سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلودگزارش کارآموزی در زمینه های حشره شناسی و آفت گیاهی

عالی

docx 1396 بهمن 19 حجم : 4 مگابایت صفحات : 37412000 تومان خرید و دانلود

دانلودگزارش کارآموزی در زمینه های حشره شناسی و آفت گیاهی

 

دانلودگزارش کارآموزی مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی آفت گیاهی و حشره کش ها

 

 

 

 

 معرفی مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

مقدمه

تاریخچه مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

شرح وظایف اساسی مؤسسه

تشکیلات مؤسسه

بخش تحقیقات آفتکش ها

بخش تحقیقات حشرات زیان آور به گیاهان

بخش تحقیقات علف های هرز و انگل های گلدار

بخش تحقیقات سن گندم

بخش تحقیقات بیماری های گیاهی

بخش تحقیقات رده بندی حشرات

بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی

بخش تحقیقات نماتولوژی گیاهی

بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیک

بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهان

بخش تحقیقات شناسایی رستنی ها

بخش تحقیقات بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی

نیروی انسانی

طرح های تحقیقاتی

انتشارات

منابع فصل

 معرفی محل کارآموزی

 پرپاراسیون میکروسکوپی حشرات و اتاله کردن حشرات
تهیه پرپاراسیون میکروسکوپی از حشرات

نحوه پرپاراسیون

اتاله کردن حشرات

 

آزمایشات انجام شده روی مگس سفید گلخانه
زیر راسته جوربالان Homoptera

کلید تشخیص خانواده های راسته جوربالان

خانواده مگس های سفید (سفید بالک ها) Aleurodidae

سفید بالک ها Aleurodidae

مراحل رشدی

تخم

پوره خزنده (اولین مرحله پورگی)

سنین دوم و سوم پورگی

شفیره

بالغین

دموگرافی و دینامیسم جمعیت

آزمایشات انجام شده روی مگس سفید گلخانه

مگس سفید

عسلک پنبه

کنه دو نقطه ای (کنه تارعنکبوتی)

شپشک آرد آلود ساحلی

 آزمایشات انجام شده روی سن گندم
راسته Hemiptera(ناجوربالان)

زیر راسته سن ها Heteroptera

کلید شناسایی خانواده های مهم سن ها

رده بندی سن ها Heteroptera

الف- زیر راسته سن های آبزی Cryptocerata

ب- زیر راسته سن های خاکزی (Gymnocerataیا Amphicorizae)

سن گندم

آزمایشات انجام شده روی سن گندم

اثر شبه هورمون جوانی «آدمیرال» بر کنترل پوره های سن معمولی گندم در شرایط مزرعه 

نتیجه کلی و بحث

نتیجه بررسی ها

 آزمایشات انجام شده روی مگس جالیز
راسته Diptera(دوبالان)

رده بندی دو بالان

مگس های شیار پیشانی دار سیکلورهافا، گروه ساده بال ها، مگس های بال رنگی

کلید شناسایی خانواده های مهم مگس های زیر راسته براکی سرا و سیکلورهافا

مگس قهوه ای جالیز

آزمایشات انجام شده روی مگس جالیز

مگس خربزه

سرخرطومی هندوانه (سرخرطومی جالیز)

آزمایشات مربوط به تأثیر سموم مختلف روی درصد جوانه زنی بذر کلزا
کاربرد مخلوط آفتکش ها
چگونگی چک نمودن ثبات و سازگاری ترکیب داخل تانک

روش های ترکیب کردن مواد شیمیایی و آزمایش ثبات و سازگار

بعد از تست چه باید کرد؟

ترکیبات سموم آفتکش

ترکیبات سموم علف کش و حشره کش

ترکیبات سموم علف کش و قارچکش

ترکیبات سموم علف کش و حاصلخیز کننده یا بارور کننده مایع

ترکیبات سموم علف کش و حاصلخیز کننده خشک

متخصصان می گویند: سموم قارچکش همیشه اگر خوب ترکیب شوند، سودمند هستند

مفید بودن ثبات دهنده های حالت اسیدی در کاهش حمل سم در یک جریان شبیه سازی شده

 

 

 

 

معرفی مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

مقدمه

آدمی از سپیده دم ظهور بر این کره خاکی و از آن هنگام که دوران شکارگری و گردآوری دانه ها و میوه ها را پشت سر گذاشت و برای تهیه غذای کافی به کشاورزی پرداخت، همواره درگیر نبردی بی امان با عواملی بوده است که بعضی تندرستی و بقای او را با ایجاد
بیماری های گوناگون به چالش طلبیده اند و برخی با نابودسازی قوت و غذای او قحطی و مرگ های ناشی از گرسنگی و بی غذایی را باعث شده اند

کشتار بی رحمانه و گسترده بیماری های همه گیری همچون طاعون، وبا، مالاریا، تب زرد، سل و در دوران های گذشته گهگاه نسل بشر را حتی تا آستانه نیستی و نابودی برده است و زیان های وسیع آفات و بیماری های گیاهی نظیر ملخ، سن، بیماری های قارچی و با ایجاد قحطی های هولناک، مرگ های دسته جمعی ناشی از گرسنگی را به دنبال داشته است در تاریخ بشری تلفیق زیان های این دو گروه کراراً دیده شده که فجایع سهمگینی آفریده استتا حدود یک قرن پیش، به واقع بشر پس مانده خوار سفره آفات و بیماری های گیاهی بود که حاصل دسترنج او را در کشتزارها و انبارها نابود می ساخت و تنها از اوایل قرن بیستم میلادی، بشر توانسته است به کمک دانش و فناوری، مبارزه مؤثری را با این عوامل آغاز کندتحقیقات گیاهپزشکی و جستجو برای یافتن راه حل های مؤثر در مبارزه با آفات کشاورزی زمانی ممکن شد که انسان برخلاف گذشته این عوامل را سرنوشت محتوم و گریز ناپذیر ندانست بلکه عوامل طبیعی به شمار آورد که می توان به کمک هوش و دانش بر آن ها چیره شود

به واقع تحقیقات گیاهپزشکی حاصل تفکر نوین و نگرش جدید انسان به طبیعت پیرامونی است و گیاهپزشکان امروزه بخش مهمی از مسئولیت سنگین تأمین خوراک بیش از 6 میلیارد نفوس بشری را بر دوش دارندگیاهپزشک ایرانی باید هم فون و فلور طبیعی ایران را مدنظر داشته باشد و هم گونه های وارداتی را که اکثراً بومی شده اند مورد بررسی قرار دهد و هم به موجودات زنده ای که مداوماً از مبادی ورودی رسمی و یا از مرزهای طولانی کشور به صورت غیرقانونی (از جمله آفات و بیماری ها و علف های هرز قرنطینه ای) وارد می شوند در چالش باشد در مطالعه جانوران و حشرات و گیاهان و غیره هم باید فون و فلور Afrotropicalو هم با منطقه Orientalو هم با منطقه پاله آرکتیک (که بخش اعظم سرزمین ایران در آن قرار دارد) آشنا باشد که عناصر فراوانی از هر سه منطقه اصلی جغرافیای جانوری (Zoo geography)در ایران وجود دارند توجه به این پیچیدگی ها، دشواری کار و مسئولیت سنگین گیاهپزشکان ایران را به خوبی نمایش می دهد

تاریخچه مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

تاریخچه گیاهپزشکی در ایران در واقع تاریخچه مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی نیز هست در ایران بررسی های گیاهپزشکی نسبت به سایر رشته های کشاورزی شروعی زود هنگام تر داشته است

آغازگر این برسی ها در کشور، شادروان استاد جلال افشار بود که پس از پایان تحصیلات در روسیه در سال 1298 هجری شمسی به ایران بازگشت و شروع به تدریس در مدرسه برزگران (سلف دانشکده کشاورزی کرج) نمود

آن شادروان در سال 1302 هـ ش، واحد کوچکی را در انستیتو پاستور ایران با نام «اداره تشخیص محلی آفات و مبارزه با آن ها» بنیان گذاشت و تحقیق پیرامون حشرات و جانوران زیان آور کشاورزی و بعضاً دامی و انسانی را آغاز نمود و این شروع رسمی تحقیقات گیاهپزشکی در ایران و نیز هسته اولیه و سنگ بنای مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی امروزی بود شادروان افشار در چند زمینه دیگر نیز پیشگام و بنیانگذار بود از جمله اولین کسی بود که تدریس حشره شناسی و آفات گیاهی را پایه گذاری نمود، علاوه بر آن جمع آوری و شناسایی حشرات و جانوران از جمله عوامل بیماری زا در انسان و دام و به اصطلاح امروزی حشره شناسی و جانورشناسی پزشکی و دامپزشکی نیز با افشار آغاز شد و نیز او برخلاف برخی مدعیات، پایه گذار تحقیقات جانورشناسی و همچنین اولین موزه جانورشناسی و حشره شناسی در ایران بود به هر حال اداره کوچکی که آن شادروان بنیان گذاشت، در سال 1306 از انستیتو پاستور ایران جدا شد و به اداره کل فلاحت در وزارت فواید عامه پیوست و در سال 1308 با احراز هر دو نقش مطالعاتی و اجرائی به «بنگاه دفع آفات» تغییر نام داد شادروان افشار در طی این سال ها همچنان در مدرسه عالی فلاحت (دانشکده کشاورزی فعلی) نیز تدریس می کرد و نیز به تحقیق و تألیف مقالات و کتاب هایی می پرداخت که برای ایران جدید و بسیار سودمند بود، در همین سال ها موزه جانورشناسی دانشکده کشاورزی کرج را پایه گذاری نمود در واقع فعالیت و تلاش آن مرحوم در دو سمت و سو جریان داشت، از یک سو اداره کوچکی را در انستیتو پاستور تشکیل داد که منجر به مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی امروزی شد و از طرف دیگر فعالیت های وی در دانشکده کشاورزی کرج، هسته اولیه گروه های گیاهپزشکی دانشگاه های ایران را پدید آورد بنگاه دفع آفات فوق الاشاره تحت نظر افشار و به کمک شاگردان آن مرحوم که به تدریج از مدرسه عالی فلاحت فارغ التحصیل می شدند روز به روز توسعه می یافت به طوریکه در سال های 1313 و 1314 در شمال کشور اولین و شاید تنها مبارزه کاملاً موفق بیولوژیک را با وارد کردن کفشدوزک Rodalia cardinalisبا شپشک استرالیایی انجام داد این بنگاه به تدریج آفات مهم کشور را جمع آوری و شناسایی نمود و تحقیقات روی آن ها را آغاز کرد در سال 1322 شادروان افشار آزمایشگاهی را با نام «آزمایشگاه حشره شناسی و دفع آفات نباتی» که ریاست آن را شخصاً عهده دار بود بنا نهاد، این آزمایشگاه زیر نظر مستقیم وزیر کشاورزی و در دو اطاق در محل وزرات کشاورزی آن زمان (محل فعلی فروشگاه شهر و روستا واقع در خیابان فردوسی تهران) فعالیت می کرد با خاتمه جنگ جهانی دوم در سال 1324 چند متخصص شوروی سابق از جمله الکساندروف، چواخیم و کریوخین نیز در این آزمایشگاه مشغول به کار و تحقیق شدند در همین سال چند نفر فارغ التحصیل جوان دانشکده کشاورزی کرج نظیر شادروان هایک میرزایانس نیز در این آزمایشگاه به فعالیت پرداختند شادروان میرزایانس در همین زمان به جمع آوری حشرت ایران و تعیین نام آن ها پرداخت و در واقع سنگ بنای اولیه، مجموعه عظیم حشرات ایران در بخش تحقیقات رده بندی حشرات مؤسسه را که اکنون رسماً موزه حشرات مهندس هایک میرزایانس نام دارد بنیان گذاشت باز هم در این سال قسمت تحقیقات قارچ شناسی و بیماریهای گیاهان، با آمدن شادروان دکتر اسفندیار اسفندیاری بنیانگذاراین نوع تحقیقات در ایران، و همچنین قسمت علفهای هرز با انتقال شادروان مهندس عین اله بهبودی شاهسون، بنیانگذار جمع آوری و تشخیص و تحقیق در این رشته به آزمایشگاه مذکور فعال گردید با همت این دو شادروان، کار جمع آوری و تشخیص گیاهان نیز در همین سال آغاز گردید و این تلاش ها به همراه تشکیل بخش شناسایی و بررسی گیاهان کشور از سال 1327 بنیان اولیه هرباریوم بسیار ارزشمند و بزرگ بخش تحقیقات رستنی های مؤسسه به شمار
می رود آزمایشگاه مذکور در سال 1326 مجدداً به اداره کل دفع آفات نباتی انتقال یافت این آزمایشگاه که روز به روز برکمیت و کیفیت آن افزوده می شد در سال 1328 «اداره بررسی آفات» نام گرفت و به اداره کل بررسی ها در ساختمان آن زمان وزارت کشاورزی (واقع در نبش خیابان لاله زار نو و انقلاب) پیوست در سال 1336 اداره بررسی آفات به سطح اداره کل ارتقاء یافت و به «اداره کل بررسی آفات نباتی و قرنطینه» تغییر نام داد و تحت نظارت و سرپرستی مدیریت کل دفع آفات نباتی قرار گرفت و محل آن نیز تغییر یافت و به یک ساختمان استیجاری واقع در خیابان سعدی مقابل شرکت بیمه ملی ایران منتقل گردید هم در این زمان بعضی واحدهای شهرستانی آن در اهواز، اصفهان، تبریز و ورامین گشایش یافت

سال 1339 را باید اولین نقطه عطف در تاریخچه مؤسسه و نیز گیاهپزشکی کشور دانست، در این سال بر پایه تصویب نامه هیأت وزیران 56000 مترمربع از زمین های دولتی (خالصه) اوین برای ایجاد تأسیسات جدید در اختیار اداره کل بررسی آفات نباتی و قرنطینه قرار گرفت بالاخره نقطه عطف بعدی در تاریخ مؤسسه پیش آمد، بدین معنی که در سال 1341 باز هم با تصویب هیئت وزیران اداره کل بررسی آفات نباتی و قرنطینه، به انستیتوی بررسی آفات و بیماری های گیاهی تغییر نام داد و به صورت سازمانی وابسته به وزارت کشاورزی، از امکانات، اختیاراتت و استقلال ویژه ای برخوردار شد، لیکن قسمت قرنطینه از آن جدا شد و به اداره کل دفع آفات نباتی (سازمان حفظ نباتات فعلی) پیوست در این سال ها کار احداث ساختمان ها و آزمایشگاه های جدید در زمین واگذاری آغاز شد و ادامه یافت، در سال 1341، انستیتو توانست 15 هکتار دیگر از اراضی اوین را برای احداث تأسیسات و مزارع و باغ های آزمایشی و خانه های سازمانی محققین بدست آورد، انستیتو در سال 1342 رسماً به ساختمان های تازه افتتاح شده در محل فعلی انتقال یافت و در سال 1343 حدود 12 هکتار دیگر از زمین های خالصه را بدست آورد در سال 1344 قانونی به نام «قانون تأسیس مؤسسه بررسی آفات و بیماری های گیاهی» از تصویب مجلسین وقت گذشت در این قانون واژه انستیتو حذف و به جای آن واژه مؤسسه رسمیت یافت در این سال ها مؤسسه توسط یک هیئت 5 نفری مرکب از آقایان دکتر قوام الدین شریف، دکتر علی اکبر آگه، شادوران مهندس هایک میرزایانس، شادروان فیروز تقی زاده و دکتر مجید امیدوار اداره می شد که هر سال یکی از اعضای این هیئت وظیفه ریاست و یکی دیگر معاونت مؤسسه را به عهده می گرفت، با تصویب قانون مؤسسه، مدیریت چرخشی هیئت پنج نفره جای خود را به مدیریت ثابت داد و شادروان دکتر عباس دواچی ریاست مؤسسه را به عهده گرفت در طول دهه های چهل و پنجاه مؤسسه دوران شکوفایی و پیشرفت چشمگیری را پشت سر گذاشت و موفقیت های فراوانی را با همت و کوشش کارکنان و مدیران متعهد و دلسوز خود بدست آورد کادر تحقیقاتی مؤسسه پیش از این دوران از حدود 10 نفر تجاوز نمی کرد و فضای آزمایشگاهی آن محدود به 5 اطاق 3 4 متری بود مؤسسه با یک برنامه منظم توفیق یافت که تحصیل کردگان جوان و مستعد را با انجام آزمون های استخدامی بسیار دشوار به خدمت بگیرد و عده ای از آنان را برای تکمیل معلومات و تحصیلات به خارج از کشور گسیل دارد در این دوران مؤسسه توانست چندین ساختمان بزرگ، گلخانه های متعدد و اطاق های حرارت ثابت و آزمایشگاه های مجهز تأسیس نماید و همچنین تعدادی منزل مسکونی برای اسکان محققین خود احداث کند، علاوه بر این ها واحدهای (آزمایشگاه های) استانی و شهرستانی خود را به 15 واحد (تبریز، ارومیه، بندرانزلی، تنکابن، گرگان، مشهد،ورامین، کرج، اصفهان، شیراز، بندرعباس،رفسنجان، جیرفت،اهواز و کرمانشاه) برساند از بعد تحقیقاتی نیز مؤسسه توانست با تلاش کادرهای تحقیقاتی و فنی جوان و هدایت پیشکسوتان خود، طرح های بسیاری در تمام زمینه های گیاهپزشکی و علوم وابسته اجرا کرده و به نتایج مهمی دست یابد در این دوران ارتباطات تحقیقاتی و علمی و مبادله کتب و نشریات و اطلاعات و محقق و کارشناس با مراکز مهم تحقیقات گیاهپزشکی و دانشگاههای کشورهای پیشرفته، رشد چشمگیری یافت همین تلاشها موجب شد که مؤسسه در سطح جهان با عنوان Plant Pest and Disease Research Instituteو با سرواژگان PPDRIشناسایی و اعتبار بین المللی یابد دهه های 40 و50 را به حق می توان دوران طلایی شکوفایی و توسعه مؤسسه دانست

با تصویب «قانون تأسیس سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی» در سال 1352 مؤسسه و کلیه واحدهای آن در استان ها رسماً (و نه عملاً) زیر پوشش سازمان تحقیقات درآمد و نام آن با جایگزینی واژه تحقیقات به جای بررسی به «مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی» تغییر یافت، اما مؤسسه به دلایلی عملاً تا پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مستقل ماند و عاقبت در اوایل دهه 60 زیر نظارت کامل سازمان قرار گرفت و واحدهای استانی و شهرستانی آن نیز به صورت بخش های تحقیقاتی و با نام «بخش تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی» در مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ها ادغام شدند

براساس مصوبه بهمن 1371 شورای عالی اداری، قسمت تحقیقات منابع طبیعی از سازمان تحقیقات جدا شد و این سازمان با نام «سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی» عملاً وظایف سازمان های ترویج و آموزشی را نیز بر عهده گرفت، به تبع آن، مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی هم جزو سازمان جدید قرار گرفت سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از بدو تأسیس تاکنون در تمامی استان های کشور (به جز استان قم) یک یا دو (استان های خوزستان، کرمان و سیستان و بلوچستان) مرکز تحقیقات کشاورزی ایجاد نموده و علاوه بر این مراکز، چند مؤسسه تحقیقات تک محصولی نیز به وجود آورده است، این مؤسسات تک محصولی عبارتند از: مؤسسه تحقیقات برنج کشور، مؤسسه تحقیقات پسته، مؤسسه تحقیقات خرما، مؤسسه تحقیقات پنبه کشور، مؤسسه تحقیقات مرکبات، مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم و مؤسسه تحقیقات چغندرقند هر یک از این مؤسسات و نیز مراکز تحقیقات کشاورزی پیش گفته دارای بخشی به نام «بخش تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی» یا «بخش تحقیقات گیاهپزشکی» هستند مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی براساس شرح وظایف خود (که در ذیل خواهد آمد) موظف به هدایت و نظارت بر اجرای طرح های تحقیقاتی بخش های مذکور در مراکز تحقیقات کشاورزی استان ها و مؤسسات تک محصولی است لیکن تداخل وظایف و روشن نبودن کامل حدود اختیارات، تفاوت بودجه و عدم استقلال کافی در ارتباط با مسائل مالی، اداری و تحقیقاتی باعث شده است که مؤسسه هنوز انسجام کامل دهه های چهل و پنجاه خود را بدست نیاورد

 

 

شرح وظایف اساسی مؤسسه:

هدف اصلی و اساسی از تأسیس مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی در گذشته و حال را می توان در یک جمله خلاصه نمود:

اتخاذ تدابیر و شیوه های مؤثر جهت حفظ و حمایت فرآورده های کشاورزی از طریق اجرای تحقیقات دقیق روی عوامل خسارت زا به محصولات کشاورزی و عوامل وابسته، با توجه به عوامل زیست محیطی و توسعه پایدار

آخرین شرح وظایف مؤسسه که درسال 1376 با 12 بخش تحقیقاتی(بعداً بخش بیوتکنولوژی

 از مؤسسه جدا شد و بخش های مؤسسه به 11 بخش تقلیل یافت) تصویب و ابلاغ شده است به شرح ذیل ارائه می گردد

-        مسئله گیاهپزشکی و علوم وابسته از طریق مراجعه به مناطق و کسب اطلاعات از منابع مختلف به ویژه از طریق حوزه معاونت های وزارت متبوع

-        سیاست گذاری و تعیین اولویت های تحقیقات گیاهپزشکی و علوم وابسته کشور با هماهنگی و همکاری واحدهای مربوطه

-        تحقیق در زمینه شناخت، بیولوژی، اکولوژی و فیزیولوژی عوامل زیان آور به محصولات کشاورزی در سطوح آزمایشگاه، ناحیه ای، منطقه ای و ملی

-        اجرای پژوهش های بنیادی مسائل گیاهپزشکی کشور با تأکید بر بهره گیری از
روش های نوین (بیوتکنولوژی ) و همچنین آن دسته از پژوهش هایی که مؤسسات تک محصولی یا کشاورزی دیم در زمینه آن ها فعالیت ندارند و یا نیاز به تجهیزات و امکانات پیشرفته دارد

-        جمع آوری، شناسایی و رده بندی جانوران Faunaو رستنی ها Floraایران و توسعه مجموعه های آن ها و ایجاد نمایشگاه گیاهپزشگی، استفاده های علمی و تحقیقاتی، آموزشی و پاسخگویی به نیازهای کشور در رابطه با مسائل کشاورزی

-        تحقیق در زمینه شناخت، بیولوژی، کارآیی و تکثیر عوامل مفید در مبارزه بیولوژیک و نگه داری منابع ژنتیکی آن ها

-        تحقیق در مورد وجود منابع مقاومت، مکانیسم دفاعی و ایجاد مقاومت القایی (Induced resistance)در گیاهان در مقابل عوامل زیان آور و همچنین بررسی علل مقاوم شدن این عوامل به سموم کشاورزی

-        تحقیق در زمینه روش های مختلف مدیریت تلفیقی IPMدر مورد عوامل زیان آور به محصولات کشاورزی و تهیه مدل های پیش آگاهی

-        تحقیق در زمینه شناخت، بیولوژی، اکولوژی و عصاره گیری از گیاهان برای استفاده در امر گیاهپزشکی

-   تحقیق در زمینه ساخت، فرمولاسیون، تأثیر و باقیمانده سموم کشاورزی و
تکنیک های سم پاشی و آزمایش سموم جدید

-        بررسی اثرات تغییرات نظام کشت و تحولات دائمی اکوسیستم ها در پیدایش و طغیان عوامل زیان آور به محصولات کشاورزی

-        تحقیق در زمینه زهرابه های قارچی (مایکوتوکسین ها) به منظور جلوگیری از تولید آن ها در محصولات کشاورزی

-        تحقیق در زمینه تولید آنتی سرم ویروس های گیاهی و ایجاد بانک آنتی سرم به منظور استفاده و پاسخگویی به نیازهای علمی و تحقیقاتی مربوطه در کشور

-        تحقیق در زمینه شناخت بررسی امکان ساخت فرمون ها، هورمون ها و مواردی که در اعمال فیزیولوژیک و بیولوژیک بندپایان زیان آور کشاورزی اختلال ایجاد
می نماید به منظور استفاده در امر مبارزه غیرشیمیایی با آن ها

-        بررسی و تعیین آستانه زیان آور اقتصادی و مقایسه ابعاد و روش های مختلف پیشگیری و کنترل عوامل زیان آور به محصولات کشاورزی

-        بررسی جنبه های اقتصادی تحقیقات کشاورزی

-        همکاری با بخش گیاهپزشکی در مؤسسات تک محصولی و کشاورزی دیم در زمینه شناسایی آفات و عوامل بیماری زا و علف های هرز

-        همکاری با واحدهای اصلاح نباتات به منظور معرفی ارقام مقاوم به عوامل زیان آور

-        ارتباط با سایر مؤسسات تحقیقاتی داخلی و خارجی و دانشگاه ها از طریق مبادله اطلاعات و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک

-        تصویب طرح های پیشنهادی گیاهپزشکی از مراکز تحقیقات و سایر ارگان ها و نظارت بر اجرای آن ها

-        نظارت عالیه بر اجرای طرح های تحقیقاتی گیاهپزشکی مؤسسات تک محصولی و مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم

-        تشکیل بانک اطلاعات گیاهپزشکی وعلوم وابسته و سرویس دهی به واحدهای ذیربط

-        همکاری و انجام آموزش های مسائل گیاهپزشکی و علوم وابسته در سطوح مختلف تحصیلی و تخصصی و ایجاد پژوهشکده براساس مجوزهای قانونی

-        انتشار نتایج تحقیقات به صورت نشریات و کتب و برگزاری سخنرانی ها و سمینارهای علمی

-        عنداللزوم انجام سایر امور ذیربط که از سوی وزارت متبوع ارجاع می گردد

تشکیلات مؤسسه:

از زمانی که هسته اولیه مؤسسه و به عبارت دیگر تحقیقات گیاهپزشکی کشور بنا نهاده شد، تا به امروز به تناسب نیاز و پیشرفت این رشته، همواره تشکیلات مؤسسه، دستخوش تحول و تغییراتی گردیده است در سال های قبل از دهه چهل که موضوع تشکیلات به شکلی که امروزه مرسوم است، مطرح نبود و با توجه به مسائل تحقیقاتی گیاهپزشکی موجود، افراد یا گروه هایی در زمینه های مختلف به تحقیق می پرداختند تا قبل از سال 1324 به دلیل عدم وجود متخصص، افراد موجود تنها در زمینه های حشره شناسی و مبارزه با آفات خاصه آفات عمومی تحقیق می کردند از سال مذکور گروه گیاهشناسی و بیماری های گیاهی به این مجموعه اضافه گردید که در زمینه شناسایی گیاهان و قارچ های ایران، بیماری های قارچی و علف های هرز تحقیق می کردند در دهه سی، گروه سم شناسی نیز به گروه های مؤسسه اضافه شد این گروه در ابتدا و بیشتر در زمینه تجزیه سموم وارداتی فعالیت داشتند در اوایل دهه چهل با مطرح شدن بحث تشکیلات مصوب (از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور)، سه بخش:

1-   بخش بررسی آفات

2-   بخش بررسی بیماری های گیاهی

3-   بخش بررسی آفتکش ها

هر یک با تعدادی آزمایشگاه برای مؤسسه تصویب و ابلاغ گردید و واحدهای استانی موجود نیز هر یک به عنوان آزمایشگاه نامیده شدند در سال 1345 تشکیلات مؤسسه مجدداً تغییر کرد و تعداد بخش ها به شش بخش با نام های زیر افزایش یافت:

1-   بخش بررسی بیماری های گیاهی

2-   بخش بررسی آفات

3-   بخش بررسی آفتکش ها

4-   بخش بررسی رده بندی حشرات

5-   بخش برسی رده بندی گیاهان

6-   بخش بررسی جانورشناسی کشاورزی

در اوایل دهه پنجاه بازنگری مجددی در تشکیلات مؤسسه به عمل آمد و در نتیجه تعداد بخش ها از شش به نه بخش و با نام های مندرج در زیر افزایش یافت

دانلودگزارش کارآموزی در زمینه های حشره شناسی و آفت گیاهی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست