سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق صنعت رنگ سازی

عالی

docx 1396 آذر 15 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1388000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق صنعت رنگ سازی

دانلود تحقیق صنعت رنگ سازی
(گل اخرا و کاربرد آن در صنعت رنگ سازی)

 


فصل اول : آهن و فازهای کانه زایی آهن

مقدمه وتشکر  مقدمه                 

1-1 عنصر آهن و آهن در کانسار

2-1 کانی های اصلی آهن

3-1 کانسارهای آهن در ایران

4-1 فازهای کانه زایی آهن در ایران

5-1 کانسارهای خاک سرخ و منشاء آنها

فصل دوم : ذخایر خاکهای سرخ ایران و جهان
 
1-2 ذخایر خاک سرخ

2-2 ذخایر خاک سرخ جهان همراه حدود تولید هر کدام

3-2فهرست و مشخصات معادن فعال کشور و مناطق شناسایی شده

 4-2 ذخایر خاک سرخ ایران

1 -4-2 ذخایر خاک سرخ ایران مرکزی

2-4-2 ذخایر خاک سرخ مناطق جنوبی ایران

5-2 آمار تولید و استخراج در سال 1382

فصل سوم : ژنز و نحوه تشکیل ذخایر خاک سرخ
 
1-3 ژنز و نحوه تشکیل خاک سرخ و بررسی سری هرمز

2-3 طرز تشکیل خاک سرخ در سری هرمز

1-2-3 بعضی علائم اینفراکامبرین در ایران مرکزی ، جنوب ایران .و عربستان سعودی

2-2-3 تشکیل ذخایر آهن نواری در ناحیه بافق و هرمز

3-2-3 تشکیل قرمز ایرانی (اخرا)

4-2-3سرنوشت سنگهای اینفراکامبرین در سنگهای مدفون

فصل چهارم : معدن خاک سرخ هرمز
 
مقدمه    

1-4 کلیات و سوابق بهره برداری

2-4 محل و موقعیت جغرافیایی

3-4 زمین شناسی و مشخصات کانسار

4-4 کانیهای جزیره هرمز

5-4 نتیجه گیری کلی

6-4 فعالیتهای اکتشافی

7-4 ماده معدنی (کمیت و کیفیت )

8-4 روش محاسبه

9-4 باطله برداری

فصل پنجم : مصارف و کاربردهای خاک سرخ
 
1-5 مصارف و کاربردهای خاک سرخ

2-5 شرح تک تک مصارف اصلی رنگدانه ها

1-2-5 نقاشی و کارهای پوششی

2-2-5 الکترو نیک

3-2-5 ترکیبات رزنی پلاستیکی و ترکیبات وابسته

4-2-5 صنعت سرامیک

5-2-5 مصالح ساختمانی و تولیدات سیمان

 6-2-5 صنایع شیشه سا زی

7-2-5 مصارف متفرقه

3-5 بررسی اختصاصی خاک سرخ و ویژگیهای در مورد تهیه رنگ در صنایع رنگ کشور

فصل ششم : رنگ و رنگدانه های اکسید آهن
 
مقدمه      

1-6 عنوان رنگدانه ها

2-6 رنگدانه های غیر آلی

3-6 رنگدانه های اکسید آهن

4-6 مشخصات عمومی خاک سرخ

5-6 طبقه بندی رنگدانه ها

6-6 مشخصات استاندارد گل اخرا

7-6 جدول رنگدانه های اکسید آهن طبیعی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

فصل هفتم : کانه آرایی

1-7 کانه آرایی خاک سرخ

1-1-7 هیدرو سیکلون

2-1-7 فلو تاسیون

3-1-7 جداکننده های مغناطیسی

فصل هشتم : بازار مصرف
 
1- 8 بازار مصرف و جنبه های اقتصادی در ایران و جهان

 2-8 ساختمان سازی بعنوان کنترل کننده مصرف در بازار

3-8 توسعه محصولات در مصارف ساختمان سازی

 
 

مقدمه

خاک سرخ که یکی از رنگدانه های اکسید آهن محسوب می شود از زمانهای قدیم جهت رنگ آمیزی استفاده می شده است و احتمالاً جزء اولین کانیهایی بوده که توسط بشر بکار برده شده است.حتی نقاشیهای ترسیم شده بروی دیوارهای غارنشینی برجای مانده نیز آثاری از خاک سرخ و یا دیگر رنگدانه های طبیعی اکسید آهن نشان می دهد.در ایران نیز از دیرباز خاک سرخ به عنوان یک ماده رنگی در تزئین؛ لعاب کاری سرامیکها و کوزه های گلی مصرف می شده است

امروزه کاربردها و نیازهای وسیع صنایع مختلف رنگسازی، شیمایی، سیمان، پلاستیک، کاغذ سازی، شیشه سازی و سرامیک، لوازم آرایشی، حاصلخیز کننده ها و غیره به خاک سرخ سبب شده تا بشر در جهت کشف و بهره برداری از ذخایر جدید خاک سرخ برآید و حتی به علت پایین بودن کیفیت و کمیت خاک سرخ طبیعی، نسبت به تولید خاک سرخ مصنوعی نیز اقدام نماید.

در ایران ذخایر خاک سرخ فراوانی وجود دارد که عمدتاً در دو بخش جزایر جنوبی ایران و مرکز پراکنده اند. تاکنون از بعضی از این ذخایر مثل جزیره هرمز، ونارج و مامونیه و غیره برداشتها و استخراج هایی نیز شده است. ولی تاکنون در جهت تولید خاک سرخ مصنوعی فعالیتی صورت نگرفته است.

با توجه به کمبود مقدار تولید داخلی خاک سرخ جهت مصرف صنایع کشور، ضرورت استخراج و بهره برداری از ذخایر دیگر خاک سرخ داخلی که از نظر کیفیت، مناسب و قابل مصرف در صنایع باشند به خوبی احساس می شود. 

چکیده

کشور ما ایران از جمله معدود کشورهایی است که از لحاظ منابع معدنی بسیار غنی است و از جمله مواد معدنی با ارزش ایران کانسارهای آهن می باشند که در تمام نقاط کشور پراکنده اند آهن به اشکال گوناگون تشکیل ذخیره می دهد از جمله ماگمایی(چادر ملو، گل گهر)، متاسوماتوز(چغارت)، اسکارنی(همه کس) و رسوبی(بندرعباس). در مطالعه حاضر یکی از این اشکال که ذخایر خاک سرخ و زرد هستند و   عموماً نیز حاوی رس و سلیس بوده و در اثر  فرایند هوازدگی تشکیل شده اند مورد نظر هستند.اخراها ذخایر باقیمانده ناشی از هوازدگی  هستند که بصورت پوسته یا قشرهای هوازده با ضخامتهای متفاوت تشکل شده اند.

فرایند تشکیل اخراها شامل آزاد شدن آهن سه ظرفیتی و انتقال آن به اعماق سپس ترکیب آن به سیلیس و آلومین در نهایت راسب شدن آهن به صورت Fe(OH)3و تبدیل آن به Fe2O3است.البته کلاً دو نظریه جهت تشکیل اخراها وجود دارد یکی منشاء آتشفشانی و دیگری  منشاء رسوبی است.رنگدانه ها بدو دسته آلی و غیر آلی تقسیم می گردند و رنگدانه های اکسید آهنی از دسته غیر آلی هستند کلاً رنگدانه های غیر آلی دارای دو دسته طبیعی و مصنوعی هستند که اکسید های آهن هم بصورت مصنوعی وهم به صورت طبیعی بدست می آیند.رنگدانه های اکسید آهن به چهار دسته زرد، قرمز، قهوه ای و سیاه تقسیم می شوند. کانیهای اصلی تشکیل دهنده این رنگدانه ها هماتیت، گوتیت، لیپدوکروسیت، مانتیت می باشند.ذخایر خاکهای سرخ در ایران بدو دسته ذخایر خاکهای سرخ جنوبی و ذخایر ایران مرکزی تقسیم می شوند. در گزارش حاضر تقریبا تمام معادن فعال و  غیر فعال و همچنین رخنمونهای شناسایی شده که بالغ بر 30 نقطه می باشند ذکر شده اند.در مورد ذخایر ایران مرکزی ونارج و مامونیه که مشخصاً منشاء رسوبی دارند بقیه ذخایر بطور مشخص حاصل ترکیب پدیده های کارستی شدن و دگرگونی هستند. در مورد ذخایر جنوبی ایران می توان گفت که پس از بالا آمدن گنبدهای نمکی و فرسایش آن به درون دریا اکسیدهای آهن در یک دیسپرسیون به عنوان ذخیره باقی مانده اند.

منابع فارسی

1)بولتن تکنیکا ل و گزارشات تولید کنندگان محلی رنگدانه

2)پاک نژاد، آشنائی با فعالیتهای شرکت سهامی کل معادن ایران (معدن خاک سرخ هرمز ) ، اسفند 1362

3)تکنولوژی رنگ و رزین تألیف آقای محمد علی مازندرانی

4)جزوات استاندارد شماره 969 و 970 مؤسسه استاندارد ایران

5)حدادی ، حیدری ، گزارش گل اخرا ،‌بهمن 1366

6)صالحی ،‌مهمان نوازان ، عشق آبادی ، معصومی ، گزارش پی جوی و اکتشاف خاک سرخ در ایران مرکزی ،‌1367

7)صمیمی ، ملاکپور ، گزارش بازدید تونل اکتشافی معدن خاک سرخ جزیره هرمز ، 1368

8) طرح ادامه بهره برداری معدن خاک سرخ جزیره هرمز ، شرکت سهامی کل معادن ایران تابستان 1379

9)قربانی ، کانسارهای آهن ایران و متالوژنی آنها ،‌طرح تدوین کتاب ،‌1372

10)کتیبه ویژگیهای خاک سرخ مصرفی در صنایع رنگ کشور از مطالعات جامع خاک سرخ شرکت سهامی کل معادن ایران ، مرداد 1372

11) لیست معادن خاک سرخ و زرد کشور تا سال 1371وزارت صنایع و  معادن

12)لیست معادن خاک سرخ و زرد کشور سال 1382 وزارت صنایع و معادن

13)مصاحبه شفاهی با کارشناسان کارخانه رنگ پامچال

دانلود تحقیق صنعت رنگ سازی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست