سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق سازه های بازشونده و جمع شونده

عالی

docx 1396 آذر 5 حجم : 3 مگابایت صفحات : 596000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق سازه های بازشونده و جمع شونده

دانلود تحقیق سازه های بازشونده و جمع شونده

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه1

1-2 تعریف سازه‌های فضایی باز شونده و جمع شونده2

1-3 موارد کاربرد سازه‌های فضایی باز شونده و جمع شونده2

1-3-1 موارد نیاز به سازه‌های باز شونده و جمع شونده2

1-3-2  مزایای سازه‌های فضایی باز شونده و جمع شونده.2

1-3-3 موارد استفاده3

1-4 مکانیزم‌های مختلف در سازه‌های باز شونده و جمع شونده4

1-4-1 مکانیزم‌های چتری4

1-4-2 مکانیزم المان‌های تا شونده مفصلی (زانویی)5

1-4-3 مکانیزم المان‌های قیچی سان5

1-4-4 مکانیزم کشویی5

1-4-5 سازه‌های باد شده با هوا6

1-4-6 مکانیزم سازه‌های تا شونده صفحه ای6

1-5 بافتار مختلف در سازه‌هایی باز شونده و جمع شونده6

1-5-1 سازه‌های خطی7

1-5-2 شبکه‌های تخت7

1-5-3 شبکه‌های بلوری7

1-5-4 چلیک استوانه ای با نقش دو طرفه8

1-5-5 چلیک استوانه ای با نقش سه طرفه9

1-5-6 گنبدهای کروی با نقش دو طرفه9

1-5-7 گنبدهای کروی با نقش سه طرفه10

1-5-8  گنبدهای کروی با المان‌های قیچی سان 3 لولایی10

1-5-9 گنبدهای کروی ژئودزیک11

1-5-10 سایر انواع سازه‌های باز شونده و جمع شونده11

1-6 طرح گره‌ها و اتصالات و روش‌های باز و بسته کردن سازه11

1-7 تاریخچه سازه‌های فضا کار باز و جمع شونده12

1-8 نمونه‌هایی از سازه‌های جمع شونده و باز شونده از سراسر دنیا12

2-1 طراحی هندسی سازه های فضایی بازشونده وجمع شونده16

2-1-1  اصول کلی و روابط هندسی16

2-1-2 طراحی هندسی در شبکه‌های فضایی تخت مشکل از واحدهای چند ضلعی منتظم17

2-2  رفتار سازه های باز شونده و جمع شونده در مرحله باز و بسته شدن23

2-2-1  بررسی پارامترهای هندسی موثر بر رفتار سازه در حین باز و بسته شدن23

2-2-2 تغییرات کمیت‌های سازه ای در حین جمع شدن سازه26

2-2-3  پارامترهای موثر بر رفتار غیر خطی سازه در حین باز شدن27

2-3 تحلیل و طراحی32

2-3-1 روند آنالیز ماتریسی سازه‌های باز شونده و جمع شونده32

2-3-2 روند طراحی سازه‌های باز شونده و جمع شونده39

2-3-3 طرح المان‌های کابل و میله39

2-3-4 طرح المان‌های قیچی سان40

2-4 بهینه یابی سازه های بازشونده و جمع شونده41

2-4-1  فرآیند طراحی بهینه41

2-4-2  رابطه سازی مسائل بهینه یابی41

2-4-3  رابطه سازی سازه فضا کار باز شونده و جمع شونده42

2-4-4 متغیرهای از پیش تعیین شده43

2-4-5 متغیرهای طراحی43

2-4-6  تابع هدف43

2-4-7  قیدهای طراحی43

2-4-8  نمودار جریان بهینه یای وزن سازه تاشو45

2-4-9  روش‌های نو در بهینه سازی45

2-4-9  روش‌های نو در بهینه سازی46

2-5 کارهای آتی و زمینه‌های تحقیق آینده47

منابع48

 

 

مقدمه

سازه‌های فضایی را می‌توان به عنوان برگی بر گرفته از طبیعت دانست، فرم‌های طبیعی از صلبیت فوق العاده ای برخوردارند واز حداقل مصالح برای حداکثر استفاده سازه ای بهره می‌گیرند سبکی و نصب سریع، چند منظوره بودن، تنوع در شکل و طرح عدم نیاز به نیروی زیاد در مراحل نصب و برچیدن، سهولت حمل ونقل، قابلیت استفاده در ابعاد ودهانه‌های مختلف و ... از جمله عواملی می‌باشند که استفاده روز افزون این نوع سازه‌ها را در دنیای علم و فن آوری توجیه پذیر می‌سازندتوسعه قابل توجه سازه‌های فضا کار مرهون تلاش و  فعالیت مهندسان نخبه دنیا در اواخر قرن نوزدهم می‌باشد

گر چه در ابتدا هدف از بکار گیری سازه‌های فضا کار بعنوان سازه‌هایی موقت بود ولی در عمل از آنها به عنوان سازه‌هایی دائمی‌استفاده شد و به انواع مختلف و با مصالح متفاوت در کشورهای گوناگون طراحی و اجرا گردید.احتیاج به سازه‌های متحرک که به طور ساده و سریع نصب گردد و قابل حمل و نصب مجدد در مکانهای مورد نیاز باشد باعث پیدایش سازه‌های فضا کار باز شونده و جمع شونده شد که با رشد روز افزون استفاده از این نوع سازه‌ها بخصوص در کشورهای صنعتی توجه پژوهشگران و صنعت گران به این سازه‌ها افزایش یافت. ]6[در کشور ما هر سال زلزله‌های مخرب و سیل‌های وایرانگر عده ای از هموطنانمان را بی خانمان می‌کند، زلزله زدگان و سیل زدگان نیاز مبرم به سر پناه دارند در این میان استفاده از این سازه‌ها می‌تواند کمک موثری در حفظ جان و مال این عزیزان داشته باشد، به غیر از این کاربردهای فراوان این نوع از سازه‌های فضایی تلاش روز افزون پژوهشگران و صنعت گران این مرز و بوم را می‌طلبد و امید آنست که آن چه در این سمینار ارائه می‌گردد، ذره ای هر چند کوچک در راه رشد و اعتلای کشور عزیزمان باشد.

چکیده:

سازه‌های باز شونده و جمع شونده سازه‌هایی هستند که توانایی باز و بسته شدن را دارند و در حالت بسته به صورت مجموعه ای فشرده از میله‌های تقریبا موازی در می‌آیند، چنر نمونه متدوالی از آنهاست کاربرد این سازه‌ها از سازه‌های موقت گرفته تا فضا پیما‌ها گسترده شده است، در این سمینار ابتدا مزایا، کاربردها و انواع سازه‌های باز و جمع شونده مورد بررسی قرار می‌گیرد سپس طراحی هندسی آنها مورد مطالعه قرار گرفته و رفتار این سازه‌ها در مراحل باز و بسته شدن از نظر می‌گذرد و در مراحل بعد، آنالیز، طراحی، و بهینه سازی آنها مورد کنکاش قرار می‌گیرد.

منابع

1.             D.S.A De focatiis And S.D.Guest, "Deployable membrances designed from folding tree leaves", university of Cambridge, U.K the royal society 2002.

2.             Z. you And S. Pellegrino, "Foldable bar Structures" Int. J. Solids and Structures Vol. 34, No. 15, PP1825-1847, 1997.

3.             Surinder Mann and Bryantokarczyk" The past, Present, and future of retractable roofs". Structure magazine November 2004.

4.             G.J. Gantes, "Deployable Structures, analysis and design", WIT press, C/O computational Mechanics Inc, U.S.A. 2001.

5.             R.E free lands, Richard G. Helms, Paul B. Willis," Inflatable space structures technology Development for Large Radar Antennas", Jet propulsion laboratory, California institute of technology (USA). 2004.

6.             Frank Vadstrup Jensen."Cover Elements for retractable roof structures". First year report submitted to the University of Cambridge on the progress of Ph.D.work, November 2001.

7.             F. Jensen and S. Pellegrino, "Expandable structures formed by Hinged Plates". Fifth International conference on space structures, 19-21 August 2002. University of sorrey U.K.

8.             G.J. Gants and E. Konitopoulou". Geometric design of arbitrarity curved bi-stable deployable arches with discrete joint size" Int. J. solids and structures, Vol 41(5517-5540) 2004.

9.             G.J. Gants and A. Giakoumakisand P. Vousvounis, " symbolic Manipulation as a tool for design of deployable domes, computers and structures, vol. 64.No.1-4, PP. 865-878, 1997.

10.        S. Hebbelinckand M. Mollaent and J. Haase," from small parts of large structures, Beven mit texhlien heft 4/2004.

11.        O. Soykasap, A. M. Watt and S. Pelligrino, " New concept for ultra-thin deployable structures". J. Int, Association for shell and spatial structures, Vol. 46(2005). N.1

12.        Julian F.V Vincent," Deployable structures in nature, center for Biometric, the University of Reading, U.K (1997).

13.        Hong. Hua Zhang, H. Matsuo, Y. Mopiia and H.yamakawa, Stabilization of a deployable flexible structures", acta Astranautica, vol. 43, No. 7-80 PP 369-376, 1998.

14.    کاوه علی، کروبی فرهاد، کیوانی جعفر ( مترجم)- تحلیل، طراحی و ساخت سازه های فولادی فضایی، نشریه شماره : ک-382. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1383.

15.    جعفروند علی، "تحلیل و طراحی بهینه سازه های فضاکارتاشو" برای دریافت درجه دکترای سازه: دانشکده علم و صنعت 1377.

16.     فرهاد پور احمد، بررسی رفتار سازه های تاشو در حین باز وجمع شدن، پنجمین کنفرانس دانشجویی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، 1376. 

دانلود تحقیق سازه های بازشونده و جمع شونده
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست