سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله بررسی نیروگاه گازی

عالی

docx 1396 بهمن 20 حجم : 3 مگابایت صفحات : 1207000 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله بررسی نیروگاه گازی

دانلود مقاله  بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی

 
 
 مقدمه                                         1
 
کد شناسایی KKS                                  2
 
ساختار شناسایی کننده ها                                2
 
استفاده از شناسایی کننده ها                                6
 
 تشریح کلی نیروگاه                                   7
 
پیکر بندی نیروگاه                                    7
 
جانمایی نیروگاه                                     8
 
 اصول طراحی                                    8
 
 پیکر بندی  سیستمهای الکتریکی                             10
 
 مشخصات سوخت                                    13
 
حفاظت محیط زیست                                 15
 
اطلاعات عمومی در مورد قطعات توربین گاز                       17
  
مواد و جنس قطعات توربین گاز                             18
 
ابعاد و وزن قطعات توربین گاز                               21
 
توربین گاز V94 2                                  24
 
مقدمه ای بر توربین گاز                                 24
 
اصول طراحی V94 2–بطورکلی                            24
 
اصول طراحی – V94 2 توربین                            25
 
اصول طراحی V94 2–محفظه احتراق                         32
 
اصول طراحی – V94 2 کمپرسور                           39
 
اصول طراحیV94 2_دیفیوزر                             43
 
اصول طراحی V94 2–یاتاقانها                             45
 
 اصول طراحی V94 2–گرداننده                             48
 
سامانه های توربین گازV94 2                               50
 
 سامانه هوای ورودی                                  50
 
سامانه Blow off                                  55
 
سامانه CO2                                    56
 
سامانه آتش نشانی                                   61
 
سامانه سوخت گاز                                    68
 
 سامانه سوخت گازوئیل                                  72
 
سامانه جرقه زن                                    79
 
سامانه روغن بالا بر                                  84
 
 سامانه خنک سازی توربین                               89
 
 کنترل دمای توربین گاز                                 91 
 
فلسفه کنترل دمای GT                               91
 
مجرای ورودی هوا                                    93
 
شرح سامانه                                      93
 
سرعت عبور هوا                                      93
 
عایق صدا (کانال - دریچه- زانو و صدا خفه کن)                         95
 
سامانه ضد یخ                                      96
 
سامانه تمیز کردن خودکار فیلترها                              96
 
مجرای واگرای اگزوز                                  98
 
شرح سامانه                                     98
 
 قسمتهای اصلی و وظیفه هر یک                               98
 
 دودکش                                        98
 
 ساختار فلزی ( پایه دودکش)                              99
 
 اتصال قابل انعطاف                                  99
 
 دایورتر                                        99
 
 صفحه مسدود کننده                                 100
 
ابزار و ابزار مخصوص تعمیرات                              101
 
ابزار استاندارد                                      101
 
تجهیزات معمولی                                   103
 
تجهیزات مخصوص                                    104
 
ابزار مخصوص                                       105
 
10 منابع                                         106
 
 
 
 
مقدمه
 
امروزه با توسعه روزافزون صنعت نیروگاهوتولید برق وبا توجه به این نکته کهاکثریت دانشجویان مهندسی و   ویا حتی فارغ التحصیلان دراین رشته ها موفق به بازدیدکاملی از نیروگاه وسیستم کاری و نحوه عملکرد سیستمهای موجود در نیروگاه نشده اند،وبا توجه به سابقه کاری که من در نیروگاه جنوب اصفهان درزمینه نصب تجهیزات مکانیکی وغیره داشتهام ،لازم دانسته ام که برای اشنا کردن دانشجویانی که علاقه به نیروگاه وسیستم عملکردآن دارند،اطلاعات وتصاویری راجمعآوری نمودهودرقالب این پروژه(که معرفی و بررسی بخشهای مختلف نیروگاه گازی است )ارایهدهم کهمن گرد آوری این مطالب را در قالب 10فصل بیان نموده که فصلاول آن رابابیان کدهای شناسایی آغازکرده کهدرفصلهای بعدی اگرازاین کدها استفاده شده بود ،نا مفهوم نباشد   در فصل دوم تشریحی کلی نیروگاه از نوع پیکر بندی ،جا نمایی ،سوخت و   را بیان کرده و در فصل سوم اطلاعاتی عمومی در مورد قطعات توربین گاز وابعاد ووزن و   را بیان کرده امودر فصل چهارم توربین گاز ،نحوه هوادهی ،احتراق و   را تشریح کرده ودرادامه در فصل پنجم سامانه های مختلف از قبیل هوای ورودی آتش نشانی سوخت گاز ،گازوییل و   را بیان نموده که برای خواننده قابل فهم باشد که این هوا چه طور وارد ،چه گونه احتراق صورت گرفته و چه مراحلی بایستی انجام شود تا برق تولیدشودودر فصل ششم نحوه کنترل دمای  توربین را شرح می دهیم ودر فصل هفتم مجرای هوای ورودی ،سرعت ، عایق صدا ونحوه تمیز کاری و   را تشریح کرده ودر فصل هشتم سیستم خروجی گازهای حاصل ازاحتراق(مجرای واگرای اگزوز )و   را توضیح داده ودر فصل نهم انواع ابزارهای عمومی وتخصصی را بیان کرده که بیشتر در زمینه تعمیرات ازاین ابزارآلات استفاده می شود ودر فصل دهم منابعی که من توانستم به آنها دسترسی پیدا کنم و بتوانم این مطالب را گرد هم آورم،بیان نموده ام کهدر پایان هدف و نتیجهای  که من از این پروژه داشتم که سعی خود را می کنم تا به آن هدف نزدیک شوم ؛این است که دانشجویان و   با آشنایی و استفاده از این پروژه بتواند ابهامات  خودرا در زمینه ،حداقل آشنایی با نیروگاه گازی و نحوه عملکرد آن بر طرف کند که درهنگام حضور در نیروگاه حتی مرتبه اول دارای پیش زمینه ای بوده باشند که (سر در گمی هایی را که ممکن است با دیدن نیروگاه برایشان بوجود آید را به حداقل برسانند )
دانلود مقاله بررسی نیروگاه گازی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست