سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق تنظیم کننده های ژنراتور ماشین های AC

عالی

docx 1396 آذر 4 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1775500 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق تنظیم کننده های ژنراتور ماشین های AC

دانلود تحقیق تنظیم کننده های ژنراتور ماشین های AC

 

 

ماشینهای ac 1

نقشacدر سنکرون ها 3

اتصالات در سیستم ac 11

مبدل های ac 12

قسمتهای مختلف یک تنظیم کننده 20

مباحث کلی در مورد فیلتر25

تقویت کنندهdc 34

مدار محدود کننده مدار 37

تنظیم کننده های ولتاژ کلیدی49

ژنراتورها52

تنظیم فلوی آب 58

تعمیرات برنامه ریزی شده توربین60

اندازه گیریهای کلیرنس 74

برنامه ریزی بازرسی با بورسکوپ 81

بازرسی احتراق85

دمونتاژوالو 94

چک فلوی هوای نوزل سوخت111

حدهای بازرسی در مورد فلواسلیو 128

ونتاژ 137

 

 


ماشینهای AC

ماشینها لوازمی هستند که می توانند انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی و یا بالعکس تبدیل کنند ، از اینرو بدانها مبدلهای ( Converters) انرژی الکترو دینامیکی گفته می شود . برخی از مبدلها مانند موتورها و ژنراتورها حرکت دورانی دارند و برخی از آنها همچون رله ها ، عمل کننده ها ( Actuator) ، محرک ها ، حرکت انتقالی یا خطی دارند . یک موتور( Motor) الکتریکی وسیله ای است که بتواند انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل کند و یک ژنراتور ( Generator) وسیله ای است که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می سازد . ترانسفورماتور ( Transformer) نیز وسیله ای است که انرژی متناوب در یک میزان ولتاژ را به انرژی الکتریکی در میزان ولتاژ دیگر تبدیل می کند در حالت ژنراتوری رتور ( قسمت محرک ماشین ) توسط محرک اولیه بچرخش در می آید . با چرخش در آمدن هادیهای رتور در آنها بخاطر وجود میدان مغناطیسی ، ولتاژ الغا می گردد . اگر بارالکتریکی به سیم پیچ حاصله توسط این هادی ها وصل گردد جریان جاری می شود و توان الکتریکی به مصرف کننده تزریق خواهد شد.


ژنراتورها به دسته های گوناگونی تقسیم می شوند ، از جمله

(1) ژنراتورهای Dcکه خود آن به دسته های زیر تقسیم می شود :

1- ژنراتور با تحریک جداگانه ( Seperatly Excited)

2- ژنراتور شنت ( Shunt)

3- ژنراتور سری

4- ژنراتور کمپوند ( Compound) اضافی

5- ژنراتور کمپوند نقصانی

در ماشینهای Dcسیم پیچ تحریک ( Field Winding)( سیم پیچ میدان ) بر روی استاتور ( Stator) قرار دارد و رتور ( Rotor) حاوی سیم پیچ آرمیچر است . ولتاژ القا شده در سیم پیچی آرمیچر یک ولتاژ متناوب ( Ac) است از اینرو برای یکسو کردن ولتاژ متناور در ترمینال رتور از کموتاتور ( Commutator) و جاروبک ها ( Brush) و یا یکسو سازها ( Rectifier) استفاده می شود . از اینرو انواع مختلف ژنراتور های Dcاز نظر مشخصه های ترمینالشان ( ولتاژ- جریان ) با یکدیگر فرق دارند و بسته به مورد استفاده ژنراتور مناسب را انتخاب می کنند .

ماشینهای Ac، ژنراتورهایی هستند که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی Acتبدیل می کنند . و موتورهایی هستند که انرژی الکتریکی Acرا به انرژی مکانیکی تبدیل می سازد . ماشینهای Acبیشتر به دو دسته ماشینهای سنکرون و ماشینهای القایی ( آسنکرون ) تقسیم می شوند .

 

نقش AC در سنکرون ها

ماشینهای سنکرون موتورها و یا ژنراتورهایی هستند که جریان قدرت آنها توسط منبع قدرت Dcتامین می شود در صورتیکه ماشینهای القایی ، موتورها و یا ژنراتورهایی هستند که جریان میدان آنها توسط عمل ترانسفورماتوری ( القای مغناطیسی ) در سیمپیچهای میدان برقرار می شود .

ژنراتورهای سنکرون ( SynchronousGenerator) 

ژنراتورهای سنکرون یا مولدهای متناوب ، قدرت مکانیکی را به قدرت الکتریکی Acتبدیل می کنند . در یک ژنراتور سنکرون ، جریان Dcبه سیم پیچ روتور ، که میدان مغناطیسی روتور را تولید می کند اعمال می شود . ( روش تغذیه قدرت می تواند یا از یک منبع Dcخارجی توسط حلقه های لغزان و جاروبک ها ( Brush) و یا مستقیماً روی محور ژنراتور سنکرون و از یک منبع قدرت Dcخاص باشد ) سپس روتور ژنراتور توسط یک محرک اولیه چرخانده شده و یک میدان مغناطیسی چرخان در ماشین تولید می کند . این میدان مغناطیسی چرخان سیستم ولتاژ سه فاز در سیم پیچ های استاتور ژنراتور القا می نماید . جریان آرمیچر در این ماشینها شارگردانی در شکاف هوایی پدید می آورد که سرعت دوران این شار با سرعت چرخش روتور برابر است و لذا به این ماشینها لفظ سنکرون ( همزمان ) اطلاق می گردد .قطب های مغناطیسی روی روتور می تواند برجسته ( Salient Pole) که ( برای روتورهای با چهار قطب یا بیشتر ) و یا صاف ( برای روتورهای دو و یا چهار قطبه ) باشند

ژنراتورهای آسنکرون ( القایی ) ( Induction Generator)

ماشینهای القایی ( Induction Motors) ماشینهایی هستند که ولتاژ روتور ( که جریان روتور و میدان مغناطیسی روتور را تولید می کند ) از طریق القا در سیم پیچ روتور ظاهر می شود نه اینکه توسط سیمهایی بدان متصل شود . ماشینهای القایی تقریباً در تمامی موارد در حالت موتوری مورد استفاده قرار می گیرند و حالت ژنراتوری آن به دلیل معایب بسیار بندرت بکار برده می شود .

درایو های Vacon ACبرای OEMها

OEMبه شرکتی اطلاق می گردد که از مبدل فرکانس بعنوان بخشی از تجهیزاتی که تولید می کند استفاده می نماید.

و کن برای OEMهایی که به بهبود عملکرد تجهیزات تولیدی خود می اندیشند ، یک سری راه حل های درایو ACولتاژ پایین سازگار با محصول ارائه می دهد تا نیازهای آنها را بصورت قابل قبولی بر طرف سازد.

یک مشتری VACON ، در واقع تولید کننده ای را انتخاب می کند که متمرکز اصلی آن برروی درایو همراه با

تیمی مشتری مدار

عملکرد مشتری مدار

کوشش در جهت توسعه محصول

شبکه ای جهانی جهت پشتیبانی مشتریان OEMمی باشد.

به چند نمونه از دستاوردهای ما در صنایع مختلف نظری بیافکنید:


- درایو های وکن تولید محصولات با کیفیت در کارخانه لبنیات Valioکمک می کند .

درایوهای وکن ماشین آلات انتقال و کانوایر ها را در کارخانه لبنیات Valio در شهر Riihimakiدر فنلاند کنترل می کنند .

Valioبیشترین حجم معاملات را در صنعت لبنیات در فنلاند دارا می باشد . Valioپیشگام تولید لبنیات در سطح جهان می باشد.

- درایو های ACمدیریت پروسه را بهبود بخشیده اند :

در کارخانه لبنیات Riihimakiحدود 100 دستگاه درایو Vacon NXLدر رنج توانی 0.75 – 15 KWبکار رفته است درایو های وکن سرعت ماشین آلات انتقال و کانوایر ها را کنترل می کنند. کنترل سرعت متناسب با نیاز ، موجب بهبود کنترل پروسه می گردد .آقای Juha Lahtinenاز واحد طراحی اتوماسیون شرکت Pesmelکه تامین کننده کانوایرها و ماشین های انتقال درValio می باشد ، می گویند : کانوایرها چنان یکنواخت استارت کرده و حرکت می کنند که بسته ها در طول کانوایر سقوط نمی کنند . ما به دلیل کیفیت و قیمت مناسب ، وکن را انتخاب کردیم و از خدمات رسانی وکن بسیار راضی هستیم.

شرکت Pesmelاز درایو های Vacon NXLدر کاربردهایی نظیر Hoisting (بالابر) و Motion Control(کنترل حرکت) نیز استفاده کرده است. درایو های وکن از طریق پروفی باس کنترل شده و کنترل و نظرات بر پروسه را امکان پذیر ساخته اند . انرژی بازگشتی از موتور کانوایرها در هنگام ترمز به مقاومتهای ترمز هدایت می شوند.

آقای Heikki Sirkesaloمسئول ماشین آلات موجود در انبار Valioمی گوید : انبار و کارخانه لبنیات مانند یک یخچال غول پیکر است ، با این وجود دمای پایین ثابت +4Cهیچ مشکلی در ماشین آلات الکتریکی ایجاد نمی کند .

کنترل خط جدید توسط درایو وکن

Mirka تصمیم دارد در خط تولید جدید خود از درایو های NXPبرای کنترل باز کردن و پیچیدن رولها و از درایوهای NXLبرای کنترل فنها و دستگاه های تنظیم برش استفاده نمایند .

دانلود تحقیق تنظیم کننده های ژنراتور ماشین های AC
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست