سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله ماهیت رشوه در فقه

عالی

docx 1396 بهمن 4 حجم : 3 مگابایت صفحات : 696000 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله ماهیت رشوه در فقه

هدف از نگارش این مقاله در ورای تبیین برخی از مهم ترین مباحث جرایم رشاء ، رایش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کلیدی ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران یا به تعبیری اپیدمی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ماست .

دانلود مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

 
 
 
 
 
چکیده 2
واژگان کلیدی 3
تعریف و تاریخچه 3
کتب لغت 3
ترمینولوژی حقوق 3
بررسی علل رشوه از منظر فقهی ، حقوقی 6
تعریف کلی 6
عنصر مادی جرم رشاء 7
عنصر معنوی 9
عنصر قانونی 9
نتیجه گیری 16
ب ) رایش 17
عنصر مادی 17
عنصر معنوی 17
عنصر قانونی 18
ج ) ارتشاء 18
الف) عنصر مادی 19
عنصر روانی 24
عنصر قانونی 24
جرایم علیه عدالت 29
رشاء و ارتشاء 29
فقهی ← استفتائات فقهای متقدم و متاخر 32
کتاب 33
سنت ( احادیث و روایات ) 34
اجماع (نظرات فقها) 37
فقهای متقدم 37
فقهای متاخر 39
عقل 44
اقسام رشوه 44
نظر شیخ انصاری 45
تفاوت رشوه با جعل 48
تفاوت رشوه و هدیه 48
بررسی علل رشوه از منظر اجتماعی 51
راهکارها برای پیشگیری از این پدیده شوم 59
بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی 60
بررسی علل رشوه از منظر روانشناسی 61
منابع و مآخذ 66
 
 
 
 
 چکیده
 رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد.
 
کتب لغت
1ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.
2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.
3ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.
4ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.
5ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.
 
ترمینولوژی حقوق
رشوه دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو این‌که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند... و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است. 
دانلود مقاله ماهیت رشوه در فقه
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست