سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله وضعیت فرزند در اثر جایگزینی رحم اجاره ای

عالی

docx 1396 بهمن 1 حجم : 3 مگابایت صفحات : 13410000 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله وضعیت فرزند در اثر جایگزینی رحم اجاره ای

دانلود مقاله وضعیت فرزند در اثر جایگزینی رحم اجاره ای

 
 
فصل اول
منابع عربی
 زمینه و هدف
کلیدواژگان
چه زوج هایی می توانند از رحم جایگزین استفاده کنند؟ 
تعداد کسانی که از این شیوه برای بچه دار شدن استفاده 
می کنند زیاد است؟
حکم وضعی طفل ناشی از این روش
قانون رحم اجاره ای در ایران
فصل دوم 
پیامدهای مثبت ومنفی رحم اجاره ای
ابعاد مثبت
ابعاد منفی
دلایلی برای غیراخلاقی بودن جایگزینی تجاری ارائه شده است  
 رحم جایگزین د و نوع اصلی دارد
دلایل غیر اخلاقی بودن جایگزینی تجاری
اصطلاح شناسی 
والدین  حکمی
والدین متقاضی  یا اجتماعی   
  جانشینی با باروری مصنوع ی  
کیفیت ارتباط ژنتیکی مادر جانشین با جنین است که بر این اساس به سه دسته تقسیم می شود
بچه با زن و شوهری که خواستار بچه هستند، به دوگونه است
روش بررسی و بحث
فصل سوم
1.1.وضعیت حقوقی طفل ناشی از لقاح بعد از فوت زوج یا زوجین
1.2.وضعیت ارث جنین منجمد شده
1.3.توارث در حالت استفاده از رحم جایگزین
1.3.1.      تعریف استفاده از رحم جایگزین
1.3.2.      اشکال مختلف استفاده از رحم جایگزین 
1.3   جانشینی در بارداری
1.3.2.2.    جانشینی سنتی رحم
1.3    جانشینی با استفاده از تخمک یا جنین اهدایی
1.3.3.      حکم وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با توارث
1.3    حالت جانشینی در بارداری
1.3.3.2.       جانشینی سنتی رحم
1.3    حالت جانشینی با استفاده از تخمک یا جنین اهدایی
1.3    استفاده از ملاک مصلحت کودک
1.3    فرزند خواندگی
فصل چهارم
1.3   قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور
است.
1. 2.      الزام به نفقه
2.1.نفقه طفل متولد از رحم جایگزین
2.2.نفقه جنین فراکاشته شده در رحم جایگزین 
که آنها نیز در تفسیر ماده 1109 قانون مدنی آراء متفاوتی 
متعهد له این نفقه، بر دامنۀ اختلاف افزوده است.
2.2.1.      تعلق نفقه به حامل 
2.2.2.      تعلق نفقه به جنین
فصل پنجم
 نتیجه‏ گیری 
منابع 
منابع فارسی
 
 
 

چکیده

در شرع مقدس اسلام برای هر فعلی از افعال انسان‏ها حکمی هست؛ مسأله استفاده از رحم جایگزین و انتساب طفل متولد از رحم جایگزین از افعالی است، که باید حکم تکلیفی و وضعی آن مشخص گردد. در این مقاله آن‏چه مورد تعقیب و نتیجه گیری قرار می‏گیرد، ناظر بر احکام تکلیفی نیست بلکه به بررسی حکم وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با توارث و نفقه می‏شود. از جمله مسائل مهمی که در ارتباط با این موضوع در قلمرو مسائل حقوقی مطرح است، این است که کودک متولد شده در اثر لقاح بعد از فوت پدر، آیا وارث محسوب می‏گردد و با بقیه وراث درماترک شریک می‏باشد یا خیر؟ وضعیت ارث جنین منجمد شده نیز از مسائلی است که به مناسبت بحث از توارث کودکان متولد از رحم جایگزین قابل بررسی است. در زمینه نفقه هم مسایلی چند مطرح است از جمله مباحث مهمی که به مناسبت بحث از نفقه طفل متولد از رحم جایگزین قابل طرح است این است که آیا حملی که در رحم مادر جانشین قرار دارد مستحق نفقه می‏باشد یا خیر؟ سعی ما در این نوشتار بر این است که بر پایه مبانی فقهی- حقوقی و بهره‏گیری از فتاوی فقها و اندیشه‏های حقوقی برای سؤالات فوق و سؤالات دیگری که در این زمینه مطرح است، پاسخ مناسب ارائه نمائیم.

زمینه و هدف

امروزه با توسعه فن آوری های نوین در عرصه دان پزشکی، امکانات و توانمندی های تازه ای فراروی بشرقرار گرفته است . یکی از این عرصه ها، به کارگیری است. هم سنگ این « باروری » روش های نوین در زمینه پیشرفتها، پرسشها و چالش های تازه ای از منظرهای متفاوت ب ه ویژه با روی  آورد علوم انسانی مانند مباحث فلسفی، فقهی و حقوقی، روان شناختی،جامعه شناختی و ... گام در میان نهاده اند که این علوم را گریز و گزیری از آنها نیست. در این میان، پرسشهای متنوعی با روی  آورد فقهی نسبت به فرآیند جایگزینی رحم، فرا روی پژوهندگان قرار دارد که غالباً با سویه روایی یا ناروایی اصل عمل،مطرح می گردد. با این همه، یکی از اساسی ترین دغدغه ها در این زمینه، موضوع نسب است، که گفت وگو درباره آن گرچه از نظر رتبی، متأخر از بحث روایی عمل است، اما به لحاظ حکمی، ترتبی - به خصوص در جانب ایجاب (یعنی روایی و جواز عمل )- وجود ندارد و این بحث را باید جدای از آن که در مسئله روایی به چه نتیجه ای رسیده ایم، پی جست . به دیگر عبارت، حتی بنابر ممنوعیت عمل جانشینی ولو در برخی از صور، می توان و بایست در احکام فقهی پسینی که از لوازم قهری اند، گفت و گو کرد.  از منظ ر گونه شناسی احکام، دسته نخست، اصطلاحاً احکام تکلیفی نام نهاده شده اند که از بایسته و نابایسته ها در حوزه رفتار فرد، سخن می گویند . اما دسته دوم، به احکام وضعی مشهورند، که گرچه به طور مستقیم برای رفتار و عمل فرد، تعیین تکلیف نمی کنند، اما آثار و پیامدهای آن را به تصویر. می کشند یکی از احکام وضعی که در محل بحث ما از اهمیت بسیاری برخوردار است، مسئله نسب و آثار آن در مقوله رحم جایگزین است . آنچه در این نوشتار، محل بررسی و واکاوی قرار می گیرد، تعیین نسب پدری و مادری کودک تولد یافته از طریق فرایند جایگزینی ا ست، اعم از آن که مادرجانشین به هنگام تولد کودک، شوهرداشته باشد یا خیر.

چه زوج هایی می توانند از رحم جایگزین استفاده کنند؟

گروهی از بانوان به صورت اولیه یا ثانویه رحم ندارند ، مثلا برخی از بانوان به صورت مادرزادی رحم ندارند و گروهی نیز به علت وجود تومورهای مختلف از جمله فیبروم یا سرطان رحم خود را از دست داده‌اند که این گروه‌ها زوجین نابارور نیازمند به رحم جایگزین

 

دانلود مقاله وضعیت فرزند در اثر جایگزینی رحم اجاره ای
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست