سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق اشتغال

عالی

docx 1396 آذر 4 حجم : 2 مگابایت صفحات : 694500 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق اشتغال

میزان در آمد ماهیانه استرس و عواقب آن اشتغال زایی دانلود مقاله اشتغال زایی تحقیق درباره اشتغال دانلود مقاله اشتغال اشتغال بخش مهمی از هویت اجتماعی افراد را می سازد و از مباحث عمده محافل و جوامع در عصر کنونی است. دارندگان مشاغل مختلف، ضمن انجام کار به طور روزمره با مشکلاتی

دانلود تحقیق اشتغال

 

 

فصل اول : مقدمه
مقدمه و بیان کلی موضوع
بیان مساله
سوالهای پژوهش
اهمیت مساله
فرضیه های پژوهش
تعریف اصطلاحات
تعریف نظری
تعریف عملیاتی
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
فرسودگی شغلی
2 . 1 ) استرس زاهای فردی
2 . 3 ) استرس زاهای گروهی
2 . 4 ) عوامل استرس زای سازمانی
منبع کنترل درونی در مقابل منبع کنترل بیرونی
توهم کنترل
پیامدهای اعتقاد به داشتن کنترل
تفاوت های فردی در درک کنترل
واکنش در برابر از دست دادن کنترل
نظریه عکس العمل
درماندگی آموخته شده
فصل سوم : روش
جامه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
شیوه اجرا و روشهای آماری
ابزارهای سنجش
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه تحلیل داده ها
آمار توصیفی
آمار استنباطی
سایر یافته ها
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادها
منابع الف ) منابع فارسی
منابع ب ) منابع انگلیسی

 

 

مقدمه و بیان کلی موضوع
اشتغال بخش مهمی از هویت اجتماعی افراد را می سازد و از مباحث عمده محافل و جوامع در عصر کنونی است. دارندگان مشاغل مختلف، ضمن انجام کار به طور روزمره با مشکلاتی از قبیل سختی کار، ازدحام ارباب رجوع، مسائل سازگاری با محیط کار، کارفرما، همکاران و استرس انجام امور محوله می باشند که در دراز مدت سبب بروز اختلالات روانی و جسمانی می شوند.
سَندرُم فرسودگی شغلی، مجموعه علائمی است که با تغییراتی در رفتار نظیر ضعف جسمانی، خستگی مزمن، کناره گیری از دوستان، بیزاری از شغل، بی خوابی، سردرد، ضعف عمومی نمایان می شود. (امانی، 1378) و به عنوان پدیده ای مطرح است که در روان شناسی و مشاوره و راهنمائی حائز اهمیت است.
عده ای از افراد اعتقاد دارند صفت های شخصیتی می تواند توجیه کننده فرسودگی شغلی باشد. آنان بر این تصور هستند که توقعات بالا در محیط شغلی موجبات بروز فشار روانی می شوند و در نهایت فرسودگی شغلی را در دارز مدت ایجاد می کند. در مقابل عده ای دیگر از افراد اعتقاد دارند عوامل بیرونی از قبیل درآمد پایین می تواند زمینه را برای فرسودگی شغلی فراهم سازد با این وجود، هنوز هم در شناسایی عوامل تعیین کننده فرسودگی شغلی با ابهامات گوناگونی سروکار داریم، زیرا به راحتی نمی توان عوامل مؤثر در بروز فرسودگی شغلی را تعیین کرد. (روحانی، 1368)
عده ای دیگر حمایهای سازمانی و سیتم مدیریتی را درنظر گرفته در حالی که برخی دیگر به فرصتهای ارتقاء شغلی و تاثیر آن در کاهش فرسودگی شغلی تاکید دارند.
نظریه پردازان رفتار گرایی نیز به تقویت مشروط اشاره دارند و پیامدهای رفتاری و موقعیتی را درنظر می گیرند. بنابراین، فرسودگی شغلی به عنوان پدیده ای ملاحظه می شود که هنوز ماهیت بنیادی آن مشخص نمی باشد.
در تحقیقات سیستماتیک و متعددی که توسط (هلان و کندال، 1980) ، در زمینه فرسودگی شغلی انجام شده است، دریافته اند که، بین نگرش های شناختی و عملکرد شغلی افراد رابطه وجود دارد. گرچه فشار شغلی ممکن است به طور همزمان، بر افراد یک سازمان وجود داشته باشد. اما ویژگی های شخصیتی، خاص و منحصر به فرد است که موجب می شود افراد، محیط خود را به گونه ای کاملاً متفاوت بررسی کنند. یکی از این ویژگی ها سبک اسنادی آنان است به طور کلی افراد در موقعیت هایی که روی آنها کنترل دارند واکنش مثبت تری نشان می دهند تا در موقعیت هایی که چنین کنترلی را دارا نیستند، مثلاً افرادی که احساس کنترل روی محیط کار خود دارند، شرایط کاری محیط را مناسب تر می دانند. حتی اگر چنان کنترلی در واقع وجود نداشته باشد


فرسودگی شغلی
عبارت فرسودگی شغلی به صورتی که امروزه استفاده می شود، اولین بار توسط «فرودن برگر»[1] (1974) مطرح گردید. تا قبل از این تاریخ برای کسانی که به سندرم موردنظر مبتلا می شدند، تشخیص افسردگی داده می شد. اما در سالهای 80 و 90 این اختلال با اختلالی مجزا شناخته شد. سندرم مذکور در حرفه هایی که کمکی ارائه می نمایند، (تخصصهای یاورانه)[2] بیشتر دیده می شود. با این وجود فرسودگی مختص به این حرفه ها نبوده و در مشاغل دیگر نیز ملاحظه می شود. سندرم فرسودگی شغلی، متشکل است از، علایم وسیع و متفاوتی که در سطح روانی، فیزیکی و رفتاری ظاهر می شود. این سندرم، در فاز نهایی خود باعث واکنش های شدید در برابر شغل می گردد.
که به طور مزمن در فرد احساس نارضایتی و استرس ایجاد می نماید (مینر، 1976)[3].
فرسودگی باعث اختلال در فرآیند بهره وری، تولید و تعامل با دیگران شده و به طور کلی نوعی تحلیل رفتگی شدید را در عملکرد ایجاد می کند. در این حالت کار برای فرد بی اهمیت گردیده و دچار کسالتف کاهش اثربخشی، خستگی، ناکامی، دلسردی می شود به این ترتیب فرسودگی شغلی را می توان ناشی از عدم مقابله (یا عدم مقابله مطلوب) با استرس دانست که به تدریج به وجود می آید. بنابراین بروز فرسودگی شغلی ناگهانی نبوده بلکه فرآیندی پیش رونده می باشد که مرحله به مرحله رشد می نماید. به همین دلیل بهتر است درباره ی آن برمبنای یک پیوستار فکر شود. و تنها به یک جنبه از آن اکتفاء نشود.


عوامل استرس زای مربوط به محیط فیزیکی
مجموعه شرایط موجود در محیط کار شامل نور، سروصدا، آلاینده های زیستی، مواد شیمیایی، اشعه ها، تشعشات و ... همگی از جمله عوامل استرس زای مربوط به محیط فیزیکی کارخانه ها و سازمان محسوب می شوند، عوامل استرس زای مزبور خطر ابتلاء به انواع بیماری ها و ناهنجاری های جسمی را افزایش می دهد و حتی فرد را در معرض خطر مرگ قرار می دهند.


استرس زاهای فردی
عوامل استرس زای فردی بیشتر از سایر مقوله ها در محیط های کاری شایع می باشند. نمونه ی عمده از این استرس زاها را می توان به تضاد و تعارض در نقش، سردرگمی در نقش اشاره نمود. فردی که از احساس تعارض در نقش، رنج می برد در حقیقت مجموعه های از انتظارات و امیدهای متضاد و متفاوت از شغل و نقش اجتماعی خویش دارد. سردرگمی در نقش نیز هنگام پدید می آید که انتظارات مدیر و به طور کلی سازمان شخص معلوم و روشن نباشد. سردرگمی در نقش، عبارت است از عدم درک و فهم شخص از حقوق، مزایا و تعهدات و الزامات شغل و حرفه خویش، تحقیقات گیبسون گویای این مطلب هست، که شیوع فشارخون، ضربان قلب بالا، رضایت شغلی پایین در بین افرادی که ابهام در شغل دارند نسبت به بقیه به مراتب بیشتر است. بار سنگین کاری نیز خود یک استرس فردی به حساب می آید. بار سنگین کاری ممکن است جنبه کمی یا کیفی داشته باشد. بار سنگین کار کمی، بدین معنی است که فرد فرصت و زمان کافی برای انجام مسئولیت های خویش را ندارد وبار سنگین کار کیفی، یعنی اینکه فرد احساس می کند توان و توانایی لازم و استاندارد برای انجام شغل خویش را ندارد و مسئولیت فراتر از نیرو و توان اوست. در نهایت خود مسئولیت برای بسیاری از افراد می تواند به یک منبع استرس به حساب آید


