سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلودمقاله خط مونتاژ موتور نیسان

عالی

docx 1396 اسفند 1 حجم : 3 مگابایت صفحات : 816500 تومان خرید و دانلود

دانلودمقاله خط مونتاژ موتور نیسان

شرکت نامکو مونتاژ کننده انواع موتور مورد نیاز شرکت مگاموتور می باشد که اقدام به استقرار استاندارد ۱۶۹۴۹ ISO/TSجهت محصولات خود نموده است لذا مدیریت محترم عامل شرکت نامکو استقرار و پیاده سازی این استاندارد را از برنامه های استراتژیکی شرکت معرفی ...

             دانلود مقاله خط مونتاژ موتور نیسان

 
 
 
 
 
 
مقدمه ۵
 
ایستگاه شستشو و بادگیری ۷
 
ایستگاه فرعی پیش مونتاژ ۱۵
 
ایستگاه فرعی سرسیلندر ۱۵
 
مرحله فیلرگیری، مونتاژ پیچ دو سر رزوه ۲۱
 
نکات کنترلی ۲۲
 
ایستگاه میل لنگ و یاتاقان‌گذاری ۲۲
 
مرحله یاتاقان‌گذاری کپه‌های ثابت و بلوک سیلندر ۲۲
 
مرحله مونتاژ نگهدارنده صافی روغن (ضربه گیر) ۲۴
 
مرحله مونتاژ میل لنگ و کاسه نمد بر روی بلوک سیلندر ۲۵
 
ایستگاه حکاکی ۲۸
 
مرحله مونتاژ حکاکی ۳۰
 
مرحله مونتاژ ثبت اطلاعات ۳۰
 
ایستگاه پیستون ۳۱
 
مرحله مونتاژ مجموعه پیستون روی بلوک ۳۱
 
ایستگاه کپه شاتون ۳۲
 
مرحله مونتاژ کپه شاتون ۳۲
 
ایستگاه پایه دینام ۳۴
 
مرحله مونتاژ پین قرارسینی عقب و کورکن روغن عقب سیلندر ۳۴
 
مرحله مونتاژ لوله مکنده فیلتر روغن ۳۴
 
مرحله مونتاژ پایه دینام ۳۵
 
مرحله مونتاژ دسته موتور راست ۳۵
 
ایستگاه سر سیلندر ۳۶
 
مرحله مونتاژ سر سیلندر و پین موقعیت بر روی بلوک سیلندر ۳۶
 
مرحله مونتاژ لوله بخار روغن -لوله راهنمای گیج روغن ۳۸
 
ایستگاه زنجیر سفت کن ۳۹
 
مرحله مونتاژ انتقال بلوک به ایستگاه زنجیر سفت کن ۳۹
 
مرحله مونتاژ قاب زنجیر راست و چپ – مجموعه زنجیر سفت کن ۴۰
 
مرحله مونتاژ واشر روغن برگرداندن، بوش خارج از مرکز پمپ بنزین ۴۳
 
مرحله مونتاژ واشر سینی جلو ۴۴
 
ایستگاه سینی جلو ۴۴
 
مرحله مونتاژ درپوش جلو – پایه تنظیم دینام – لوله وکیوم ۴۴
 
ایستگاه کارتل روغن – صافی روغن ۴۸
 
مرحله مونتاژ پولی واتر پمپ – پولی میل لنگ ۴۸
 
مرحله مونتاژ صافی روغن ۴۸
 
مرحله مونتاژ بستن پیچ پولی واتر پمپ ۴۹
 
مرحله مونتاژ کارتل ۴۹
 
مرحله مونتاژ گوشواره ای جلو ۵۰
 
ایستگاه پمپ بنزین ۵۱
 
مرحله مونتاژ واشرگذاری ۵۱
 
مرحله مونتاژ مجموعه پمپ بنزین ۵۲
 
مرحله مونتاژ مونتاژ فیلتر روغن ۵۲
 
مرحله مونتاژ اتصال شیلنگ آب به سه راهی آب و لوله ورودی آب ۵۳
 
ایستگاه سینی عقب – فلایویل ۵۴
 
مرحله مونتاژ سینی عقب – فلایویل ۵۴
 
ایستگاه مانیفولد هوا ۵۵
 
ایستگاه مانیفولد دود ۵۶
 
مرحله مونتاژ درپوش مانیفولد دود ۵۷
 
مرحله مونتاژ شیلنگ بنزین ۵۹
 
ایستگاه دلکو ۶۰
 
مرحله مونتاژ ترک گیری پیچهای سرسیلندر ۶۰
 
مرحله مونتاژ دلکو ۶۰
 
مرحله مونتاژ ایمنی سینی عقب – فلایویل – دلکو ۶۱
 
مرحله مونتاژ شیلنگ پمپ بنزین ۶۱
 
مرحله مونتاژ اتصال شیلنگ آب به سه راهی آب و لوله ورودی آب ۶۲
 
مرحله مونتاژ مونتاژ دینام و محکم کردن پیچهای براکت دینام ۶۲
 
مرحله مونتاژ مونتاژ اویل پمپ ۶۳
 
مرحله مونتاژ مونتاژ دینام و محکم کردن پیچهای براکت دینام ۶۴
 
مرحله مونتاژ ‌پیچ مجموعه لوله بخار روغن ۶۵
 
ایستگاه دیسک و صفحه کلاچ ۶۵
 
مرحله مونتاژ مجموعه صفحه و پوسته کلاچ و اندازه گیری ترک پیچها ۶۵
 
مرحله مونتاژ گوشواره ای جلو ۶۶
 
ایستگاه درب سوپاپ ۶۷
 
مرحله مونتاژ در پوش سوپاپ ۶۷
 
مرحله مونتاژ وایر چینی ۶۸
 
ایستگاه تغذیه روغن ۶۸
 
مرحله مونتاژ شارژ روغن ۶۹
 
ایستگاه فرعی سینی جلو ۷۰
 
مرحله مونتاژ کاسه نمد و قطعه تنظیم تایم و پایه دلکو بر روی در پوش جلو ۷۱
 
مرحله مونتاژ پین موقعیت واتر پمپ و واتر پمپ بر روی در پوش جلو ۷۲
 
مرحله مونتاژ لوله ورودی آب به سینی جلو ۷۳
 
ایستگاه فرعی مانیفولد هوا ۷۳
 
مرحله مونتاژ (مجموعه مانیفرلد) ۷۳
 
ایستگاه تست و تعمیرات ۷۹
 
مرحله مونتاژ تست نهایی ۷۹
 
مرحله مونتاژ تعمیرات ۸۳
 
 
 
 
 
مقدمه
 
 معرفی استاندارد ۱۶۹۴۹ ISO/TS
این استاندارد، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و خاص صنایع خودروسازی است.
الزامات این استانداردمکمل الزامات و یا خواسته‌های مشخص شده برای محصول است هدف از این استاندارد تکوین یک سیستم مدیریت کیفیت به منظور ایجاد بهبود مداوم تاکید بر جلوگیری از شکست، کاهش انحرافات و تلفات در زنجیره تامین است. این استاندارد دیدگاه فرآیند گرایی دارد، بدین معنا که برای کارکرد اثر بخش یک سازمان فعالیت‌های مختلفی انجام می‌پذیرد که با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند فعالیتی که با استفاده از منابع و با مدیریت آن ورودی‌ها را به خروجی‌ها تبدیل می‌کند به عنوان فرآیند در نظر گرفته می‌شود. بکارگیری سیستمی از فرآیندها در درون یک سازمان همراه با مشخص کردن و تعامل این فرآیندها و مدیریت نمودن آنها رویکرد فرآیندگرا نامیده می‌شود.
 
استاندارد ۲۰۰۲ ۱۶۹۴۹ISO/TSشامل هشت بند اصلی می‌باشد که عبارتند از
 
۱- هدف و دامنه کاربرد.
 
۲- مراجع قانونی.
 
۳- اصطلاحات و تعاریف.
 
۴- سیستم مدیریت و کیفیت.
 
۵- مسئولیت مدیریت.
 
۶- مدیریت منابع.
 
۷- پدیدآوری محصول.
 
۸- اندازه‌گیری و تحلیل و بهبود.
 
۳- خلاصه‌ایاز گزارش
 
گزارش فوق برای خط مونتاژ موتور نیسان نوشته شده است که متشکل از چندین ایستگاه اصلی و فرعی می‌باشد.
 
بدین صورت که در هر کدام از ایستگا‌ه‌ها قطعه‌ای از موتور مونتاژ شده و در پایام خط تولید موتور تکمیل و به اتاق تست برده می‌شود.
 
یادآوری می‌شود که موتور نیسان برای مدل‌های متفاوتی مونتاژ می‌شود مانند ۱۴۰Ù« ۱۶۰ . ARIC .
 
ایستگاه شستشو و بادگیری
 
دستورالعمل
 
۱) باز کردن شمع پلاستیکی پالت بلوک سیلندر
 
توجه
 
۱- کنترل بلوک از نظر زنگ زدگی
 
۲) برداشتن بلوک سیلندر توسط بالا بر و فیکسچر مخصوص و استقرار بر روی رولرخط تولید
 
توجه
 
 ۱- کنترل سطوح دیگر بلوک از نظر زنگ زدگی .
 
۲- کنترل بلوک از نظر شکستگی و کامل بودن مجموعه و عدم شکستگی قلاویز در رزوه‌های سطح محل نصب سینی جلو.
 
۳- کنترل پیستون از نظر داشتن گریدپیستون وگرید میل لنگ.
 
۴- کنترل فیکسچر بلند کردن بلوک.
 
۳) جازدن جت روغن زنجیر موتور و کورکن روغن (با ابزار مخصوص) جلوی سیلندر ( در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه نباشد)
 
توجه
 
۱- اطمینان از سوراخ بودن جت روغن زنجیر موتور.
 
۲- جت روغن زنجیر موتور و کورکن جلوی سیلندر پس از مونتاژ باید هم سطح بلوک یا یک میلی متر داخل تر از سطح بلوک سیلندر باشد( mm1-0)
 
۳- کنترل ابزار جازدن کورکن روغن
 
۴- جازدن دو عدد پین موقعیت سینی جلوی سیلندر در جلوی سیلندر (با ابزار مخصوص)
 
توجه
 
۱- اطمینان از صحت جازدن پین موقعیت بطوریکه پین به اندازه mm 7-4 ازسطح بلوک بیرون قرار گیرد.
 
۲- کنترل ابزار جازدن پین موقعیت جلوی سیلندر
 
تذکر
 
جهت آماده سازی مجموعه پیستون مطابق با گرید سیلندر گرید پیستون هایبلوک در برگه ثبت گرید پیستون نوشته و به ایستگاه فرعی پیستون داده می شود.
 
۵) برگرداندن بلوک سیلندر بطوریکه سطح کارتل به سمت بالا قرار گیرد. (سمت عقب بلوک به سمت دستگاه شستشو باشد.)
 
۶) قرار دادن فاصله اندازه بلوک در قست کپه ۱ (کپه جلوی بلوک)
 
۷) انتقال دادن بلوک سیلندر به داخل دستگاه شستشو.
 
توجه
 
۱- قبل از اینکه بلوک سیلندر و قطعات دیگر به دستگاه شستشو منتقل گردد لازم است که دمای مایع شستشو باشد.
 
تذکر جهت تمیز شدن قطعات شستشو مطابق با جدول زیر محلول و مایع شستشو باید تهیه شود.
 
مواد مصرفی مقدار مصرف
 
LUNOXMA2%3SOLUTION 45kg۱۲۰۰ دستگاه
 
با مواد مصرفی مطابق با لیست اعلام شده واحد مهندسی
 
۸) بعد از شستشوی بلوک باید آن را باد گرفت
 
توجه
 
۱- قطعات باید کاملا خشک و تمیز شود.
 
۹) جازدن مجموعه ساچمه ای روغن با (ابزار مخصوص) در محفظه فیلتر روی بلوک سیلندر ( در صورتیکه بلوک سیلندر به صورت مجموعه نباشد.)
 
توجه
 
۱- اطمینان از صحت مونتاژ مجموعه ساچمه روغن
 
۲- کنترل ابزار مخصوص جازدن مجموعه ساچمه روغن
 
۱۰) مونتاژ پیچ دو سر رزوه فیلتر (ابزار مخصوص) با گشتاور kgm5/2 -1/2( درصورتیکه بلوک سیلندر به صورت مجموعه نباشد.)
 
توجه
 
۱- اطمینان از صحت مونتاژ پیچ دو سر رزوه فیلتر روغن
 
۲- کنترل ابزار مخصوص مونتاژ پیچ دو سر رزوه فیلتر روغن
 
۱۱) مونتاژ لوله رابط بخاری بر روی بلوک سیلندر ( ابزار مخصوص) با گشتاور kgm 2/5-4/3 (در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه نباشد.)
 
تذکر لازم است که هنگام مونتاژ باید رزوه لوله رابط آب را لاکتایدازد.
 
نوع مواد مصرف واحد مصرف
 
TB1215 gr2/0
 
توجه
 
۱- اطمینان از صحت مونتاژ لوله رابط آب
 
۱۲) جازدن کورکن عقب (ابزار مخصوص) در سمت عقب سیلندر ( در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه نباشد)
 
توجه
 
۱- اطمینان از صحت مونتاژ کورکن عقب بطوریکه کورکن به اندازه mm 1-0 از سطح بلوک داخل تر باشد.
 
۲- کنترل ابزار جازدن کورکن عقب
 
** در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه کامل باشد لازم است کلیه پارامترهای کنترلی اعلام شده بندهای۳-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳- توسط اپراتور چک و بازبینی گردد.
 
۱۳) بازکردن شمع پلاستیکی پالت میل لنگ
 
توجه
 
۱- کنترل میل لنگ از نظر زنگ زدگی
 
۱۴) گذاشتن پالت حمل میل لنگ بر روی رولر
 
۱۵) برداشتن میل لنگوگذاشتن در داخل حمل میل لنگ
 
توجه
 
۱- کنترل دقیق میل لنگ از نظر زنگ زدگی و در صورت مجموعه بودن کنترل قطعات مونتاژ شده.
 
۱۶) انتقال پالت حمل میل لنگ به داخل دستگاه شستشو
 
۱۷) پس از شستشو بادگیری میل لنگ ها
 
توجه
 
۱- میل لنگ باید کاملاً خشک و تمیز باشد.
 
۱۸) برداشتن مانیفولد دود ودر دو گذاشتن بر روی رولر دستگاه شستشو
 
۱۹) پس از شستشو برداشتن ماینفولد دود از رولر شستشو و انتقال به پالت
 
۲۰) بادگیری مانیفولد دود پس از شستشو
  
شرکت نامکو مونتاژ کننده انواع موتور مورد نیاز شرکت مگاموتور می‌باشد که اقدام به استقرار استاندارد 16949 ISO/TSجهت محصولات خود نموده است لذا مدیریت محترم عامل شرکت نامکو استقرار و پیاده سازی این استاندارد را از برنامه‌های استراتژیکی شرکت معرفی نموده‌اند. 
 
استقرار این استاندارد بعهده نماینده مدیریت می‌باشد. 
 
2- معرفی استاندارد 16949 ISO/TS 
 
این استاندارد، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و خاص صنایع خودروسازی است. 
 
الزامات این استانداردمکمل الزامات و یا خواسته‌های مشخص شده برای محصول است هدف از این استاندارد تکوین یک سیستم مدیریت کیفیت به منظور ایجاد بهبود مداوم تاکید بر جلوگیری از شکست، کاهش انحرافات و تلفات در زنجیره تامین است. این استاندارد دیدگاه فرآیند گرایی دارد، بدین معنا که برای کارکرد اثر بخش یک سازمان فعالیت‌های مختلفی انجام می‌پذیرد که با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند فعالیتی که با استفاده از منابع و با مدیریت آن ورودی‌ها را به خروجی‌ها تبدیل می‌کند به عنوان فرآیند در نظر گرفته می‌شود. بکارگیری سیستمی از فرآیندها در درون یک سازمان همراه با مشخص کردن و تعامل این فرآیندها و مدیریت نمودن آنها رویکرد فرآیندگرا نامیده می‌شود. 
 
استاندارد 2002 16949ISO/TSشامل هشت بند اصلی می‌باشد که عبارتند از
 
1- هدف و دامنه کاربرد. 
 
2- مراجع قانونی.
 
3- اصطلاحات و تعاریف.
 
4- سیستم مدیریت و کیفیت.
 
5- مسئولیت مدیریت.
 
6- مدیریت منابع.
 
7- پدیدآوری محصول.
 
8- اندازه‌گیری و تحلیل و بهبود.
 
3- خلاصه‌ایاز گزارش 
 
گزارش فوق برای خط مونتاژ موتور نیسان نوشته شده است که متشکل از چندین ایستگاه اصلی و فرعی می‌باشد. 
 
بدین صورت که در هر کدام از ایستگا‌ه‌ها قطعه‌ای از موتور مونتاژ شده و در پایام خط تولید موتور تکمیل و به اتاق تست برده می‌شود. 
 
یادآوری می‌شود که موتور نیسان برای مدل‌های متفاوتی مونتاژ می‌شود مانند 140. 160 . ARIC .
 
ایستگاه شستشو و بادگیری
 
دستورالعمل
 
1) باز کردن شمع پلاستیکی پالت بلوک سیلندر
 
توجه
 
1- کنترل بلوک از نظر زنگ زدگی 
 
2) برداشتن بلوک سیلندر توسط بالا بر و فیکسچر مخصوص و استقرار بر روی رولرخط تولید 
 
توجه
 
 1- کنترل سطوح دیگر بلوک از نظر زنگ زدگی .
 
2- کنترل بلوک از نظر شکستگی و کامل بودن مجموعه و عدم شکستگی قلاویز در رزوه‌های سطح محل نصب سینی جلو.
 
3- کنترل پیستون از نظر داشتن گریدپیستون وگرید میل لنگ.
 
4- کنترل فیکسچر بلند کردن بلوک.
 
3) جازدن جت روغن زنجیر موتور و کورکن روغن (با ابزار مخصوص) جلوی سیلندر ( در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه نباشد)
 
دانلودمقاله خط مونتاژ موتور نیسان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست