سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله ایمنی معادن زغال سنگ

عالی

docx 1396 بهمن 20 حجم : 3 مگابایت صفحات : 20415000 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله ایمنی معادن زغال سنگ

دانلود مقاله ایمنی معادن زغال سنگ در ایران

 
 
 
 
 
 
چکیده    1
 
مقدمه    2
 
 آشنـایی  بـا زغال سنگ و بـررسی  اهمیت آن در بـازار و جهان
 
 آشنایی   5
 
 چگونگی تجمع مواد گیاهی     5
 
چگونگی تبدیل مواد گیاهی به زغال     7
 
مشخصات زغال   9
 
 خاکستر    9
 
 مواد فرار     9
 
ارزش حرارتی   9
 
خواص کک دهی   10
 
 انواع زغال سنگ    10
 
 آشنایی با زغال سنگ و مسائل آن 12
 
اهمیت زغال و مقایسه آن با سایر منابع انرژی 17
 
 تکنولوژی های بهره برداری از زغال سنگ    20
 
تاریخچه زغال سنگ در ایران 22
 
زمین شناسی زغال سنگ در ایران 23
 
 مقدار ذخایر زغالی ایران   25
 
منابع و ذخایر زغال سنگ ایران 26
 
نهشته های زغال سنگ جهان   32
 
 حادثه و تحلیل آن     44
 
حادثه از دیدگاه قانون 44
 
حادثه از دیدگاه ایمنی 44
 
 طبقه بندی حوادث در معادن زغال سنگ   45
 
 جمع حادثه ساز و پیشگیری به عمل آورده    47
 
 ایمنی در معادن زغال سنگ ایران چگونه است ؟   49
 
 شرح حوادثی که در معادن کرمان ( معدن باب نیزو ) منجر به کشته شدن چند نفر شده و توضیح علل حوادث 50
 
 گزارش حادثه 28/5/1372 کارگاه 57 تونل 1 معدن باب نیزو     50
 
  مشخصات کارگاه 77 در لایه 16 50
 
پیشنهاد مناسب جهت کاهش میزان حوادث 51
 
عواملی که باعث خطر وقوع حادثه در معدنکاران بر حسب گروه سنی می شود. 52
 
عواملی که باعث خطر وقوع حادثه در معدنکاران بر حسب سابقه کار می شود. 53
 
  عوامـلی که بـاعث خـطر وقوع حادثه در معدنکاران آمـوزش ندیده می شود.53
 
عـواملی که بـاعث خـطر وقوع حادثه در معدنکاران آمـوزش دیده می شود.54
 
 عواملی که باعث تقلیل وقوع حادثه می شود.    54
 
 تکنیک ایمنی در معدن زغال    
 
مسائل کلی مربوط به حفاظت کار و مقررات ایمنی 57
 
خدمات مقررات ایمنی در معدن     57
 
وظایف اصلی معاون مهندس کل 57
 
 حمل و نقل افراد در طول گالری های معدنی 58
 
 مقررات ایمنی به هنگام انتقال افراد در گالری های افقی     59
 
قوانین ایمنی در معادن زغال سنگ
 
 سرویس کنترل و مراقبت   61
 
باز کردن مناطقی که در آنها آتش سوزی خاموش شده    61
 
نظم و ترتیب کارهای منطقه آتش سوزی   62
 
 پرسنل کارهای انفجاری   62
 
مواد انفجاری مورد استفاده 63
 
 رساندن مواد منفجره به محل کار 64
 
خطرات و عوامل مخرب و زیان بار در معادن
 
آشنایی   66
 
 خطرات برق     68
 
 سیستم حمل و نقل   68
 
خطرات معدن کاری   69
 
 خطرات ماشین آلات   70
 
 سر و صدا در معادن 71
 
گاز رادون در معادن     71
 
 آشنایی    71
 
 پیدایش    72
 
خطرات رادون   72
 
واحدهای اندازه گیری    73
 
 آتشباری 74
 
آشنایی    74
 
 آتشباری در سنگ     74
 
آتشباری در زغال    75
 
 آتش گرفتن گاز متان     76
 
 منابع آتش     76
 
 انفجار گرد زغال 77
 
 خودسوزی 82
 
سایر خطرات معادن زیر زمینی زغال   87
 
 کنترل طبقات 87
 
ماشین آلات    89
 
 ایمن سازی حمل بار     89
 
حمل و نقل افراد   90
 
 پیاده رفتن افراد 90
 
 راه های پیشگیری از وقوع خطرات و حوادث در معادن
 
پیش گیری و خاموش کردن آتش سوزی معدن     92
 
 قواعد کلی     92
 
 پیش گیری از بروز آتش سوزی های زیر زمینی به علت خودسوزی زغال 93
 
 خاموش کردن آتش سوزی های زیر زمینی   93
 
 احتیاطات عمومی    94
 
استفاده از آب در معادن     96
 
آب و هوای زیر زمینی    97
 
 آشنایی    97
 
 دمای هوا 97
 
 رطوبت     97
 
سرعت هوا 98
 
 اثر مجموعه دما ، سرعت و رطوبت   98
 
 کنترل آب و هوا     99
 
جدا کردن و تصفیه گرد و غبار در زیر زمین     102
 
 مراکز تولید گرد و غبار     103
 
 روش مکشی 103
 
 تصفیه گرد و غبار   105
 
صافی های پارچه ای 107
 
 صافی های استوانه ای    107
 
 نصب ماشین آلات 109
 
 آتشباری با تزریق آب    109
 
 آمپول های آب برای آتشباری 114
 
تزریق آب 115
 
 عملی بودن این روش 116
 
 تزریق آب در جبهه کار طولانی 117
 
 پیدایش گازها 117
 
 تشخیص گازها 119
 
 چگونگی رعایت مسائل ایمنی
 
ایمنی شخصی و تجهیزات ایمنی     122
  
 محافظت گوش    122
 
محافظت چشم    123
 
ماسک گرد و غبار    124
 
 ماسک انفرادی 124
 
 دستکش     125
 
 چکمه 125
 
 لباس 125
 
نوبت کاری و اثر آن بر ایمنی و تندرستی کارکنان     126
 
 آتش سوزی های زیر زمینی و تشریح عملیات اطفاء حریق در تونل بیست معادن کارمزد   
 
ویژگی های حریق زیر زمینی   130
 
راه های اطفاء حریق های زیر زمینی    131
 
 نحوه عملیات اطفاء حریق در تونل بیست     132
 
 شرح عملیات اطفاء حریق 132
 
 علت آتش سوزی 134
 
 مشکلات در حین اطفاء حریق    135
 
نتیجه گیری   137
 
پیشنهادات    138
 
منابع و مآخذ 139
 
 
 
 
 
 
چکیده
 
زغال سنگ از بقایای گیاهانی است که در دوران های گذشته زمین شناسی رشد و نمو داشته اند به وجود آمده است.
 
در ایران زغال سنگ قابل استخراج منحصراً مربوط به دوره های تریاس و ژوراسیک است. خاکستر موجود در زغال سنگ همچنین در کک عامل منفی است و باعث می شود که اولاً درصد ماده قابل احتراق در کک کم گردد و ثانیاً برای اینکه ذوب گردد احتیاج به حرارت اضافی دارد. بنابراین کوره موقعی که با ککی که دارای خاکستر زیاد باشد کار کند راندمان آن کم می شود و مصرف کک افزایش می یابد لذا برای بدست آوردن کک خوب لازم است خاکستر موجود در زغال سنگ از 11 درصد تجاوز نکند و زغال هایی که بیشتر از این مقدار خاکستر دارند قبل از مصرف در کک سازی باید از خاکستر اضافی پاک شوند . بحث ایمنی در معادن ، یکی از مهمترین مباحث ، بلکه اصلی ترین عامل در سودآوری طرح های معدنی است.
 
امروزه در دنیای تکنولوژی حفظ جان پرسنل ، ابزار و ماشین آلات و تعیین تداوم تولید بهتر در شرایط ایده آل مد نظر می باشد. بدیهی است که راندمان بالا در هر صنف تولیدی زمانی به دست می آید که تمامی پرسنل و دستگاه های ذیربط از حداقل آسایش و ایمنی فکری و کاری برخوردار باشند.
 
از عوامل زیان بار جانی و مخرب موجود در معدن می توان به گرد و غبار ، آتش سوزی ، سر و صدای زیاد و غیر قابل کنترل ، تهویه ناقص ، عدم رعایت ایمنی در حمل و نقل با واگنها ، فقدان روشنایی ، عدم لق گیری بعد از آتشباری ، طراحی نادرست دیواره ها و نگهداری آنها ، رطوبت ، دمای هوا و …اشاره نمود. در این موارد زیان بار فوق برای معادن زیر زمینی و علی الخصوص معادن زغال تفکیک و شرح داده شده است.در معادن زیر زمینی مسائلی مانند آب و هوای زیر زمینی ، جدا نمودن و تصفیه گرد و غبار ، تهویه ، آتشباری ، گرد زغال و انفجار گاز آن و سایر خطرات معادن زیر زمینی به تفصیل شرح داده شده است و در نهایت رعایت مسائل ایمنی شخصی و تجهیزات ایمنی در معادن زغال شرح داده شده است.
 
 
مقدمه
 
در اغلب کارگاه های بزرگ ساختمانی و معادن شعارهایی با مضمون : «اول ایمنی بعد کار» ، و مانند آن به چشم می خورد . بررسی ها نشان می دهد که عملیات اجرایی پروژه های معدنی یا عمرانی بزرگ اغلب همراه با تلفات جانی ناشی از کار بوده است. بررسی حجم عظیم حوادث منجر به نقص عضو و حوادث آسیب رسان یا بیماری زا، اهمیت مسئله را بیش از پیش روشن می سازد. متاسفانه بخش قابل توجهی از این حوادث به نحوی مربوط به بی احتیاطی و بی دقتی کارگران معدن می باشد . در کشورهای صنعتی برای مقابله با این حوادث اقدامات متنوعی از جمله تدوین استانداردها و دستور العمل های ایمنی و بهداشت و نظارت مستمر بر اجرای صحیح آنها و بالاخره آموزش مستمر کارکنان به اجرا در می آید . از آن جمله می توان آیین نامه ایمنی ایمنی و بهداشت در معادن را نام برد که در سال 1986 توسط دفتر بین المللی کار در ژنو ارائه شده است . در کشور ما نیز از سال ها پیش جزوه های آموزشی ایمنی محیط کار توسط وزارت کار و همچنین متولیان بخش های مختلف صنعت و معدن کشور تهیه شده است. این راهنماها معمولاً ایمنی و بهداشت را از دید عمومی مورد توجه قرار می دهند . امروزه به دلیل پیچیدگی و تخصصی شدن کارها ، هر فعالیت حرفه ای از استاندارد ایمنی خاص خود برخوردار می باشد ، از طرفی دستورالعمل ها و استانداردها باید هر چند سال یکبار روزآمد شوند تا بتوانند شرایط تحول و تغییر محیط کار را از نظر سطح تکنولوژی و یا روش های اجرایی  جوابگو باشند.
 
مؤسسه استـاندارد و تحقیقات صنعتی ایران طبق قانـون ، متولی تهیه استانداردهای ملی ، به خـصوص در مورد مصنوعات و تولیدات است .  تهیه دستورالعمل ها و استانداردهای مربوط به فعالیـت های عمرانی و مـعدنی اغلب تـوسط وزارتخانه های مربوط انجام می شود .  به عـنوان مثـال استانداردها و دستورالعمل های صنعت آب کشور توسط مرکز استانداردهای وزارت نیـرو تدوین شده و پـس از تایید سـازمان برنامه و بـودجه به صورت استاندارد ملی ابلاغ می شود.
 
به همین ترتیب وزارت معادن و فلزات در زمینه تدوین راهنماها و دستورالعمل های مربوط به صنعت معدن کاری فعالیت هایی را آغاز نموده است. کانون معادن ایران عمدتاً در ارتباط با مالکیت و حقوق معدنی است و فاقد مطالبی در مورد ایمنی در عملیات معدن کاری می باشد. با توجه به نبود یک دستورالعمل مشخص در این زمینه ، نقش بازرسین و مسئولان ایمنی معادن مشکل می شود.
 
در چنین شرایطی بازرس یا مسئول ایمنی معدن ، به جای آنکه مجری قانون موجود باشد ، ممکن است در مواردی خود مجبور به ارائه دستورالعمل یا روش کار گردد.صنعتـگران  کشور ما در انـجام  فعالیت های  خود  نـیاز  مبرمی به دستاوردهای تکنــولوژی  نوین دارند  و علاوه بر آن  بایـد  با روش بکار گیری  این  دستگاه ها  و شیوه های نـوین  انجام کار آشنـا شوند .  بـا تـوجه به  همین مـطالب  اینجانب  بر خـود واجب  دانـسته که ضمن  ارائه مـطالبی جـامع در خـصوص ایـمنی  در مـعادن زیـرزمینی  بـالاخص   زغال سنگ که حاصل جمع آوری مطالب ارزشمندی از کتب مختلف می باشد و هدیه ارزشمندی به جامعه مهندسین معدن و استادان گرامی این رشته تقدیم کنم. 
 
خواص کک دهی
 
قابلیت زغال برای تهیه کک جهت کوره های ذوب فلزات و به ویژه ذوب آهن ، از جمله خواص مهم آن است و تنها از زغال معین می توان کک تهیه کرد.خاصیت کک دهی زغال به درجه زغال شدگی و میزان مواد فرار آن بستگی دارد. در ایران برای تعیین خواص کک دهی زغال آن را در دستگاه مخصوصی به نام پلاستومتر ، آزمایش می کنند. ضخامت قشر پلاستیک حاصله که به حرفyو به واحد میلیمتر نموده می شود،  مشخص کننده خواص کک دهی زغال است و هر چقدر این ضریب زیاد باشد قابلیت کک دهی زغال بیشتر است.
 
 انواع غال سنگ
 
زغال سنگ را بر اساس مشخصات مختلف از قبیل مواد فرار، خاصیت کک دهی ، ارزش حرارت دهی و درجه زغال شدگی به انواع مختلف تقسیم می کنند. تقسیم بندی زغال در کشورهای مختلف متفاوت است و تقسیم بندی متداول در ایران ، غالباً بر اساس تقسیم بندی کشور اتحاد شوروی است
 
خطرات برق
 
در معادن زغال ، برق فوق العاده خطرناک است. به علت خطرات موجود، استفاده از برق در این معادن ، فقط در شرایط بسیار مشخص و معینی، مجاز است. این امر به معنی آن است که اگر این شرایط از پیش تعیین شده در معدن موجود نباشد، بلافاصله بایستی برق را خاموش کرد.به علت خطرات ناشی از وجود متان در معادن زغال، تمام دستگاه های برقی موجود در این معادن یا باید ضد انفجار و یا ذاتاً ایمن باشند . دستگاه های ضد جرقه یک غلاف ضخیم فولادی دارند که به گونه ای طراحی شده است که اگر هم جرقه ای انفجاری در داخل دستگاه رخ دهد، در اثر وجود این غلاف، به هیچ وجه جرقه به بیرون نشت نمی کند . از سوی دیگر، دستگاه های ذاتاً ایمن ، به گونه ای ساخته شده اند که در مدار داخلی آنها هیچ گاه انرژی کافی برای اشتغال مخلوط متان و هوا را نداشته باشد.
 
دانلود مقاله ایمنی معادن زغال سنگ
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست