سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلودگزارش کار آموزی حسابداری

عالی

docx 1396 آذر 8 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1216000 تومان خرید و دانلود

دانلودگزارش کار آموزی حسابداری

دانلودگزارش کار آموزی حسابداری 

 
 
 
فصل اول
 
اداره مالی اداری
 
امور متقاضیان و امور مشترکین
 
جدول لیست درآمد برای تعویض آدرس در سالهای تصادفی گذشته
 
جدول لیست درآمد از قطع و وصل تلفن
 
واحد آبونمان
 
فوائد و مضرات استفاده از کامپیوتر در آبونمان
 
فصل دوم
 
تشکیلات و روابط سازمانی
 
چارت سازمانی
 
ساختار تشکیلاتی معاونت اداره کل مخابرات استان  تهران –مخابرات دکتر حسابی
 
فصل سوم
 
معاونت اداره کل مخابرات استان تهران –مخابرات دکتر حسابی
 
برنامه ریزی
 
قوانین عمومی‌مدیریت
 
مسائل پرسنلی
 
شماره گذاری و اجرای پروژه
 
خرید و تدارکات
 
سیستم‌های اطلاعاتی مالی و مدیریت
 
فصل چهارم
 
اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباط شهری
 
شبکه کابل و هوایی
 
بخش اطلاعات ۱۱۸
 
واحد تعمیر و نگهداری تلفن‌های همگانی
 
واحد واگذاری خطوط شهری
 
بررسی امکانات فنی
 
تعیین بوخت و مشخصات فنی یک خط تلفن
 
تغییر مکانهای تلفن‌های مشترکین
 
تغییر نام و مکان تلفن
 
لیست بندی کافوها
 
نگهداری نقشه‌های فنی وثبت کلیه اطلاعات
 
تعیین دفتر ودیعه
 
فصل پنجم
 
اداره نگهداری و بهره برداری ارتباطات راه دور
 
واحد تلفن راه دور و بین‌المللی
 
ارتباط نسیه
 
ارتباط وارده
 
واحد تلفن بین‌الملل
 
نمودار منحنی تقاضا بهینه
 
نمودار منحنی تقاضای مکالمه در شب
 
منحنی تقاضای مکالمه در روز
 
اطاق دستگاه کاریر
 
مؤخره و نتیجه گیری
 
منابع و ماخذ
 
 
 
 
 
اداره مالی اداری
 
اداره مالی اداری ضمن ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین تلفنی بصورت قبول تقاضا و اشتراک تلفن و تشکیل پرو.نده و رسیدگی به امور قبوض مشترکین و محاسبه در آمد و هزینه‌ها ، خدمات تدارکاتی و پرسنلی و حقوقی کلیه پرسنل و کارکنان مخابرات شهرستان را به عهده‌دارد که اگر فعالیت و تدارکات و پشتیبانی به موقع این اداره نباشد شاید بتوان گفت به فعالیت بقیه واحدهای ادارات مختلف این مجموعه بی‌نتیجه و یا متوقف می‌ماند .
 
امور متقاضیان و امور مشترکین
با انتشار اگهی قبول تقاضای تلفن نسبت به ثبت نام متقاضیان تلفن و فروش فیش به آنان اقدام می‌شود این ثبت نام و فروش فیش بایستی در محدوده مرز خدمات تلفنی که در طرح ایجاد امکانات مخابراتی است بایستی صورت پذیرد پس از فراهم شدن امکانات فنی ، توسط واحد مذکور جهت کلی متقاضیان ردیف ودیعه تعیین و طی دعوتنامه ای از متقاضی نسبت به تکمیل پرونده اقدام می‌شود و جهت هر یک با رعایت حق تقدیم فرم سیمک شی صادر و به واحد مربوطه ارسال می‌نمایند . پس از عودت فرم مذکور از واحد زیربط به امور متقاضیان نصبت به صدور فرم دایری تلفن و ارسال آن به واحد‌های مربوطه نسبت به بر قراری ارتباط مشترکین اقدام می‌شود و پرونده مربوطه نیز از امور متقاضیان به امور مشترکین جهت استقرار در فایل مربوطه و بایگانی می‌گردد . 
 
فوائد و مضرات استفاده از کامپیوتر در آبونمان
از فوائد این طرح افزایش سرعت کار و کارائی فعالیت‌ها و سرعت گردش کار ،‌ارائه سریع لیست‌های مورد نیاز ، ارائه آمارهای لازم و ضروری جهت مدیران به منظور دستیابی به اهداف شرکت و همچنین استفاده از کامپیوتر باعث گردیده تا کارکنان با این تکنیک نوین آشنا و ایجاد تخصص جدیدی در بین کارکنان با دادن آموزشهای لازم گردد .
 
از جهاتی سیستم‌های کامپیوتری باعث کاهش هزینه‌های پرسنلی به خاطر تعدیل نیروی انسانی بوده در حالیکه در کوتاه مدت شرکت متحمل هزینه‌های سنگینی جهت خرید کامپوترهای مورد نیاز و آموزش پرسنل گردیده است ولی دراز مدت مقرون بصرفه می‌باشد . ولی از طرفی با بکار گیری سیستم‌های کامپیوتری انجام بسیاری از کاهایی که تا قبل از بکار گیری توسط نیروی انسانی مذکور به بیکاری جامعه افزوده شده و عده بسیاری برای امرار معاش خود با مشکل مواجه می‌گردند که جذب اینگونه افراد مستلزم ایجاد مشاغل جدیدی و سرمایه گذاری زیادی در کل کشور می‌گردد که این امر اجتناب نا پذیر است و تا حصول نتیجه بایستی سیاستی اعمال گردد که این مشکل به نحوی که کمترین صدمه را داشته باشد حل گردد .یکی دیگر از مضرات آن این است که چنانچه اشکالی در ارسال اطلاعات به مرکز اطلاعات پیش آید می‌بایست تا دوره بعد ( دوره دو ماهه هر سیکل ) صبر نمود تا بتوان اشکال را بر طرف نمود در صورتیکه در سیستم دستی قبل از کامپیوتری شدن این کار به راحتی در همان روز انجام می‌گرفت و راحت‌تر اشکالات بر طرف گردید .
 
چون نرخهای آمونمان تلفن‌های خود کار ، در آمد حق الفاظه ، در آمد خارج از مرز تلفن ، در آمد عوارض شهرداری ،‌ در آمد اجاره خط ، در سه دوره مورد مطالعه در سالهای 68و70و72 تغییری نکرده است فقط به کل تغییرات در آمد هر یک اشاره می‌شود . 
 
برنامه ریزی
مدیریت یک شرکت مخابراتی باید همه عوامل را در نظر داشته و دخالت دهد برای مثل نرخ رشد برنامه ریزی شده برای شبکه و بهبود سیستم‌ها باید با برنامه‌های مربوط به تأمین سرمایه‌های لازم ، و استخدام و آموزش کارمند اضافی لازم مطابقت داشته باشد . باین دلیل است که شرکت بهره‌برداری کننده باید برنامه جامعی برای بهره‌برداری‌ها ، در آمدها ، قیمت‌ها ، هزینه‌های بهره‌برداری ، رشد شبکه و. تعداد خطوط و ارتباطات ، قابلیت سودرسانی ، سرمایه ثابت ، نیروی انسانی ، نیازهای آموزشی و غیره و غیره بطور جمعی تهیه و تنظیم نمایند .این برنامه‌های برای اینکه از ارزش واقعی برخوردار باشند باید یک برنامه سرمایه گذاری مثلاً 5 تا 7 ساله و یک برنامه دراز مدت مثلاً 15 تا 20 ساله را شامل شود .
 
البته هر دو این برنامه‌ها می‌باید به طور مرتب بازنگری شوند . این بازنگری اجازه خواهد داد که در بخشهائی از فعالیت که عواملی تکنولوژی قیمت ، یا تقاضا تغییر کرده و یا از حالت تعادل خارج شده تجدید نظر به عمل اید و هر نوع تغییری در خطمشی دولت نیز باید در چنین مواقعی مورد توجه قرار گیرد .این برنامه برای کار هر متخصصی در رابطه با کاری که باید در آینده انجام دهد سرمشقی تعیین می‌کند .
 
برنامه ریزان نیروی انسانی باید بدانند که چند کارمند استخدام کنند ، مدیران آموزش باید بدانند که چند کارمند را باید آموزش دهند ،‌برنامه ریزان شبکه باید بدانند که چه ظرفیتی را باید پیش‌بینی کرده و تدارک ببینند ، برنامه ریزان مالی باید بدانند که چقدر سرمایه باید فراهم کنند و غیره .بسیار حائز اهمیت است که همه این مراحل بتوانند همگام و پابپای هم عمل شوند و این عمل توسط مدیران هر شهر که به مسائل اشراف کامل دارند امکان پذیر است نه مدیران سطوح بالاتر که در مراکز استانها و شرکت مستقر هستند و فقط مدیران سطوح بالاتر و در نهایت بالاترین مقام مدیریت بتواند بر چگونگی آنها نظارت و کنترل داشته باشد . 
 
واحد تلفن راه دور و بین‌المللی
واحد تلفن راه دور و بین‌المللی واحدی است که جهت سهولت و تسریع در برقراری ارتباط شهروندان قدم بر می‌دارد و مشترکین تلفنی که از طریق تلفن نمی‌توانند با نقاطی که فاقد ارتباط بین شهری تماس و ارتباط برقرار نمایند مشکل تأمین ارتباط خود را از طریق همین واحد بر طرف می‌نمایند و مشترکینی که فاقد تلفن می‌باشند با مراجعه به مرکز بره‌برداری و با استفاده از امکانات این مرکز نسبت به تأمین ارتباط خود اقدام می‌نمایند و یا مشترکین که از نقاط مختلف با مشترک مورد نظر خود موفق به ارتباط نمی‌شوند از طریق این واحد خدمات می‌گیرند که همه موارد مشروحا در ذیل شرح داده می‌شود .
 
1-ارتباط نقدی –ابتدا متقاضی ارتباط به سالن بره‌برداری مراجعه و در خواست برقراری ارتباط با شماره تلفن مورد نظر خود را می‌نماید بهره برداران ضمن صدور قبض درخواست مکالمه مبلقی ره به عنوان علی الحساب از متقاضی دریافت و در قبض ثبت می‌نمایند و از طریق کانالهای ارتباطی شماره مشترک را به سالن اپراتوری اعلام نموده و اپراتورها پس از ثبت شماره تلفن بر روی کارنامه اپراتوری اقدام به شماره گیری می‌نمایند در زمان برقراری ارتباط به س حالت زیر مواجه شوند اولاً تلفن مخاطب اشغال باشد و یا مخاطب گوشی را برندارد که در این حالت اپراتور موظف است مراتب را به اطلاع متقاضی برساند و در صورت موافقت یا به ابطال قبض اقدام نماید و یا پس از چند دقیقه مجدداً شماره مورد نظر را انمتحان نماید شاید ارتباط برقرار گردد . دوماً حالتی است که مخاطب گوشی را بردارد در این حالت اپراتور شماره تلفن گرفته شده را با مخاطب کنترل و پس از صحبت و درست بودن ، مخاطب را با اطلاعا در پشت خط نگه داشته و متقاضی را از طریق بلندگو منصوبه در سالن بره‌برداری به کابین هدایت و ارتباط را برقرار می‌نمایند در زمان برقرری ارتباط کرنومتر زمان سنج کانال شروع به کار می‌نماید و پس از خاتمه مکالمه موقف می‌شود و زمان شروع و خاتمه مکالمه بر روی کارنامه اپراتوری ثبت و جمع را بهره برداران جهت تسویه حساب اعلام می‌نمایند .حالت سوم حالتی است که پس از برقراری ارتباط مشترک متقاضی ارتباط در سالن حضور نداشته باشد و یا اینکه از برقراری ارتباط منصرف شده باشد که در این حالت ارتباط قطع و با اخذ هزینه یک دقیقه مکالمه از متقاضی قبض مربوطه باطل می‌گردد .
دانلودگزارش کار آموزی حسابداری
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست