سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه تولیدمواد غذایی
1 1 1 1 1
عالی
docx
1396 بهمن 1
حجم : 3 مگابایت
صفحات : 170
7000 تومان
خرید و دانلود

دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه تولیدمواد غذایی


دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه تولیدمواد غذایی

        (  فرایند تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی )

 

 

 چکیده                                                                                                                       

بخش اول: کنسرو رب گوجه فرنگی                                    

مقدمه                                                                                                                          

تاریخچه صنعت کنسرو                                                                                                    

تاریخچه کنسرو سازی در ایران                                                                                          

تولید رب گوجه فرنگی                                                                                                   

فصل اول                                                                                                                 

1-1 پیدایش گوجه فرنگی                                                                                           

2-1 ترکیب شیمیایی گوجه فرنگی                                                                               

3-1 کشت گوجه فرنگی                                                                                                   

4-1 برداشت گوجه فرنگی                                                                                                

5-1 حمل گوجه فرنگی                                                                                                    

فصل دوم:                                                                                                                    

1-2 گزارش از شرکت صنایع غذایی گلستان عصاره تولید کننده رب گوجه فرنگی دلند                  

2-2 نفشه ساختمانی شرکت                                                                                             

3-2 روند تولید کنسرو رب گوجه فرنگی                                                                            

1-3-2 دریافت گوجه فرنگی                                                                                 

2-3-2 شستشو                                                                                                          

3-3-2 سورت کردن                                                                                                         

4-3-2 خرد و له کردن                                                                                                    

5- 3-2 حرارت مقدماتی                                                                                                 

6-3-2 استخراج و تصفیه پالپ                                                                              

7-3-2 تغلیظ آب گوجه فرنگی                                                                

4-2 بسته بندی                                                                                                             

1-4-2 بسته بندی قوطی                                                                                     

1-1-4-2 افزودن نمک                                                                                                     

2-1-4-2 پاستوریزاسیون                                                                                    

3-1-4-2 پر کردن                                                                                                          

4-1-4-2 دربندی قوطی                                                                                               

5-1-4-2 تونل پخت                                                                                                      

6-1-4-2 تاریخ زدن                                                                                                       

7-1-4-2 بسته بندی قوطی                                                                                              

2-4-2 بسته بندی اسپتیک                                                                                              

5-2 انبار                                                                                                                       

فصل سوم: تأسیسات                                                                                                          

1-3 دیگ بخار                                                                                                               

2-3 کمپرسور هواسان                                                                                                     

3-3 سیستم آبرسانی                                                                                                       

4-3 سیستم فاضلاب                                                                                                       

6-3 سیستم اطفای حریق                                                                                                

فصل چهارم: آزمایشات کنترل کیفیت                                                                                   

مقدمه                                                                                                                          

1-4 آزمایشات فیزیکوشیمیایی                                                                                 

2-4 آزمون های میکروبی                                                                                        

3-4 بررسی ویژگیهای ارگانولپتیکی                                                                            

4-4 ارزیابی دربندی قوطی                                                                                             

5-4 آزمونهای آب                                                                                             

6-4 فرم ارزیابی محصول                                                                                                

بخش دوم: شیر و فراورده های آن                                                                                         

فصل پنجم                                                                                                                   

مقدمه                                                                                                                         

1-5 تعریف شیر                                                                                                             

2-5 خواص فیزیکی شیر سالم                                                                                 

3-5 اجزای اصلی شیر                                                                                                    

4-5 بی ثباتی ترکیبات شیر                                                                                             

فصل ششم: گزارش از کارخانه پگاه گلستان تولید کننده شیر پاستوریزه و فراورده های آن     

1-6 معرفی کارخانه                                                                                              

2-6 نحوه تأمین شیر مورد نیاز مجتمع                                                                   

3-6 جمع آوری و حمل شیر به کارخانه                                                                              

4-6 فرایند دریافت شیر خام                                                                                         

5-6 اهمیت کیفیت بهداشتی شیر خام                                                                               

فصل هفتم: فرایند صنعتی شیر                                                                                              

1-7 جداسازی چربی و تمیز کردن شیر                                                                      

2-7 هموژنیزاسیون                                                                                              

3-7 عملیات حرارتی                                                                                              

فصل هشتم: فراورده های تولیدی کارخانه                                                                         

1-8 شیر                                                                                                            

1-1-8 شیر پاستوریزه                                                                                                    

2-1-8  شیر استریلیزه                                                                                                      

2-8 ماست                                                                                                                    

1-2-8 خصوصیات شیر  مصرفی در تولید ماست                                                        

2-2-8 استارتر در تولید ماست                                                                           

3-2-8 مراحل تولید ماست                                                                                    

4-2-8 ساختار تشکیل ماست                                                                               

3-8 پودر شیرخشک و پودر آب پنیر                                                                            

1-3-8 پودر شیرخشک                                                                                                 

2-3-8 پودر آب پنیر                                                                                                       

3-3-8 بسته بندی                                                                                                          

4-3-8 موارد مصرف                                                                                                       

5-3-8 کنترل کیفی                                                                                             

فصل نهم                                                                                                                        

1-9 نحوه نگهداری شیر و فراورده های آن                                                               

2-9 مقایسه ارزش غذایی شیر خام، شیر پاستوریزه و شیر استریلیزه                                

3-9 افزودنی های مجاز                                                                                                  

4-9 بازدارنده های رشد میکروبی                                                                                       

فصل دهم: آزمایشات کنترل کیفیت                                                                                    

1-10 آزمون های شیمیایی                                                                                 

1-1-10 اندازه گیری درصد چربی                                                                          

2-1-10 اندازه گیری درصد پروتئین                                                                      

3-1-10 تعیین ماده خشک                                                                                    

4-1-10 آزمونهایی که در هنگام دریافت شیر خام انجام می گیرد                                   

5-1-10 تشخیص آنتی بیوتیک در شیر                                                                   

6-1-10 تست فسفاتاز                                                                                        

7-1-10 تست پراکسیداز                                                                                      

8-1-10 تست آب اکسیژنه                                                                                   

9-1-10 تعیین درصد نمک                                                                                              

10-1-10 تعیین اسیدیته                                                                                         

11-1-10 تعیین غلظت سود و اسید                                                                                

2-10 آزمونهای میکروبی                                                                                               

1-2-10 آزمایش احیاء متیلن بلو در شیر خام (ردوکتاز)                                                

2-2-10 آزمون اسپورکانت                                                                                     

3-2-10 شمارش کلی میکروبها (توتا)                                                                       

4-2-10 روش شمارش و تشخیص کلیفرمها                                                            

5-2-10 روش جستجو و شناسایی اشریشیاکلی                                                        

6-2-10 شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس                                                                 

7-2-10 روش شناسایی کپک ها (کپک و مخمر)                                                              

8-2-10 تست فینگر                                                                                                      

9-2-10 کشت آب مسیرهای CIP                                                                                    

3-10 فرم ارزیابی محصولات                                                                                   

نتیجه گیری                                                                                                        

منابع و مآخذ                                                                                              

ضمیمه                                                                                                                                             

 

 

 

مقدمه:

غذا به عنوان یکی از نیازهای اصلی بشر و ارتباط مستقیم آن با سلامت و بقای او همواره مورد توجه بوده است.

انسان اولیه برای دستیابی به غذا مجبور بود به شکار بپردازد و یا از میوه ها و گیاهانی استفاده نماید که هیچ گونه شناختی نسبت به فواید و مضرات آنها نداشت، حتی گاهی مسافتها طولانی را می پیمود تا غذای خود را تأمین نماید. در نتیجه برای دسترسی آسان به غذا، به دامداری و کشاورزی روی آورد. اما این کافی نبود، رشد روزافزون جمعیت از یک سو و از سوی دیگر کمبود آذوقه در فصول دیگر و یا مواقع قحطی، نیاز تغذیه ای را بیشتر نمود.

این در حالی بود که وی در فصل برداشت و یا هنگام استفاده از گوشت حیوانات مقدار زیادی از
آن ها را به دلیل فاسد شدن دور می ریخته و یا به مصرف حیوانات اختصاص می داده است. پس باید چاره ای می اندیشید تا بتواند مازاد بر مصرف خود را به گونه ای به مدت طولانی تر حفظ نماید.

بنابراین چه باید می کرد؟ چگونه مشکل کمبود تغذیه را رفع نماید؟

چند راه ممکن بود:

1- افزایش تولید                                        2- جلوگیری از فساد ماده غذایی

3- انبار کردن به مدت طولانی                       4- تنوع و گسترش منابع تغذیه ای

استفاده از این روشها می توانست راهکار مناسبی باشد.

از ابتدایی ترین روشهایی که برای جلوگیری از فساد برگزید خشک کردن در زیر نور آفتاب و به مرور زمان دودی کردن، نمک سود کردن و ... بوده است.

از طرفی انتخاب واریته هایی با میزان تولید بیشتر و پرورش آنها کمک شایانی به افزایش تولید نمود.

استفاده از انبارهای سرد و تاریک (با نور کم) نیز تا حدی برای افزایش مدت ماندگاری محصول مناسب می نمود اما باز هم قسمت اعظم محصولات فاسد و غیرقابل استفاده می شد.

گسترش و تنوع در غذا به عنوان مثال پی بردن به فرایند تخمیر و تولید ماست، پنیر و نان از دیگر عوامل مؤثر بوده است.

تمامی این روشها تغییرات زیادی یافتند و نتایج مفید آنها بشر را در پیشبرد اهداف عالی و کاستن نقصها سهیم ساخت.بعدها به ارتباط بعضی بیماریها و مصرف غذاهای آلوده پی برد و با تحقیق، مطالعات و آزمایشات فراوان به وجود میکروارگانیسمها و تأثیر آنها در فساد مواد غذایی آگاهی یافت و برای از بین بردن آنها دریافت اعمال حرارت، ایجاد خلاء و رعایت اصول بهداشتی و ... می تواند مؤثر واقع شود.به این ترتیب با تکامل بشر و پیشرفت او درعلم، به تدریج روشها، ابداعات و اختراعات ارزنده ای برای بهبودکیفیت، جلوگیری از فساد و افزایش مدت ماندگاری مواد غذایی صورت گرفت و بالاخره صنعت غذا هم در کنار دیگر صنایع پا گرفت و روبه پیشرفت نهاد.

چنانکه امروزه شاهدیم، با تکنولوژی پیشرفته؛ خشک کردن، انجماد سریع پاستوریزاسیون، استریلیزاسیون، کنسرواسیون، بسته بندی اسپتیک، سیستمهای فراپالایش و ... در شرایطی کاملاً بهداشتی، در مدت زمانی اندک و میزان زیاد تولید انجام می گیرد.وجود انبارهای مکانیزه و سردخانه های زیر صفر نگهداری محصولات را به مدت طولانی بدون آنکه آسیب چندانی به بافت آنها برساند امکان پذیر ساخت.همچنین علم ژنتیک با بررسی نژادها، گونه ها و واریته های مختلف به اصلاح نژاد پرداخت و موالیدی با بازدهی بالا ایجاد نمود.بنابراین همگام با صنایع غذایی دیگر علوم مرتبط با آن نیز یاری نموده و صنعت غذا را تا جایی پیش برد که بشر امروز بتواند به غذایی سالم با تنوع زیاد با حفظ حداکثر ارزش غذایی، دسترسی آسان داشته باشد.در این گزارش به صنعت تولید کنسرو رب گوجه فرنگی پرداخته شده است امیدوارم با توجه به مدت زمان کوتاه در گردآوری مطالب تا حدی مفید، موفق بوده باشم.

 - تاریخچه صنعت کنسرو

کلمه کنسرو از لغت یونانی «conservar» به معنی محافظت کردن گرفته شده است. بنابراین می توان گفت که هدف از کلمه کنسرو کردن در صنایع غذایی ایجاد شرایطی است که بتوان تحت آن شرایط محصول مورد نظر را برای مدت طولانی نگهداری نمود.

تاریخچه کنسرو سازی به سال 1790 که دولت فرانسه با کشورهای اروپایی در حال جنگ بود برمی گردد

بیماری اسکوربوت، افراد نیروی دریایی فرانسه را رنج می داد. این اوضاع نابسامان دولت فرانسه را واداشت تا جایزه ای معادل 12000 فرانک برای کسی که روش نگهداری مواد غذایی را بیابد،تعیین کند

تا این که در سال 1798 قناد فرانسوی به نام نیکلاس اپرتکه امروزه بنام پدر کنسروسازی معروف است با ابداع روش مناسبی، مشکل را حل کرد. وی دریافت که اگر مواد غذایی را در داخل قوطی سربسته حرارت بدهند و پس از آن هوا به داخل ظرف نفوذ نکند زمان ماندگاری غذا به نحو چشمگیری افزایش می یابد.

آپرت در سال 1810 نتیجه تحقیقات خود را در کتابی به نام «L,Art de coserve» منتشر کرد که کلیات آن در 4 ماده ذیل خلاصه شده بود:

1- تمیز کردن و گذاشتن مواد غذایی که قصد کنسرو کردن آنها را داریم در داخل ظروف شیشه ای

2- درب بندی دقیق این ظروف به وسیله چوب پنبه

3- قرار دادن این ظروف در داخل آب جوش به مدت های مختلف، بسته به نوع ماده غذایی

 4- بیرون آوردن ظروف و سرد کردن آنها. (2)

وی از جزئیات عمل خود در جلوگیری از فساد به درستی آگاه نبود. به مرور، مقالات متعددی در این مورد نوشت و در یکی از آنها به نقش دما در از بین بردن و عقیم کردن آنزیمها اشاره نمود.

اما پاستور دانشمند بزرگ فرانسوی با مطالعات فراوان ثابت کرد که نقش اصلی این عمل در جلوگیری از فساد، اثر دما بر روی میکروارگانیسمها است(1).

مطالعات بر روی کنسرو کردن مواد غذایی در نتیجه عمل اپرت رو به فزونی نهاد و به نتایج چشمگیری دست یافت.

ظروف لعابی به جای ظروف شیشه ای متداول گردید. فوستییر روش لحیم کردن قوطیهای فلزی را اختراع نمود و در سال 1851 آبردینبا اضافه کردن مقداری محصول غلیظ نمک و املاح دیگر توانست دمای استریلیزاسیون را به بیش از 100 درجه بالا ببرد.

تا اینکه در سال 1874 دیگ بخار توسط پاپن و اتوکلاو توسط شریوراختراع گردید .

 و امروز در جهان نگهداری مواد غذایی پیشرفت زیادی کرده است و روشهای بیشماری مورد استفاده قرار می گیرد تا جایی که امروزه از فروشگاه های مواد غذایی می توان انواع مواد غذایی مربوط به سراسر دنیا را بصورت آماده و یا نیمه آماده خریداری و در ظرف مدتی کمتر از 10 دقیقه به کمک تکنولوژی جدید پخت و پز، انواع غذاهای خوش رنگ و خوش طعم و خوشمزه را تهیه نمود و این امر را بایستی مدیون تکنولوژیستهای صنایع غذایی باشیم .

 دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه تولیدمواد غذایی
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب‌ها :

محصولات خاص


 • docx ویژه

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  این محصول حاوی نمونه سوالات پر تکرار و مهم آزمون های استخدامی میباشد که با دروس اعلام شده در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مطابقت دارد. مطالعه این نمونه سوالات و آشنایی با نحوه طرح سوالات، شما را در قبولی در این آزمون استخدامی کمک بسزایی خواهد کرد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

 • pdf ویژه

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

 • docx ویژه

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  نهادهای نظامی و انتظامی همواره جهت ارتقاء سطح کیفی و خدمت رسانی خود با برگزاری آزمون های استخدامی و جذب نیروی انسانی داوطلبان زیادی را که جویای کار و اشتغال هستند را به سمت خود می کشانند. مجموعه سوالات استخدامی ارتش که برای هر سه قوای مهم ارتش قابل دانلود و استفاده می باشد کامل ترین و یکی از محبوب ترین منابع سوال می باشدکه با افتخار خدمت شما ارائه می گردد.

 • docx ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  لیست دروس و منابع آزمون کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش : مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود: (ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه -2 ریاضی و آمار مقدماتی -3 زبان و ادبیات فارسی -4 معارف اسلامی -5 زبان انگلیسی عمومی -6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی -7 هوش و توانمندی های عمومی - آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد. - سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد. - اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد. تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال94 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • docx ویژه

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر جزو منابع کارشناسی ارشد و دکتری نیمه متمرکز مدیریت مالی محسوب می شود در این فایل به مسائل فصل ۲ الی ۸ این کتاب بصورت جامع و تشریحی پاسخ داده شده است.

 • pdf ویژه

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  تافل (به انگلیسی: TOEFL) که برگرفته از سرواژگان Test of English as a Foreign Language به معنای آزمون انگلیسی به عنوان زبان بیگانه است، آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینهٔ برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط مؤسسه ای‌تی‌اس (ETS) در دو نوع کاغذی و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از نه هزار دانشگاه و مؤسسه از بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تافل اولین بار در سال ۱۹۶۴ برگزار شد و پس از آن تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  دانلود بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد ، فرمت سوالات بصورت فایل PDF می باشد، تمامی سوالات بهمراه پاسخنامه هستند این سوالات مناسب متقاضیان استخدام اداره آموزش و پرورش می باشد.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  20 مجموعه نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی همراه با پاسخنامه ویرایش جدید سال