پیامدها و عواقب استرس
پیامدهای استرس را می توان به چند بخش مجزا تفکیک نمود که مهمترین آن عبارتند از :
1 ) پیامد «ذهنی یا غیرعینی» اضطراب، بی توجهی، بی حوصلگی، افسردگی، خستگی، ناکامی، خشم، کاهش عزت نفس، عصبانیت تنهایی و مواردی از قبیل به عنوان نتایج غیرعلنی استرس در افراد می باشد. (گیبسون، 1994)
2 ) پیامدهای رفتاری
گوش به رنگ وقوع حادثه بودن، الکسیم سوء مصرف مواد مخدر، طغیان و خروش هیجانی و عاطفی، غذا خوردن به صورت افراطی، استعمال زیاد دخانیات، رفتارهای تکامنشی و خنده های عصبی از جمله پیامدهای رفتاری استرس می باشند (ایوان سویچ، 1975).
3 ) پیامدهای شناختی
عدم توانایی در تصمیم گیری، عدم تمرکز حواس، کاهش فراخنای حافظه و دقت کوتاه، حساسیت بیش از حد به بحران ها، توقف های ذهنی و عقلی پیامدهای شناختی استرس هستند (مازلاچ، 1981).
4 ) پیامدهای فیزیولوژیکی
افزایش گلوکز خون، افزایش ضربان قلب، فشار خون، خشکی دهان، تعریق و تنگ شدن مردمک چشم از نشانه ها و عواقب فیزیولوژیک استرس می باشد (فلدمن، 1377)
5 ) پیامدهای سازمانی
غیبت از کار، ترک شغل، گردشکار، بهره وری پایین عدم ارتباط با همکاران و بیگانه شدن با آنها، عدم رضایت شغلی، کاهش وفاداری و تعهد نسبت به سازمان، عدم صداقت و دلسوزی برای تحقق اهداف سازمانی پیامدهای سازمانی استرس می باشند. در این جا باید اشاره نمود که استرس علاوه بر پیامدها و نتایجی که به همراه دارد. دارای آثار فوری و سریع نیز می باشد که برخی از آنها عبارتند از :
- الکلیسم ؛ 
- سوء مصرف مواد مخدر ؛
- «فرسودگی شغلی».
اگرچه وجود استرس در محل کار و زندگی اجتناب ناپذیر است. اما برخی از افراد قادر به مقابله طولانی مدت با استرس های شغلی و سازمانی نمی باشند. پدیده فرسودگی را هر کس می تواند تجربه نماید. این پدیده عبارت است از فرایند روان شناختی که از طریق استرس شغلی شدید به وجود می آید


منابع
الف ) منابع فارسی
1 ) ابراهیم یزدی، هما، «بررسی تاثیرات میزان درآمد ماهیانه، تجربه شغلی و ویژگیهای شخصیتی بر سندرم فرسودگی شغلی»، کارشناسی ارشد، استاد راهنما دکتر شفیع آبادی، دانشگاه علامه طباطبائی ، 77 –76 .
2 ) اکبریان، شهاب، (1375) ، تحلیل رفتگی و اندازه گیری آن، مجله راهبردهای مدیریت شماره 33.
3 ) امانی، راحله، برنات زندگی در کار، تخلیص رسول حبیبی، روزنامه سلام، 1378 .
4 ) آناستاری، ترجمه محمد تقی براهنی و دیگران، چاپ چهارم، 1346 .
5 ) پروین، لوئیس، روانشناسی شخصیت، ترجمه جعفر جوادی، چاپ اول، 1978 ، موسسه خدمات فرهنگی رسا.
6 ) طالقانی، محمود، سبک اسنادی، مجله تازه های پژوهش در علوم رفتاری، 1380 .
7 ) خاکپور، رضا، بررسی میزان شیوع سندرم فرسودگی شغلیدر بین مشاوران و ران درمانگران، کارشناسی ارشد، به راهنمایی بهروز بیرشک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1376 .
8 ) رحانی، عباس (1368)، روانشناسان مدیریت و مجله مدیریت دولتی، شماره 5 .
9 ) سیف، علی اکبر، روانشناسی پرورشی، چاپ 1370 ، انتشارات آگاه.
10 ) کدیور، پروین، سبک های تبیینی درماندگی آموخته شده و تاثیر انتظار معلم در کلاس های طبقه بندی شده وزارت آموزش و پرورش دفتر تحقیقات ، 1372 .
11 ) کرمی، ایران (1380)، خدمات مشاوره بهداشت روانی در محیط کار مجله فولاد شماره 74.

دانلود تحقیق اشتغال
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست