سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله تولید پراکنده DG و هماهنگی تجهیزات حفاظتی شبکه های توزیع

عالی

docx 1396 بهمن 26 حجم : 3 مگابایت صفحات : 996000 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله تولید پراکنده DG و هماهنگی تجهیزات حفاظتی شبکه های توزیع

تولید پراکنده DG و هماهنگی تجهیزات حفاظتی شبکه های توزیع در حضور تولید پراکنده پروژه برق در مورد شبکه های توزیع و تولید پراکنده پروژه هماهنگی تجهیزات حفاظتی شبکه های توزیع پایان نامه در مورد تولید پراکنده DG مزایا و معایب استفاده از تولید پراکنده مهمترین تولیدات پراکنده

دانلود مقاله تولید پراکنده DG و هماهنگی تجهیزات حفاظتی شبکه های توزیع در حضور تولید پراکنده

 
تولید پراکنده  3
مقدمه 4
مزایا و معایب استفاده از تولید پراکنده 5
مهمترین تولیدات پراکنده 6
انواع تولید پراکنده 8
تولید پراکنده و مسائل زیست محیطی 9
توربینهای گازی احتراقی 11
توربینهای کوچک (MT)
سلولهای سوختی   (FC)
توربینهای بادی     (WT)
شبکه های فتوولتاییک (PV)
وسایل ذخیره انرژی 21
تعاریف مربوط به تولید پراکنده 22
مکان تولید پراکنده 22
هدف از تولید پراکنده 22
میزان تولید در تولید پراکنده 22
محدودیتهای عملکردی تولید پراکنده 23
تولید کننده های انرژی نو 23
کاربرد تولید پراکنده 24
تولید پراکنده آماده به کار 24
تقسیم پیک بار 24
تهیه گرما و الکتریسیته ترکیبی (CHP)
بار پایه 24
تقسیم بندی های مختلف تولید پراکنده 25
دوره تغذیه و انواع توان تولیدی 25
ظرفیت تولید پراکنده 26
نوع توان تولید شده 26
تأثیر تولید پراکنده بر تلفات شبکه 27
تلفات توان در شبکه های توزیع شعاعی 27
تلفات توان در شبکه های توزیع بامش ضعیف 28
ارزیابی اقتصادی فن آوری های تولید پراکنده 28
نتایج شبیه سازیهای انتخاب بهینه اقتصادی توسط نرم افزار HOMER
هماهنگی تجهیزات حفاظتی شبکه های توزیع در حضور تولید پراکنده 33
چکیده 34
آشنایی با تجهیزات حفاظتی در شبکه های توزیع 35
رله های جریان زیاد 35
فهرست صفحه                                                          
کلید باز بست خودکار 38
مدار شکن ها 40
فیوزها 42
جدا کننده های ناحیه ای 43
هماهنگی تجهیزات حفاظتی بدون حضور تولید پراکنده 44
هماهنگی فیوزها 44
روش منحنی زمان - جریان 45
روش هماهنگی از طریق جدول 46
روش انگشتی 46
هماهنگی کلیدهای بازبست خودکار با فیوز 46
تولید پراکنده 50
یادآوری در مورد تولید پراکنده 50
بررسی تأثیرات تولید پراکنده بر روی حفاظت سیستم توزیع 53
مشکلات حفاظتی 53
تأثیر در خروج بی موقع 53
کور شدن حفاظت 54
خطای باز بست 55
تحلیل خطای یک سیستم واقعی 58
مشکلات در هماهنگی  فیوز – فیوز  و  رله - رله 63
مشکلات در هماهنگی   فیوز – کلید باز بست خودکار 67
راهکارهای پیشنهادی برای رفع ناهماهنگی در حضور تولید پراکنده 70
کلیدهای باز بست خودکار مبتنی بر ریز پردازنده 70
نیازهای کلید باز بست خودکار برای هماهنگی در حضور تولید پراکنده 70
هماهنگی فیوز – کلید باز بست خودکار مبتنی بر ریز پردازنده در حضور تولید پراکنده 73
نتایج شبیه سازی با نرم افزار  PSCAD / EMTDC
روش حفاظت تطبیقی توسط جدا کردن تولیدات پراکنده بعد از وقوع خطا 82
طرح پیشنهادی 82
ورودی ها 84
محاسبات همزمان 84
آنالیز اتصال کوتاه 84
تعیین خطا و محل آن 85
فلوچارت طرح تطبیقی پیشنهادی 89
شبکه مورد مطالعه 89
نتایج شبیه سازی 91
نتیجه گیری 99
 
 
 
 
مقدمه
سیستم قدرت را می توان مجموعه ای از ادوات تولید، انتقال و توزیع دانست که توسط آنها انرژی برق تولید شده و به مصرف کننده تحویل داده می شود. مطالعات و برنامه ریزی سیستم قدرت یکی از مهمترین مواردی است که مهندسان و متخصصان صنعت برق انجام می دهند. یکی از مهمترین قسمتهای سیستم قدرت، که اکثر مشتریان صنعت برق در آنجا قرار دارند، سیستم توزیع می باشد. تلاشهای زیادی در صنعت برق جهت انجام مطالعات بهره برداری و توسعه شبکه توزیع انجام گرفته است.
مطالعات بهره برداری در شبکه توزیع شامل مطالعات اتوماسیون، قابلیت اطمینان، قابلیت اعتماد، کیفیت توان، تلفات و.... می باشد. برای برآورده کردن اهداف مختلف ادوات متفاوتی در شبکه توزیع به کار برده می شوند. یکی از این ابزار و ادوات تولید پراکنده می باشد، که وظیفه آن تولید توان الکتریکی می باشد. ابتدا تولید کنندههای برق به صورت تولید پراکنده بودند و به طور محلی مورد استفاده قرار می گرفتند، بعدها به دلایل اقتصادی و تکنیکی تمرکز تولید بیشتر شد، تا به حالت امروزی درآمد. در عصر حاضر بدلایل متعددی تولید در حال تغییر ماهیت به تولید پراکنده می باشد. 
طبق پیش بینی انستیتو تحقیقات برق آمریکا  تا سال 2010 حدود 25% تولید به صورت تولید پراکنده خواهد بود و نیز طبق پیش بینی موسسه گاز طبیعی امریکا تا سال 2010 حدود 30% تولید به صورت پراکنده خواهد بود.
برخی دلایل گرایش تولید به سمت تولید پراکنده عبارتند از: 
1)محدودیتهای محیطی و جغرافیای تولید
2)مسایل تکنیکی  شبکه همچون پایداری، قابلیت اطمینان و
3)روند رو به رشد بار در شبکه توزیع و نیاز به احداث نیروگاههای جدید و توسعه شبکه 
4)گرایش به سمت انرژی های پاک و سازگار با محیط زیست 
5)قطع وابستگی به سوختهای فسیلی به دلیل نوسانات قیمت سوخت
دانلود مقاله تولید پراکنده DG و هماهنگی تجهیزات حفاظتی شبکه های توزیع
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست