سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق شرکت تولیدی صنعتی

عالی

docx 1396 آذر 14 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1407500 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق شرکت تولیدی صنعتی

کاربرد اصلی MRPدر برنامه ریزی تولید این است که پس از تعیین MRPیعنی میزان و زمانبندی تحیل محصولات نهایی سازمان مالی شروع و اختام عملیات را در هر یک از دپارتمانها یا کارگاهها به گونه ای تعیین می نماید که بتوان در وقت صحیح و به میزان صحیح MPSرا براورد نمود به همین منظور می باید در BOMاز

دانلود تحقیق شرکت تولیدی صنعتی (شرکت ماژین )

 

 

 

پیشگفتار

محتویات

مقدمه

معرفی کارخانه

موقعیت مکانی کارخانه

خط تولید کارخانه

تولیدات

کنترل کیفیت

سالن پنل گیج

شستشوی قالب

پروژه آینده

مدیر برنامه ریزی –انبار

شرح وظایف جاری

شرح وظایف ادواری

سرپرست برنامه ریز مواد

شرح وظایف جاری

خدمات نظافت /دینی/ بهداشت

تامین ماشین ‌آلات

فضای تولید و چیدمان تجهیزات

روش جابجایی ،انبارش ،بسته بندی، نگهداری، حمل ونقل،تحویل

جابجایی مواد اولیه

جابجایی محصول نیمه ساخته ونهایی

انبارش

محصولات تولیدی

تاسیسات

طرح اقتصایی

1)قطع برق

2) نقص برق

3) نقص ماشین

4)قطع آب

5)عدم وجود سوخت در بازار

6)هوای فشرده

7)نیروی انسانی

8)آتش سوزی

9)آشوب بحران

پیوست

امور لازم جهت ارائه برنامه تولید که الزاما باید صورت گیرد؟

برنامه DmP

معیار روش اندازه گیری

1)شاخص انحراف از تولید

دستورالعمل برنامه ریزی هفتگی تولید

دستورالعمل برنامه ریزی روزانه تولید

کنترل مواد

معیار و روش های اندازه گیری

2)نگهداری موجودی در انبار (min,max)

تولید

تاریخچه آشنایی با برنامه ریزی احتیاجات مواد

ویژگی های برنامه ریزی احتیاجات مواد

ساختار پایه سیستم MRP

مکانیسم MRP

MRPدر برنامه تولید

چگونگی کارکرد MRP

=احتیاجات خالص

پریدهای زمانی (time Buckets)

روش دسته به دسته (loot for lot lot)

اجزاء تشکیل دهنده سیستم

بررسی های اجمالی سیستم عملیاتی MRP

برنامه تفضیلی تولید

لیست مواد و قطعات

صورت موجودی انبار

فرآیند

گزارشات اولیه

گزارشات ثانیوی شامل

انواع سیستمهای مواد

دستورالعمل بازرسی و آزمون مواد اولیه

مرا حل انجام کار

دستورالعمل انبارها

1- انبار مواد اولیه

اقلام موجود د ر انبار شامل

2- انبار محصول

3- انبار ضایعات قطعات فنی و یدکی

انبار ضایعات قطعات فنی و یدکی

انبار اقلام مستعمل

تولید

ارائه محصول

کنترل کیفیت

الصاق لیل ایران خودرو

صدور

قرار گرفتن طبق لی اوت

قرار گرفتن لی اوت پالتهای شرکتی

ثبت سیستم

ارائه برنامه ریزی

کنترل

چیدمان در پالت

کنترل QC

جداسازی

کنترل QC

پالت ضایعات

کنترل اولیه

دستورالعمل بازرسی و آزمون محصول نهایی

دریافت اطلاعات ار برنامه ریزی

درخواست بازرسی از کنترل کیفیت

جداسازی قطعات

تولید جهت دوباره کاری

بارگیری

تکمیل فرم بچ

بارگیری

صدور گواهی

صدور بار نامه

صدور حواله

ارسال

پالت ضایعات

انبارش

پیشنهادات

نتیجه گیری

حداقل هزینه بر واحد (Luc) و least unit cost

علامت گذاری پایین ترین سطح «Bom»

تعیین اندازه دسته های تولیدی (lot sizing)

روش حداقل هزینه کل (least total cost (ltc))

بالانس کردن قطعه پرید «PPB» part period balancing

روش (period order quality)POQ

دستورالعمل اجرای فعالیتهای تولید

تعریف قالب

setupفرآیند

روش اجرایی برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی تولید

کنترل برنامه تولید و گزارش گیری

تأیید اقلام خریداری شده

خرید خدمات مؤثر بر کیفیت

مسئولیت و اختیارات

روش خرید اقلام مؤثر بر کیفیت

مراحل انجام خرید

لیست تأمین کنندگان

روش اجرایی امکان سنجش تولید

روش شناسایی و ردیابی محصول

محصول نیمه ساخته و نهایی

ردیابی محصول حین تولید

ردیابی مواد اولیه

سیستم ردیابی

مسئولیت و اختیارات

روش شناسایی کنترل محصول نامنطبق

مراحل انجام کار

اقدامات اصلاحی پیشگیرانه

گزارشات شش ماهه

دستورالعمل بهبود مستمر

شناسایی و تعریف فرصتهای بهبود

اجرای پروژه

روش اجرایی سنجش رضایت مشتری

2-شاخص اندازه گیری رضایت مشتری

تعاریف و فرمول شاخص ها

4-شکایت مشتری

بررسی وضعیت «MRP» در کارخانه

لیست توضیحات فصل چهارم

روش اجرایی ساماندهی محیط کار (5s)

 

 

 

پیشگفتار

مدیریت سازمان عمومی و خصوصی درچند دهه گذشته دگرگونیهای ژرفی را تجربه نموده است ضروریست مدیران به دقت با آنها روبرو شوند تا دریابند که راز موفقیت کشورهای صنعتی به امور توسعه و اقتصاد و بتوانند با آگاهی به ذوق واستعداد خویش این یافته ها را با نیازهای سازمان های خود و فرهنگ بومی ایران اسلامی بسنجد و راههای نوینی را برای بهتر اداره کردن سازمانهای کشورمان انتخاب وتجربه نماینداداره بهتر سازمانها ونقش آن در توسعه اقتصادی وفرهنگی ودست یابی به هدفهای والا اهمیت روز افزون یافته وبه صورت راهی گریز ناپذیر در آمده است.

هنگامی که آدمی در مسیر رشد عقلانی خود به ضرورت برنامه ریزی در زندگی خویش پی برد آن را در نظام های اجتماعی به عنوان ابزاری در خدمت مدیریت ورهبری مورد توجه قرارداد امروز می بینیم که ساختار وجودی سازمانها آن چنان پیچیده است که بدون برنامه ریزیهای دقیق نمی توانند به حیات خود تداوم بخشند. اساس برنامه ریزی برآگاهی از فرصتها آتی وچگونگی استفاده از فرصتها و مبارزه با تهدیدها قرار دارد.فلسفه برنامه ریزی به عنوان یک نگرش و یک راه زندگی که متضمن تعهد به عمل بر مبنای اندیشه،تفکر،آینده نگر وعزم راسخ به برنامه ریزی منظم ومداوم می باشد بخش انفکاک ناپذیر مدیریت است.

ضرورت برنامه ریزی فرد و سازمان برای رسیدن باهداف خویش نیاز به برنامه ریزی دارد بنابراین ضرورت برنامه ریزی برای رسیدن به جز بیشترین اهداف یک واقعیت انکارناپذیر است وهم نهادها درمحیطی متحول فعالیت می کنند.عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی برنامه ریزی را به صورت یک ضرورت انکارناپذیر در تمام نهادها دراورده است پیتر دراکر معتقد است که میان موثربودن انجام کارهای درست و کارایی درست انجام دادن کارها تفاوت است واین دو در مراحل انتخاب هدفها وآنگاه درچگونگی کسب آنها توام می باشد.در تعریف اصل برنامه ریزی باید عنوان کرد کهبرای دست یابی به هدف مورد نظر باید قبل از تلاش فیزیکی یا اقدام به انجام کار تلاش ذهنی یا برنامه ریزی کافی صورت بگیرد.

 

مقدمه

موجودی هر واحد صنعتی قسمت مهمی از دارایی های ان واحد تشکیل می دهد که به صورت مواد اولیه قطعات نیمه ساخته وساخته شده یافت می شود. سطح موجودی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد در شرایط عادی هرقدر موجودی کمتر باشد بهتر است زیرا از سرمایه میتوان به طریق دیگری استفاده نمود در شرایط ویژه کشور کم کردن موجودی در جهت استفاده از سرمایه مطلوب نبوده بلکه بهتر است که از اقلام مقدار بیشتر در انبارها ذخیره گردد تا درموقع بحرانی از آنها استفاده شود از طرفی نیز با توجه به محدودیت ارزی نمی توان به مقدار بسیار از کالا ها خریداری و همچنین لازم است کالاهای را که را زودتر به فروش رسانده و از بودجه آنها استفاده کرد. لذا باید سیاست مشخصی جهت برنامه ریزی مواد تعیین وآنها را اعمال کرد. به طور مثال از هر قلم دسته القام لازم است تا تعدادی را به عنوان موجودی اطمینان تعیین نموده وسپس با رعایت این مقدار حداقل جهت خرید مواد برنامه ریزی نمود.

با توجه به اینکه تعداد اقلام زیاد است ممکن است برخی اقلام کمبود داشته و برخی نیز زیادتر از مقدار لازم انبار شوند و یا ممکن ا ست بر اثر تعدد سفارشات نتوان آن ها را دسته بندی نمود و از تخفیف استفاده کرد. کمبودو یا اضافه داشتن مواد اولیه باعث بروزهزینه هایی می شود که به آنها اشاره می نماییم.

MRPدر برنامه تولید

کاربرد اصلی MRPدر برنامه ریزی تولید این است که پس از تعیین MRPیعنی میزان و زمانبندی تحیل محصولات نهایی سازمان مالی شروع و اختام عملیات را در هر یک از دپارتمانها یا کارگاهها به گونه ای تعیین می نماید که بتوان در وقت صحیح و به میزان صحیح MPSرا براورد نمود به همین منظور می باید در BOMاز محصول نهایی شروع کرده و متناسب با تولیدات پس دپارتمان به سطوح پایین تر حرکت نمود. لازم به ذکر است که برای هریک از اقلام ذکر شده در BOMنیاز به یک نمودار MRPجداگانه می باشد.

چگونگی کارکرد MRP

در MRPزمان به صورت گسسته فرض شده و نوعا در قالب فواصل زمانی هفتگی تقسیم بندی گردیده است هر چند هم اکنون سیستم هایی نیز وجود دارند که در فواصل زمانی روزانه عمل می کنند تقاضای هر قطعه میتواند براساس تقاضای محصولات یا قطعات یدکی که این قطعه در آنها استفاده شده محاسبه گردد یک سیستم برنامه ریزی احتیاجات مواد فعالیت خود را بر مبنای سربرنامه تولید به عنوان ورودی شروع کرده وسپس از یک سری رویه ها برای ایجاد یک برنامه زمانبندی احتیجات خالص هر قطعه و مقادیر برنامه ریزی شده برای پوشش این احتیاجات به منظور پیاده سازی سربرنامه تولیدات استفاده می نماید. سیستم مورد نظر از بالاترین سطح BOMبه سمت پایین سطح به سطح و قطعه به قطعه حرکت می کند. تا کلیه قطعات برنامه ریزی شوند در واقع رویه ذیل برای هر قطعه بکار می رود.

دانلود تحقیق شرکت تولیدی صنعتی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست