سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس

عالی

docx 1396 بهمن 17 حجم : 3 مگابایت صفحات : 1665500 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس

دنلود مقاله هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان

 

 

طرح تحقیق

مقدمه  2

بیان مسئله 4

اهمیت پژوهش 10

اهداف تحقیق 13

اهداف کلی 13

تعاریف نظری  واژه‌ها و مفاهیم 14

تعاریف عملیاتی واژه‌ها و مفاهیم 18

سؤالات تحقیق  19

فرضیه‌های تحقیق 19

پیشینه پژوهش

سلامتی و تعریف آن 23

عوامل تأثیرگذار بر سلامت24

انواع سلامتی 25

سلامت روانی و تعریف آن 27

عوامل موثر بر سلامت روانی 28

اختلالات روانی و تعریف آن 30

تاریخچه بررسی اختلالات روانی  32

طبقه بندی اختلالات روانی 36

اختلالات خلقی و تعریف آن 42

تاریخچه بررسی اختلالات خلقی 43

طبقه بندی اختلالات خلقی 44

اختلالات افسردگی 44

اختلالات دو قطبی 45

اختلال افسردگی و تعریف آن 46

نظریه‌های روان شناختی در مورد افسردگی 48

نظریه زیست شناختی 48

نظریه روان پویایی 50

نظریه یادگیری 51

نظریه شناختی 52

علایم و نشانه‌های اختلال افسردگی 54

سبب شناسی اختلال افسردگی 56

انواع افسردگی 57

اختلال افسردگی و سن 59

اختلال افسرگی و جنس 60

روشهای تشخیص و ارزیابی افسردگی در کودکان 61

انواع آزمونهای ارزیابی افسردگی 63

پرسشنامه افسردگی کودکان CDI  63

 پرسشنامه افسردگی بک 64

مقیاس افسردگی اصلی برای مطالعات همه گیر شناسی ( CES _ D) 65

آزمون و تعریف آن 66

سابقه تاریخی آزمونهای روانی 67

ویژگیهای آزمونهای روانی 69

الف ) ویژگیهای اصلی 70

الف ) روش باز آزمایی 71

ب ) روش فرمهای همتا یا موازی 71

ج ) روش دو نیمه کردن آزمون 72

د ـ روش کودر ـ ریچاردسون 73

الف ) روایی محتوا 74

ب ) روایی صوری یا ظاهری 76

ج ) روایی ملاکی 77

د ) روایی سازه 79

 حساسیت یا ظرافت تشخیص 81

ب ) ویژگیهای فرعی 81

مفهوم نرم یا هنجار و تعریف آن 82

انواع نرم یا هنجار 83

1 ـ هنجارهای سنی83

2 ـ هنجارهای کلاسی84

3 ـ هنجارهای رتبه درصدی 84

4 ـ هنجار مربوط به نمرات معیار 85

پژوهشهای خارجی 87

پژوهشهای داخلی 88

روش تحقیق

جامعه آماری 91

نمونه و روش نمونه گیری 91

روش اجرای تحقیق 92

ابزارهای گرد آوری اطلاعات 93

روایی و پایایی آزمون ماریاکواس 95

روایی و پایائی آزمون افسردگی بک 95

روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش 96

سؤالات پژوهش 98

فرضیه‌ها پژوهش 98

تجزیه و تحلیل اطلاعات

محاسبه پایایی آزمون 100

تحلیل نتایج 101

محاسبه روایی آزمون 102

فرضیه اول 103

فرضیه دوم 103

فرضیه سوم 105

اداری 105

فرضیه چهارم 106

فرضیه پنجم 107

فرضیه ششم 108

فرضیه هفتم 109

فرضیه هشتم 112

بحث و نتیجه گیری

مقدمه 115

بحث و نتیجه گیری 115

پیشنهادات 124

پیشنهادات کاربردی 124

پیشنهادات پژوهشی 125

محدودیت‌ها 126

ضمائم

فهرست منابع و مأخذ  156

 

 

 

مقدمه 

بدون شک نیروی انسانی از مهم ترین سرمایه‌های  جوامع است. سرمایه ای که امکان بهربرداری از منابع انرژی را فراهم می‌سازد و وجود کار آمدش رفاه و امنیت جامعه را تامین می‌کند. اهمیت نیروی انسانی تا جایی است که منابع مادی همواره یک پله پایین تر از آن قرار می‌گیرد این مساله باعث توجه بیش از بیش جوامع بشری به نیروی انسانی گردیده  و برنامه ریزی‌های گسترده ای در جهت حفظ و تربیت آن انجام گرفته تا میزان بهره وری از این سرمایه ی ناشناخته را  ( البته در برخی کشورها ) افزایش یابد.

حفظ و تربیت نیروی انسانی علاوه بر این که از جهت جسمانی مورد توجه است از نظر روانی بسیار مهم است. چرا که هر گونه دگرگونی روحی، جسم را تحت تأثیر قرار داده و فرد را ناکارآمد می‌کند.

اگر چه ضرب المثل « عقل سالم در بدن سالم است  » در بین مردم باب شده اما باید این ضرب المثل بدین گونه اصلاح گردد که عقل سالم در بدن سالم و بدن سالم در سایه ی روح سالم است. بدیهی است روح و روان ناسالم جسم را پژمرده و تنبل ساخته و قدرت کار و فعالیت را از او می‌گیرد. کوتاه سخن این که تلاش‌های جوامع در جهت سلامت جامعه به خصوص در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سلامت روحی و روانی افراد از اهمیت بیشتری نسبت به سلامت جسمانی برخوردار است.   وجود این گونه تحلیل و نظریه‌ها درباره ی نیروی انسانی باعث شده که جوامع کوچک و بزرگ از خانواده تا مدرسه و از سطح ملی تا سطح جهانی همه و همه توجه بیشتری به سلامت افراد نمایند و فرد را ابتدا از نظر روانی به خوبی بشناسند آن گاه با تدابیر مؤثر موانع رشد روحی او را مرتفع سازند تا در سایه روح سالم،جسم سالم پرورش یابد و افراد سالم سلامت جامعه را تامین و تضمین کنند.

 

بیان مسئله

سلامت به معنی «  بی گزند شدن، بی عیب شدن، رهایی یافتن، نجات یافتن، امنیت، عافیت، تندرستی، خلاص از بیماری، آرامش صلح، سالم، تندرست بودن می‌باشد  » (معین، 1375 ، ج5،  ص 778  ).

مفهوم سلامت روانی به معنای  خود آگاهی حل تعارضات و کشمکش‌های درونی و شامل خود شکوفایی یعنی بالفعل ساختن توانایی‌های روان شناختی  ذاتی و درونی فرد است.سلامت شامل سلامت جسمی و روانی می‌باشد در سلامت روانی بنا به عقید آلفرد آدلر فرد برخوردار از سلامت روان شناختی توان با جرات عمل کردن را برای رسیدن به اهدافش دارد چنین فردی روابط سازنده ای با دیگران دارد. به اعتقاد او فرد سالم مطمئن و خوش بین است. عملکرد او مبتنی بر نیرنگ  نیست فرد سالم ضمن پذیرش مشکلاتش در حد توان به رفع آن‌ها اقدام می‌کند خلاصه اینکه سلامت روان یعنی داشتن اهداف شخصی در زندگی، روابط خانوادگی مطلوب، کنترل عواطف و احساسات و پذیرش اشتباه و کوشش برای حل آنها.

 به نظر کارل راجرز نیز شخص سالم انسانی است بسیار  کارآمد که از تمام  توانایی‌هایش بهر می‌گیرد و به طور خلاصه انسان بر خوردار از سلامت روان شناختی دارای این خصوصیات است.

1 ـ آمادگی کسب تجربه  2ـ زندگی هستی دار 3 ـ اعتماد به ارگانیزم خود 4 ـ احساس آزادی 5 ـ  خلاقیت و آفرینشگری انسان غیر سالم فردیست که مبتلا به اختلال روانشناختی باشد و ویژگی‌های فوق را نداشته باشد ( ارجمند، 1382 ).

برای بیشتر مردم مفاهیم اختلال روانی خیلی گنگ بوده و تصورات آنها در این خصوص تحریف شده و رنگی از ترس و پیشداوری به خود گرفته است.

 

اهمیت پژوهش

امروزه نیاز به احساس امنیت و آرامش روان از اساس ترین نیازهای فطری انسان است. احساس امنیت و بهره مندی از آرامش روان، ضروری ترین بستر پدید آیی خلاقیت‌ها، شکوفایی استعدادها، تعالی وجود و توسعه و تحول پایدار در عرصه‌های مختلف حیات فردی و اجتماعی است. ما در جامعه زندگی می‌کنیم که از تنش و فشار روانی بدور نیستیم، در نتیجه روز به روز به تعداد افرادی که دچار بیماریهای روانی بخصوص افسردگی می‌شوند افزوده می‌شود همین افزایش نرخ افسردگی دربین کودکان و نوجوانان توجه مسولان را به خود جلب کرده است. اما اولین جایگاه رشد شخصیت و تربیت نوجوانان، محیط خانواده می‌باشد. در خانواده است که او راه و رسم زندگی را می‌آموزد. چگونگی برخورد والدین با رویدادها و حوادث مختلف زندگی، در تربیت و بهداشت روانی فرزندانشان نقش بسزایی دارد. اما به دلیل ناآگاهی والدین در مورد بیماری روانی فرزندشان نیاز به این است که به والدین اطلاعاتی در مورد بیماری افسردگی داده شود و آنها را از علائم و نشانه‌های این بیماری آگاه کرده، توجیه و راهنمایی خانواده‌های جوانان افسرده تنها درباره نشانه‌های افسردگی، اغلب راهگشا و مفید واقع می‌شود و همچنین والدین جوانانی که احتمال خود کشی در آنها هست نیازمند توصیه‌هایی درباره شیوه‌های کاهش خطر هستند. از آنجایی که این بیماری روانی روز به روز در حال افزایش می‌باشد و به دلیل عوارض نامطلوبی که بر رشد شخصیتی و اجتماعی و همچنین تحصیلی کودکان و نوجوانان دارد نیاز به بررسی بیشتری دارد جوانان افسرده معمولا افکار خودکشی دارند و برخی از آنها اقدام به خودکشی می‌کنند. برای مثال رییان و همکاران ( 1987 ) دریافتند که حدود0 6 درصد کودکان و نوجوانان مبتلا به افسردگی شدید فکر خودکشی در سر دارند. به نظر می‌رسد در کودکان که گرایش به خودکشی داشته اند خطر افسردگی بیشتر بوده است. پنفر و همکاران ( 1991 ) دریافتند که جوانانی که اقدام به خودکشی کرده اند در دوره پیگیری 6 _ 7 سال بعد احتمالا ده بار بیشتر از جوانانی که چنین اقدامی نکرده بودند دارای اختلال خلق و خو بودند  (‌هارینگتون، 1380 ).

 

 

دانلود مقاله هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست