سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلودگزارش کارآموزی شرکت تولیدی صنعتی

عالی

docx 1396 آذر 17 حجم : 2 مگابایت صفحات : 439000 تومان خرید و دانلود

دانلودگزارش کارآموزی شرکت تولیدی صنعتی

دانلود کاراموزی در شرکت ناکستان,پروژه کارورزی در شرکت تهران قطعه شرکت تهران قطعه شرکت تهران قطعه در سال 1364 تاسیس و در سال 1370 به بهره برداری رسیده. این شرکت انواع قطعات ماشین کارها را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تولید می نماید. کیفیت امر سیت که ما به آن می اندیشیم

 دانلودگزارش کارآموزی شرکت تولیدی صنعتی

( تهران قطعه تاکستان)

 
 
 
 
 
 
فصل اول
 
کلیات
 
متن خط مشی کیفیت شرکت
 
معرفی سازمان
 
چاپ مجدد و توزیع
 
فصل دوم
 
دامنه کاربرد
 
فصل سوم
 
تعاریف
 
فصل چهارم تا هشتم
 
تشریح الزامات نظام کیفیت (استاندارد 2000 –900 - ISO)
 
ضمائم
 
فهرست روش های اجرایی و دستور العمل های کاری
 
جدول ارتباط عناصر استاندارد با مستندات نظام کیفیت
 
نمودار سازمان (top Chart)
 
فلود یا گرام های مربوطه
 
جدول توزیع مستندات
 
 
 
 
شرکت تهران قطعه
 
شرکت تهران قطعه در سال 1364 تاسیس و در سال 1370 به بهره برداری رسیده. این شرکت انواع قطعات ماشین کارها را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تولید می نماید. کیفیت امر سیت که ما به آن می اندیشیم و آن را به عنوان آیینه انتظارات و رضایت مشتری قلمداد می کنیم و تمام سعی می بهبود مستمر سیستم کیفی محصولات به منظور حفظ اعتماد و رضایت مشتریان ما باشد بر اعاینل به این معرف رعایت کیفیت در کلیه مراحل موثر بر کیفیت مر نظر می باید کلیه فعالتیهای مرتبط با کیفیت در شرکت تهران قطعه بر اساس روشهای اجرایی برنامه ریزها شده مستند صورت می گیرد روشهای اجرایی براساس خواسته های استاندارد بین المللی ایزو 2000 –9001 ISOمی باشد در برنامه های خود برای ارتقای کیفیت حفظ تنوع درگیر ایست به سمت تولید تخصصی، افزایش تولید در وزن و تعداد بهره وری بالا و کاهش هزینه ها و ضایعات و اشتغال کامل نیروی کار و ابزار تولید شتاب فزاینده اتوماسیون و سمت گیری به سوی ایجاد تطابق مر درصد با سفارش مشتری را گنجانده ایم. حفظ نیرو انسانی پیوسته مورد توجه پدید بوده و استفاده آن روشهای جدید آموزش به منظور بهبود مستمر کیفیت در کلیه سطوح پیوسته شنو یک و ترویج می شود این خط مشی به آگاهی کلیه کارکنان شرکت تهران قطعه پیچیده و همه آنان در جهت استقرار کامل سیستم کنترل کیفیت کوشش می نمایند و مدیریت عامل وظیفه اصلی را در این امر به عهده دارد. رشد مفاهیم علم بازار یابی و دستیابی به بازار های جدید با سطح کیفیت رفیع انجام به موقع تعهدات خدمات پس از فروش قوی و همراهی با مشتری برقراری سیستم اعتباری در خریدهای مشتری ارتقای سیستم کیفی موجود به مدارج و روشهای جامع تر و فراگیرتر از جمله دیدگاههای اساسی و برخورد جدی ما با کیفیت می باشد.
 
مدیرعامل
 
خط مشی سیستم مدیریت کیفیت TERAN 6HATEHشرکت تهران قطعه پس از اجرای چند دوره از استاندارد 2000 –9001 ISOو دستیابی به موفقیت نسبی در ارتقاء سازمانی و فرهنگی، اجرای مستمر سیستم مدیریت کیفیت را، مبنای پاسخگویی به این موارد، مورد توجه قرار داده است.
 
اهداف کلان کیفیت سازمان عبارتند از :
 
1 ) تامین نیاز ها، انتظارات و رضایت کلیه مشتریان یا عنایت به اهداف شرکت.
 
2 ) بهبود مستمر در تمامی فعالیتها، فرایندها و محصولات و حرکت به سوی کاهش ضایعات
 
3 ) توسعه فرهنگ کیفیت، مشارکت کارکنان در امور سازمان و توجه به آموزش آنها و همچنین تلاش در تامین انتظارات کارکنان اینجانب ضمن اعتقاد قبلی و استزام عملی به تامین کیفیت مطلوب مورد نظر مشتریان، با حداقل هزینه و مصرف منابع، استاندارد 2000 –9001 ISOبه همراه سایر الزامات اعلام شده از طرف مشتریان را به عنوان الگوی سیستم مدیریت کیفیت شرکت انتخاب نموده و از همه کارکنان شریف شرکت انتظار دارم با تلاش در جهت افزایش توانمند یهای علمی، تخصصی و مهارتهای خویش، ضمن همکاری با نماینده مدیریت، در جهت تامین نیازمندیهای این استاندارد دو نیل به اهداف مذکور گام بردارند.
 
اینجانب به طور مستمر بر حسن اجراء و اثر بخش سیستم مدیریت کیفیت نظارت داشته و در مواقع لزوم آن را مورد بازنگری قرار خواهم داد
 
با آروزی توفیق الهی امیر رضا افتخاری مدیر عامل
 
الف ) 2 معرفی فرایند کار (کنترل کیفی)
 
نقشه فرایند های سیستم مدیریت کیفیت در شرکت تهران قطعه
دانلودگزارش کارآموزی شرکت تولیدی صنعتی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست