سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی

عالی

docx 1396 بهمن 18 حجم : 3 مگابایت صفحات : 604000 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی

بافت پارچه ومصرف پارچه های الوان و ظریف در ایران سابقه طولانی دارد ایرانیان باستان و همچنین مادها،هخامنشیان و ساسانیان به پوشیدن لباسها با پارچه های خوب و ظریف و زیبا اهمیت می دادند

دانلود مقاله بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی

 
 
 
 
 
مقدمه 2
 
چکیده تئوریک اصوات3
 
خواص فیزیکی صوت 5
 
انواع صوت5
 
اثرات صدا بر انسان6
 
اندازه گیری صوت
 
شدت صدا8
 
توان صدا و تراز توان صدا 8
 
تراز فشار صوت9
 
انتقال صدا10
 
جذب صدا 11
 
انعکاس صوت 12
 
صوت طنین انداز 13
 
قانون جرم 13
 
جذب و عایق بندی15
 
کنترل عملی آلودگی صدا در صنعت نساجی
 
OSHA 17
 
مشکلات سروصدا در صنعت نساجی 18
 
خلاصه ای از نمونه سطوح صدای تجهیزات نساجی19
 
امکان پذیر بودن کنترل سروصدا 21
 
آنالیز اقتصادی22
 
ریسندگی 23
 
راه حلها در ریسندگی25
 
ماشینهای بافندگی27
 
سطوح فشار صدا در سالنهای بافندگی با انواع ماشینهای بافندگی 29
 
عملیات تاب 31
 
ماشینهای بافندگی سوزنی 33
 
ماشینهای نواربافی33
 
هواکشهای تهویه 35
 
طنین 36
 
موتورها 36
 
پرده های صداگیر37
 
استانداردهای صوتی مختلف در صنعت38
 
اثرات سوء صدا بر انسان
 
اثرات فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی 39
 
عوامل موثر در ایجاد کری شغلی 40
 
آزمایشات شنوایی سنجی 42
 
محافظت شنوایی43
 
دستگاه اندازه گیری تراز صوت 47
 
گزارش عملی 49
 
آزمایشات انجام شده50
 
پیشنهاداتی در زمینه روشهای کنترل سروصدا53
 
فهرست منابع و مآخذ 57
 
ضمیمه58
 
 
 
 
مقدمه :
 
بافت پارچه ومصرف پارچه های الوان و ظریف در ایران سابقه طولانی دارد ایرانیان باستان و همچنین مادها،هخامنشیان و ساسانیان به پوشیدن لباسها با پارچه های خوب و ظریف و زیبا اهمیت می دادنددر ان زمان بافت پارچه در منازل به صورت یک حرفه خود اشتغالی انجام شده است و با داشتن یک وسیله نخ ریسی ساده به بافت پارچه مشغول بوده اند 
همگام با پیشرفت تکنولوژی در این صنعت و توجه کشورها به این صنعت خاص و همچنین سابقه دیرین ایرانیان در بافت پارچه،اولین قدم در راه صنعتی شدن و برپا شدن این صنعت در ایران با نصب یک ماشین ریسندگی در سال 1266 هجری شمسی در ایران ودر تهران اغاز گردید که این عمل در سیر تحولات و پیشرفت این صنعت نقش بسزایی را ایفا نمود با مرور زمان تعداد کارخانه های نساجی افزایش پیدا کرد و همگام با کشورهای صنعتی،تعدادی از کارخانه ها به صورت مدرنیزه در آمد ولی تعداد زیادی از کارخانه های نساجی،هنوز هم از دستگاهها و ماشین آلات قدیمی استفاده میکنند 
در محیطهای صنعتی عوامل زیان آورمتعددی وجود داردکه از آن جمله عوامل زیان آور فیزیکی است،یکی از این عوامل زیان آور فیزیکی صداست که این فاکتور از مختصات جامعه صنعتی است که در داخل یا خارج کارگاهها مساله ایمنی و بهداشت مهمی را به وجود می آوردکه باید مد نظر قرار گیردتا به موقع بتوان از خطراتی که ممکن است ایجاد کند جلوگیری شود در مورد صداهایی که در کارخانجات تولید میشود،مشکل اصلی ناراحتی و اعتراض کارگران نیست بلکه مشکل، اثرات سوءآن بر اعصاب وروان،سیستم قلب و عروق وبه ویژه دستگاه شنوایی است 
 
چکیده تئوریک اصوات :
 
توجه بشر به محیط زیست خود که به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم اوج گرفته،او را متوجه آلودگی محیط زیست،به عنوان یک خطر جدی نموده است در محیط های صنعتی عوامل زیان آور متعددی وجود دارد که از آن جمله عوامل زیان آور فیزیکی است 
یکی از این عوامل آلودگی صوتی است که این فاکتور از مختصات جامعه صنعتی بوده ودر داخل یا خارج کارگاهها مساله ایمنی و بهداشت را به وجود می آوردکه باید مد نظر قرار گیردتا به موقع بتوان از خطراتی که ممکن است ایجاد شود،جلوگیری گردد البته بایستی مابین صوت(sound)وصدا(noise)تفاوت قائل شد صوت ارتعاشات هارمونیک یابه اصطلاح هارمونیک است ولی صدا ممکن است از تداخل ارتعاشات هارمونیک پدید آید که سیستم گوش نتواندآن مجموعه راتبعیت کندو از مجموعه ارتعاشات تحمیلی بستوه آید 
البته بعضی از ترکیبات اصوات به گوش خوشایند است همچنانکه بعضی از ارتعاشات هارمونیک هم به گوش ناخوشایند است صدا میتواند علاوه بر آنکه از هوا عبور کند،از جامدات و مایعات نیز عبور کند همانگونه که شخصی که درون اتومبیل خود نشسته است میتواند صدای موتور ماشین را بشنود در دمای معمولی،صوت در هواتقریباً با سرعت m/s340عبور می کند 
فرکانس یک صدا،پیک آنرا تعیین میکند صدای با فرکانس بالا،با پیکهای بلندوصداهای با فرکانس پایین باپیکهای کوتاه تشخیص داده میشوندکه از واحد هرتز(Hz)برای فرکانس استفاده میشود 
فرکانس یک هرتز برابر است با یک دور در ثانیه دامنه فرکانسهای قابل شنیدن،به طور وسیعی با محیط تغییر میکند لیکن برای افرادبا شنوایی خوب،معمولاً20000-20هرتز در نظر گرفته میشود 
 
در مسائل عملی کنترل صدا دامنه باریکتری از آنچه گفته شد،یعنی 10000-50 هرتز در نظر گرفته می شود 
 
دانلود مقاله بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست