سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلودگزارش کارآموزی کامپیوتر

عالی

docx 1396 آذر 15 حجم : 2 مگابایت صفحات : 545000 تومان خرید و دانلود

دانلودگزارش کارآموزی کامپیوتر

دانلود کاراموزی رشته مهندسی کامپیوتر,گزارش کارآموزی در شرکت مخابرات,گزارش کارورزی در اداره مخابرات گزارش کارآموزی کامپیوتر شرکت مخابرات

گزارش کارآموزی کامپیوتر شرکت مخابرات استان گلستان و آشنایی با شبکه GSM و WLL

 

 

فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی1

آشنایی با مخابرات وتاریخچه آن 2

تاریخچه شرکت مخابرات استان گلستان 4

ساختار شرکت مخابرات استان 4

محصولات تولیدی6

فرآیند تولیدی خدماتی6

فصل دوم: ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز 7

اداره نگهداری و پشتیبانی فنیwllوسیستمهای access8

آشنایی با سوئیچ 9

سوئیچ مخابراتی چیست 9

انواع سوئیچ مخابراتی از بدو تاسیس 11

تاریخچه و مروری در روند تکامل تدریجی سوئیچهای 11

مروری برتکامل تدریجی سوئیچهای مخابرات بسته ای 13

سوئیچهای نرم افزاری 15

نقطه پایانی سوئیچهای سخت افزاری 16

آشنایی با موبایل17

ارتباط رادیویی سیار17

تاریخچه مخابرات سیار17

تاریخ وقایع مهم در امر مخابرات سیار 17

سیستم های سیار در جهان18

سلول 19

انواع آنتنها19

نسبت C/Iدر سیستمهای سلولی 19

شبکه GSM 20

ساختار جغرافیایی شبکه21

ناحیه تحت پوشش شبکه22

کانالها 23

روشن شدن واحد سیار 28

تقاضای ثبت نام 28

فراخوانی 28

تقاضا برای برقراری مکالمه 28

بررسی ساختار شبکه GSM29

موقعیت رشته کامپیوتر در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی کامپیوتر در مرکز wll31

آشنایی با WLL 32 GSM 33

چارت سازمانی مرکز WLL36

فلوچارت وظایف پرسنل نگهداری WLL37

شرح انجام کار 38

شرح وظایف پرسنل کشیک BSS 39

شرح وظایف پرسنل کشیک NSS39

بررسی عملکرد سیستم44

تهیه گزارشات ترافیکی 45

امور جاری 46

امورآینده 46

تکنیک هایی که توسط رشته کامپیوتر در واحد صنعتی(مرکز wll) به کار می رود: 47

فصل سوم : آزمون آموخته ها ، نتایج و پیشنهادات :48

نتیجه گیری49

فرم گزارش پیشرفت کار آموزی یک50

فرم گزارش پیشرفت کار آموزی دو 51

فرم گزارش پیشرفت کار آموزی سه 52

 

 


آشنایی بامخابرات وتاریخچه آن

مخابرات درواقع مبادله اخبارواطلاعات وتصویرودیتا توسط علائم قراردادی وسمعی وبصری والکتریکی ازمحلی به محل بعدی می باشد.ایرانیان نخستین مللی بودند که از چندهزار سال قبل ازمخابرات تلگرافی بااستفاده از دودوشعله درسال1101قبل ازهجرت درتصرف آتن جهت ارسا ل اخبارازآن استفاده شد.

تلگراف وموس : درسال 1844اولین ارتباط تلگرافی بین واشنگتن وبا لتیموبه وسیله جریان الکتریکی درسیم مخابره شد.درایران این کاردرسال1238صورت گرفت. در سال1255علی خان فخرالدوله نخستین وزیرانتخاب شد و باعث شد تا خطوط تلگرافی درایران گسترش یابدکه مهمترین آنها خط ارتباطی آلمان-روسیه-ایران-هندبوده است.

پیدایش تلفن:مخترع تلفن الکساندرگراهام بل بودکه درسال1876درشهربوستون مرکز تلفن 21مشترکه راه اندازی کرد.

اولین باردرایران بین سالهای 65 -1264شمسی ارتباط تلفنی بین راه آهن تهران- ری انجام شد.درگرگان درسال1344مخابرات گرگان با2000شماره به صورت خودکارF6نصب شد.درحالیکه قبل ازآن به صورت هندلی بود.درآبان1352به مناسبت تاج گذاری شاهSTD (مرکزبین شهری خودکار)بین شیراز- تهران-اصفهان راه اندازی شد.

 

دانلودگزارش کارآموزی کامپیوتر
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست