سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

عالی

docx 1396 بهمن 3 حجم : 2 مگابایت صفحات : 634500 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

دانلود شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

 

 
 
 
مقدمه
تاریخچه
بخش اول – روشهای مختلف شناسایی اجرای احکم
مبحث اول ۱- روش کنترل محدود
بحث دوم ۲-۱- روش کنترل نا محدود
بحث سوم ۳-۱- روش رد مطلق
مبحث چهارم ۴-۱ روش تجدید نظر مطلق
مبحث دوم : سابقه تاریخی اجرای احکام خارجی در حقوق ایران
مبحث سوم : شرایط لازم جهت اجرای احکام خارجی در ایران
مبحث سوم: اجرای احکام بین المللی در ایران
بخش دوم
مبحث یکم : سیستم فرانسوی اصل عدم قابلیت اجرای حکم خارجی
ب ) شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی در فرانسه
۱- صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم
۲- رعایت دادرسی منظم
۳- صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی
۴- عدم مخالفت با نظم عمومی فرانسه
بحث دوم : سیستم انگلیسی – آمریکایی : اصل قابلیت اجرای احکام خارجی
ب- شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق انگلیس و امریکا
۲-دادرسی صحیح و منظم
۳-قطعی بودن حکم
۴-معین بودن مبلغ مورد حکم
۵-عدم تحصیل حکم از راه تقلب
۶-عدم مخالفت حکم با نظم عمومی
بخش سوم : اجرای حکم داوری بین الملل
مقدمه
داور بین المللی نمی تواند بیش از خواسته طرفین رأی دهد
رویه قضایی
رعایت چهارچوب دستور العمل پیش بینی شده
نتیجه گیری
فهرست منابع و مؤاخذ
 
 
مقدمه
توسعه روز افزون روابط تجاری بین المللی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی را به صورت ضرورتی غیر قابل تردید مطرح نموده است. معولاً جهت اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی هر کشور هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. کافی است حکم قطعی و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامی که لازم باشد. حکم صادره از دادگاه یک کشور، در کشور دیگر، اجرا شود موضوع بدین سادگی نیست و ممکن است مشکلاتی در بر داشته باشد. از این جا که هیچ دولتی نمی تواند در خارج از مملکت خود حق حاکمیت داشته باشد، لذا احکام صادره از محاکم یک کشور نمی توانند در خارج از آن مملکت قوه اجرایی داشته باشند. برای اینکه حکم صادره از محکمه خارجی را بتوان در کشور دیگری اجرا کرد، باید مقامات قضائی آن کشور، حکم مزبور چنین قوه ای را اعطا می نمایند. اصولاً قدرتی که اجرای احکام قضایی را تحمیل کند، وجود ندارد ولی نفع دولتها، در اجرای احکام خارجی است و در حقیقت ضرورت و احتیاج است که اجرای احکام خارجی را ایجاب می‌کند.
دانلود مقاله اجرای احکام و داوری خارجی در ایران
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست