سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک

عالی

docx 1396 بهمن 16 حجم : 3 مگابایت صفحات : 20613000 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک

دانلود مقاله بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک داخلی خارجی

 

 

طرح تحقیق 1

بیان موضوع یا تعریف مسأله2

ضرورت انجام تحقیق4

پیشینه تحقیق5

فرضیات 6

تعریف عملیات متغیرها7

نوع تحقیق و دلایل آن7

ابزار گردآوری داده ها8

جامعه آماری8

مراحل انجام تحقیق8

تعریف مفاهیم8

محدودیت ها12

ادبیات تحقیق 13

تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی14

تکنولوژی (فن آوری) در صنعت چرم 21

مراحل ساخت چرم 28

عوامل مؤثر بر کیفیت پوست و چرم 30

الف- پوست30

ب- چرم33

انواع چرم و موارد استفاده از آن35

انواع محصولات چرمی37

بخش دوم مباحثی در باب صادرات و ابعاد مدیریتی آن 39

تجارت بین الملل و کشورهای روبه توسعه 40

جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور 42

آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی 42

نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال 43

تعریف استراتژی 45

نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی 45

الف- استراتژی جایگزینی واردات 45

ب- استراتژی توسعه صادرات47

انواع استراتژی های رقابتی عام 48

رهبری در هزینه 50

تمایز محصول 51

تمرکز (محدودنگری)53

میانه روی 55

تعریف بازاریابی57

استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار 58

1- استراتژی بازاریابی یکسان 59

2- استراتژی بازاریابی تفکیکی 59

3- استراتژی بازاریابی تمرکزی 60

ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار 61

تقسیم بندی بازار های بین المللی 63

استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی 65

آمیخته محصول 66

اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی 68

آمیخته تشویق و ترفیع 70

اجزای تشویق و ترفیع 71

توزیع فیزیکی در آمیخته بازاریابی 72

تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی 73

1- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین الملل 74

2- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل (Deciding wether to go abroad)83

3-  تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل (Deciding Which market to enter)85

4- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی (Diciding how to enter the market)87

5- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل (Deciding on the markting program)96

6- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل (Diciding on the marketing organizition)103

روش تحقیق 107

مقدمه 108

روش تحقیق 108

روش جمع آوری اطلاعات 108

منابع اطلاعات ثانویه 109

منابع اطلاعات اولیه 110

روش اجرای پرسشنامه 110

جامعه آماری111

نمونه آماری 111

تهیه و تنظیم پرسشنامه 113

نحوه توزیع سوالات پرسشنامه 114

روشهای آماری مورد استفاده 116

 جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها119

مقدمه 120

اطلاعات مربوط به ویژگیهای مدیران مراکز نمونه گیری شده 120

آماره آزمون 125

سوالات مربوطه127

بررسی فرضیه 2129

آماره آزمون129

آزمون فرضیه 2129

جداول آزمون فرض گروه نمونه مراکز صنعتی 129

بررسی فرضیه 3138

آماره آزمون 138

جداول آزمون فرض گروه نمونه مراکز صنعتی 139

سوالات مربوطه141

بررسی فرضیه 4145

آزمون فرضیه 4146

آزمون فرضیه 4147

سوالات مربوطه148

بررسی فرضیه 5151

آزمون فرضیه 5151

تذکر153

سوالات مربوطه154

بررسی فرضیه 6156

آماره آزمون156

آزمون فرضیه 6156

سوالات مربوطه158

 نتیجه گیری و پیشنهادات 161

نتیجه گیری 162

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 1162

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 2163

نتایج بدست امه در ارتباط با فرضیه 3165

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 4167

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 5169

پیشنهادات 171

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 1171

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 2173

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 3177

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 4178

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 5180

پیشنهادات در ارتباطات با فرضیه 6182

سایر پیشنهادات 184

سایر پیشنهادات 185

توصیه به سایر دانشجویان محققین 188

منابع190

 

 

تعریف
کشور ایران به دلیل داشتن انواع پوست بز و گوسفند از تولید کنندگان عمده پوست و چرم سبک محسوب می‌شود و به علت آب و هوای نیمه خشک پوست گوسفند و بز ایران از مرغوبیت بالایی برخوردار است ولی متأسفانه دامداران کشور به دلیل کم ارزش قلمداد نمودن پوست و پشم و اینکه نوع تغذیه در ایران بیشتر به گوشت گوسفند اختصاص دارد و همچنین به علت نداشتن آگاهی و انگیزه لازم جهت حفظ و حراست از این ثروت ملی، توجه لازم را مبذول نمی‌دارند و از سالیان گذشته انواع پوست، سالامبور و محصولات نیمه ساخته چرمی‌از کشور ما با دیدگاه سنتی صادر گردیده است که عمده صادرات ایران بر حسب آمار موجود مختص به صدور سالامبور و کراست بوده است و این در حالی است که می‌توان ارزش افزوده زیادی را از طریق تولید محصولات ساخته شده چرمی‌به وجود آورده و به تبع آن درآمد ارزی بالایی را تحصیل نمود بویژه اینکه محصولات چرمی‌از تنوع بالایی برخوردار بوده به نحوی که تنوع این محصولات بالغ بر 60 نوع می‌گردد و هر ساله در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی نمایشگاههای محصولات چرمی‌به نمایش گذاشته می‌شود که متأسفانه نقش کشور ما علی رغم امکانات بالقوه و بالفعل در این نمایشگاهها بسیار کم رنگ می‌باشد، برای مثال در سال 1376 در نمایشگاههای جهانی چرم و البسه چرمی‌در پاریس و بولونیا ایتالیا و بارسلون اسپانیا و دوسلدورف آلمان در کنار کشورهای پیشرفته جهان، کشورهای ترکیه، هندوستان، پاکستان، بنگلادش، اتیوپی و بورکینافاسو دارای چندین غرفه بودند ولی هیچ اثری از محصولات و صنعتگران ایران و پرچم مقدس جمهوری اسلامی‌ایران نبود

قطعاً وجود چنین نقیصه ای برایند عوامل متعددی است که شناخت آنها و بویژه حرکت در جهت رفع موانع، این امکان را فراهم خواهد ساخت تا به گونه ای شایسته استعداد و ظرفیت های خود را در صحنه بین الملل عرضه نماییم

پژوهشگر در این تحقیق، به دنبال تبیین و تحلیل متغیرها و عواملی است که صادرات محصولات کشور را چه به صورت مثبت و چه منفی، تحت تأثیر قرار می‌دهند و از این طریق ضمن بیان این عوامل، راه کارهای مناسب جهت بهبود و ارتقاء صادرات محصولات چرمی‌را پیشنهاد خواهد کرد در واقع مسأله اصلی تحقیق این است که موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات چرمی‌سبک شناسایی شده و گامهایی را که در جهت رفع این موانع می‌توان برداشت تعیین کرد

ضرورت انجام تحقیق

متأسفانه پوست به عنوان یک ماده اولیه ارزشمند مورد بی لطفی قرار گرفته است و قرنها توسط افراد خواص با دیدگاه سنتی و صرفاً برای منافع کوتاه مدت و بدون توجه به ارزش افزوده زیادی که می‌تواند ایجاد نماید صادر گردیده است و به تبع آن صنعت چرم ایران نیز علیرغم امکانات بالقوه و بالفعل نتوانسته است جایگاه خود را تثبیت نماید

ایران با پرورش 48 میلیون رأس گوسفند (84/3% گوسفند جهان) و 16 میلیون رأس بز (3% بز جهان) سهم کمی‌از صادرات را عهده دار می‌باشد کشتار سالانه انواع دام سبک و سنگین در کشور ایران 30 میلیون رأس می‌باشد که بعبارتی روزانه 82000 رأس را شامل می‌شود که 70000 رأس آن سبک می‌باشد و با احتساب روزهای کار در سال، معدل روزانه 92000 جلد پوست سبک می‌باشد همانطور که گفته شد عمده صادرات ایران بصورت سالامبور و چرم نیمه تکمیل شده می‌باشد و اکثراً مرغوبترین پوستها به خارج صادر می‌گردد و تولید کننده چرم و البسه چرمی‌داخلی مجبور است از پوست و چرم با کیفیت پایین تر استفاده نماید

صادرات سالانه 19-20 میلیون جلد سالامبور، حدود یکصد میلیون دلار ارزآوری را در بر خواهد داشت و اگر تبدیل به لباس و محصولات چرمی‌شود تا یک میلیاد و چهارصد میلیون دلار ارزآوری دارد تحقق چنین دستاوردی جز با اعمال مدیریت صحیح و استفاده از تکنولوژی پیشرفته و در فضای تولید مناسب ممکن نمی‌باشد در حالیکه در صورت تغییر بینش و فعالیت علمی‌می‌توان محصولات متنوع و قابل رقابت در بازارهای جهانی تولید نمود و از طریق توسعه این صنعت علاوه بر ارزآوری فراوان، برای تعداد زیادی از افراد جامعه اشتغال نیز ایجاد نمود که این گام با سیاست های نظام جمهوری اسلامی‌در جهت توسعه صادرات غیر نفتی و اولویت ایجاد اشتغال در جامعه جوان کشور ایران هم راستا بوده و ضرورت پرداختن به آن از اولویت های اقتصادی-بازرگانی کشور قلمداد می‌گردد

 
دانلود مقاله بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست