سازمان Aerosol Roboticمورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است مرکز این ذرات قابل دید از رادیومتر‌های خورشیدی آسمان است که روند زمانی مشخصی را نشان می‌دهد و اینکه در طول ماه‌های سپتامبر و جولای میزان تراکم این غبارهای ریزمعلق در هوا به بالاترین حد خود می‌رسد احتمال پراکندگی و انتشار مرکز این ذرات قابل‌دید ریزمعلق با وجود میزانی معادل 25/0 modalنسبتاً کم است فراوانی یا فرکانس پراکندگی پارامتر Angstromدو راس دارد یک راس حدود 7/0 که موقعیتی را که در آن غبارهای ریزمعلق در هوا مشخص‌تر هستند را نشان می‌دهد و دومین راس در حدود 2/0 برابر است با نمونه‌های بدون غبار مربوطه

 

دانلود تحقیق آلودگی هوا
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست