سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله کارآفرینی تاسیس شرکت حسابداری

عالی

docx 1396 بهمن 3 حجم : 3 مگابایت صفحات : 815500 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله کارآفرینی تاسیس شرکت حسابداری

دانلود پروژه کارآفرینی تاسیس شرکت حسابداری

 

 

 

 

فصل اول

تعریف حسابرسی

وضعیت قانونی حرفه حسابرسی  

موسسات حسابرسی   

مسئولیتهای کارکنان حرفه ای      

شرکا

مدیران

سرپرستان         

کمک حسابرسان         

فصل دوم

اصول و رفتار حرفه ای حسابرسان

اصل استقلال و بی طرفی

اصل رازداری

اصل منع تبلیغ

اصل افشاء حقایق

اصل اهمیت

فصل سوم

شرکت با مسئولیت محدود

خصوصیات شرکت   

مقررات مالیاتی

شرکت با مسئولیت محدود

شرایط ماهوی

موضوع شرکت و میزان سرمایه

تعداد شرکا و سهم الشرکاء

نام شرکت و مدت آن

شرایط شکلی

لزوم تنظیم شرکت نامه و نشر آگهی

وضعیت قراردادهای تنظیمی به حساب شرکت قبل از تشکیل آن

فصل چهارم

ثبت شرکت

مدارک لازم برای ثبت شرکت حسابرسی

روش و مراحل ثبت شرکت

نامه درخواست نام برای شرکت 

تقاضانامه شرکتهای داخلی

فرم تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی 

شرکتنامه رسمی

فرم شرکتنامه رسمی

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

صورتجلسه مجمع عمومی

فرم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس شرکت با مسئولیت محدود

فصل پنجم

راهنمای ثبتی شرکت ( با مسئولیت محدود)    

روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

فصل ششم

سخنی با خوانندگان

منابع

 

 

 

تأسیس مؤسسه حسابرسی ( با مسئولیت محدود)

 برای تأسیس یک مؤسسه حسابرسی می بایستی ابتدا مفهوم حسابرسی را بدانیم. حسابرس عبارتست از رسیدگی به صورتهای مالی واحد تجاری توسط حسابداران مستقل است.

دلیل بکارگیری مؤسسه حسابرسی برای اظهار نظر در مورد صورتهای مالی متضاد منافعی است که ممکن است بین واحد تجاری که صورتهای مالی را تهیه می کند و آن افرادی که صورتهای مالی را مورد استفاده قرار می دهند وجود داشته باشد.

مسئولیتهای کارکنان حرفه ‌ای موسسات حسابرسی

شرکاء فردی است که توان مدیریت یک گروه حسابرسی را دارا بوده و می تواند تحت هر شرایطی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

مدیران :

مسئولیت یک مدیر بررسی کاربرگها و تبادل نظر با اعضای تیم رسیدگی و صاحبکار درباره مسایل حسابداری که ممکن است حین رسیدگی پیش آید. مسئولیت تعیین روشهای رسیدگی ، مسئول گردآوری اطلاعات لازم برای ارسال صورتحساب برای صاحبکاران و وصول آن می باشند.

سرپرستان:

فردی است که قادر به برنامه ریزی، نظارت کامل و کنترل کیفی بیش از یک حسابرس و بررسی و اصلاح پیش نویس گزارشات و اتخاذ تصمیم در شرایط عادی می باشد.

کمک حسابرس:

فردی است که فاقد سابقه کار و معلومات موثر در حرفه حسابرسی و یا حسابداری بوده و بدون نظارت و راهنمایی کامل قادر به انجام کار نمی باشد.

یک حسابرس و موسسه حسابداری بایستی اصولی را رعایت کند 1) اصل استقلال و بی طرفی 2) اصل رازداری 3)‌اصل منع تبلیغ 4)اصل افشاء حقایق 5)اصل اهمیت

یک شرکت حسابرسی می تواند تحت عنوانهای مختلف تشیکل شود که دراین پروژه ما شرکت با مسئولیت محدود را انتخاب کرده ایم.

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دویا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

خصوصیات شرکت عبارتست از :

الف ) حقوق و تعهدات شرکت : 

هر شریک به میزانی که سهم الشرکه دارد می تواند سهم الشرکه خود را با رعایت شرایط مندرج در مواد (102 و 103 ق ت) به شخص دیگری انتقال دهد و در صورتی که شرکت نصف سرمایه خود را از دست بدهد هر شریک می تواند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنماید به شرط اینکه محکمه دلایل او را موجه تشخیص داده و سایر شرکاء نیز جهت خروج او از شرکت حاضر به پرداخت سهم الشرکه ای که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد نباشد و …

ب ) مقررات مالیاتی :

مطابق بند (د) ماده 105 ق م م مصوب 3/12/1366 جمع درآمد مشمول مالیات شرکتهای سهامی و مختلط سهامی و سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت با مسئولیت محدود پس از کسر مالیات به نرخ 10% نسبت به مجموع درآمد که به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شود بخش بعدی شرایط شرکت با مسئولیت محدود که عبارتست از شرایط ماهوی و شرایط شکلی که شرایط ماهوی عبارتست از رضایت واهلیت، موضوع شرکت و میزان سرمایه، تعداد شرکا و نام شرکت و مدت آن  شرایط شکلی که شامل 1)‌لزوم تنظیم شرکت نامه و نشر آگهی 2 ) وضعیت قراردادهای تنظیمی به حساب شرکت قبل از تشکیل آن

ثبت شرکت حسابرسی ( با مسئولیت محدود) که مدارک آن عبارتند از : 1)‌2 برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود 2) دو برگ شرکتنامه      3) دو جلد اساسنامه

4) دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین  5) فتوکپی شناسنامه شرکاء و مدیران 6) اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز

مقدمه

در این پروژه به طور کلی اهمیت نقش کارآفرین در توسعه اقتصادی بررسی می شود کارآ‏فرین عوامل مختلف تولید را گرد هم می آورد و با تلاش و کوششهای خلاقانه، فعالیتهای خود را به سمت موفقیت سوق می دهد.

بدیهی است که انگیزه فعالیتهای کارآ‏فرین، نفع شخصی است ولی ایجاد فضای مناسب برای کارآفرینی در کشورها، منافع ملی را به دنبال دارد.امروزه در کشورهای مختلف توجه خاصی به کارآفرینی و کارآفرینان می شود و تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن، از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار می رود.در هر کشوری کارآفرینان به صورت بالقوه وجود دارند و باید تلاش کرد که توانایی های آنها بیشتر شود و مهمتر از همه ، ساختارهای اقتصادی اجازه دهند که کارآفرین ابزار وجود کند و توانایی اش را بالفعل درآورد لذا نقش دولتها از هر دو جنبه اهمیت دارد.

امید است لزوم توجه به کارآ‏فرینی در کشور بیشتر احساس شود و با این پروژه و با یاری خداوند سبحان گامی کوچک برای موفقیت دانشجویان عزیز در عرصه شغل بردارد.

دانلود مقاله کارآفرینی تاسیس شرکت حسابداری
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست