سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلودگزارش کارآموزی مخابرات

عالی

docx 1396 آذر 6 حجم : 2 مگابایت صفحات : 606500 تومان خرید و دانلود

دانلودگزارش کارآموزی مخابرات

دانلودگزارش کارآموزی مخابرات 

 
 
 
 
مقدمه ، آشنایی واهمیت مخابرات                                         1
 
آشنایی کلی بامکان کارآموزی                                          2
 
آشنایی بامدولهای مختلف دستگاه                                        4
 
وضایف مدولها                                                       7
 
آشنایی بامدولها مالتی پلکسر                                             9
 
آشنایی بامدول فن وتغذیه                                               11
 
کنترلها ونمایشگرهای مالتی پلکسر 8-MUX                                15
 
تست دستگاه ،نصب وراه اندازی                                          19
 
نصب مجموعه 32-TRC                                              23
 
تنظیم آنتن                                                          24
 
آماده سازی ماکسهای سیستم                                            24
 
نحوه برقراری ارتباط مشترکین                                           26
 
دستگاه نمابر وطرز کارآن                                               29
 
فاکس های گروه 1                                                   33
 
تغییرمدولاسیون                                                      34
 
استفاده ازحافظ درسیستم                                               35
 
فشرده سازی اطلاعات                                                 35
 
دستور العمل نصب مفصل حرارتی برای کابلهای تلفن                         38
 
وسائل وابزار نصب                                                    39
 
شبکه کابل                                                          42
 
اصول حفاظت ازسایتهای مخابراتی دربرابر صاعقه                            44
 
رعد وبرق وصاعقه چیست                                              44
 
اصول زمین کردن                                                     45
 
 
قسمتهای مختلف سیستم صاعقه گیر                                       46
 
میله صاعقه                                                          46
 
میله مسی معمولی                                                     46
 
روشهای متداول درطراحی سیستم زمین                                    48
 
روش الکترود میله ای قائم                                              50
 
روش الکترود صفحه ای                                                51
 
روش الکترود شیمیایی                                           52
 
نکات مهم                                                          53
 
 
 
 
 
آشنایی کلی با مکان کارآموزی
 
محل کارآموزی اینجانب مخابرات شهرستان نهاوندبوده است. که از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است،که از آن جمله می توان به بخش باسیم،بخش بیسیم،تعمیرگاه و ….. اشاره نمود. وظیفه کلی این بخشها برقراری ارتباط باسیم و بیسیم در وضعیت عادی،مأموریتها و در هنگام رزم می باشد. برای برقراری امور گفته شده از دستگاههای مختلفی استفاده می شود که به تعدادی از آنان که قابل ذکر بوده اند اشاره شده است
  
قابلیتهای مکانیکی و محیطی مجموعه 32 –TRC
 
1- سبکی وزن و کمی حجم
 
2- قابلیت استفاده در کلیه شرایط آب و هوایی
 
3- مقاوم در برابر ارتعاشات و ضربات مکانیکی
 
4- مجهز به دستگیره برای سهولت حمل ونقل
 
5- ساختار کاملاً مدولار
 
آشنایی با مدولهای مختلف دستگاه
 
دستگاه 32 –TRCدارای یک ساختار کاملاً مدولار بوده که با آنها آشنا خواهیم شد .
 
لیست مدولها
 
1- مدول (L.P.S) LINEAR POWER SUPPLY
 
2- مدول تغذیه V24 + 
 
3- مدول تغذیه V12 +
 
4- مدول تغذیه V12 -
 
5- مدول AUDLO AMP
 
6- مدول TX – ORDER WIRE
 
7- مدول MODULATOR
 
8- مدول TX - TUNER
 
9- مدول TX - SYNTHESIZER
 
10- مدول POWER - CONTROLER
 
11- مدول دوپلکسر
 
12- مدول RX - TUNER
 
13- مدول RX - SYNTHESIZER
 
14- مدول IF - AMP
 
15- مدول DEMODULATOR
 
16- مدول RX – ORDER WIRE
 
17- مدول CPU،PPI،
 
18- مدول TESTER
 
19- مدول PANNEL CONTROL
 
 
وظایف مدولها
 
1- مدول L.P.S: این مدول یک رگولاتور خطی است که ولتاژ V24 + رگوله نشده را به ولتاژ V24 + رگوله شده ی خطی تبدیل می کند .
 
2- مدول تغذیه V24 + : این مدول ولتاژ V24 + رگوله نشده را به روش سوئیچینگ به ولتاژ رگوله شده ی V24 + تبدیل می کند . 
 
3- مدول تغذیه V12 + : این مدول ولتاژ V24 + رگوله نشده را به روش سوئیچینگ به ولتاژ رگوله شده ی V12 + تبدیل می کند . 
 
4- مدول تغذیه V12 - : این مدول ولتاژ V24 + رگوله نشده را به روش سوئیچینگ به ولتاژ رگوله شده ی V12 - تبدیل می کند . 
 
5- مدول AUDLO AMP: این مدول سیگنال صوتی دریافت شده از
RX – ORDER WIER را تقویت نموده و به بلندگو ارسال می کند. ضمناً توسط دورگولاتور خطی ولتاژهای V5 ±را از تغنیه های V12±می سازد .
 
6- مدول TX – OOW: در این مدول اولاً عمل افزایش کانال را انجام می دهد و ثانیاً در یکی از کانالها سیگنال صوتی را تقویت و بصورت دیجیتال همراه فریم کامل ماکس به مدولاتور ارسال می کند
 
7- مدول MOD: این مدول اطلاعات دیجیتال را بصورت F . S . Kروی فرکانس MHZ70 مدوله کرده و به مدول TX – TVNERارسال می کند .
 
8- مدول TX – TVNER: این مدول یک فیلتر (BPF)قابل تنظیم با ولتاژ می باشد که با توجه به فرکانس فرستندگی که توسط مجموعه CPUانتخاب می شود ولتاژ تنظیم به این مدول دارد می شود. ضمناً عمل مخلوط سازی سیگنال مدولاتور (MHZ70) باسیگنال اسیلاتور محلی فرستنده ( سینتی سایزر TX) را انجام می دهد . 
 
9- مدول TX – SYNTH: این مدول یک اسیلاتور پایدار است که طی مخلوط سازی با سیگنال خروجی مدولاتور اطلاعات ارسالی را روی فرکانس فرستندگی منتقل می نماید .
 
10- مدول POW.CON: این مدول جهت کنترل مقدار توان فرستنده بکار می رود که این توان توسط مدول پنل کنترل قابل انتخاب می باشد. ضمناً مدول POWER AMPرا در مقابل توان برگشتی حفاظت می کند .
 
11- مدول دوپلکسر (DUPLEXER): از این مدول جهت تنظیم فیلترهای مخصوص امواج گیرنده و فرستنده استفاده می شود .
 
مدول دوپلکسر شامل دو فیلتر برای فراهم آوردن امکان استفاده مشترک از یک آنتن بعنوان فرستنده و گیرنده می باشد و دارای دو رقم انداز (نمراتور) سه رقمی دوار میباشد که هر کدام برای تنظیم یکی از فیلترهای گیرنده و فرستنده می باشد که در شکل با نامهای منتور گیرنده و منتور فرستنده مشخص شده است .
 
12- مدول RX – TVNER: این مدول یک فیلتر میانگذر قابل تنظیم با ولتاژ است که ولتاژ متناسب با فرکانس گیرنده توسط مجموعه Cpuبه RX-TUNERاعمال می شود وفیلتر را در فرکانس گیرندگی تنظیم می نماید. ضمناَ عمل مخلوط سازی سیگنال دریافتی واسیلاتور گیرنده را انجام می دهد.
 
13- مدول RX-SYNTH: این مدول یک اسیلاتور پایدار است که طی مخلوط سازی با سیگنال دریافتی اطلاعات را به فرکانس میانی (IF)منتقل می نماید .
 
14- مدول IF AMP: این مدول سیگنال میانی را تقویت نموده و به دمدولاتور
ارسال می کند.
 
15- مدول DEMOD: این مدول یک دمدولاتور F.S.Kاست که اطلاعات دیجیتال بازسازی شده را به مدول RX – OWارسال می کند .
 
16- مدول RX-OOW: این مدول پس از پردازش اطلاعات دریافتی از دمدولاتور،اطلاعات دیجیتال را به MUXارسال می کند و همچنین سیگنال صوتی کانال OOW.را بازسازی نموده و به مدول AUDIO-AMPارسال می کند .
 
17- مدول مجموعه CPU: این مدول کنترل قسمتهای مختلف رادیو را به عهده دارد .
 
18- مدول TESTER: این مدول با استفاده از مجموعه CPUقادر است عیوب مختلف رادیو را آشکار نماید .
 
19- مدول PANNEL CONTROL: اکثر کنترلهای سیستم رادیو از طریق این پنل صورت می پذیرد.
 
آشنایی با مدولهای مالتی پلکسر 8 MUX-
 
لیست مدولها
 
1- مدول تغذیه 48- ولت
 
2- مدول تغذیه 5 ±ولت
 
3- مدول Ring Generator
 
4- مدول RX
 
5- مدول Time Base
 
6- مدول TX
 
7- مدول کانال
 
 
وظایف مدولها
 
1- مدول تغذیه 48- ولت: این مدول ولتاژ 24 + ولت رگوله نشده را به روش سوئیچینگ به ولتاژ رگوله شده ی V48 - تبدیل می نماید. این ولتاژ جهت تغذیه DCخطوط تلفنی و تهیه سیگنال زنگ استفاده می شود . 
 
2- مدول تغذیه 5 ±ولت :این مدول ولتاژ V24 + رگوله نشده را به روش سوئیچینگ به ولتاژ رگوله V5+ و V5- (دو خروجی) تبدیل می نماید. این دو ولتاژ برای تغذیه قسمتهای دیجیتال دستگاه بکار می رود .
 
3- مدول Ring Generator: این مدول ولتاژ رگوله 48- را بعنوان ورودی دریافت
می کند و ولتاژ زنگ (Vac180 قله تا قله) را می سازد .
 
این مدول علاوه بر عمل فوق کار تست کلی سیستم را نیز انجام داده و با LEDهای موجود روی پنلاین برد اپراتور می تواند اشکال دستگاه را پیگیری نماید .
 
4- مدل RX: این بُرد اطلاعات سریال را از رادیوی2000-WRدریافت می کند و عمل دی مالتی پلکسینگ را روی آن انجام داده و اطلاعات مربوط به هر کانال را برای آن ارسال می نماید تشخیص صحت و عدم صحت اطلاعات همزمانی نیز به عهده این بُرد می باشد .
 
5- مدول Time Base: این بُرد وظیفه تهیه و تولید کلیه پالسهای ساعت دقیق مورد نیاز در دستگاه را به عهده دارد. وظیفه دیگر این بُرد تثبیت نمودن نرخ ارسال و دریافت اطلاعات دیجیتال می باشد. 
 
6- مدول TX: این بُرد اطلاعات 8کانال را بصورت موازی دریافت کرده وبا روش TDMعمل مالتی پلکسینگ را روی اطلاعات انجام داده و بصورت سریال برای رادیوی2000
-WRارسال می کند. تهیه و تولید اطلاعات همزمانی نیز جزو وظایف این مدول می باشد.
 
7- مدول کانال : این بُرد وظیفه نمونه برداری از سیگنال صوتی و تبدیل آن به اطلاعات دیجیتال و تحویل به بُرد TXو همچنین ساخت اطلاعات صوتی از روی اطلاعات دیجیتال دریافتی از بُردRX را دارد .
دانلودگزارش کارآموزی مخابرات
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست