سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله جاوا اسکریپت

عالی

docx 1396 بهمن 4 حجم : 3 مگابایت صفحات : 704500 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله جاوا اسکریپت

دانلود مقاله جاوا اسکریپت

 
 
 
چکیده 5
 
1جاوااسکریپت چیست؟   6  
 
1ـ1 اصول اسکریپت نویسی در صفحات وب 6
 
2ـ1 اسکریپتها و برنامه ها 6
 
3ـ1 معرفی جاوااسکریپت 7
 
4ـ1 قابلیتهای جاوااسکریپت 7
 
5ـ1جاوااسکریپت در مقابل جاوا 7                    
 
 6ـ1چگونه جاوااسکریپت در صفحات وب قرار میگیرد؟8
 
2خلق یک اسکریپت 8
 
1ـ2ابزار اسکریپت نویسی 9
 
2ـ2آغاز خلق اسکریپت 9
 
3 بررسی قابلیتهای جاوااسکریپت 9
 
1ـ3 زیباتر کردن صفحات وب به کمک جاوااسکریپت 10
 
1ـ1ـ3 استفاده از نوار وضعیت 10
 
2ـ3کاربابرنامه های اتصالی 10
 
4 برنامه های جاوااسکریپت چگونه کار میکنند 11
 
1 ـ4 توابع درجاوااسکریپت 11
 
2ـ4 اشیاءدر جاوااسکریپت 13
 
1ـ2ـ4 جاوااسکریپت از سه نوع شیء پشتیبانی می کند13
 
3ـ4کنترل حوادث 13
 
4ـ4 مخفی کردن اسکریپتها از مرورگرهای قدیمی 14
 
5 استفاده از مقادیر و ذخیره سازی آن 15
 
1 ـ 5 انتخاب نام برای متغییرها 15
 
2ـ 5 تعیین مقدار برای متغییر ها 15
 
1ـ2ـ5 انواع اساسی داده ها در جاوااسکریپت 16
 
3ـ 5 انواع داده جاوااسکریپت16
 
6 آرایه ها و رشته ها 16
 
1ـ6 خلق یک شیء String17
 
7 بررسی و مقایسه متغییرها 17
 
1ـ7 دستورIf17
 
2ـ7 دستورEles18
 
8 تکرار دستورات باکمک حلقه ها 18
 
1ـ 8 حلقه های For18
 
2ـ 8 حلقه هایWhile19
 
3ـ 8 حلقه هایDowhile19
 
9 اشیاء درون ساخت مرورگر19
 
1ـ 9 اشیاء چیستند؟ 19
 
1ـ 1ـ 9خلق اشیاء 19
 
2ـ 9 خاصیتهای اشیاء و مقادیر20
 
3ـ 9 گـرد کردن اعداد 20
 
4ـ 9 خلق اعداد تصادفی 21
 
5 ـ 9 کـار با تاریخها 21
 
10 مدل شیئی سند (DOM)21
 
1ـ 10 درک مدل شیئی سند 21
 
2ـ 10 دسترسی به تاریخچه مرورگـر 22
 
11 خلق اشیاء اختصاصی 23
 
1ـ11 استفاده از اشیاء برای ساده کردن اسکریپتها 23
 
2ـ11 اختصاصی کردن اشیاء درون ساخت 24
 
12 پنجره ها و زیر صفحه ها 24
 
1ـ 12 کنترل پنجره ها با استفاده از اشیاء 24
 
2ـ12 ایجاد وقفه های زمانی 25
 
3ـ 12 استفاده از اشیاء جاوا اسکریپت برای کار با زیر صفحه ها 25
 
14 دریافت اطلاعات به کمک پرسشنامه ها 26
 
1ـ 14 اصول طراحی پرسشنامه ها درHTML  26
 
2ـ 14 شیء fromدر جاوااسکریپت 26
 
3ـ 14 ورودیهای متن 26
 
4ـ 14 ورودیهای چند خطی متن 26
 
5ـ 14 کـار با متن در پرسشنامه ها 26
 
6ـ14 دکمه ها 27
 
7ـ 14 مربعهای گـزینش 27
 
 8 ـ 14 دکـمه های رادیوئی 27
 
15 تصاویر گـرافیکی و انیمیشن 28
 
1ـ 15 استفاده از جاوااسکریپت برای کار با نقشه های تصویری 28
 
2ـ 15 تصاویر دینامیک در جاوااسکریپت 28
 
16 اسکریپتهای فرامرور گری 29
 
1ـ 16 دریافت اطلاعات مرورگر 29
 
2ـ 16 حل مشکل ناسازگاری مرورگرها 29
 
3ـ 16 خلق یک صفحه چند منظوره 29
 
4ـ16 هدایت کاربران به صفحات وب 29
 
5ـ16 خلق یک صفحه چند منظوره 29 
 
17 کـار با شیوه نامه ها 30
 
1ـ 17 معرفیHTMLدینامیک 30
 
2ـ 17 شیوه و ظاهرصفحات 31
 
3ـ17 تعریف و استفاده از شیوه هایCSS 31
 
4ـ 17 تنظیم مکـان متن 31
 
5ـ 17 تغییر رنگ و تصاویر زمینه 32
 
6ـ 17 کـار با فوتنهـا 32
 
7ـ 17 کنترل شیوه ها بکمک جاوااسکریپت 32
 
 18  استفاده از لایه ها برای خلق صفحات دینامیک 33
 
1ـ 18 لایه ها چگونه کار میکنند؟ 33
 
2ـ 18 دو استاندارد برای خلق لایه ها 33
 
3ـ 18 خلق لایه های CSS 34
 
4ـ 18 تعریف خواص لایه ها 34
 
19 استفاده از جاوااسکریپت برای توسعه یک سایت وب 34
 
1ـ 19 خلق سند HTML   34
 
2ـ 19 استفاده از لیستهای بازشونده برای تسهیل هدایت کاربران 35
 
3ـ 19 خلق دستوراتHTML،وایجاد ساختارداده ای 35
 
4ـ 19 افزودن توضیحاتی در مورد پیوندها 36
 
5ـ 19 استفاده از پیوندهای گـرافیکی 36
 
20 نتیجه 37
 
21 خلاصه 38
 
22 فهرست منابع 39
 
 
 
چکیده :
جاوا اسکریپت یک زبان اسکریپتی که بوسیله مرورگر وب تفسیر یاintepret  می شود بطور گسترده در دنیای وب مورد استفاده قرار می گیرداین زبان توسط شرکتNetscape  به وجود آمددر ابتدا نامش Live  script بودکه بعدها با حمایت شرکت Sun به نام  Java scriptدرآمدبیشتر دستورات خود را ازجاوا گـرفته است
  
مقدمه :
انتخاب موضوع جاوااسکریپت،به معنی ورودبه دنیای طراحی و برنامه نویسی صفحات وب است وب جهانی که در ابتدا تنها بعنوان مخزنی از اطلاعات مختلف که درقالب صفحاتی ساکن تنظیم شده بودند در نظر گرفته میشد با رشد سریع خود توانست به یکی ازمهمترین وسایل آموزشی ،ارتباطی ،تجاری و تفریحی تبدیل شود به موازات رشد سریع این رسانه، ابزارهاوروشهای توسعه آن نیز رشد کرده و متحول شده است                  
 
گـر چه جـاوااسکـریپت یک زبان برنامه نویسی است،اما فراگیری آن بسیار ساده است برخلاف اکثر زبانهای برنامه نویسی،برای آموختن این زبان به دانش زیادی نیاز نداریدسادگی ودر عین حال تواناییهای فوق العاده این زبان آنرا به یک ابزار مشهور وپر طرفدار برای برنامه نویسی در صفحات وب تبدیل کرده است در واقع امروزه کمتر صفحه وبی را می یابید که در آن از جاوااسکریپت استفاده نشده باشد
 
جاوااسکریپت چیست؟
وب جهانی (WWW)،درابتدا رسانه ای محسوب می شد که چیزی بیش از متن در خود داشت
 نسخه اولیه HTMLحتی قابلیت تعریف یک تصویر گرافیکی را نیزدرصفحه نداشتسـایتهای وب امروزی می توانند شامل قابلـیتهای  بسیاری ازجمله تصاویرگرافیکی،صوت،انیمیشن،ویدیو وسایرمطالب چندرسانه ای باشندزبانـهای اسکـریپت نویسی وب، مانندجـاوااسکـریپت ، یکی ازساده ترین روشهای ایجاد رابطه متقابل باکاربران وخلق جلوه های دینامیک محسوب میشوند
 
1ـ1)اصول اسکریپت نویسی درصفحات وب :
اساساً انسانها برای انتقال دادن دستورات خود به کامپیوتر از زبانهایC,Basicوجاوا استفاده میکننداگرشما باHTML آشنا باشید بایدگفت حداقل یک زبان کـامپیوتری رامی شناسیدبه کمک دستورات زبانHTML  می توان با ساختار یک صفحه وب را تعریف کردمرورگر با اطـاعت از این دستورات ظاهر صفحه رابراساس ساختار مورد نظر تنظیم می نماید
 HTML یک زبان علامتگذاری ساده متن می باشد،نمی تواند با کاربران رابطه متقابل ایجاد کندویا ازآنجایی  که براساس شروط خاصی تصمیماتی رااتخاذ کند برای انجام اعمالی ازاین قبیل باید از زبانهای پیـچیده تری کمک گرفت چنین زبانی می تواند یک زبان برنامه نویسی ویا یک زبان اسکریپت باشد
 اکثرزبانهای برنامه نویسی پیچیده هستنددرمقابل، زبانهای اسکریپتی معمولاً ازساختاربسیارساده تری برخوردارهستنددراین زبانها میتوان به کمک دستوراتی ساده،برخی ازعملیات موردنظررابانجام رساندزبانهای اسکریپتینداشته می شوندچنین سندی میتواند یک HTMLترکیب شده ومجموعه آنها در یک سندHTML  وب با دستورات صفحه دینامیک وب ایجادکند
 
2ـ1)اسکـریپتهاو برنامه ها:
 
دستورات جـاوااسکـریپت برای اجرا شدن به یک مرورگر وب (Web Browers) و یابه طور کلی به یک نرم افزار مفسر جاواسکریپت (JavaScript Interpreetr) نیاز دارند بعضی از زبانهای برنامه نویسی باید قبل از اجرا به کدهای زبان ماشین ترجمه شده و یا اصطلاحاً کمپایل شوند
 در مقابل ، دستورات جاوااسکریپت در هنگام اجرا تفسیر می گردند به عبارت دیگر مرورگر با خواندن هر یک از این دستورات آنرا تفسیر و اجرا می نماید
 زبانهایی که تفسیر می شوند یک مزیت بزرگ دارند و آن این است که نوشتن و یا تغییر دادن دستـورات HTMLچنین زبانی بسیارساده است مثلاً تغییر یک برنامه جاوااسکریپت به سادگی تغییر دستورات دریک سند HTMLمی باشد این تغیرات به محض بار شدن مجدد سند در صفحه وب اعمال خواهند شد
 
3ـ1)معرفی جـاوااسکـریپت:
 جـاوااسکـریپت برای اولین باربه وسیله شرکت نت اسکیپ توسعه یافته ودرمرورگرnetscapenavegator  به کار گرفته شد این زبان،اولین زبان اسکـریپتی در عرصه وب به شماررفته و همچنان پر استفاده ترین زبان اسکـریپتی میباشد
 
جاوااسکریپت در ابتداlivescriptنام داشت ودرسال 1995درنسخه دوم netscapenavigatorبه کارگرفته شد سپس به جهت رابطه ای که با جاوا برقرار نمود جـاوااسکـریپت نام گرفت
 
4ـ1)قابلیتهای جـاوااسکـریپت:
 
1افزودن پیغامهای متحرک و متغیر به نوار وضعیت (status bar ) مرورگر
 
2بررسی محتویات یک پرسشنامه و انجام عملیات لازم بر روی آن قبل از ارسال پرسشنامه به سوی سرویسگر
 
3نمایش پیغامهای دلخواه بـرای کـاربرچه از داخل صفحه وب و چه ازطریق پنجره های هشـدار         (Alert windowse ) ساخت انیمیشن و یا تصاویری که در اثر حرکت یا کلیک کردن موس تغییرمی یابند
 
4تشخیص نوع مرورگر و نمایش دادن مطالب بر اساس آن
 
5تشخیص برنامه های اتصالی نصب شده و هشدار به کاربر در صورت نیاز به یک برنامه اتصالی خاص
 
موارد بالا تنها نمونه های اندکی از قابلیتهائی هستند که جاوااسکریپت می تواند به یک صفحه وب بیفزاید
 
با استفاده از این زبان می توان برنامه های کاملی را در یک صفحه وب خلق کرد ما در این تحقیق سعـی می کنیم به آموزش این زبان بپردازیم
 
5ـ1)تفاوتهای جـاوا و جـاوااسکـریپت:
 
این دو زبان ذاتاً با یکدیگر متفاوتند مهمترین این تفاوتها عبارتند از :
 
1اپلتهای جاوا برای اینکه بتوانند در یک مرورگر وب اجرا شوند ، باید کمپایل شده و به فایلهایی با پسوند classتبدیل شوند در مقابل جـاوااسکـریپت از دستورات متنی استفاده کرده و می توانددر یک سند HTMLنوشته شود
 
2اپلتهای جـاوا معمولاً در یک پنجره یا یک قسمت جداگانه از صفحه اجرا می شوند ولی دستورات جـاوااسکـریپت میتواند بر روی هر قسمت از صفحه وب تأثیربگذارند
 
3در حالی که جـاوااسکـریپت برای نوشتن برنامه های ساده، افزودن قابلیتهای دینامیک و ایجاد رابطه متقابل با کاربران بسیار مناسب است، به کمک جـاوا می توان برنامه هایی کاملاِ پیچیده خلق کرد برای مثال یک نسخه از پردازشگر متنcorels wordperfect  که با استفاده از جـاوا نوشته شده در دسترس قرار دارد
 
باید گفت انجام چنین پروژه ای به کمک جـاوااسکـریپت کاملاً غیر ممکن است علاوه بر موارد مذکور،تفاوتهای زیاددیگری بین این دوزبان وجود دارد به هرحال نکته مهم این است که به خاطر داشته باشید جـاوااسکـریپت و جاوا دو زبان کاملاً متفاوت هستندهر دوی این زبان درموارد خاصی مفید هستند و حتی میتوان از هر دوی آنها در یک صفحه وب استفاده کرد
 
دانلود مقاله جاوا اسکریپت
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست