سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله شرکت تولیدی صنعتی

عالی

docx 1396 بهمن 5 حجم : 3 مگابایت صفحات : 1526500 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله شرکت تولیدی صنعتی

دانلود مقاله شرکت تولیدی صنعتی

( مطالعه و بررسی کنترل و کیفیت انواع تولیدات شرکت نما نور)

 
 
 
 
 
تاریخچه                            1
 
مقدمه                              2
 
کیفیت کالا                         2
 
نقش طراحی در صنعت بسته بندی        4
 
بسته بندی و صادرات                 12
 
روش های افزایش کیفیت کالا و خدمات   14
 
کنترل کیفیت                          19
 
عوامل مؤثر در کیفیت طراحی        22
 
اجزای مدیریت کیفیت فراگیر                25
 
spcچیست؟                               39
 
هزینه یابی کیفیت                        41
 
شرکت XXسهامی عام                       58
 
مروری بر تاریخچه کنترل کیفیت در ژاپن     66
 
اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر                  85
 
برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر کیفیت 87         
 
ادغام برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت جامع کیفیت 88
 
 
عناصر اصلی برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر کیفی 89
 
سنجش ، ارزشیابی و ارتقای مستمر           89
 
پنج رویکرد برنامه ریزی کیفیت             95
 
مراحل اجرا                                96
 
نظریه مدیریت کیفیت                       99
 
زنجیره واکنشی بهبود کیفیت                102
 
جایزه مالکوم بالدریج                     104
 
جوران                                    108
 
کرازبی                                  110
 
تاگوچی                                  113
 
ایشی کاوا                               116
 
اصول حرکت به سوی کیفیت                  117
 
استانداردهای کیفی و کیفیت              119
 
ابعاد کیفیت                                121
 
تعاریف                                 122
 
پاسخ به چند سؤال کلیدی                124
 
 
مدلهای جهانی ارزیابی کیفیت                131
 
استقرار مدیریت کیفیت                 133
 
ساختار روش اجرایی                    134
 
مبنای مدیریت کیفیت                  140
 
منابع                               150
 
 
 
 
 
تاریخچه
 
از لغات بهره وری و عملکرد به طور متداول در حوزه هایعلمی و تجاری استفاده می شود، اگرچه به ندرت تعریف یا توضیح مناسبی از آنها ارایهشده است.در حقیقت این لغات اغلب گیج کننده اند و با واژگانی چون کارایی،اثربخشی وسوددهی، مترادف در نظر گرفته می شوند(سینک و توتل، ۱۹۸۹؛ چو، ۱۹۸۸؛سومانث، ۱۹۹۴؛کاس و لویز، ۱۹۹۳؛ توماس و بارون، ۱۹۹۴؛جکسون و پیترسون، ۱۹۹۹). دستورالعملهای سنجشو بهبود نیز اغلب بدون درک واضح از آنچه باید اندازه‌گیری شود و بهبود یابد اجرا میگردند.این رویکرد عمل گرا نسبت به بهبود، فرصت فهم کامل و سپس به حد اکثر رساندنعوامل اساسی و موثر در رقابت پذیری و موفقیت را به سادگی از بین می برد.مطمئنادر محافل علمی،داشتن واژگان و دستور زبان مشترک در تضمین ارتقای درک مشترک، بنیادینو قوی، سودمند است.
 
 
کیفیت کالا
 
امروزه به کیفیت کالا بعنوان یک امر ساختنی توجه می‌شود نه یک مساله کنترل کردنی . تولید یک کالا با کیفیت مناسب نیاز به بهبود عملکرد کلیه قسمتهای دخیل در تولید آن کالا دارد. کنترل کیفیت مواد اولیه، قطعات ساخته شده و نیمه‌ساخته‌ای که محصول از مونتاژ آنها بوجود می‌آید ضروری است ، اما کافی نیست . علاوه بر موارد مذکور باید نظارت و طراحی دقیقی بر کنترل در حین تولید و طراحی بعمل آید. انجام این کار مستلزم طراحی یک سامانه کنترل کیفیت یکپارچه IQCمی‌باشد. اگر چه سابق بر این روشهای TQCبه همین منظور استفاده شده‌اند، اما به نظر می‌رسد که اجرای IQCآسانتر از TQCباشد. طراحی و اجرای یک سیستم IQCعلاوه بر آسان بودن، بیشتر مزایای یک سیستم TQCرا به همراه دارد. سیستم IQCمورد نظر از ادغام دو سیستم کنترل کیفیت آماری و سیستم کنترل فرآیند آماری در مجاورت یک سیستم اطلاعات کیفیت حاصل می‌شود. واحد مورد بررسی این مطالعه یک شرکت بزرگ ماشین‌آلات صنعتی می‌باشد که مدل IQCبرای آن طراحی و اجرا گردیده است .
 
دانلود مقاله شرکت تولیدی صنعتی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست