سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله مخابرات

عالی

docx 1396 بهمن 5 حجم : 3 مگابایت صفحات : 1306000 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله مخابرات

دانلود مقاله بررسی شیوه موثر اطلاع رسانی در مخابرات
 

 

 

 

چکیده

موضوع تحقیق

بیان مسئله مورد پژوهش

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات

فرضیه ها

روش تحقیق

ضرورت تحقیق

جامعه و نمونه آماری

ابزار اندازه گیری

واژه ها و اصطلاحات

تاریخچه و سابقه تحقیق

موانع و مشکلات

اطلاع رسانی و نقش مهم آن در روابط عمومی

اطلاع رسانی، روابط عمومی و مشارکت مردمی

اجزای نظام اطلاع رسانی

فن آوری اطلاعات و مفاهیم کار برای آن

فرا رسانه و فرا متن ابزارهای مهم فناوری اطلاعات

رسانه های الکترونیک

شبکه اطلاع رسانی

انگیزه ایجاد شبکه های اطلاع رسانی و نقش فناوری

اطلاعاتی در شبکه اطلاع رسانی

اهداف شبکه های اطلاع رسانی

مزایا و فواید شبکه های اطلاع رسانی و کارگروه (IT) در شبکه های اطلاع رسانی

اول اطلاع رسانی سپس تبلیغات

تبلیغات پیام یک سویه است

تبلیغات و نوآوری

محصول و نوآوری

در جستجوی تازگی

آگهی اسباب بازی نیسان

جایگاهی که در ذهن مخاطب خود دارید بپذیرید

تقویت جایگاه پیشگامانی

مبحث خلاقیت و نوآوری

به خلاقیت نیاز نیست

معمای حل نشدنی تبلیغات خلاق

تبلیغات باد است – روابط عمومی خورشید

حرکت تبلیغات مارپیچ است – حرکت روابط عمومی خطی است

تبلیغات به شیوه انفجاری عمل می کند – روابط عمومی به شیوه آهسته و پیوسته کار می کند

تبلیغات تصویری است روابط عمومی کلامی است

رسایی تبلیغات همه را در برمی گیرد

رسایی روابط عمومی اشخاص مورد نظر را در برمی گیرد

تبلیغات خود محور است – روابط عمومی دیگر محور است

تبلیغات می میرد – روابط عمومی زنده می ماند

تاثیرات

اثرات کوتاه مدت و دراز مدت
چه هنگام می توان انتظار داشت که اثرات ظاهر شوند

تاثیر برجسته سازی

مبانی نظری

نفش ارتباطات در توسعه

الگوهای ارتباطات و توسعه

نظریه های ارتباطات توسعه

نطریه های ارتباطات برای توسعه

روش تحقیق

پیمایش

جامعه آماری

حجم نمونه

ابزار گرد اوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل

روایی تحقیق

حدود زمانی تحقیق

حدود مکانی تحقیق

 

جدول توزیع فراوانی و نمودار متغیرجنس

جدول توزیع فراوانی و نمودار متغیرسن

جدول توزیع فراوانی و نمودار متغیرتحصیلات

جدول توزیع فراوانی و نمودار متغیرشغل

جدول و نمودارمتغیر میزان استفاده از تلفن گویا

جدول و نمودارمتغیر میزان استفاده از قبض…92

جدول و نمودارمتغیر میزان استفاده از اینترنت94 جدول و نمودارمتغیر میزان استفاده از صدا و سیما96

جدول و نمودارمتغیر میزان استفاده از sms98

جدول و نمودارمتغیر میزان استفاده از تبلیغات100

جدول و نمودارمتغیر میزان استفاده از مطبوعات102

جدول و نمودارمتغیر میزان استفاده ازنوع روشهای اطلاع رسانی مطبوعات104

جداول دو بعدی، یک بعدی و بررسی فرضیه ها:

فرضیه اول جداول رابطه میان جنس واستفاده از تلفن گویا در اطلاع رسانی106

فرضیه دوم جداول رابطه میان سن واستفاده تلفن گویا دراطلاع رسانی107

فرضیه سوم جداول رابطه میان تحصیلات واستفاده از قبض دراطلاع رسانی109

فرضیه چهارم جداول رابطه میان شغل واستفاده ازنوع روشها دراطلاع رسانی 111

فرضیه پنجم جدول استفاده ازنوع روشها دراطلاع رسانی113

فرضیه ششم جدول میزان استفاده ازتلفن گویا دراطلاع رسانی114

فرضیه هفتم جدول میزان استفاده ازمطبوعات دراطلاع رسانی115

فرضیه هشتم جدول میزان استفاده ازقبوض دراطلاع رسانی116

فرضیه نهم جدول میزان استفاده ازسایت دراطلاع رسانی117

فرضیه دهم جدول میزان استفاده ازتبلیغات تلویزیونی دراطلاع رسانی118

فرضیه یازدهم جدول میزان استفاده ازsmsدراطلاع رسانی119 فرضیه دوازدهم جدول میزان استفاده ازتبلیغات محیطی دراطلاع رسانی120

بررسی وضعیت متغیر ها121

بررسی جداول دوبعدی ورابطه معنا داری یا عدم معنی داری 125

پیشنهادها129

ضمایم130

منابع:135

 

 

 

 

چکیده

نقش اصلی انتقال دانش و مهارت و همچنین تغییر بینش و نگرشها در جوامع به شیوه اطلاع رسانی و تاثیر گذاری و توانایی در القا این شیوه ها بستگی دارد که موفقیت یا عدم موفقیت در این راه به موفقیت یا عدم موفقیت هر سازمان یا نهادی که ما متولی ان هستیم می انجامد. برای افزایش بهره وری و تسریع در دستیابی به اهداف مورد نظر در فعالیت ها باید از مناسب ترین روشها به صحیح ترین نحو استفاده شود. عدم توجه و دقت در هریک از دو مورد مذکور، دستیابی به اهداف را غیر ممکن و یا باعث صرف هزینه و اتلاف وقت بیشتر خواهد شد. این پژوهش در پی پاسخ به سئوالاتی است که بداند روشهای موثر اطلا ع رسانی در شرایط مختلف برای گروههای مختلف جامعه کدام است ؟ برای دستیابی به اهداف تحقیق ضمن بررسی کتابخانه ای سوابق، با بهره گیری از پرسشنامه با شیوه نمونه گیری تصادفی ، نظرات مشترکین جمع آوری وبا استفاده از نرم افزار SPSSنسبت به جمع بندی اطلاعات، توصیف داده ها و تعیین همبستگی ها ، محاسبه رگرسیون و تجزیه وتحلیل داده ها اقدام گردید مشترکین مورد مطالعه پژوهش شامل کلیه مشترکان تلفن ساکن در تمامی نقاط استان یزد
می باشد.

با توجه به نتایج تحقیق بیشترین شیوه های موثر جهت کسب اطلاعات مشترکین به ترتیب : اطلاع رسانی از طریق پیام کوتاه، قبوض تلفن، گفتگوهای تعاملی، و سایت شرکت بوده است.. پژوهشگر با اعتقاد به این مطلب که سامان­دهی چرخه اطلاع رسانی مورد بحث به بهبود بیشتر وضع در این سازمان منجر خواهد شد، و یا لااقل، وضعیت فعلی را با صرفِ وقت و هزینه کمتری ممکن خواهد ساخت، به ارایه پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت اطلاع رسانی به مشترکین برای غلبه بر موانع موجود پرداخته است.

 

 

موضوع تحقیق

بی شک میزان اطلاعات هر فرد از مبانی مختلف زندگی صنعتی امروزی می تواند نقش بسیار مهم و مؤثری در کیفیت کاری و زندگی فردی وی داشته باشد دراین خصوص می توان به جرات گفت در بهره گیری انسان از مواهب رفاهی ، به میزان اطلاع او از عوامل مختلف زندگی بستگی دارد.

اگر به موضوع فوق بطور کامل توجه کنیم دو وجه این کیمیا را می توانیم با دو عنوان اطلاع یابی و اطلاع رسانی تطبیق دهیم ، ضمن اینکه می دانیم اطلاع رسانی دقیق و به موقع سازمانهای خدماتی می تواند در رفع مشکلات و حل مسائل مختلف کمک بزرگی برای افراد و سازمانها باشد براین مطلب وافقیم که مجراهای ارتباطی و نحوه اطلاع یابی در فرهنگها ومناطق مختلف متفاوت است .درهمین راستا شرکتها و سازمانها نیز بایستی از میزان اطلاع مخاطبین ومردم جامعه خود در رابطه با فعالیتهای سازمان آگاه باشند و بدانند که جامعه به چه اطلاعات و آگاهیهایی احتیاج دارد واین مهم را نیز در نظر داشته باشند که شیوه های مناسب هر نوع اطلاع رسانی کدام است و نیز طریقه رساندن پیام به مخاطبین کدام است.

شرکت مخابرات استان یزد نیز به عنوان یک شرکت خدماتی با خدمات فراوانی که به مشترکین خود ارائه می دهد از این قاعده مستثنی نیست، در حال حاضر این شرکت خدمات فراوانی در رابطه با تلفن ثابت ، ، تلفن همراه و شبکه دیتا و خدمات جانبی با ارزش افزوده ارائه می دهد که خود مستلزم آگاهی مردم و مخاطبین شرکت از خدمات متنوع آنها است زیرا بدون اطلاع از انواع خدمات استفاده از آنها امکان پذیر نیست بنابراین شرکت مخابرات استان بایستی این مسئله را مورد نظر داشته باشد.

مخاطبین اغلب از چه راه هایی این اطلاعات را به دست می آورند و در واقع مجاری اطلاع یابی آنها چیست تا بتواند اطلاع رسانی خود را از مجرای مناسب و با توجه به ضرورت در مناطق مختلف از استان انجام دهند. این پژوهش در نظر دارد با شناخت شیوه های مؤثر اطلاع رسانی ومشخص کردن سطح اطلاع مشترکین خود از خدمات ارائه شده اقدام به طرح واجرای پژوهشی با عنوان شیوه های مؤثر اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد نماید تا در راه رسیدن به اهداف بلند توسعه خود از آن یاری جوید.

 

بیان مسئله مورد پژوهش 

پیشرفت قابل توجه در امر ارتباطات و مخابرات و دیجیتالی شدن خطوط تلفن و همچنین توسعه و تنوع خدمات مخابراتی در استان یزد از یک طرف و صرف هزینه های بسیار زیاد در راه اندازی تکنولوژیهای جدید و انجام پروژه های زیرساخت در جهت توسعه خدمات مخابراتی از طرف دیگر موجب تنوع و تعدد خدمات رسانی این شرکت در سالهای اخیر شده است.

« واضح است که عدم اطلاع مشترکین از این خدمات و امکانات و همچنین حقوق خود را در این رابطه به معنای بی فایده بودن و به هدر رفتن هزینه ها و امکانات مختلف است . بطور خلاصه می توان گفت :

اولاً : تنوع خدمات زیاد مخابراتی باعث سردرگمی افراد شده است.

ثانیاً : نیاز به حداقل اطلاعات مخابراتی، لازمه داشتن تلفن ثابت و آشنایی کامل به استفاده از آن می باشد که خود لزوم بستر سازی و اطلاع رسانی قبلی را تشدید می کند.

ثالثاً: با توجه به بررسی های انجام شده در مورد تماسهای تلفنی صورت گرفته از جانب مشترکین با روابط عمومی مخابرات یزد ، مشخص شده است که تعداد کثیری از مشترکین ازنحوه استفاده از خدمات جدید مخابراتی آشنایی کامل ندارند.

رابعاً : برای رساندن اطلاعات به مخاطبین با توجه به تئوریهای مربوطه که هر اطلاع رسانی رسانه و مجرای خود را می طلبد لازم است برای پی بردن به بهترین راه اطلاع رسانی در استان راه مناسبی را انتخاب کرد.لذا تهیه پاسخ به این سئوال که نحوه اطلاع یابی آنها از خدمات چه کانالها و مجاری را شامل می شود ضروری است. » ( معنوی ،عبدالمجید،124:1386)

ضرورت و اهمیت تحقیق

نظر به ضرورت آگاهی از بازخورد ارایه خدمات صورت گرفته واطلاع از روشهای مؤثر ارایه اطلاعات بیشتر و بهترو بهره گیری از روشها و راههای جدید اطلاع رسانی به مشترکان در راستای بهره وری بهتر وصرف انرژی و هزینه و شناخت راهکارهای مؤثر با این تحقیق می تواند چراغ راهنمایی باشد تا با روشن ساختن مسیر پیشرفت و توسعه ما را در راه رسیدن به اهداف شرکت یاری نماید.

اهمیت ضرورت انجام این تحقیق به صورت تیتروار بشرح ذیل می باشد.

-‌ افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات .

-‌ افزایش بهره وری و استفاده بهینه از افراد (نیروی انسانی )

-‌ کاهش شکایات مشترکین از موضوع عدم اطلاع رسانی

-‌ ارایه خدمات مطلوبتر به مشترکین

-‌ شناخت راههای مؤثر اطلاع رسانی به مشترکین

 

اهدف تحقیق 

هدف این پژوهش بررسی شیوه های موثر اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد در ارایه خدمات بهتر به مشترکین خود است.

 

 

دانلود مقاله مخابرات
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست