سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
بررسی زمینه های موثر در بروز بحران های ناحیه ای در استان سیستان و بلوچستان

عالی

pdf 1395 تیر 5 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1706000 تومان خرید و دانلود

بررسی زمینه های موثر در بروز بحران های ناحیه ای در استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان به واسطه بافت خاص سیاسی،فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی با تحولات عمده در زمینه بروز بحران های ناحیه ای در تاریخ خود روبرو بوده است. عمده این تحولات نشأت گرفته ازتنش های مذهبی ، قومی و فعالیت گرو ه های افراطی ،اشرارومعاندین با حکومت وقت مرکزی بوده است. در Ù

بررسی زمینه های موثر در بروز بحران های ناحیه ای در استان سیستان و بلوچستان

 
چکیده :
استان سیستان و بلوچستان به واسطه بافت خاص سیاسی،فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی با تحولات عمده در زمینه بروز بحران های ناحیه ای در تاریخ خود روبرو بوده است. عمده این تحولات نشأت گرفته ازتنش های مذهبی ، قومی و فعالیت گرو ه های افراطی ،اشرارومعاندین با حکومت وقت مرکزی بوده است.  در کنار این موضوع شرایط خاص اقلیمی، نژادی و سرزمینی استان، به گونه‌ای بوده که تحولات عمیق و گسترده‌ای از لحاظ امنیتی در طول تاریخ بر استان سایه افکنده است که این مهم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به صور گوناگون ظاهر شده و در مقایسه با قبل از آن از روندی صعودی برخوردار بوده است.
اگر چه ریشه اصلی ناامنی‌ها مرتبط با دخالت عوامل بیگانه و با سوءاستفاده از مباحث نژادی و عصبیت‌های قومی صورت گرفته است. با این حال نگاه عمیق فرهنگی بر این خطه از کشور می‌تواند بار مباحث ضدامنیتی ،تنش زا و عوامل بروز بحران را تا حد امکان کاهش دهد. این تحقیق بر آن است تا با تشریح مقوله بحران در ابعاد مختلف و با بررسی وضعیت  اقلیمی ، تاریخی ، جغرافیایی ،اقتصادی ،سیاسی و امنیتی استان ، مهمترین علل چالش های موجود در استات که همان تنش های مذهبی ،قومی و فعالیت گروه های افراطی و اشرار با تاکید بر گروهک جندا... به سرکردگی عبدالمالک ریگی را مورد موشکافی قرار داده و سپس با جمعبندی و نتیجه گیری موضوع راهکارهای متعددی را برای رفع زمینه های بروز بحران در استان سیتان و بلوچستان بیان نماید.  
کلید واژه ها:
سیتان و بلوچستان ، بحران،ناحیه ،بحران سیاسی،بحران فرهنگی ،بحران اجتماعی ،امنیت
اهمیت موضوع
حکومت مرکزی در کشور ایران همواره برای غلبه بر چالش‌های امنیتی، سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و مذهبی منطقه با مشکلاتی روبرو بوده است و اقدامات مسلحانه اشرار در منطقه، ترانزیت موادمخدر جابجایی کاروان‌های بزرگ موادمخدر، وضعیت قومی و مذهبی منطقه. مشکلات مرزی و ترددهای مربوطه باعث گردیده تا موضوع در ابعاد ذکر شده حائز اهمیت فراوان گردد.
این تحقیق در نظر دارد به منظور یافتن راه‌ کارهایی جهت تقلیل مواردی که باعث بروز بحران در استان می گردد ، همچنین به تشریح اوضاع سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی و  موقعیت سوق‌الجییشی استان بپردازد و راه‌کارهای مناسبی را در این خصوص ارائه دهد توجه به این راه‌کارها که براساس تجربیات حضور محقق در منطقه و همچنین مصاحبه‌های متعدد با دست‌اندرکاران ،محققین و مسوولین استانی است می‌تواند مورد توجه مسوولین امر قرار گرفته و ضریب امنیت ملی کشور را در آن منطقه به حداقل برساند.
بیان مسئله
بحران وضعیتی است ناپایدار که در آن تغییری ناگهانی در یک یا چند قسمت از عناصر متغیر نظم موجود ایجاد می گردد . در مطالعه جغرافیایی بحران ها نیز به 2 دیدگاه توجه
می شود.  در نوع اول بحران ها به صورت کلی و در مقیاس جهانی مورد بررسی قرار می گیرد و در نوع دوم تحقیق شامل بررسی همه جانبه یک بحران خاص در یک محدوده جغرافیایی و دریک زمان مشخص است که در این حالت دیدگاه ناحیه ای یا موردی مبنای مطالعه است. بروز بحران ناحیه ای در حوزه سیستان و بلوچستان که شامل نوع دوم است متاثر از عواملی همچون تنش های قومی ،مذهبی و فعالیت اشرار و گروهک های معاند با نظام ج.ا.ا است  که در صورت تشدید حتی باعث تقلیل مشروعیت و مقبولیت حکومت مرکزی نزد مردم منطقه شده و در مقابل  کاهش اشرافیت و مدیریت حکومت مرکزی را در منطقه به همراه دارد  . البته منطقه وسیع سیستان و بلوچستان در کشور ایران در طول تاریخ با این مشکل مواجه بوده و همواره دولت‌های حاکم در راستای رفع مشکلات آن تلاش های زیادی  نموده‌اند.
همجواری با دو کشور افغانستان و پاکستان و قرار داشتن در مسیر بین‌المللی ترانزیت موادمخدر از یک طرف و اتصال استان به کویر “لوت” و بیابان‌های لم‌یزرع افغانستان و پاکستان و مهاجرت‌های گوناگون و بافت غیرهمگون1 همگی باعث گردیده تا منطقه با ناامنی‌های سیاسی و امنیتی مواجه باشد. و نقش آن را می توان در ایجاد بحران  قابل بررسی دانست.
اهداف تحقیق
در این پژوهش سعی خواهد شدعوامل ایجاد بحران را که به صورت  بالقوه و بالفعل در استان سیستان و بلوچستان  همواره حکومت مرکزی را درگیر نموده است، مورد بررسی قرار گیرد نهایتاً راه‌کارهای مناسب و عملی در راستای مقابله با این تهدیدات  ارایه گردد. از این جهت مهمترین اهداف تحقیق به صورت موردی به شرح زیر خواهد بود:
1-تشریح اوضاع سیاسی، امنیتی، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی  استان.
2-تدوین مهمترین عوامل بروز بحران در استان
3- بیان راه‌کارهای مناسب و منطقی در مقابله با تهدیدات و آسیب‌ها
سوال تحقیق
عوامل موثر در بروز بحران های ناحیه ای در استان سیستان و بلوچستان کدامند؟
 
فرضیه
بحران های ناحیه ای جنوب شرق کشور(استان سیستان و بلوچستان ) عمدتا تابع عواملی همچون تنش های قومی ،مذهبی و فعالیت گروهک ها و اشرار در منطقه با تاکید بر گروهک جندا.. به سرکردگی عبدالمالک ریگی می باشد.
روش تحقیق
بدلیل توصیف واقعیت های موجود در سطح منطقه و کشور و ارائه تحلیل از اوضاع حاکم بر مبنای بررسی داده های حاصله از تحقیق کتابخانه ای و میدانی این تحقیق توصیفی و تحلیل بوده است. 
محدوده مکانی
حوزه تحقیق صرفا استان سیستان و بلوچستان می باشد.
 
مشکلات  و محدودیت های  تحقیق
1- عدم همکاری لازم از سوی برخی نهادهای استانی در جهت ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز و وجود محدودیت زمانی در بهره برداری از اسناد موجود.
2- عدم وجود ارقام و آمار جدید و و دقیق در ارتباط با موضوع پایان نامه
3- با توجه به شرایط و وضعیت موجود در استان ( فعالیت اشرار و گروهک های معاند از جمله گروهک ریگی در منطقه ) باعث گردید ، انجام تحقیقات و اخذ اطلاعات میدانی از طریق مصاحبه با سختی صورت پذیرد.
 
شیوه جمع آوری اطلاعات
اسنادی ،کتابخانه ای و میدانی: در جمع آوری اطلاعات از مدارک ،اسناد و مکتوبات کتابخانه ای ، استفاده از اطلاعات ارگانها و نهادهای استانی و همچنین از روش میدانی و مصاحبه با مسوولین و محققین استانی استفاده شده است.
 
پیشینه و سوابق تحقیق
 
جهت تکمیل مباحث تحقیق به منابع مختلف اعم از کتب ،اسناد  ، پایان نامه ها ،نشریات  و مجله ها و سایر مطالب مکتوب مراجعه و مشخص گردید که اهم موارد مندرج در آن پیرامون بحرانهای امنیتی و سیاسی بوده  کمتر به مباحث قوی ممذهبی و فعالیت اشرار و گروهک های معاند موجود در استان اشاره داشته اند. ولی در این تحقیق سعی گردیده زمین های بروز
بحران های ناحیه ای بر اسای موارد فوق تشریح گردد. و به ارائه اه کار جهت حل این موضعات پرداخته شود.
بررسی زمینه های موثر در بروز بحران های ناحیه ای در استان سیستان و بلوچستان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست