سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق مشکلات زنان شاغل و خانه دار

عالی

docx 1396 آذر 8 حجم : 2 مگابایت صفحات : 735000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق مشکلات زنان شاغل و خانه دار

بررسی مشکلات و آسیب های زنان شاغل و خانه دار در خانواده و جامعه زن ، پرده نشین سالهای نه چندان دور ، امروز چنان جایگاه خود را یافته که چون ستونی از اجتماع ، نه قابل انکار است نه می توان توانایی ها ، افکار، ایده ها وحتی غصه ها و دغدغه هایش را نادیده گرفت زن ، انسانی که برای اï

دانلود تحقیق مشکلات زنان شاغل و خانه دار  

 
 
مقدمه                                                                                            1
 
بیان مساله                                                                                      3
 
ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                   3
 
اهداف تحقیق                                                                                   4
 
فرضیه های تحقیق                                                                            5
 
تعریف عملیاتی واژه ها و متغیرها                                                        5
 
افسردگی                                                                                        7
 
انواع افسردگی                                                                                7
 
علایم شایع افسردگی                                                                         8
 
دلایل افسردگی چیست؟                                                                     9
 
نظریه های افسردگی                                                                        12
 
عوامل خطر بازگشت افسردگی                                                         16
 
مطالعات درباره افسردگی زنان                                                          17
 
انسان شناسی                                                                                 23
 
خانواده                                                                                        24
 
بی مهری به نهاد خانواده                                                                  25
 
خانواده با زن شاغل خوشبخت تر است یا زن خانه دار                             26
 
مشکلات مربوط به مطالعات خانواده                                                    27
 
اشتغال زنان                                                                                  29
 
نقش اشتغال زنان در ایران                                                               31
 
زمینه های مشارکت زنان در توسعه                                                    33
 
اشتغال زنان و تاثیر آن در زندگی اجتماعی و خانوادگی                           35
 
موانع و مشارکت زنان در توسعه                                                       37
 
مزایا و معایب اشتغال زنان                                                               43
 
مشکلات زنان شاغل                                                                       45
 
مشکلات زنان خانه دار                                                                    47
 
خانه دار خوشبخت و خانه دار افسرده                                                  48
 
تحقیقات انجام شده در ایران                                                              50
 
اهمیت و ضرورت نمونه گیری                                                          51
 
انواع نمونه گیری                                                                           54
 
ابزار اندازه گیری                                                                           59
 
پایایی و اعتبار آزمون                                                                     60
 
روش اجرا                                                                                    60
 
روش نمره گذاری                                                                          6
  
نتیجه گیری                                                                                  6
 
محدودیت های تحقیق                                                                      64
 
پیشنهادها                                                                                     64
 
منابع                                                                                          65
 
 
 
 
فصل اول
 
مقدمه
زن ، پرده نشین سالهای نه چندان دور ، امروز چنان جایگاه خود را یافته که چون ستونی از اجتماع ، نه قابل انکار است نه می توان توانایی ها ، افکار، ایده ها وحتی غصه ها و دغدغه هایش را نادیده گرفت زن ، انسانی که برای انواع خصوصیاتش ، قابی ساخته شده در خور و نقش به نقش هایی کهفقط از او ساخته است ؛ مادر، خواهر، همسر و در یک کلام ، مکمل مرد 
زن امروز، خواه خانه دار، خواه شاغل باشد، از آنچه بر عهده دارد ، نکاسته و با صرف انرژی بیشتری و چشم پوشی از بسیاری از حقوق طبیعی و ذاتی اش ، وظایفش را به شایسته
ترین وجه ، انجام می دهد  اما ، همین ستون بی بدیل خانه و جامعه ، پیوسته در معرض
عواملی قرار می گیرد که روز به روز بر دلهره ها و اضطرابش می افزاید و سهم او از این همه نگرانی و دلشوره های دایمی ، آثار و نتایج بعضا جبران ناپذیر استرس هایی است که بر
روح لطیف و دل بی آلایش او ، پنجه می کشد 
تردیدی نیست که آسیب شناسی و شناخت عوامل استرس زا و تلاش در رفع آنها ، اقدامی در
خور و همتی ستودنی است که ثمره آن ، حفظ بخش عظیمی از جامعه است؛ بخش مؤثر و
 کارآمد که چه به عنوان همسر و مادر و چه به عنوان خانه دار و شاغل ، سهم تردید ناپذیریدر رشد و اعتلای جامعه دارد  گذشته از این موارد نکته مهم در این موضوع دیدگاه زن نسبت به شاغل بودن و یا خانه دار بودن است که خود زمینه ساز ایجاد ناراحتی های روحی مانند: افسردگی ، اضطراب ، آشفتگی و می شود در این زمینه می توان با ایجاد آگاهی ها و شناخت های مؤثر و دقیق در زمینه مهارت ها ی زندگی و بهبود روابط خانوادگی این مشکلات را به حداقل رساند و زنان را به مرحله رساند که در کنار کارهای بیرون از خانه همچنان بتوانند محیطی سالم و شاد همراه با آرامش در خانه  ایجاد نمایند برای نیل به این امر ضروری است که ارزشیابی های همه جانبه روانی ، عاطفی و شخصیتی مختلفی را بر این گروه انجام داد تا به نتایج مفید دست پیدا کرد  در این تحقیق سعی بر آن است که برآوردی از میزان افسردگی در بین زنان ( شاغل و خانه دار ) انجام شده و تفاوت هایی بین این دو گروه شناسایی بشود تا در جهت بهبود این قضیه برنامه های مشاوره ای مؤثر وکارآمدی انجام گیرد تا از این طریق به استحکام ، پایداری و دوام خانواده و در نتیجه پیشرفت و تعالی جامعه کمک نمود    
 
بیان مسئله
خانواده اصلی ترین و اساسی ترین رکن شکل گیری جامعه می تواند نقش مهمی در رشد و پیشرفت توانائیها و استعدادهای اعضای خود داشته باشد ، و یکی از مهمترین اعضای خانواد زن است که می تواند نقش موثری در تعالی خانواده داشته باشد  در طی نیم قرن اخیر نقش زن در خانواده دچار تحولاتی شده که در نتیجه ورود زنان به بازار کار است افسردگی یکی از مهمترین اختلالات روانی است که امروزه در جوامع مختلف مشاهده می شود و در این راستا زنان بیشتر از مردان درگیر هستند شناخت عوامل موثر در افسردگی زنان ، به ما کمک می کند که در حل این مسائل و به حد اقل رساندن آن ها گام های موثرتری برداریم به عبارت دیگر با توجه به اینکه اشتغال فرصت رشد اجتماعی و فرهنگی زنان را مهیا کرده وبه طور مستقیم بر بهداشت روانی آن ها تاثیر می گذارد ، پژوهشگر قصد دارد تاثیر اشتغال را بر میزان افسردگی در زنان مورد سنجش و بررسی قرار دهد
 
 
ضرورت و اهمیت تحقیق
بسیاری از جامعه شناسان و روانشناسان ، از جمله لاز اروس و کوسیک 1996 عقیده دارند که ریشه بسیاری از انحراف های شخصیتی مانند : وسواس را باید در پرورش نخستینخانوادگی فرد جست و جو کرد همچنین نتایج تحقیق صالحی (1376) نشان داد که 72 درصد نوجوانان بزهکار کانون ها بازپروری دارای خانواده های از هم گسیخته بوده اند  نکته مهم در نتایج این تحقیق آن است که بیشترین تاثیر منفی عدم تفاهم در زندگی زوجین متوجه فرزندان است و فرزندان اولین قربانیان طلاق هستند در این میان ، زن به عنوان پایه اساسی در تشکیل خانواده ، نقش اساسی در انسجام و دوام کانون خانواده و همچنین نقش مهمی در پرورش و رشد شخصیت فرزندان و آینده سازان جامعه دارد با توجه به اینکه زنان تقریباÙ’ نیمی از جمعیت جامعه ما را تشکیل می دهند و فعالیت و تلاش آنها ، چه رشد و تعالی جامعه در گرو سعادت و بهداشت روانی خانواده است 
 
اهداف تحقیق
عمده ترین اهدافی که تا کنون برای تحقیقات و مطالعات مختلفی که پیرامون موضوع خانواده صورت گرفته است ، مشخص نمودن و ضرورت و اهمیت نقش خانواده در جوامع مختلفدر جهت رشد و پیشرفت و اعتلای اهداف آرمانی آن جامعه بوده است به عبارت دیگر محققان مختلف از ابعاد مختلف جامعه شناسی ، مردم شناسی ، روان شناسی وغیره سعی نموده اند  تا با ارائه راهکارهای جدید زمینه های تداوم و انسجام بیش از پیشخانواده را مهیا سازند ، زیرا امروزه دریافته اند که تنها در سایه امنیت و آرامش خانواده استکه می توان فرزندانی سالم و پویا تربیت کرد و از آنجا که زن در خانواده نقش مهمی درانسجام و شکل گیری شخصیت افراد خانواده دارد و زمانی می تواند نقش خود را کامل ترانجام دهد که دارای بهداشت و سلامت روانی بیشتر باشد لذا افسردگی و اضطراب زنان موضوع مورد مطالعه این تحقیق قرار گرفته است و هدف از
اجرای این تحقیق پی بردن به این نکته است که کدام گروه از زنان بیشتر دچار افسردگی می شوند؟ آنهایی که خانه دارند یا آنهایی که در محیط های اجتماعی مشغول کارند ، تا به اینوسیله عوامل افسردگی را در آن گروه شناسایی شود و سعی در اجرای روشهایی را داشتتا این طریق تغییراتی در نظام خانواده ایجاد شود 
 
فرضیه های تحقیق
1) بین میزان افسردگی در زنان متاهل خانه دار و شاغل تفاوت وجود دارد 
 
2) بین میزان افسردگی در زنان متاهل خانه دار و شاغل تفاوت وجود ندارد 
 
 
تعریف عملیاتی واژه ها و متغیرها
 
افسردگی : افسردگی وضع و حالت روانی ناخوشایندی است که با علائمی مانند : حزن واندوه  احساس تنهایی ، دلزدگی ، خستگی پذیری ، نا امیدی ، کاهش حس احترام به خود وسرزنش و تحقیر خود مشخص می گردد و در واقع نوعی اختلال است که شامل تغییراتی دررفتار می شود و نوعی عدم تعادل شیمیایی در بدن می باشد  در این تحقیق افسردگی افراد ازطریق نمره ای که از تست افسردگی بک به دست می آورند بررسی می شود 
 
زنان شاغل :کلیه زنانی که در سازمان مورد نظر ( خبر گزاری کتاب ،(ایبنا) ) مشغول خدمتهستند و طبق قانون استخدام ( رسمی و حق و تحریری ) از بودجه عمومی دولت حقوقدریافت می کنند 
 
زنان خانه دار : کلیه زنانی که در هیچ سازمان دولتی و یا غیر دولتی مشغول به کار نیستیدو هیچگونه فعالیت رسمی و یا غیر رسمی که در عرف و کاربدان اطلاق شود ندارند و درعرف خانه دار محسوب می شوند 
دانلود تحقیق مشکلات زنان شاغل و خانه دار
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست