سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله نرم افزار فری هند

عالی

docx 1396 بهمن 25 حجم : 3 مگابایت صفحات : 9510000 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله نرم افزار فری هند

دانلود مقاله نرم افزار  فری هند

 

 

مقدمه 8

اصول پایه 10

نرم افزار فری هندFree Hand چیست ؟ 10

تصاویرگرافیکی 11

صفحه خوش آمدگویی درFree Hand10 12

باز کردن اولین فایل سند 14

معرفی نوارها17

4 نوار وضعیت Statues 19

کارباشکلها 21

استفاده از ابزاربیضی 22

استفاده از چند ضلعی 22

فرمان کلیپ برد 22

ترسیم مارپیچی 23

کنترل وسفارشی کردن محیط کار24

مشاهده نوار ابزار منو و نوارهای ابزار24

کار با قاب ها25

سفارشی ساختن قاب ها26

سازمان دهی فضای کار27

تغییر تنظیمات پیش فرض برای قابها29

اختصاص دادن یا تغییر میانبرهای صفحه کلید 29

 کنترل سندها وصفحات 31

تنظیم صفحات سند 32

کنترل اندازه وجهت صفحه 32

نامگذاری صفحات34

درست کردن یک کاغذ سفارشی /تغییرنام صفحات 35

نسخه برداری از صفحه ها35

تعریف مشخصه های صفحه برای چند صفحه 35

تغییر نحوه مشاهده صفحات وصفحه کادر36

Revert* 36

بزرگنمایی ومشاهده39

تنظیمات حالت نمایشی 39

نامگذاری میدان دید 40

بررسی فرمان های Edit View 40

کار با پالت رنگ در Free Hand 43

کار با قاب Color Mixer* 43

مدل رنگCMYK 45

مدل رنگRGB 46

مدل رنگ HIS 47

اضافه کردن رنگ به قاب Swatches 47

کار باقاب Swatches 48

پنهان وآشکار کردن نام رنگها49

رنگهای ساده ومخلوط 50

ترسیم ابزار های خط 53

ترسیم با ابزار خط آزاد 53

کاربا مسیرهاونقطه ها55

مفاهیمی در موردمسیرها 55

ابزارVariable Stroke56

ابزار خوش نویسی 57

Pen Tool*58

ایجاد یک مسیربا استفاده از ابزارقلم 58

تعریف بزیه 59

ترسیم با ابزار بزیه 60

بریدن، شکل دادن و تغییر شکل اشیاء62

منابع اشکال درFree Hand 62

ابزار چاقو 63

کارباابزار تغییرشکل آزاد 65

قدرت آمیختگی ها69

ایجادیک جلوه آمیختگی 70

ویرایش جلوه های آمیختکی 71

بررسی تنظیمات جلوه های آمیختگی71

درک مسیرهای مرکب 72

پیوستن مسیرها72

ایجادعمق باجلوه های پرپسکتیووجلوه های Envelope 73

نحوه کارباجلوه های پرسپکتیو 73

اعمال پرسپکتیو 74

ویرایش یک جلوه پرسپکتیو 76

جلوه های Envelope* 76

ایجادجلوه های Envelope 77

استفاده از Envelope 77

ذخیره کردن واعمال شکل های  Envelopeازپیش تایین شده79

مدیریت ومرتب کردن اشیاء80

مفهوم لایه هادرFree Hand 80

بررسی پنجره Layers* 81

ایجاد یک لایه جدید 81

قراردادن عنصرها در داخل لایه 82

انتقال شی ء از یک لایه به لایه ای دیگر 82

سفارشی کردن رنگ مربع های انتخاب 83

ادغام لایه ها83

مرتب سازی لایه ها84

واژه نامه 86

منابع و مآخذ 89

 

 

 

 

 

 

چکیده

در این پروژه ابتداتاریخچه نرم افزار Free Handکه محصولMacromediaستتوضیح داده شده سپس در موردکارایی این نرم افزار ،این که یک  برنامه ترسیم وصفحه آرایی بسیار قدرتمندی به شمار می آید آن در مورداصول پایه ازجمله  عملکرد،تصاویرگرافیکی(برداری ،بیتی )،صفحه خوش آمدگویی درFree Hand10،،کارباشکلها ،کار با قاب هاوآمده است سازماندهی طرح که خود در دو بخش مجزاموردبرسی قرار گرفته ،که اینها عبارتندازکنترل سندها وصفحات،بزرگنمایی ومشاهده که درموردهریک از این دوفصل نیزتوضیحاتی آورده شده بخش سه در موردکار با رنگ هامی باشددریکی از فصلهای آن کار با پالت رنگ در Free Hand ودر رنگهای ساده ومخلوط برنامه Free Handراموردبرسی قرارداده است

 کاربا ابزاراشیاءرادر دوفصل جداگانه به قرار1-ترسیم ابزار های خطبریدن،2- شکل دادن و تغییر شکل اشیاء بیان میکند

سازمان دهی اشیاء واعمال جلوه هادرسه فصل قدرت آمیختگی ها،ایجادعمق باجلوه های پرپسکتیووجلوه های Envelope،مدیریت ومرتب کردن اشیاء آمده است

 

دانلود مقاله نرم افزار فری هند
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست