سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی

عالی

docx 1395 تیر 3 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1297000 تومان خرید و دانلود

بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی

در تحقیق حاضر سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی شهرستان ابهر مقایسه شد . فرضیه های عنوان شده عبارت بودند از اینکه بین سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی تفاوت وجود دارد و بین خرده آزمونهای روانی مانند اختلال اضطرابی ، جسمانی ، افسردگی ، اجتماعی سالمندان آسایشگاهی تفاوت وجود دارد که جامعه مورد عبارت بود از ، سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی که 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید و آزمون سلامت روانی گلد برگ بر روی آنها اجراء گردید نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که ...

 

بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی

 
فهرست
 چکیده 
 فصل اول : کلیات تحقیق 
 مقدمه 
 بیان مسأله 
 سؤال مسئله 
 اهمیت و ضرورت تحقیق
 فرضیه های تحقیق 
 تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم
فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق
 تعریف                  
 مشکل تعریف    
 تاریخچه       
 مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران   
 اهمیت، دامنه، حدود و زیان بخشی بیماری های روانی در جامعه 
 علل افزایش و شیوع بیماریهای روانی  
 با شور و شوق پیر شدن    
 خانواده     
 دوستی ها         
 روابط اجتماعی : تنهایی و انزوا 
 محل زندگی 
 خانه سالمندان  
 سالمند کیست؟  
 قانون سالمندی   
 واقعیات خانه سالمندی   
 نگاهی به خانه سالمندان و گرایش افرادپیر برای ورود به این خانه ها  
 چرا این عزیز را به جمع هم سالان خود نبریم؟  
 مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی به خانواده   
 آیا سالمندان گرایشی به خانه سالمندان دارند؟! 
 مشکلات اقتصادی عزت نفس سالمندان را خدشه دار میکند 
 افراد سالمند و مشکلاتشان درخانه سالمندان   
 تحقیقات انجام شده 
 فصل سوم : روش تحقیق 
 جامعه آماری    
 نمونه روش نمونه گیری 
 ابزار اندازه گیری در تحقیق  
 شیوه اجرای آزمون  
 نمره گذاری  
 روش تحقیق 
 روش تجزیه و تحلیل دادها 
 فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل دادها 
 تجزیه و تحلیل داده ها  
 آزمون فرضیه تحقیق 
 نمودار مربوط به تجزیه و تحلیل دادها 
 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری   
 بحث و نتیجه گیری  
 محدودیت ها 
 پیشنهادات 
 منابع 
 پیوست  
 
 چکیده:
 
 در تحقیق حاضر سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی شهرستان ابهر مقایسه شد . فرضیه های عنوان شده عبارت بودند از اینکه بین سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی تفاوت وجود دارد و بین خرده آزمونهای روانی مانند اختلال اضطرابی ، جسمانی ، افسردگی ، اجتماعی سالمندان آسایشگاهی تفاوت وجود دارد که جامعه مورد عبارت بود از ، سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی که 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید و آزمون سلامت روانی گلد برگ بر روی آنها اجراء گردید نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که بین سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی در زیر مقیاس های سلامت روانی و خود سلامت روانی تفاوت وجود دارد . به عبارت دیگر ، سالمندان غیر آسایشگاهی از سلامت روانی کمتری نسبت به سالمندان آسایشگاهی برخوردار بودند .
 واژه های کلیدی : سالمندی ، آسایشگاه و سلامت روانی .
 
 
 مقدمه  
        در طول قرن بیستم انسان بیش از تمام تاریخ دست خوش دگرگونی از نظر شیوه های زندگی ، روابط اجتماعی و مسائل بهداشتی روانپزشکی شده است . تلاش شتابزده برای صنعتی شدن و گسترش سریع شهرنشینی و زندگی ماشینی که لازمه آن مقبول شیوه های نوین زندگی است اثر معکوس بر سلامت انسان گذاشته و مسائل بهداشتی تازه ای را به بار آورده است اوضاع اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی نابسامان جهان و بار مشکلات اجتماعی و محیطی و روانی واکنش های بیمارگونه بسیاری در افراد و جوامع به وجود آورده است که خود سبب وخیم تر شدن اوضاع و نامساعد تر شدن محیط زیست شده است . پیری روز بروز مسئله جدی و بزرگی در کشورهای در حال پیشرفت و پیشرفته می شود و بخصوص افراد پیر و طرز زندگی آنان اکثراً مسائل روانی، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی را پیش می اورند و دوران پیری از نظر سلامت روانی بسیار حایز اهمیت است و از نظر پیشگیری باید به خاطر داشت که معمولی ترین بیماری های روانی در افراد پیر عبارتند از پیسکوزهای پیری ، اختلالات روانی ناشی از اختلالات عروقی ، کمبود اکسیژن و از بین رفتن فعالیت های عادی مغز که با کم شدن روابط اجتماعی از دست دادن مسئولیت و تربیت پسران و دختران بعلت ازدواج و جدا شدن آنها ، بازنشسته شدن و از دست دادن نزدیکان و اطرافیان توأم می گردد و حتی گاهی جدا سازی سالمندان از خانه و کاشانه و در کنار خانواده و بچه ها بودن می تواند در روحیه آنها به قدری تأثیر گذار باشد که نتوان کاری از پیش برد . از اوایل انقلاب صنعتی بطور روز افزونی خانواده ها ، از زیر بار مسئولیت سالمندان شانه خالی می کنند وسالمندان هم اکنون بین تازه واردین بسیاری از بیمارستانهای روانی کشورها پیشرفته حتی 40 درصد از مجموع بستری شدگان را تشکیل می دهند اگر چه در گروههای سنی بالا تعداد از زنان مسن خیلی بیشتر از مردان است و لی تعداد مردان بستری شده در این بیمارستانها بیشتر از زنان می باشد زیرا در این سنین زنان انعطاف پذیری بیشتری از مردان اند و خود را بهتر اداره می کنند . هم چنین از تعداد بستری شدگان تعداد بیشتری بیمار از طبقات پایین اجتماع که از نظر اقتصادی فقیرتر بوده و تحت بزرگی از سکنه شهرهای بزرگ را تشکیل می دهند وجود دارد به طوری که افراد مسن همگی از انزوای اجتماعی دلتنگند والدین می نالند که فرزندانشان آنقدر کار می کنند و یا به خود مشغولند که فرصت دیدار و یا حتی تلفن کردن به آنها را ندارند و گاهی اوقات وارد شدن به یک آسایشگاه می شود محل دوم زندگی سالمندان که هر کدام از این محیط ها  می توانند تاثیری سو برروی سالمند داشته باشد . این پدیده ها شاید بیشتر مربوط به عوامل اجتماعی است تا عدم هماهنگی در میزان وقوع بیماری در سنین بالا و این نکته شایان توجه است . ( میلانی فر –1385)
 
بیان مسأله  
        همانطور که شرح داده شد مسئله افراد مسن در جوامع مسئله جدی و بزرگی را مخصوصا در سالهای اخیر ایجاد کرده است . اهمیت مسئله بیشتر از این نظر است که بروز بعضی از اختلالات روانی ، رفتاری ، شخصیتی ، حافظه و عدم مقرارت زندگی به تنهایی ، احتیاج به حمایت دیگران و نظایر آن با عث شده است که پیران را جزء بیماران روانی قلمدادو در آنان را در بیمارستان روانی بستری نمایند . با وجودی که به عقیده بعضی بیشتر اشکالات افراد مسن در نتیجه از بین رفتن اعمال طبیعی و عادی نسج مغز است ولی از دست دادن اعتماد به نفس ، ارتباط اجتماعی ، مسئولیتهای شغلی و حتی افراد خانواده یا فامیل مهمترین عامل هستند شخص مسن اکثرا متوجه درون خود می شود ، افسرده می گردد و دچار مشغولیات هیپوکندریاک و هذیان بخصوص درباره کار دستگاههای گوارشی و کار دیواسکولر می شود ، تنهایی احساس می کند علاقه و خبرگی حرفه ی خود را کم کم از دست می دهد و در یک دایره معیوب قرار می گیرد که همان عوارض پیری است و فکر اینکه مبادا فرزندان آنها را طرد کنند خود باعث می شود از لحاض روانی دچار تغییر و تحول شوند این برعهده قشر جوان است که با بکار گیری اصول بتواند در جهت راحت زیستن سالمندان کمک باشد و این مساله آیا منزل و خانه و خانواده می تواند سلامت روحی و روانی پیران را برگرداند یا خیر ( شاملو–1385 )
 
در تحقیق حاضر به این نکته توجه داریم که آیا محیط خانه سالمندان برای سالمندان مناسب است و آیا در کنار گروهی از هم سن و سالها می تواند در جهت ادامه زندگی یک سالمند نقش داشته باشد . یا نه و آیا سلامت روحی و روانی در بین سالمندان حاضر در خانه سالمندان و سالمندان غیر آسایشگاهی متفاوت است و اینکه سالمندان که در خانه و یا کنار فرزندان خود هستند سلامت روانی بالاتری دارند . 
 
 بحث و نتیجه گیری :
     سلامت روانی در بین افراد از لحاظ روحی و روانی و جایگاه آن در زندگی  اجتماعی نقش بسزایی داشته به این صورت که کارشناسان امور سالمندان بر این باورند 50 درصد افرادی که به خانه سالمندان سپرده می شوند زودتر می میرند این در حالی است که اگر در کنار خانواده خود زندگی کنند از طول عمر و عزت نفس بیشتری برخوردار می شوند و این سالمندان از لحاظ شاخص های اجتماعی و افسردگی و اضطرابی و جسمانی بیشتر در معرض عدم سلامت روانی هستند در تحقیق حاضر به مقایسه سلامت روانی در بین سالمندان آسایشگاهی و غیرآسایشگاهی شهرستان  ابهر پرداخته شد که فرضیه های عنوان شده عبارتند از: 1) بین سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیرآسایشگاهی تفاوت وجود دارد 2) بین مقیاس های اختلال اضطرابی 3) اختلال جسمانی 4) اختلال افسردگی 5 ) اختلال اجتماعی در بین سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی تفاوت وجود دارد نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی  و سالمندان غیر آسایشگاهی تفاوت وجود دارد و از لحاظ زیر مقیاس های سلامت روانی از لحاظ اختلال اضطرابی –اجتماعی –افسردگی –جسمانی . بین سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی تفاوت وجود داردو تحقیق حاضر این را نشان داد سالمندانی که در منزل زندگی می کنند از لحاظ سلامت روانی بالاتر از سالمندانی در آسایشگاه زندگی می کنند، که نتایج تحقیق حاضر با تحقیق الهیاری در سال 1368 مطابقت وی در تحقیقی تحت عنوان بررسی مقایسه عزت نفس در بین افراد سالمند و میانسال مرد شهرستان انزلی نشان داد که عزت نفس در میان سالان بیشتر از افراد سالمند است .
 
اصغری در سال ( 1371 ) در تحقیقی تحت عنوان مقایسه راهکارهای سلامت روانی در بین افراد مسن بدون همسر و افراد مسن با همسر که بالای 70 سال دارند نشان داد که سلامت روانی در بین سالمندان با همسر بیشتر از سلامت روانی در بین سالمندان بدون همسر است .
 
سرابی در سال 1368 مطابقت وی در تحقیقی تحت عنوان مقایسه اضطراب در بین سالمندان مراکز آسایشگاهی و سالمندان غیرآسایشگاهی شهر تهران که نشان داد که بین این سالمندان تفاوت وجود دارد و اضطراب در بین سالمندان آسایشگاهی بالاتر از سالمندان غیرآسایشگاهی است .
 
مسروری در سال 1371 در تحقیقی تحت عنوان بررسسی رابطه افسردگی و سلامت روانی در بین سالمندان حدود  سنی 70 ساله شهرستان نور که نشان داد که بین افسردگی و سلامت روانی سالمندان رابطه وجود دارد .
 
و همین طور تحقیقی می سون در سال 1961 که تحقیقی تحت عنوان بررسی سلامت روانی بر روی پیران کارمند و پیران بازنشسته در شهر نیویورک آمریکا از طریق سلامت روانی گلدبرگ به این نتیجه رسیده است که سالمندانی که مشغول به کار های روزانه و عهدار مسؤلیتی هستند به نسبت بیشتر از پیران بازنشسته دارای سلامت روانی هستند .
 
و همین طور ملور رابینسون در سال 1982 در تحقیقی تحت عنوان مقایسه سالمندان مراکز آسایشگاهی و غیرآسایشگاهی را مورد توجه قرار داده است که متوجه شده که سالمندان آسایشگاهی در مراکز با هم نوعان خود بیشتر به بحث و بررسی می پردازند و همین طور از هر لحاظ پشت و پناه همدیگر هستند تا سالمندانی که که در منزل زندگی می کنند  .
 
منابع
 
- آزاد ، حسن ، 1385 ، روانی (1) –تهران: انتشارات رشد
 - اصغری ، مجید ، 1371 ، مقایسه راهکارهای سلامت روانی در بین افراد مسن و بدون همسر و افراد مسن با همسر –دانشگاه رودهن .
 - الهیاری –مصطفی، مقایسه عزت نفس افراد سالمندان میانسال مرد شهرستان ( انزلی )
 - بیانی ، احمد ، ( 1384 ) . روش تحقیق در علوم تربیتی تهران : انتشارات نور
 - پاشا شریفی ، مصطفی ، ( 1383 ) . روانشناسی شخصیت –تهران انتشارات بهار
 - سرابی ، بهمن ، ( 1368 ) . سالمندان مراکز آسایشگاهی و سالمندان غیرآسایشگاهی شهر تهران –دانشگاه علوم تحقیقات تهران .
 - شاملو ، سعید ، ( 1384 ) بهداشت روانی تهران : انتشارات صبا
 - شروبی ، محمود ، ( 1382 ) سلامت روان و جسم –تهران: انتشارات صبا
 - دلاور ، علی ، ( 1385 ) . آمار استنباطی –تهران :انتشارات رشد
 - دلاور ، علی ، ( 1385 ) . روش تحقیق در علوم تربیتی –تهران: انتشارات رشد
 - کریمی ، یوسف ، ( 1385 ) . روان شناسی شخصیت –تهران: انتشارات رشد
 - گنجی ، حمزه ، ( 1384 ) . روان شناسی رشد- تهران : انتشارات سمت
 - محمودی ، بهادر ، ( 1383 ) . روان شناسی فردی –تهران: انتشارات بهمن
 - مسروری ، احمد ، ( 1370 )،  بررسی رابطه افسردگی و سلامت روانی در بین سالمندان حدود سنی 70 ساله . شهرستان تبریز
 - لطف آبادی ، حسین ، ( 1385 ) . روان شناسی پیری- تهران:انتشارات رشد.
 
  
بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست