سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
دانلود مقاله پیشرانه های فلزی
1 1 1 1 1
عالی
doc
1396 بهمن 26
حجم : 3 مگابایت
صفحات : 62
7000 تومان
خرید و دانلود

دانلود مقاله پیشرانه های فلزی


دانلود مقاله پیشرانه های فلزی
 

 
 
سمینار دوره کارشناسی ارشد در رشته شیمی پیشرانه 1
پیشرانه های فلزی 1
آذر 88 1
مقدمه 3
پیشرانهها 4
 پیشرانه های تفنگی 4
کارآیی 4
 اجزاء 5
 پیشرانه های تک پایه 5
 پیشرانه های دو پایه 6
 پیشرانه های سه پایه 6
پیشرانه های پر انرژی 6
 پیشرانه های مایع 7
 پیشرانه های کامپوزیت 7
مواد افزودنی پیشرانه 7
مثال هایی از مواد افزودنی استفاده شده در پیشرانه های تفنگی 8
 پیشرانه های موشکی 8
کارآیی 8
 اجزاء 9
 پیشرانه های دو پایه 9
 پیشرانه های کامپوزیت 9
 کارآیی برخی پیشرانه موشکی جامد 10
 پیشرانه های مایع 10
کارآیی برخی پیشرانه موشکی مایع 11
کارآیی برخی دو پیشرانه های موشکی مایع 11
پیشرانه های تولید کننده گاز 11
پیروتکنیک ها 12
پیروتکنیک های گرما زا 12
چاشنی ها و آتش زنه های اول 13
مثال هایی از ترکیبات پیروتکنیک مورد استفاده به عنوان چاشنی ها 13
 وسایل تولید کننده گرما 13
ترکیبات تأخیری 14
 مثال هایی از ترکیبات پیروتکنیک مورد استفاده به عنوان ترکیبات تأخیری 14
ترکیبات دودزا 15
 مثال هایی از ترکیبات پیروتکنیک مورد استفاده به عنوان دودزا 15
ترکیبات نورزا 16
نور رنگی 16
 نور سفید 16
مثال هایی از ترکیبات پیروتکنیک که نور سفید و رنگی نشر می کنند 17
 پیروتکنیک های پارازیتی 17
 صدا 17
سوت 17
مشخصات پیشرانه های فلزی 19
 مقدمه 20
 فلزات به عنوان سوخت پیشرانه 20
اثر افزایش آلومینیوم بر حرارت انفجار و حجم محصولات گازی برای TNT /AL 21
 مقایسه مزایا و معایب فلزات مختلف 24
 اکسید کننده ها 24
بایندرها 25
فرآیند های ساخت پیشرانه های فلزی 26
 عملیات مخلوط‌سازی 27
 عملیات پیش مخلوط سازی 28
آماده‌سازی بایندر (پیش آمیختن) 28
 گشتاور چرخشی در حین مخلوط سازی 29
فرآیندهای مخلوط‌سازی پیوسته 30
ریخته‌گری گرین‌ها 30
 مراحل عملیات 30
 خواص رئولوژیکی و فرآیندهای ریخته‌گری 31
شکل 3- نمودارrheogram  به عنوان تابعی از زمان بعد از افزودن عامل کراس لینک 32
 فرآیندهای اصلی ریخته‌گری گرین‌ها 32
 مرحله ریخته‌گری در خلاء با کمک نیروی جاذبه 32
قدیمی‌ترین دستگاه ریخته‌گری در خلاء 33
 فرآیندهای ریخته‌گری دای 34
 فشار ایجاد شده با کمک گاز( شکل5) 34
 ریخته‌گری تزریقی 35
 فشار ایجاد شده از طریق مکانیکی با استفاده از پیستون هیدرولیکی 35
قالب گیری از پیشرانه در محفظه تحت فشار 36
 فشار وارد شده به طور مکانیکی با استفاده از پیچ ارشمیدسی 36
انتقال مستقیم به درون مخلوط کن 36
 دمای پخت و عملیات تکمیلی 37
 پخت تحت فشار 37
قالب‌گیری انتگرالی 37
قالب‌گیری انتگرالی 38
خواص و کارآیی پیشرانه های فلزی 39
رم جت40
 ترکیب پیشرانه 41
خصوصیات پیشرانه با 37.5 درصد Mg –AL  ]29[. 42
خصوصیات پیشرانه با منیزیم  ]29[. 42
خواص پیشرانه‌های فلزی 42
احتراق فلزی 43
جدول14- مشخصات فیزیکی و ترموشیمیایی سوخت های فلزی ]1و4و5و14[. 45
شکل10 انرژی های احتراقی برخی از عناصر را هنگامی که به اکسیژن یا فلوئور افزوده می شوند نشان می دهد ]15-14[. 45
شکل10- انرژی احتراقی عناصر ]15-14[ 45
Be> B > B4C >Li> Al > Mg > Ti > Zr> Zn>Fe 45
Mg>Fe> Zn >Li B > B4C > Be >  Ti > Al > Zr > 45
جدول15-.فرمولاسیون های سوخت های غنی شده مطالعه شده توسط پژوهشگران مختلف ]4[ 46
پفرمولاسیون ها یمبتنی بر AL یا Mg-AL 46
شکل 11- منطقه احتراق یک قطره کوچک آلومینیوم مشتعل در یک جریان انتقال حرارت ملایم ]4[. 47
پنمایی از پدیده ی کلوخه ای شدن ذرات آلومینیوم ]36[. 49
فرمولاسیون ها ی مبتنی بر آلیاژ B-AL 50
فرمولاسیون ها ی مبتنی بر  Mg 51
فرمولاسیون های مبتنی بر  B 52
 فرآیندهای فیزیکی-شیمیایی در احتراق سوخت جامد (BAMO/NMMO) /بور در هوا]4[. 53
 فرمولاسیون های مبتنی بر  Be 55
 فرمولاسیون های مبتنی بر Zr 56
ایمپالس ویژه (کارآیی انرژی تئوری) 56
شکل 14- کارآیی تئوری پیشرانه‌های غنی از سوختMPa) 57/. P=و0  Z=و 2 (M=  ]5[ 58
شکل 15- کارآیی تئوری پیشرانه‌های غنی از سوختMPa) 57/. P=و0  Z=و 2 (M=  ]5[. 58
B > Al > Mg > Zr 58
B > Al > Zr > Mg 58
علامت 58
 پیشرانه حاوی بور 58
 بازده احتراق 59
 کارآیی‌ تئوری 59
 کارآیی‌های تئوری پیشرانه حاوی بورMPa) 57/. P=و0  Z=و 2 (M=  ]5[. 60
 دمای احتراق تئوری پیشرانه حاوی بور در هوا ]5[. 60
 خصوصیات مکانیکی 60
جدول16- خصوصیات مکانیکی 60
 خصوصیات ایمنی 60
خصوصیات ایمنی پیشرانه حاوی بور]5[. 61
فرآیندپذیری 61
خصوصیات بالستیکی 61
خصوصیات بالستیکی پیشرانه حاوی بور 61
 خصوصیات بالستیکی پیشرانه حاوی بور (گرین انتها سوز با قطر 90-117 میلی متر) ]5[. 62
شکل 19- آزمون استاتیکی پیشرانه حاوی بور -گرین انتها سوز(177 میلی متر قطر و 300 میلی متر طول) 62
 علامت 62
 بوسترهایی برای رم‌جت‌ راکت های انتگرالی 62
 نتیجه گیری 63
منابع و مراجع 64
 
 
 
 
 
پیشرانه ها
پیشرانه ، ماده منفجره¬ای است که احتراق سریع و قابل پیش بینی (بدون انفجار) را طی نموده و حجم زیادی از گازهای داغ، تولید می¬کند. از این گازها می¬توان برای پیش راندن یک فشنگ (یعنی یک گلوله)، یا یک موشک یا در ژنراتورهای گازی برای به حرکت در آوردن توربین(برای مثال در اژدر ها )، استفاده نمود.
برای تولید سریع گاز، یک پیشرانه باید همانند یک ماده منفجره قوی، اکسیژن خود را همراه با مقادیر مناسبی از عناصر سوخت یعنی کربن، هیدروژن و غیره حمل کند. یک پیشرانه همگن (تک پیشرانه  برای پیشرانه¬های مایع) پیشرانه¬ای است که سوخت و اکسیدکننده همراه با هم در یک مولکول باشند(مانند نیتروگلیسرین)، در حالی که یک پیشرانه ناهمگن (دو پیشرانه  برای پیشرانه¬های مایع)پیشرانه¬ای است که سوخت و اکسیدکننده در ترکیبات جداگانه¬ای هستند. پیشرانه¬های تفنگی از دیرباز به عنوان همگن شناخته شده¬اند در حالی که پیشرانه¬های موشکی، ناهمگن هستند.
 

 پیشرانه های تفنگی
 
کارآیی 
پیشرانه¬های تفنگی، برای تولید مقادیر زیادی از گاز که توانایی پرتاب فشنگ با انرژی جنبشی زیاد را دارا باشد، طراحی شده¬اند.سرعت فشنگ به سرعت گاز تولید شده بستگی دارد که این به نوبه خود، همان¬گونه که در معادله 1 نشان داده شده است به مقدار انرژی شیمیایی آزاد شده و راندمان  تفنگ (η) بستگی دارد.
 
  اجزاء 
اجزای پیشرانه های تفنگی به طور سنتی از موادی بر پایه نیترو سلولز هستند. این مواد الیاف مانند، دارای خواص مکانیکی خوبی می باشند و به منظور دست یابی به یک سطح سوزش ثابت بدون انفجار، می توان آنها را به شکل دانه ای  یا میله ای  (که تحت عنوان گرین ها  شناخته می شوند) ، ساخت.اندازه گرین های پیشرانه به اندازه تفنگ بستگی دارد. تفنگ های بزرگ تر نیازمند گرین های بزرگ تری هستند که زمان بیشتری را برای سوختن صرف می کنند. همچنین شکل گرین های پیشرانه نیز بسیار مهم است. گرین های با مساحت زیاد نسبت به گرین های با مساحت کم، با سرعت بیشتری می سوزند. 
جدا از اندازه و شکل گرین های پیشرانه،ترکیب آن ها نیز نقش مهمی را ایفا می کند. سه نوع اصلی پیشرانه های جامد عبارتند از:تک پایه ، دو پایه  ،و سه پایه .سایر انواع پیشرانه های تفنگی ،پیشرانه های تفنگی پر انرژی ، مایع و کامپوزیت هستند که کمتر عمومیت دارند.
 
 پیشرانه های تک پایه
پیشرانه های تک پایه در تمام انواع تفنگ ها ،از کلت گرفته تا اسلحه های توپ خانه ای،استفاده می شوند.اجزای این پیشرانه، حاوی 90Ùª یا بیشتر نیترو سلولز است که نیتروژن موجود در آن 13.2- 12.5Ùª می باشد. نیترو سلولز با افزودن یک نرم کننده مانند کاربامیت یا دی بوتیل فتالات به صورت ژله ای در می آید، و سپس اکسترود و خرد می شود تا به شکل ذره های مورد نظر در آید. محتوای انرژی (مقدارQ ) پیشرانه های تفنگی تک پایه بین J/g3700-3100 می باشد.
1-2-2- پیشرانه های دو پایه
برای اینکه مقدارQ پیشرانه های تک پایه بالا رود و فشار گاز درون لوله ی تفنگ افزایش یابد،نیترو سلولز را با نیترو گلیسرین  مخلوط می کنند تا پیشرانه دو پایه تشکیل شود. پیشرانه های دو پایه دارای مقدارQ  در حدود J/g 4500 هستند و در کلت و خمپاره اندازها استفاده می شوند.عیب پیشرانه های دو پایه ،سایش بی اندازه لوله ی تفنگ است که توسط دماهای خیلی بالای شعله و حضور برق دهانه ی  تفنگ به وجود می آید.برق دهانه، نتیجه ای از انفجار سوخت هوا در محصولات احتراق(یعنی گازهای هیدروژن و کربن مونوکسید)می باشد.
 


دانلود مقاله پیشرانه های فلزی
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب‌ها : ,

محصولات خاص


 • pdf ویژه

  نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین 96

  نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین 96

  بسته نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین در قالب فایل PDF همراه با پاسخنامه با بهترین کیفیت،مناسب جهت استفاده متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی بانک کارآفرین

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران

  نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران

  دانلود بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران در سال 1397 بهمراه پاسخنامه

 • pdf ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 97

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 97

  دانلود بسته ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 1397 بابهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه

 • docx ویژه

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  این محصول حاوی نمونه سوالات پر تکرار و مهم آزمون های استخدامی میباشد که با دروس اعلام شده در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مطابقت دارد. مطالعه این نمونه سوالات و آشنایی با نحوه طرح سوالات، شما را در قبولی در این آزمون استخدامی کمک بسزایی خواهد کرد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

 • pdf ویژه

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

 • docx ویژه

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  نهادهای نظامی و انتظامی همواره جهت ارتقاء سطح کیفی و خدمت رسانی خود با برگزاری آزمون های استخدامی و جذب نیروی انسانی داوطلبان زیادی را که جویای کار و اشتغال هستند را به سمت خود می کشانند. مجموعه سوالات استخدامی ارتش که برای هر سه قوای مهم ارتش قابل دانلود و استفاده می باشد کامل ترین و یکی از محبوب ترین منابع سوال می باشدکه با افتخار خدمت شما ارائه می گردد.

 • docx ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  لیست دروس و منابع آزمون کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش : مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود: (ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه -2 ریاضی و آمار مقدماتی -3 زبان و ادبیات فارسی -4 معارف اسلامی -5 زبان انگلیسی عمومی -6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی -7 هوش و توانمندی های عمومی - آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد. - سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد. - اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد. تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال94 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • docx ویژه

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر جزو منابع کارشناسی ارشد و دکتری نیمه متمرکز مدیریت مالی محسوب می شود در این فایل به مسائل فصل ۲ الی ۸ این کتاب بصورت جامع و تشریحی پاسخ داده شده است.

 • pdf ویژه

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  تافل (به انگلیسی: TOEFL) که برگرفته از سرواژگان Test of English as a Foreign Language به معنای آزمون انگلیسی به عنوان زبان بیگانه است، آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینهٔ برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط مؤسسه ای‌تی‌اس (ETS) در دو نوع کاغذی و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از نه هزار دانشگاه و مؤسسه از بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تافل اولین بار در سال ۱۹۶۴ برگزار شد و پس از آن تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  دانلود بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد ، فرمت سوالات بصورت فایل PDF می باشد، تمامی سوالات بهمراه پاسخنامه هستند این سوالات مناسب متقاضیان استخدام اداره آموزش و پرورش می باشد.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  20 مجموعه نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی همراه با پاسخنامه ویرایش جدید سال